Nghiên cứu bài toán polaron bằng phương pháp tích phân phiếm hàm

Ứng dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu một số vấn đề tương tác của lý thuyết trường lượng tử

Ứng dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu một số vấn đề tương tác của lý thuyết trường lượng tử
... thẳng, việc tính tích phân theo biến số () áp dụng cách tính gần tích phân phiếm hàm B.M Barbashov đề xớng nghiên cứu kì dị hồng ngoại hàm Green QED Sử dụng phép gần tiếp tục nghiên cứu toán tán ... tính toán, tính bất biến chuẩn thuyết đợc đảm bảo Những kết thu đợc chứng tỏ phơng pháp tích phân phiếm hàm phơng pháp tiếp cận hữu hiệu để nghiên cứu vấn vật lợng cao, đặc biệt tán xạ lợng ... tơng ứng cho hàm Green, Kết thu đợc là: hạt thuyết lợng tử, kể hấp dẫn lợng tử Việc nghiên cứu hiệu ứng lợng tử liên quan đến tán xạ lợng Planck tiếp tục nghiên cứu thời gian tới Các kết nghiên...
 • 20
 • 492
 • 0

Ứng dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu một số vấn đề tương tác của lý thuyết trường lượng tử

Ứng dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu một số vấn đề tương tác của lý thuyết trường lượng tử
... điện động lực học lượng tử CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án có tiêu đề: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN PHIẾM HÀM ĐỂ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯƠNG TÁC CỦA LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ” xếp thành phần: ... thường thuyết nhiễu loạn [12-15] Toán tử S-ma trận hàm Green hạt lượng tử đại lượng quan trọng thuyết trường lượng tử [21] Ưu việt phương pháp tích phân Feynman khởi xướng cho thuyết lượng ... dạng kikj mặt hàm truyền (hàm Green) hạt Trong khuôn khổ tích phân phiếm hàm, người ta nghiên cứu trình tán xạ lượng cao thuyết trường lượng tử Phép gần kikj = sử dụng để nghiên cứu kì dị hồng...
 • 132
 • 275
 • 0

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN PHIẾM HÀM TRONG LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT CHO MẠNG TAM GIÁC doc

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN PHIẾM HÀM TRONG LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT CHO MẠNG TAM GIÁC doc
... spin nút mạng lân cận góc 120o Mặt khác, số kết nghiên cứu thuyết khác tính chất mạng tam giác cho kết tương tự đáng ý Các kết thu từ nhiều phương pháp tiếp cận khác như: phương pháp sóng ... [14-16], phương pháp khai triển chuỗi [2],… Trong đáng ý số tác giả [12,13] cho thấy dạng phiếm hàm mô tả tính chất động học mangon cho mạng tam giác S = 1/2 phản sắt từ Heisenberg nhận lại cho giới ... i ∑ ∑ Trong Si toán tử spin s=1/2 nút mạng thứ i Tổng lấy theo tất giá trị i, lân cận j i Sử dụng phương pháp Popov - Fedotov [8] biểu diễn hàm phân bố Hamintonian tích phân phiếm hàm trạng...
 • 7
 • 315
 • 2

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN PHIẾM HÀM TRONG LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT CHO MẠNG TAM GIÁC" doc

Báo cáo khoa học:
... spin nút mạng lân cận góc 120o Mặt khác, số kết nghiên cứu thuyết khác tính chất mạng tam giác cho kết tương tự đáng ý Các kết thu từ nhiều phương pháp tiếp cận khác như: phương pháp sóng ... [14-16], phương pháp khai triển chuỗi [2],… Trong đáng ý số tác giả [12,13] cho thấy dạng phiếm hàm mô tả tính chất động học mangon cho mạng tam giác S = 1/2 phản sắt từ Heisenberg nhận lại cho giới ... i   Trong Si toán tử spin s=1/2 nút mạng thứ i Tổng lấy theo tất giá trị i, lân cận j i Sử dụng phương pháp Popov - Fedotov [8] biểu diễn hàm phân bố Hamintonian tích phân phiếm hàm trạng...
 • 7
 • 108
 • 0

Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số

Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số
... Đáp số: 24 tuổi Bài 8: Tìm số có chữ số biết tổng số chữ số 102 ? Đáp số : 87 11 Bài : Tìm số có chữ số biết tổng số chữ số 190 ? Đáp số : 176 Bài 10: Tìm số có chữ số biết số gấp lần tổng chữ số ... biết số gấp lần tích chữ số Bài 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết chia số cho tích chữ số ta đợc thơng d chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị Một số khác: Bài 1: Thay chữ số chữ số ... số cần tìm ? Giải Gọi số cần tìm : ab ( đ/k < a ; a,b < 10 ) 1ab1 Số : Theo ta có : 1ab1 = 87 x ab 1001 + abo = 87 x ab ( Phân tích cấu tạo số ) ab = 87 x ab 1001 + 10 x ( Phân tích cấu tạo số...
 • 18
 • 7,402
 • 42

Tong hop bai toan giai bang phuong phap bao toan electron

Tong hop bai toan giai bang phuong phap bao toan electron
... gam hỗn hợp gồm Fe2O3 CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0.1M Khối lượng muối clorua tạo bao nhiêu? (AD 15) Bài 26: Cho 14,5gam hỗn hơ ̣p Mg, Fe, Zn vào dung dich H2SO4 loang dư thu đươ ... FeS a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa muối sunfat) khí NO Giá trị a bao nhiêu? A 0,12 B 0,04 C 0,075 √D 0,06 Vì CHỉ chứa muối sunfat (Fe2(SO4)3 CuSO4 ĐLBT NT Fe : nFeS2 ... gam hỗn hợp gồm Fe2O3 CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0.1M Khối lượng muối clorua tạo bao nhiêu? (AD 16) √A.5.95 g B.6,95 g C.7,95g D.8,95 g Bài 46.Hòa tan gam hh(Mg Fe) vào dd HCl dư...
 • 26
 • 393
 • 8

Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác (Phần I. Ảnh hưởng của chất mang MB và chất phản ứng CAO đến phân hủy nhiệt Polyclobiphenyl " pdf

Báo cáo
... ph n cỏc ch t PCBs cũn l i trờn v t li u mang MB v MB +CAO v cỏc ch t khớ thoỏt t ph n ng nhi t phõn h y PCBs 6000C Ch t mang MB L ng CAO (gam) MB v CAO 1,0 - 3,0 0,5 Cỏc ch t PCBs cũn l i v ... cú s d ng ch t mang l MB v ch t ph n ng l CAO S n ph n ph n ng ủó ủ c xỏc ủ nh Cú s khỏc bi t v s n ph m phõn h y PCBs ch s d ng MB v s d ng h n h p MB v CAO Khi s d ng 3,0 gam MB cú ch a t 1,0 ... at 6000C using MB as carrier and CAO as reactant End major products of the experiments were identified There are differences in results between use of MB and use mixture of MB and CAO When using...
 • 6
 • 357
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm toán 7 - giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích ngược

sáng kiến kinh nghiệm toán 7 - giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích ngược
... nhiều phương pháp để tìm lời giải cho toán hình học, điều kiện thời gian chuyên đề đề cập đến phương pháp quan trọng phổ biến việc tìm cách chứng minh toán hình học: Phương pháp phân tích ngược ... vị kiến thức Cung cấp cho HS sơ đồ phân tích ngược toán chứng minh hình học, hướng dẫn tỉ mỉ để em biết cách lập sơ đồ cho toán Bằng toán cụ thể giúp HS thấy ý nghĩa tác dụng phương pháp phân tích ... Các toán chứng minh hình học thường gồm Phương pháp chung để tìm lời giải toán Phương pháp chứng minh toán hình học theo hướng phân tích lên Kết đạt sau thực chuyên đề Các ví dụ cụ thể Các toán...
 • 15
 • 2,891
 • 89

