Khảo nghiệm một số giống keo tai tượng có khả năng chịu lạnh trong giai đoạn vườn ươm tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp trường đại học nông lâm thái nguyen

Thử nghiệm trồng bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri ển cây chò chỉ tại viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệptrường đại học nông lâm thái nguyên

Thử nghiệm trồng và bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri ển cây chò chỉ tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp – trường đại học nông lâm thái nguyên
... cứu đề tài Thử nghiệm trồng bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri n Chò (Parashorea chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên Trong trình ... ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực nghiên cứu đề tài Thử nghiệm trồng bước đầu đánh giá sinh trưởng phát tri n Chò (Parashorea chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp ... chinensis Wang Hsie) Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái nguyên 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Trồng thử nghiệm 50 Chò Viện Nghiên cứu Phát tri n Lâm nghiệp số tuyến...
 • 62
 • 92
 • 0

Đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh tại Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp

Đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh tại Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp
... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các hình trồng rừng Keo tai tượng thâm canh Viện Nghiên cứu Phát triển Lâm nghiệp: 3.1.1 hình trồng rừng thâm canh Keo tai tượng ... trưởng hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh Đánh giá hiệu hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hình 1.3 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu ... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG KEO TAI TƯỢNG THÂM CANH CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Lớp : Lâm...
 • 92
 • 490
 • 1

Đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh tại viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp

Đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh tại viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp
... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các hình trồng rừng Keo tai tượng thâm canh Viện Nghiên cứu Phát triển Lâm nghiệp: 3.1.1 .Mô hình trồng rừng thâm canh Keo tai tượng ... trưởng hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh Đánh giá hiệu hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh Đề xuất giải pháp đe nâng cao hiệu hình 1.3 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu ... trồng rừng thâm canh viện từ năm 2009 đến Đây lý thực đề tài: Đánh giá hiệu hình trồng rừng keo tai tượng thâm canh Viện nghiên cứu phát triển Lâm nghiệp 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá khả...
 • 96
 • 106
 • 0

Đánh giá sinh trưởng, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến giống yelloween tại viện nghiên cứu phát triển vùng hà nội

Đánh giá sinh trưởng, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội và ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến giống yelloween tại viện nghiên cứu và phát triển vùng hà nội
... bi t phân bón qua lá, c n ñư c coi y u t quy trình k thu t Các nhà khoa h c c n làm rõ, hoa Lily c n lo i phân bón nh t? bón vào th i ñi m có hi u qu nh t? ñâu th i kỳ kh ng ho ng phân bón ñ ... Vùng (Hà N i), Công ty C ph n Hoa Nhi t ð i,… ñã nghiên c u, s d ng phân bón qua hoa Lily ñ t ñư c m t s thành công nh t ñ nh Tuy nhiên, ñ s d ng có hi u qua phân bón qua nh t là: lo i phân bón ... màu xanh bóng - S hoa: Hoa lư ng tính, m c ñơn l ho c x p ñ t tr c hoa, bao hoa hình lá, hoa vươn ngang ho c hư ng lên Hình dáng hoa m t ch tiêu ñ phân lo i hoa Lily Cánh hoa ñ u, g c hoa có n...
 • 121
 • 221
 • 0

Thu thập, phân loại dưới loài, tách chiết ADN để giải mã GENOME một số giống lúa bản địa khả năng chịu hạn của việt nam

Thu thập, phân loại dưới loài, tách chiết ADN để giải mã GENOME một số giống lúa bản địa có khả năng chịu hạn của việt nam
... hành thực đề tài thu thập ,phân loại loài, tách chiết AND để giải genome số giống lúa địa khả chịu hạn Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Phân loại loài dựa khác biệt ADN lục lạp hai loài phụ ... NGHIÊN cứu 3.1 Kết điều tra thu thập giống lúa chịu hạn Việt Nam Kết điều tra thu thập 204 giống lúa chịu hạn nước (bảng 3.1 bảng 3.2) Trong 53 giống khả chịu hạn tốt Khẩu Mèo, Khẩu Dọn, Khẩu ... số giống lúa cho thấy nước ta nguồn gen chịu hạn phong phú từ giống lúa địa phương Tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phân tích, đánh giá đặc tính chịu hạn giống lúa địa...
 • 76
 • 364
 • 5

Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây mỡ trong giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây mỡ trong giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm  thái nguyên
... tìm biện pháp phòng trừ số loại bệnh hại chủ yếu mỡ vườn ươm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp phòng trừ bệnh hại mỡ giai đoạn vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên ... Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ HUỆ “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ HUỆ “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY MỠ (MANGLETIA GLAUCA BL.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG...
 • 63
 • 395
 • 0

bước đầu khảo nghiệm một số giống keo, bạch đàn đã được công nhận tại tỉnh thái nguyên

bước đầu khảo nghiệm một số giống keo, bạch đàn đã được công nhận tại tỉnh thái nguyên
... chõn thnh cm n! Thỏi Nguyờn, ngy 29 thỏng nm 2011 TC GI Phm Thu Hnh LI CAM OAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực ch-a đ-ợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp ... xanh t trng i nuớ trc, phỏt trin kinh t rng Cỏc ging cõy a vo trng trờn a bn tnh ch yu l cỏc loi Keo, Bch n, Mnhng cỏc ging a vo trng u l nhng ging c trng qua nhiu chu k v hu nh cha cú kho nghim ... th trờn th trng Xut phỏt t yờu cu cp bỏch ú tụi tin hnh nghiờn cu ti: Bc u kho nghim mt s ging Keo, Bch n ó c cụng nhn ti tnh Thỏi Nguyờn l cn thit CHNG I TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 Cỏc nghiờn...
 • 110
 • 311
 • 2

Khảo Nghiệm Một Số Giống Keo Trên Đất Sau Khai Thác Khoáng Sản Tại Thị Trấn Trại Cau Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

Khảo Nghiệm Một Số Giống Keo Trên Đất Sau Khai Thác Khoáng Sản Tại Thị Trấn Trại Cau Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  DƯƠNG THỊ THÀNH KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KEO TRÊN ĐẤT SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI THỊ TRẤN TRẠI CAU HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN ... tiến hành đề tài Khảo nghiệm số giống Keo đất sau khai thác khoáng sản thị trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên với mục đích tìm loài Keo có khả thích nghi đất sau khai khoáng, cải thiện ... gửi lời cảm ơn tới UBND thị trấn Trại Cau - huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, phòng thống kê, kinh tế, dân số, cán nhân dân thị trấn Trại Cau - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ, tạo điều...
 • 89
 • 124
 • 0

Bước Đầu Khảo Nghiệm Một Số Giống Keo, Bạch Đàn Đã Được Công Nhận Tại Tỉnh Thái Nguyên

Bước Đầu Khảo Nghiệm Một Số Giống Keo, Bạch Đàn Đã Được Công Nhận Tại Tỉnh Thái Nguyên
... LI CAM OAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp ... xanh t trng i nuớ trc, phỏt trin kinh t rng Cỏc ging cõy a vo trng trờn a bn tnh ch yu l cỏc loi Keo, Bch n, Mnhng cỏc ging a vo trng u l nhng ging c trng qua nhiu chu k v hu nh cha cú kho nghim ... th trờn th trng Xut phỏt t yờu cu cp bỏch ú tụi tin hnh nghiờn cu ti: Bc u kho nghim mt s ging Keo, Bch n ó c cụng nhn ti tnh Thỏi Nguyờn l cn thit CHNG I TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 Cỏc nghiờn...
 • 110
 • 179
 • 0

KếT QUả KHảO NGHIệM MộT Số GIốNG LúA TạI HUYệN Đà BắC, TỉNH HOà BìNH

KếT QUả KHảO NGHIệM MộT Số GIốNG LúA TạI HUYệN Đà BắC, TỉNH HOà BìNH
... định cao 4.2 Đề nghị Bổ sung giống lúa thuần, lúa lai tham gia thí nghiệm vo giống lúa huyện Sử dụng giống lúa ĐB5 l giống chủ lực vụ xuân v vụ mùa 636 Sử dụng giống lúa lai VL-20 v VL-24 có thời ... 30% kali Bón thúc lần lúa hồi xanh: 50% đạm + 30% kali Bón thúc lần trớc trỗ 20 ngy, bón ton số phân lại Các giống lúa thí nghiệm gồm giống lúa v giống lúa lai Các giống lúa ĐB5, ĐB6, HT1, ĐV108 ... tạ/ha so với giống đối chứng Nh vậy, giống lúa tham gia thí nghiệm có mức NSLT cao hẳn so với giống las Khang dân (Bảng 2) Trong vụ mùa, kết thu đợc tơng tự giống lúa tham gia thí nghiệm Tại Mờng...
 • 9
 • 238
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO "KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... giống lúa cao so đối chứng 25,9 - 44,3 m v giống lúa lai 7,6 - 9,9% Tất giống lúa tham gia thí nghiệm có tính ổn định cao 4.2 Đề nghị Bổ sung giống lúa thuần, lúa lai tham gia thí nghiệm vo giống ... 30% kali Bón thúc lần lúa hồi xanh: 50% đạm + 30% kali Bón thúc lần trớc trỗ 20 ngy, bón ton số phân lại Các giống lúa thí nghiệm gồm giống lúa v giống lúa lai Các giống lúa ĐB5, ĐB6, HT1, ĐV108 ... thí nghiệm kết cho thấy hầu hết giống lúa có NSLT vợt trội so với giống đối chứng, ngoại trừ giống GLT3 (HT1) Về giống lúa lai, tơng tự cách tính toán cho thấy giống lúa lai tham gia thí nghiệm...
 • 9
 • 456
 • 1

