Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trầm tích biển vịnh hạ long

Tài liệu BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG HỒ CÔNG VIÊN 29/3 – TP ĐÀ NẴNG " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm KLN trầm tích Do để đánh giá mức độ ô nhiễm, sử dụng tiêu chuẩn nước Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Hình.3 Phá mẫu phân tích mẫu 2.2 Khảo sát đánh giá hàm lượng KLN động vật thủy sinh hồ Công viên 29/3 -Lấy ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Nội dung 2.1 Khảo sát đánh giá hàm lượng KLN nước trầm tích hồ Công viên 29/3 2.1.1 Tiến hành...
 • 6
 • 1,051
 • 5

đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong đất tại các bãi nghêu của các huyện bình đại, ba tri, thạch phú, tỉnh bến tre

đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong đất tại các bãi nghêu của các huyện bình đại, ba tri, thạch phú, tỉnh bến tre
... nghêu huyện Ba Trai, Thạch Phú, Bình Đại tỉnh Bến Tre 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Mức độ ô nhiễm kim loại nặng đất bãi nghêu, bãi Bình Đại, Ba Tri, Thạch Phú, tỉnh Bến Tre Chuẩn bị hóa chất ... Tri, Thạch Phú, tỉnh Bến Tre Nội dung đề tài: xác định hàm lượng kim loại nặng As, Cd, Cr, Fe, Pb, Co, Cu, Zn, Ni trầm tích huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạch Phú tỉnh Bến Tre Với mục tiêu: - Đánh giá ... ánh ô nhiễm tương đối ổn định thời gian Để phần giải vấn đề trên, đồng thời tạo thêm sở số liệu khoa học, thực đề tài: Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng đất bãi nghêu huyện Bình Đại, Ba Tri,...
 • 69
 • 1,590
 • 6

đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong nước sông sài gòn

đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong nước sông sài gòn
... với mức độ nghiêm trọng khác nhau, đặc biệt sông lớn Sông Hồng, Sông Sài Gòn, Sông Đồng Nai, Vì lý trên, định thực đề tài Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng nước sông Sài Gòn , nhằm đánh giá ... lượng chì sông sài gòn tháng 12,3,6 41 Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng nƣớc sông Sài Gòn GVHD: Nguyễn Văn Sức 1.PHẦN TỔNG QUAN: 1.1 VAI TRÒ CỦA SÔNG SÀI GÒN: Hình 1: Sông Sài Gòn đoạn ... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIẾM TRÊN SÔNG SÀI GÒN: Đã có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng nƣớc: + Triển khai thử nghiệp độc học môi trƣờng lƣu vực sông Sài Gòn- ...
 • 61
 • 131
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (as, cd, pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố thái nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (as, cd, pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố thái nguyên
... Công Đức NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (As, Cd, Pb) TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TẠI MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH RAU KHU VỰC VEN Ô THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học Môi ... rau số vùng chuyên canh rau khu vực ven ô thành phố Thái Nguyên tiến hành, nhằm mục đích sau: - Khảo sát trạng môi trường đất, nước tình hình sản xuất số vùng chuyên canh rau khu vực ven ô ... ven ô Thành phố Thái Nguyên - Xác định số tính chất lý, hóa học đất trồng rau hàm lượng số kim loại nặng (Cd, Pb, As) đất, nước rau số vùng chuyên canh rau khu vực ven ô thành phố Thái Nguyên...
 • 85
 • 828
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (cd, pb, as) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố thái nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (cd, pb, as) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố thái nguyên
... Công Đức NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (As, Cd, Pb) TRONG ĐẤT, NƢỚC VÀ RAU TẠI MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH RAU KHU VỰC VEN Ô THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học Môi ... ven ô Thành phố Thái Nguyên - Xác định số tính chất lý, hóa học đất trồng rau hàm lƣợng số kim loại nặng (Cd, Pb, As) đất, nƣớc rau số vùng chuyên canh rau khu vực ven ô thành phố Thái Nguyên ... rau số vùng chuyên canh rau khu vực ven ô thành phố Thái Nguyên đƣợc tiến hành, nhằm mục đích sau: - Khảo sát trạng môi trƣờng đất, nƣớc tình hình sản xuất số vùng chuyên canh rau khu vực ven...
 • 19
 • 97
 • 0