Nghiên cứu phép biến hình bằng phương pháp đại số

Nghiên cứu phép biến hình bằng phương pháp đại số
... tài luận văn Nghiên cứu phép biến hình phương pháp đại số Phạm vi luận văn nghiên cứu phép biến hình mặt phẳng cơng cụ đại số Chứng minh lại tính chất phép biến hình cơng cụ đại số đồng thời ... hình, dựng hình nhờ dời hình phép nghịch đảo, Nhiều tập hình học đơn giản nhờ biến hình trở thành cổ điển đẹp hồn hảo Đề tài Nghiên cứu phép biến hình phương pháp đại số lại tiếp cận phép biến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trần Thị Phương Lâm NGHIÊN CỨU PHÉP BIẾN HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ Chun ngành: Phương pháp tốn sơ cấp Mã số: 60460113 LUẬN VĂN...
 • 79
 • 304
 • 0

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỌN ppt

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỌN ppt
... Các chữ số hàng nghìn hàng trăm , hàng chục hàng đơn vị số tự nhiên có chữ số theo thứ tự số tự nhiên liên tiếp Số thay đổi ta viết chữ số theo thứ tự ngược lại? Bài 45: Các chữ số ... viết chữ số theo thứ tự ngược lại? Bài 46: Tìm số tự nhiên có chữ số, biết tích chữ số số số tròn chục có hai chữ số, bớt số đơn vị ta số có chữ số giống Bài 47: Các chữ số hàng trăm, hàng chục ... có chữ số giống chia hết cho Tìm số Bài 48: Các chữ số hàng trăm, hàng chục hàng đơn vị số chẵn có chữ số theo thứ tự số tự nhiên liên tiếp Tổng chữ số Tìm số Bài 49: Tổng chữ số số chẵn có chữ...
 • 3
 • 782
 • 1

Nghiên cứu mật độ xương bằng phương pháp đo hấp phụ năng lượng tia x kép trên bệnh nhân hội chứng thận hư ở người trưởng thành

Nghiên cứu mật độ xương bằng phương pháp đo hấp phụ năng lượng tia x kép trên bệnh nhân hội chứng thận hư ở người trưởng thành
... tài Nghiên cứu mật độ x ơng phương pháp đo hấp phụ lượng tia X kép bệnh nhân hội chứng thận người trưởng thành với mục tiêu sau: Đánh giá mật độ x ơng phương pháp đo hấp phụ lượng tia X kép ... đo mật độ x ơng phương pháp đo hấp phụ lượng tia X kép 2.2.1 Khảo sát mật độ x ơng (Body Mass Density - BMD) Tất bệnh nhân Hội chứng thận đo mật độ x ơng phương pháp hấp phụ lượng tia X kép ... nhóm người có nguy loãng x ơng cao Hiện nay, đo mật độ x ơng phương pháp đo hấp phụ lượng tia X kép phương pháp mang lại kết x c tiêu chuẩn vàng để chẩn đo n loãng x ơng 1.2.8 Loãng x ơng hội chứng...
 • 85
 • 479
 • 0

nghiên cứu sản xuất pectinase bằng phương pháp nuôi cấy asp.niger trên môi trường bã thải cà rốt

