Xây dựng các ca kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web

Xây dựng các ca kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web

Xây dựng các ca kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web
... hay thông báo lỗi 1.2 Kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web Bên cạnh kiểm thử chức cho phần mềm, việc kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng vấn đề quan trọng Đặc biệt với ứng dụng web, ... F7 Ca kiểm thử cho chức Xem thông tin 66 F8 Ca kiểm thử cho chức Download 71 F9 Ca kiểm thử cho chức Upload 78 F10 Ca kiểm thử cho chức Import 84 F11 Ca kiểm thử cho ... thông tin cho ứng dụng web 1.2.1 Khái niệm ứng dụng web 1.2.2 Hoạt động ứng dụng Web 1.2.3 Kiểm thử ATTT cho ứng dụng web 1.2.4 Quy trình kiểm thử an toàn thông tin ...
 • 114
 • 249
 • 1

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO ỨNG DỤNG WEB

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO ỨNG DỤNG WEB
... trình kiểm tra đảm bảo ATTT cho ứng dụng web Kiểm tra quản lý cấu hình Kiểm tra xác thực tài khoản Kiểm tra quản lý phiên làm việc Kiểm tra phân quy n tài khoản Kiểm tra xác duyệt thông tin Kiểm ... chung Web • II Quy trình kiểm tra đảm bảo ATTT cho ứng dụng web • III Các công cụ sử dụng để khai thác bảo vệ ứng dụng web I Giới thiệu chung Web • Khái niệm web ▫ World Wide Web (www), gọi tắt web, ... đoạn phim, nhạc, trò chơi thông tin khác trang web địa web mạng toàn cầu mạng nội  Trình duyệt web cho phép người sử dụng truy cập thông tin trang web cách nhanh chóng dễ dàng, đọc định dạng...
 • 30
 • 344
 • 2

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám ... thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu số...
 • 181
 • 500
 • 0

Đồ án Những đặc trưng riêng biệt, ưu, nhược điểm của các chuẩn mã hoá trong mạng Wifi. Xây dựng chính sách an toàn thông tin cho mạng Wifi. Xây dựng mô hình thực tế

Đồ án Những đặc trưng riêng biệt, ưu, nhược điểm của các chuẩn mã hoá trong mạng Wifi. Xây dựng chính sách an toàn thông tin cho mạng Wifi. Xây dựng mô hình thực tế
... Trình bày đặc trưng riêng biệt, ưu, nhược điểm chuẩn hoá mạng Wifi Từ xây dựng sách an toàn thông tin cho mạng Wifi Xây dựng hình thực tế NỘI DUNG THỰC HIỆN I Giới thiệu sơ lược mạng Wifi ... Lược đồ hoá truyền vô tuyến III Các chuẩn hoá Cơ chế hoá WEP (Wire Equivalent Privacy) a Ưu điểm b Nhược điểm Cơ chế WPA(Wi-fi Protected Access) a Ưu điểm b Nhược điểm IV Chính sách an toàn ... để hóa thông tin Thông tin hóa tạo cách thực operation XOR keystream plain text Thông tin hóa IV gửi đến người nhận Người nhận giải thông tin dựa vào IV khóa WEP biết trước Sơ đồ mã...
 • 22
 • 466
 • 2

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP
... thực, chống chối bỏ chữ ký số Mục đích chữ ký số để cung cấp phơng tiện cho thực thể để gắn kết định danh với thông tin Quá trình ký gây biến đổi thông điệp số thông tin mật đợc giữ thực thể thành ... hàm phần d R thích hợp quan trọng để đảm bảo an toàn hệ thống Để minh hoạ cho vấn đề này, giả sử MR=MS Giả sử R SA, k song ánh từ M vào MR từ MS vào S Điều nói lên M S có số lợng phần tử Do vậy, ... dụng cụ thể bao gồm việc bảo vệ virus phân phối phần mềm Một ứng dụng thứ hàm hash sử dụng giao thức liên quan cam kết trớc, bao gồm lợc đồ chữ ký số giao thức nhận dạng Các hàm hash đợc bàn tới...
 • 47
 • 475
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA
... kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3A: Sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA Chủ trì nhóm nghiên cứu: TS Lều Đức Tân Mục lục Chơng i- Hệ tiêu chuẩn cho hệ mật rsa Mở đầu 1.1 Thông số ... cho dự kiến dựa vào thông số số mũ an toàn E0=86 đợc tính cho thời gian an toàn 45 năm xét thời điểm năm 2003 Trong hệ tiêu chuẩn cho hệ mật RSA mà đa dới đợc xác định theo tham số số mũ an toàn ... đặt cho hệ mật nhằm cho có đợc tính an toàn cần thiết Một thực với hệ mật có độ an toàn tính toán giá trị đợc giới hạn thời gian mà thông tin bảo mật (thời gian đối phơng tìm đợc nội dung thật thông...
 • 43
 • 383
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số cho hệ mật elgamal