Đánh giá tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên

Đánh giá tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước ở xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
... Đồng huyện Văn Lâm tỉnh H ng Yên Đề xuất biện pháp quản lý nhằm hạn chế ô nhiễm kim loại nặng đất nông nghiệp n ớc Đại Đồng huyện Văn Lâm tỉnh H ng Yên 1.2.2 Yêu cầu Đánh giá thực trạng ô nhiễm ... nặng đất nông nghiệp n ớc x Đại Đồng huyện Văn Lâm tỉnh H ng Yên' ' 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá mức độ ảnh h ởng làng nghề đến tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp n ớc Đại Đồng ... mẫu đất làm sở xây dựng đồ phân bố KLN đất nông nghiệp 3.2.2 Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng đất nông nghiệp n ớc Căn vào TCVN 7209/2002 số liệu phân tích hàm l ợng kim loại nặng đất: Đánh...
 • 89
 • 960
 • 2

Đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... sinh trng qua chiu cao cõy trờn t sau khai thỏc thic 61 3.5.1.3 Sinh thõn lỏ 62 3.5.1.4 Chiu di r cõy thớ nghim trờn t sau khai thỏc thic 63 3.5.1.5 Sinh r ca cõy trờn t sau khai ... v sinh trng ca mt s loi cõy bn a cú kh nng sinh trng v phỏt trin trờn vựng t sau khai thỏc thic 59 Bng 3.10 S sinh trng qua chiu cao 61 Bng 3.11 Sinh thõn lỏ ca cỏc loi cõy trờn t sau khai ... kh nng sinh trng v hp thu KLN ca vetiver, dng x v cõy sy trờn t sau khai thỏc thic 60 3.5.1 Kh nng sinh trng 60 3.5.1.1 Kh nng sng ca cỏc loi thc vt sau trng trờn t sau khai thỏc...
 • 113
 • 2,153
 • 4

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất, nước và trong sản phẩm rau tại khu vực chuyên canh rau của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất, nước và trong sản phẩm rau tại khu vực chuyên canh rau của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
... tài: Đánh giá trạng ô nhiễm kim loại nặng đất - nước sản phẩm rau khu vực chuyên canh rau Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường đất - nước khu ... LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn: Đánh giá trạng ô nhiễm kim loại nặng đất - nước sản phẩm rau khu vực chuyên canh rau Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên thu ... trạng sản xuất rau Thành phố Thái Nguyên - Đánh giá trạng ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất - nước sản xuất vùng nghiên cứu - Đánh giá mối quan hệ hàm lượng kim loại nặng đất, nước rau - Đề xuất...
 • 91
 • 778
 • 0

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do gia tăng diện tích nuôi cá ba sa

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do gia tăng diện tích nuôi cá ba sa
... diện tích nuôi basa - tra qui trình nuôi Phỏng vấn, điều tra mức độ hưởng ứng phong trào nuôi basa - tra mối quan tâm môi trường người dân Phân tích lợi ích kinh tế từ nuôi basa ... môi trường khu vực nuôi - Điều tra mức độ hưởng ứng phong trào nuôi basa – tra đòa bàn tỉnh - Phân tích lợi ích kinh tế từ hoạt động nuôi basa - tra - Phân tích, đánh giá trạng môi ... tra, đưa giả thuyết tăng giảm diện tích nuôi để phân tích ảnh hưởng kinh tế nào? Phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi basa - tra Từ tiến hành dự đoán mức độ...
 • 26
 • 385
 • 2

Đánh giá mức độ ô nhiễm metacercaria trên cá rôhu, mè trắng nuôi tại xã nghĩa lạc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định

