Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong elliptic

Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong elliptic

Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong elliptic
... đầu Đường cong elliptic đối tượng quan trọng toán học Lịch sử phát triển đường cong elliptic trải qua thời gian dài ứng dụng đường cong elliptic tiếp tục khám phá Gần đây, ứng dụng quan trọng đường ... niệm đường cong elliptic Mục đích chương trình bày lại số kết quan trọng lý thuyết đường cong elliptic, chẳng hạn định lý Nagell-Luzt, định lý Mazur, định lý Mordell-Weil hai ví dụ phần xoắn đường ... Mazur, định lý Mordell-Weil hai ví dụ phần xoắn đường cong elliptic 1.1 1.1.1 Đường cong elliptic nhóm aben Đường cong elliptic Phương trình đường cong bậc tổng quát xác định trường K có dạng ax3...
 • 58
 • 82
 • 0

Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong Elliptic

Một số vấn đề về phần xoắn của đường cong Elliptic
... 1.2.2 1.3 1.1.1 1.2 Đường cong elliptic nhóm aben Định lý Nagell-Lutz 10 Phần xoắn hai lớp đường cong elliptic 14 Một số phân loại biết theo danh ... đầu Đường cong elliptic đối tượng quan trọng toán học Lịch sử phát triển đường cong elliptic trải qua thời gian dài ứng dụng đường cong elliptic tiếp tục khám phá Gần đây, ứng dụng quan trọng đường ... niệm đường cong elliptic Mục đích chương trình bày lại số kết quan trọng lý thuyết đường cong elliptic, chẳng hạn định lý Nagell-Luzt, định lý Mazur, định lý Mordell-Weil hai ví dụ phần xoắn đường...
 • 59
 • 104
 • 0

Bài giảng xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội chương 7 một số vấn đề về phân phối của tham số mẫu

Bài giảng xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội  chương 7 một số vấn đề về phân phối của tham số mẫu
... 52.5 57. 5 62.5 67. 5 72 .5 53 .75 Gia Tri ổ 58 .75 63 .75 68 .75 Trung Binh Mau st ố ự t tr ợ ự t tự s ố tự ố Pss ợ rs ợ tr t P ố t số số tờ t t số P ố t số ... ố t số số tờ t t số P ố t số P ố tr tứ tờ t õ ố tứ tờ t ổ t ố P ố t Pữỡ s ổ st ố ự t số tờ t t số số tờ t trữ tờ t ũ ổ t ỳ t tờ t ữ r tr ữỡ s số ... õ số r tr t số trỏ tr sờ , t trỏ s số ữợ ữủ ổ st ố ự t ự t tự s t ởt ỷ ố ữợ ữủ õ số r tr t số trỏ tr sờ , t trỏ s số ữợ ữủ s số ỳ số...
 • 77
 • 77
 • 0

ĐỀ TÀI " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG " docx

ĐỀ TÀI
... nhân dân cấp tỉnh định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách quyền địa phương Các địa phương bước thực việc phân cấp nguồn vốn đầu cho cấp quận, huyện; số địa phương kinh ... 1.2.1.1 Phân cấp phê duyệt định đầu Các địa phương toàn quyền việc định dự án đầu tư, phân bổ kế hoạch đầu phát triển giao chi tiết tới dự án Trước năm 1997 tất dự án đầu địa phương phải ... đầu xã hội đầu vào 20 ngành có hệ số giá trị tăng thêm vốn đầu cao (từ 1,28 trở lên); có 43% vốn đầu nhà nước, gần 36% vốn đầu nhà nước 53,5% vốn đầu nước Như vậy, nhà đầu tư...
 • 18
 • 166
 • 1

Tìm hiểu một số vấn đề về hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh hà tây góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta trong giai đoạn hiện nay

Tìm hiểu một số vấn đề về hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh hà tây góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta trong giai đoạn hiện nay
... hình hoạt động NHNo&PTNT Tây góp phần phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại nớc ta năm gần I Một số hoạt động chủ yếu góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại NHNo&PTNT Tây Hoạt động kinh ... hình số hoạt động NHNo&PTNT Tây góp phần phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại nớc ta năm gần Chơng III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ gắn liền với hoạt động kinh tế đối ... NHNo&PTNT Tây - 14 - Nếu vào luật pháp hành ngân hàng quản lý ngoại hối nớc ta "hoạt động kinh doanh đối ngoại" NHTM Việt Nam đợc hiểu "hoạt động kinh doanh ngoại hối", hay nói gọn "hoạt động...
 • 22
 • 295
 • 0

Báo cáo khoa học: "một số vấn đề về phản ánh tiền trả lãi vốn vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án đầu tư" doc