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số cho hệ mật elgamal
... tài: sinh số tham số cho hệ mật elgamal 40 chơng iii chơng trình sinh số nguyên tố mạnh cho hệ mật elgamal hệ mật mà độ mật dựa vào tính khó giải toán logarit trờng GF(p) làm cho hệ mật đạt đợc tính ... kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3B: Sinh tham số an toàn cho hệ mật Elgamal Chủ trì nhóm nghiên cứu: TS Lều Đức Tân Mục lục chơng i- vai trò số nguyên tố dạng p=2q+1 TRONG MậT ... tố đề tài: sinh số tham số cho hệ mật elgamal 35 chơng iii chơng trình sinh số nguyên tố mạnh cho hệ mật elgamal Tóm lại toàn vấn đề trình bày chơng minh chứng cho việc nhóm đề tài định tìm số...
 • 57
 • 429
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính tổng quan về an toàn internet

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  tổng quan về an toàn internet
... kết nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2B: Tổng quan thơng mại điện tử an toàn Internet Chủ trì nhóm thực hiện: TS Lê Mỹ Tú TS Đào Văn Giá Mục lục CHơng Tổng quan thơng ... dụng an toàn hệ thống Sau trình bày số giải pháp kỹ thuật an toàn cụ thể dành cho Internet, bao gồm an toàn giao thức tầng mạng, tờng lửa, an toàn gửi tin, an toàn Web, EDI an toàn giao thức ... Internet Phân loại vấn đề An toàn Internet phụ thuộc vào cung cấp an toàn mảng : an toàn mạng, an toàn ứng dụng an toàn hệ thống Việc sử dụng cung cấp an toàn đợc kết hợp với kiểu bảo vệ an toàn...
 • 59
 • 449
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP nghiên cứu về an toàn nghiệp vụ một số thiết bị được sử dụng để ghi khoá

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  nghiên cứu về an toàn nghiệp vụ một số thiết bị được sử dụng để ghi khoá
... kết nghiên cứu NGHIÊN CứU Về AN TOàN NGHIệP Vụ Quyển 9A: Một số thiết bị đợc sử dụng để ghi khoá Chủ trì nhóm thực hiện: TS Nguyễn Hồng Quang Mục lục 1 1 8 12 Chơng Sử dụng Ikey 1000 lu chứng số ... bị vào máy tính, máy tính có nguồn cho thiết bị thiết bị hoạt động, trao đổi với máy tính để máy tính nhận biết thiết bị thiết bị USB chuẩn, sau thiết bị đợi để xác định trình đọc hay ghi thực ... chứng số khoá mật trình sử dụng: -Trong qua trình sử dụng, ngời sử dụng đặt lại độ lớn vùng nhớ dành cho việc lu chứng số iKey cách chọn nút lệnh "Resize" -Mật dùng để bảo vệ chứng số khoá bí mật...
 • 31
 • 486
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP
... quyền quan hệ lĩnh vực sử dụng chữ ký điện tử số đợc thực theo luật Liên bang này, luật dân Liên bang Nga, luật Liên bang Về thông tin, thông tin hoá bảo vệ thông tin, luật Liên bang Về thông tin, ... Báo cáo kết nghiên cứu Giới thiệu MộT Số KếT QUả MớI TRONG BảO MậT MạNG DùNG GIAO THứC ip, an toàn mạng tHƯƠNG MạI ĐIệN Tử Quyển 1B: Nớc Nga chữ ký điện tử số Chủ trì nhóm nghiên cứu PGS, TS ... vực an toàn thông tin kéo theo vấn đề pháp lý tài đủ nghiêm túc Tính đắn hớng chọn để nghiên cứu lĩnh vực tạo chuẩn chữ ký số cách gián tiếp đợc khẳng định kiện Mỹ chấp nhận chuẩn chữ ký số vào...
 • 73
 • 335
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP an ninh, an toàn của mạng máy tính an ninh của các hệ điều hành họ microsoft windows, sun solaris và linux