Đánh giá mức độ ô nhiễm metacercaria trên cá rôhu, mè trắng nuôi tại xã nghĩa lạc  huyện nghĩa hưng  tỉnh nam định
... vùng nuôi đợc tiến hành xã: Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú Nghĩa Hồng thuộc huyện Nghĩa Hng - tỉnh Nam Định Đánh giá tỷ lệ nhiễm ấu trùng metacercaria nuôi ao Nghĩa Lạc - huyện Nghĩa Hng tỉnh Nam Định ... cho có nốt sần nhỏ, gầy, ký sinh số lợng ảnh hởng không rõ ràng Vì lý thực đề tài Đánh giá mức độ nhiễm ấu trùng metacercaria rôhu, trắng nuôi Nghĩa Lạc - huyện Nghĩa Hng - tỉnh Nam ... đề tài Đánh giá mức độ nhiễm ấu trùng metacercaria rôhu, trắng nuôi Nghĩa Lạc huyện Nghĩa Hng tỉnh Nam Định đợc thực từ tháng năm 2005 đến tháng năm 2005 Viện nghiên cứu nuôi trồng...
 • 76
 • 279
 • 0

Đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước của một số hệ thống chăn nuôi lợn trang trại tại huyện văn giang hưng yên

Đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước của một số hệ thống chăn nuôi lợn trang trại tại huyện văn giang  hưng yên
... TS Vũ ðình Tôn, B môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi Nuôi tr ng th y s n, B môn Công ngh Môi trư ng-Khoa Tài Nguyên Môi trư ng- Trư ng ðH Nông Nghi p Hà N i, K Sư- Nguy n Văn Duy- Trung ... t i huy n Văn Giang 54 4.4 Các h th ng chăn nuôi l n trang tr i ñi u tra huy n Văn Giang 55 4.5 Thông tin chung v s d ng ñ t h th ng chăn nuôi l n M trang tr i 57 4.6 Qui mô chăn nuôi h th ng ... Môi trư ng: Không ch có ñi u ki n môi trư ng làm nh hư ng ñ n vi c chăn nuôi mà ngư i có tác ñ ng r t l n ñ n chăn nuôi (phương th c chăn nuôi) Nói chung, h th ng chăn nuôi qu ng canh y u t môi...
 • 110
 • 555
 • 3

Luận văn nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật và các hoá chất tồn dư trong thịt trên địa bàn một số tỉnh miền bắc

Luận văn nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật và các hoá chất tồn dư trong thịt trên địa bàn một số tỉnh miền bắc
... p Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn: Giáo s, Tiến sĩ Đậu Ngọc Hào, ngời tận tình giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn tất Ban lãnh đạo Vi n khoa học nông nghiệp Vi t Nam, tất ... bảo vệ luận án Giám đốc Trung Tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ơng IIBùi Thị Phơng Hoà, tất bạn đồng nghiệp Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tinh thần vật chất cho trình nghiên cứu, hoàn ... nhi m khu n lờn cỏc vi sinh v t khụng m n c m nh n m m c, n m men, vi khu n khỏng khỏng sinh l nh ng v n ủ s d ng khỏng sinh cú ph khỏng khu n r ng i u ny d n t i r i lo n vi sinh v t ủ ng tiờu...
 • 104
 • 493
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước ở xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yênđánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm môi trườngđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộctiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm không khíáp dụng mô hình breeze iscst3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho kcn nhơn trạch inồng độ đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải shđánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nguồn nước sinh hoạt tại thành phố tuyên quanghiện trạng và đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực bãi rác noong bua thành phố điện biên phủ tỉnh điện biênđánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước khu vực xung quanh bãi rác noong buasở tn amp mt nam định việc nuôi trồng thuỷ sản chưa phát triển nên luận văn sẽ không xem xét tính toán đánh giá mức độ ô nhiễmđánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do hệ thống lồng bèTKB 10.0 Full Crack | Crack Tkb 10.0 Giá rẻ nhấtTkb 10.0 Full Crack | Crack tkb 10.0 | LH: 0947.090.693Bài 4. Nhớ ơn tổ tiênGIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHchuyên đề âm nhạcbiện pháp giúp trẻ cảm thụsáng kiến kinh nghiệm khám phá môi trường xung quanhKHCD truong mam nonkpkh sự đông dặc của nướcTRUONG MAM NONTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaNHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉMẫu phân phối chương trình THCSChương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcBài 20. Châu ÂuBài 20. Châu ÂuBài 8. Dân số nước taBài 4. Sông ngòiBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950