nghiên cứu sản xuất pectinase bằng phương pháp nuôi cấy asp.niger trên môi trường bã thải cà rốt
... tài nghiên c u, s n xu t pectinase t th i tài “NGHIÊN C U S N XU T PECTINASE B NG PHƯƠNG PHÁP NUÔI C Y ASP.NIGER TRÊN MÔI TRƯ NG BÃ TH I CÀ R T” c n thi t nh m gi i quy t m t lư ng l n ... PH N MÔI TRƯ NG THÍCH H P CHO QUÁ TRÌNH NUÔI C Y, S N XU T PECTINASE T ASP.NIGER TRÊN MÔI TRƯ NG CƠ B N LÀ BÃ TH I CÀ R T 33 3.2.1 K t qu xác nh m môi trư ng ban u thích h p cho trình nuôi ... Phương pháp chu n b môi trư ng dinh dư ng Môi trư ng gi gi ng: môi trư ng khoai tây (ph l c 3) Môi trư ng nhân gi ng thu ch ph m pectinase: môi trư ng ch y u cám g o, tr u, r t (sau ép l y bã) ,...
 • 82
 • 223
 • 0

Nghiên cứu xử lý RTSH bằng phương pháp compost làm phân bón cho cây trồng tại xã triệu thành – huyện triệu sơn – tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu xử lý RTSH bằng phương pháp compost làm phân bón cho cây trồng tại xã triệu thành – huyện triệu sơn – tỉnh thanh hoá
... compost làm phân bón cho trồng Triệu Thành huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá ” 1.2 MỤC ĐÍCH Nghiên cứu xử RTSH phương pháp compost làm phân bón cho trồng giúp cho người dân quan tâm rác ... trạng xử RTSH địa phương ? - Phương pháp xử RTSH phương pháp compost áp dụng phường ? Xuất phát từ vấn đề em tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu xử RTSH phương pháp compost làm phân bón cho ... dung nghiên cứu ĐKTN_ KTXH Triệu Thành - Triệu Sơn Thanh Hóa Thực trạng công tác xử RTSH Phương pháp sản xuất phân compost Tình hình sản xuất phân compost Triệu Thành - Triệu Sơn...
 • 82
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mới nhất nghiên cứu về các chất bằng phương pháp sắc kí lỏngbài toán giải bằng phương pháp giả thiết tạmgiải bài toán qhtt bằng phương pháp đơn hìnhgiải bài toán sau bằng phương pháp đơn hìnhcác bài toán giải bằng phương pháp giả thiết tạmgiải bài toán hóa bằng phương pháp đồ thịtong hop bai toan giai bang phuong phap bao toan electrontính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phầngiải mạch điện bằng phương pháp tích phân kinh điểnmột số bài toán dẫn đến phương trình tích phân tuyến tínhghiệm của bài toán a các phương trình tích phânphương pháp nghiên cứu kế toán vốn bằng tiềnbài báo nghiên cứu có ứng dụng cao phương pháp von ampe hòa tangiải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tốgiải một số bài tập toán thpt bằng phương pháp vectơ và tọa độ skkn toán thptbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 6 BCTC kiem toanCac mau bia dep nhat cho giao an2016 11 TT Ong Pham cuong hd CTB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd II n%c4%83m 20122017 03 09 1154 UBCK xac nhan ket qua phat hanh2017 03 15 185 Cong bo thong tin thay doi DKKD645 Gui BCTC Quy III nam 20162017.04.20 CBTT GD CP cua co dong noi bo PGD NGUYEN NGOC HAI2017 05 12VSD TB Ngay dk cuoi cung va xac nhan ds NSH CK2017 3 17 Giay chung nhan DKCK lan 32017 03 21 319 Hose TB ngay Dang ky cuoi cungB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2011B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd II n%c4%83m 2010B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh n%c4%83m 2007 %c4%91%c3%a3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ki%e1%bb%83m to%c3%a1n2017 02 15 VB Bo sung vao Quy hoach dien VII dieu chinh cac du an cac NM Nhiet dien NT3 va NT4Bang nhan 8 tuan 11 lop 3 CHÍNHBài giảng Quản trị học đại cương: Chương 1 ThS. Trương Quang Vinh20130424 KSH Giai Trinh Bien Dong KQKD Quy 1 Nam 2013 So Voi Cung Ky20140113 20141003 KSH Nghi Quyet HDQT So 62 Ve Viec Chuyen Nhuong Cong Ty Con De Can Tru Cong No