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  an ninh, an toàn của mạng máy tính  an ninh của các hệ điều hành họ microsoft windows, sun solaris và linux
... nên lớn vài máy An toàn mạng cục An toàn mạng cần thiết nh an toàn máy chủ cục Với hàng trăm, hàng nghìn trí nhiều máy tính mạng bạn tin cậy vào máy tính hệ thống máy tính an toàn Đảm bảo ngời ... Báo cáo kết nghiên cứu AN ninh, an toàn mạng máy tính Quyển 5A: An ninh hệ điều hành họ Microsoft Windows, Sun Solaris Linux Chủ trì nhóm thực hiện: TS Nguyễn Nam ... chọn môi trờng phân tán an toàn Chơng II -Quản lý hệ thống an toàn 2.1 -Cho phép truy nhập tới hệ thống máy tính 2.2 -An toàn file 2.3- An toàn hệ thống 2.4 -An toàn mạng Chơng III- Các tác vụ an...
 • 173
 • 476
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP an ninh, an toàn của mạng máy tính cơ chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  an ninh, an toàn của mạng máy tính  cơ chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính
... nghiên cứu AN ninh, an toàn mạng máy tính Quyển 5B: chế an toàn hệ điều hành mạng, Network hacker, Virus máy tính Chủ trì nhóm thực hiện: TS Đặng Vũ Sơn mục lục Trang Phần Khả an toàn hệ điều ... hành mạng i tổng quan hệ điều hành Các thành phần hệ điều hành Phân loại hệ điều hành 2.1 Hệ điều hành đơn chơng trình, hệ điều hành đa chơng trình 2.2 Hệ điều hành phân chia thời gian thực hệ ... Virus Phụ lục: Danh sách số viruS điển hình Tài liệu tham khảo Phần chế an toàn hệ điều hành mạng I Tổng quan hệ điều hành Hệ điều hành tầng hệ thống máy tính nằm phần cứng chơng trình ngời dùng...
 • 233
 • 467
 • 0

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP
... lost prevention) Giải pháp an ninh vật lý cho phòng máy chủ Hệ thống giám sát quản trị hệ thống an ninh thông tin Xây dựng sách an ninh cho doanh nghiệp Xây dựng hệ thống cho công ty Vẽ lại hệ thống ... hệ thống Xây dựng hệ thông quản lý an toàn thông tin: thiết lập mô hình Các biện pháp tổ chức Quản lý tài nguyên An toàn thông tin cá nhân An ninh vật lý Quản lý trình Quản lý truy cập An Thiết ... tai cho thiết bị tài sản thông tin; Quản lý tác nghiệp thông tin liên lạc (Communications and Operations Management): Xác định quản trị trình thông tin tạo điều kiện cho hệ thông quản lý an ninh...
 • 35
 • 922
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệunội dung 3 kiểm tra an toàn mạng doanh nghiệp 3 1 mất an toàn thông tin cho doanh nghiệp đang tăngcác tiêu chuẩn về an toàn thông tincác nguy cơ mất an toàn thông tinnêu các yêu cầu về an toàn thông tin trên mạngdam bao an toan thong tin cho cac mang may tinh khi ket noi voi internetgioi thieu chung ve bien phap dam bao an toan thong tin cho cac mang may tinh khi ket noi voi internetphần 2 các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thanh toán tien mặt điện tửvấn đề an toàn thông tin cho mạng máy tínhan toàn thông tin cho cơ sở dữ liệugiải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệuan toàn thông tin cho webnhu cầu an toàn thông tin cho ngành giáo dụckhái quát quy trình an toàn thông tin cho ieee 802 16Th c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗinh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Chuong trinh ngay hoi doc sachDanh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 4. dieu kien hanh nghe45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tKQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013