Khảo nghiệm một số giống lúa tại trại giống cây trồng nam phước –duy xuyên quảng nam

Khảo nghiệm một số giống lúa tại trại giống cây trồng nam phước –duy xuyên quảng nam
... Khảo nghiệm số giống lúa Trại giống trồng Nam PhướcDuy Xuyên- Quảng Nam làm đề tài nghiên cứu Thực tập định hướng nghề nghiệp hội để hiểu rõ công việc kỹ sư ngành khoa học trồng Trại giống trồng ... tỉnh Quảng Nam Trại giống trồng trồng Nam Phước đơn vị hạch toán phụ thuộc sử dụng dấu mở tài khoản riêng để giao dịch Địa điểm: Văn phòng trại giống trồng đặt Thị trấn Nam Phước , Duy Xuyên, Quảng ... kết với trại giống tỉnh gồm trại Giống Trị An, Trại Giống trồng Nam phước, Trại nghiên cứu sản xuất nấm Điện Ngọc- Điện Bàn, trại Giống trồng, vật nuôi Bình Trung để nghiên cứu, khảo nghiệm, ...
 • 30
 • 645
 • 0

khảo nghiệm một số giống cây ăn trái chất lượng cao tuyển chọn trong nước nhập nội đáp ứng thị trường cap cấp xuất khẩu

khảo nghiệm một số giống cây ăn trái có chất lượng cao tuyển chọn trong nước và nhập nội đáp ứng thị trường cap cấp và xuất khẩu
... tài: Khảo nghiệm số giống ăn trái chất lượng cao tuyển chọn nước nhập nội đáp ứng thò trường cao cấp xuất Chủ nhiệm đề tài : TS Nguyễn Văn Kế, đồng CN: KS Nguyễn Văn Em (trước KS Huỳnh Văn Quang, ... VÀ CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH ***** CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG TP HỒ CHÍ MINH ***** BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Khảo nghiệm số giống ăn trái chất lượng cao tuyển chọn nước nhập nội đáp ứng thò trường ... từ Thái giống, tuyển lựa nước giống) : chọn giống bưởi, giống quýt, giống cam - Họ xoài (Anacardiaceae) gồm giống: chọn giống xoài ăn xanh, giống xoài ăn chín - Họ ổi (Myrtaceae): gồm giống (ổi...
 • 173
 • 527
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát một số nguồn thức ăn thô và trồng khảo nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu bò tại huyện điện biên tỉnh điện biênkhảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng vụ đông xuân 2009 – 2010 tại vĩnh thủy – vĩnh linh – quảng trịkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme amylase từ nấm mốc aspergillus oryzaecác thuốc thường hay dùng nhất để điều trị giảm miễn dịch sau ghép tim là glucocorticoids cyclosporine và azathioprine một số loại thuốc giảm miễn dịch mới khác còn đang trong giai đoạn thử nghiệmnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmnghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di độngphần ii một số yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của thị trường khoa học và công nghệnghiên cứu và phát triển framework quản lý người dùng và tài nguyênlê văn bảnh 2011 nghiên cứu và phát triển giống lúa mới triển vọng cho vùng đồng bằng sông cửu long chuyên đề sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía nam trang 106 128yorn try 2003 nghiên cứu bọ trĩ thrips palmi karny hại đậu rau và thiên địch của chúng tại gia lâm hà nội vụ xuân hè luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộitiểu luận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại viện máy và dụng cụ công nghiệp doctai lieu nghien cuu ve phat trien the chat tre mam nonnghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộicơ sở khoa học của việc xây dựng và phát triển đội ngũ trường trung học phổ thôngkhoa tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh trường đại học quy nhơnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học