Báo cáo khoa học:
... So sánh công thức (13) tiền trả lãi vay hàng năm công thức (5) tiền trả lãi vay hàng năm ta thấy muốn thể tiền trả lãi vay công thức tính tiêu động dự án đầu t có sử dụng vốn vay tiền trả vốn ... thêm công thức: V = (KHt + Lt ) n t =1 = (TVGt + It ) m (1+ IRR ) t t =1 (1+ i)t (4) i chi phí sử dụng vốn Trên cách tính phân biệt dòng tiền dự án đầu t sử dụng vốn vay, cách tính tiêu động ... lớn năm dự án thu nhập hoàn vốn N khấu hao KH cộng lãi sau thuế (cha trừ tiền trả lãi vay) L: N = B CK TN = KH + L (2) Lợng tiền đem toán tiền lãi phải trả năm I phần lại TVG dùng để trả vốn gốc...
 • 5
 • 307
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY.doc.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY.doc.DOC
... đặt kinh tế Việt nam đối mặt trực tiếp với cạnh tranh quốc tế ,nên không tạo môi trờng kinh tế cạnh tranh nớc phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nh lực quản lý kinh tế ... tính cạnh tranh cao Việt nam với kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trờng việc quan trọng hạn chế yếu tố độc quyền chế quản lý nhà nớc Và thực tế cho thấy ,Việt nam mức ... sách đổi kinh tế chuyển sang chế thị trờng ,nền kinh tế Việt nam đạt đợc số kết ban đầu có ý nghĩa bớc ngoặt.Không mức tăng trởng cao mà quan trọng khẳng định thực tế nguyên lý tổ chức kinh tế Tình...
 • 8
 • 622
 • 13

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.docx

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.docx
... thời kỳ định Quan hệ dòng dự trữ sở tảng tài doanh nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp II.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 1.2.1 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích tài doanh nghiệplà sử dụng ... với tiêu loại doanh nghiệp ngành để đánh giá vị doanh nghiệp CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH AN DƯƠNG II.1 ... Chuyên đề tốt nghiệp • Chương II: Tình hình tài doanh nghiệp cần thiết việc phân tích tài doanh nghiệp công ty TNHH An Dương • Chương III: Một số kiến nghị nhằm khắc phục tồn công tác quản lý tài phân...
 • 68
 • 1,052
 • 6

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế
... nghiên cứu VỐN VÀ CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG PHÂN TÍCH CÁC NGUỒÀN TÀI TR 2/7/2009 CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG hình Harrod-Domar ΔY = ΔK/ICOR Trong đó: đo: + ΔY: Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế y ï g( ) + ... gia tăng tư - đầu ( sản lượïng) g hình nhấn mạnh vai trò vốn Sự tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào đầu tư thiết bò (ICOR) CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG hình Robest Solow Eduard Demison (Nguồn gốc tăng ... tăng trưởng kinh tế) Y Y= f (K, L, T, A) Trong đó: Y: Sản phẩm quốc dân K: Tư L: Lao động T: Tài nguyên ( đat đai) Tai nguyen đất đai) A: Hiệu sử dụng yếu tố đầu vào 2/7/2009 CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG...
 • 48
 • 660
 • 2

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.docx

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.docx
... hụt ngân sách (dưới 5%) thực thi sách tiền tệ linh hoạt thận trọng Về ổn định kinh tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua 2.1 Về lạm phát Theo lý thuyết kinh tế mô, lạm phát gia tăng liên ... ngân sách mức 5% GDP tổng vốn đầu tư toàn xã hội 40% GDP 3.2 Một số kiến nghị giải pháp sách kinh tế - Đối với sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia phận sách kinh tế – tài Nhà nước nhằm ổn định ... kê Vai trò sách tiền tệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế năm 2010 năm 3.1 Dự báo năm 2010 Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế giới năm 2010 tăng trưởng khoảng 3,1%, lạm phát 0,9%; tăng trưởng...
 • 6
 • 521
 • 6

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương.
... thời kỳ định Quan hệ dòng dự trữ sở tảng tài doanh nghiệp 8 Chuyên đề tốt nghiệp II.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 1.2.1 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích tài doanh nghiệplà sử dụng ... với tiêu loại doanh nghiệp ngành để đánh giá vị doanh nghiệp CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH AN DƯƠNG II.1 ... Chuyên đề tốt nghiệp • Chương II: Tình hình tài doanh nghiệp cần thiết việc phân tích tài doanh nghiệp công ty TNHH An Dương • Chương III: Một số kiến nghị nhằm khắc phục tồn công tác quản lý tài phân...
 • 68
 • 449
 • 0

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế
... hụt ngân sách (dưới 5%) thực thi sách tiền tệ linh hoạt thận trọng Về ổn định kinh tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua 2.1 Về lạm phát Theo lý thuyết kinh tế mô, lạm phát gia tăng liên ... ngân sách mức 5% GDP tổng vốn đầu tư toàn xã hội 40% GDP 3.2 Một số kiến nghị giải pháp sách kinh tế - Đối với sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia phận sách kinh tế – tài Nhà nước nhằm ổn định ... kê Vai trò sách tiền tệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế năm 2010 năm 3.1 Dự báo năm 2010 Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế giới năm 2010 tăng trưởng khoảng 3,1%, lạm phát 0,9%; tăng trưởng...
 • 6
 • 333
 • 1

công ty cổ phầnmột số vấn đề về huy động vốn trong công ty cổ phần

công ty cổ phần và một số vấn đề về huy động vốn trong công ty cổ phần
... cổ phần vấn đề phức tạp Vốn công ty cổ phần tiếp cận nhiều góc độ khác Căn vào nguồn gốc hình thành vốn, vốn công ty cổ phần chia thành: vốn chủ sở hữu (vốn tự có) vốn tín dụng (vốn vay) Vốn ... 2005: Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn Trong loại chứng khoán ấy, cổ phiếu công cụ riêng công ty cổ phần, đem lại ưu lớn cho công ty cổ phần nhờ khả thu hút vốn ... phần phần chia nhỏ vốn điều lệ công ty, thể hình thức cổ phiếu Giá trị cổ phần (mệnh giá cổ phần) công ty định ghi vào cổ phiếu Mệnh giá cổ phần khác với giá chào bán cổ phần Giá chào bán cổ phần...
 • 14
 • 353
 • 1

Một số vấn đề về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về nền kinh tế thị trường và vận dụng nó ở Việt Nam

Một số vấn đề về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về nền kinh tế thị trường và vận dụng nó ở Việt Nam
... hớng kinh tế mở rộng quan hệ với nớc - Kinh tế tự nhiên kinh tế khép kín ,kinh tế hàng hoá kinh tế mở.Nớc ta phát triển kinh tế thị trờng có quản Nhà nớc định hớng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh ... nh phát triển đợc kinh tế thị trờng có quản Nhà nớc định hớng xã hội chủ nghĩa Việt nam C Kết Luận Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa t sử dụng cỗ xe kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng để phát triển ... hội chủ nghĩa Việt nam Nền kinh tế hàng hoá nớc ta kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo chế thị trờng,trong thành phần kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo Nói tới kinh tế hàng hoá nói...
 • 35
 • 1,849
 • 2

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương

Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương
... đo thời kỳ định Quan hệ dòng dự trữ sở tảng tài doanh nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp II.PHÂNTÍCHTÀICHÍNHDOANHNGHIỆP: 1.2.1 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích tài doanh nghiệplà sử dụng ... sánh chúng với tiêu loại doanh nghiệp ngành đểđánh giá vị doanh nghiệp CHƯƠNG II: TÌNHHÌNHTÀICHÍNHDOANHNGHIỆPVÀSỰCẦNTHIẾTCỦ AVIỆC PHÂNTÍCHTÀICHÍNHDOANHNGHIỆPỞCÔNGTY TNHH AN DƯƠNG II.1 Khái quát trình ... Chuyên đề tốt nghiệp • Chương II: Tình hình tài doanh nghiệp cần thiết việc phân tích tài doanh nghiệp công ty TNHH An Dương • Chương III: Một số kiến nghị nhằm khắc phục tồn công tác quản lý tài phân...
 • 73
 • 297
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tếmột số vấn đề về chất lượng của công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mạimột số vấn đề về phân tích và định giá cổ phiếumột số vấn đề về năng lực của cán bộ công chứcmột số vấn đề về phân tích diễn ngôn phê phánluận văn một số vấn đề về quản lý chất lượng công trìnhmột số vấn đề về quản trị httt trong công ty10 một số vấn đề về xây dựng cầu đường ở việt nammột số vấn đề về xây dựng cầu đương thế kỉ 21một số vấn đề về đào tạo bồi dưỡngso sánh một số vấn đề về phòng chống tham những của việt namsingapore và kiến nghịmot so van de ve quan ly kenh phan phoi o cong ty chu thap do dovina ricomột số vấn đề về mở rộng ánh xạ liên tục và ứng dụng của định lí hahnbanachđề tài xác và quyền hiến xác của cá nhân sau khi chết một số vấn đề về lý luận và thực tiễnsự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam mot so van de ve huy dong von cua ngan hang thuong maiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 48. QuảBài 43. Rễ cây