bai tap chung khoan

Bài tập chứng khoán

Bài tập chứng khoán
... chứng khoán A 30%, chứng khoán B 25% Trong trạng thái bình thường thị trường, tỷ lệ sinh lời chứng khoán A 15%, chứng khoán B 20% Trong trạng thái suy thoái thị trường, tỷ lệ sinh lời chứng khoán ... - Index 500 điểm, để dự đoán số vào tháng sau, phương pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán, có tư liệu sau: VN- Index tháng sau Số người dự đoán 500 20 550 20 600 30 650 20 700 10 ... 15%, chứng khoán B 20% Trong trạng thái suy thoái thị trường, tỷ lệ sinh lời chứng khoán A -5%, chứng khoán B -10% Anh (chị) xác định: a, Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng danh mục đầu tư b, Tính rủi ro dự...
 • 3
 • 1,210
 • 10

bài tập chứng khoán

bài tập chứng khoán
... 5; Bên mua: 9; 14; 12 - Các lệnh thực phần: Bên bán: (Thực 10.500 Cp) Bên mua : (Thực 10.500 Cp) BÀI 2: Chào mua Chào bán Số hiệu Số lượng Giá(1000) Số hiệu Số lượng Giá(1000) 4.500 114 11 5.000 ... Bán : 9; 2; (Chưa thực toàn bộ) (Chưa thực phần 1000 CP) Mua 13; 19; 20; 12 (Chưa thực toàn bộ) BÀI 3: (Đấu giá liên tục) Tại GDCK có lệnh mua bán loại hình CK sau: Lệnh bán A B C D E F Thời gian...
 • 5
 • 440
 • 3

Bài tập chứng khoán

Bài tập chứng khoán
... 82 Loại chứng khoán sau phù hợp với nhà đầu tư ưa mạo hiểm, thích rủi ro A Chứng khoán X có hệ số beta=1 B Chứng khoán Y có hệ số beta =0,9 C Chứng khoán Z có hệ số beta =1,4 D Chứng khoán T ... loại chứng khoán Câu 42: Chứng quyền (warrant) khác quyền chọn mua (call option) điểm sau A Về chủ thể phát hành B Khi chứng quyền thực số chứng khoán sở lưu hành tăng quyền chọn mua thực số chứng ... kill order) Câu 53: Lưu ký chứng khoán nhằm A Giảm bớt chi phí rủi ro trình giao dịch B Giúp nhà đầu tư thực quyền chứng khoán C Tập trung hóa phi vật chất hóa chứng khoán D Tất phương án Câu...
 • 24
 • 324
 • 1

CHƯƠNG 2 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

CHƯƠNG 2 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 15/10 /20 14 Bài (Hedging) Chi phí sử dụng nợ Wansley Co tháng (hiện nay) 12% Wansley lên kế hoạch phát ... 95’13 95 25 +8 1 02 24 94 21 120 ,353 June 95’03 95’17 95’03 95’17 +8 101’ 02 95’ 02 13,597 a Sử dụng thông tin để lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất b Giả sử lãi suất tăng 20 0 điểm (2% ) Đánh ... theo điểm bản: -300, -20 0, -100, 0, 100, 20 0, 300 Minh họa giá trị chi phí (hoặc tiết kiệm) từ phát hành trái phiếu mức lãi suất, giá trị vị tương lai, tổng giá trị thay đổi 2/ 2      ...
 • 2
 • 730
 • 9

Bài tập chứng khoán

Bài tập chứng khoán
... quy định Luật chứng khoán B Tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty theo quy định Luật doanh nghiệp quản trị công ty C Thực đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung trung tâm luuw ký chứng khoán D Tất ... loại chứng khoán Câu 42: Chứng quyền (warrant) khác quyền chọn mua (call option) điểm sau A Về chủ thể phát hành B Khi chứng quyền thực số chứng khoán sở lưu hành tăng quyền chọn mua thực số chứng ... 50.400 Câu 18: Thị trường chứng khoán sơ cấp (primary market) A thị trường giao dịch chứng khoán phát hành thị trường thứ cấp B Biểu cụ thể thị trường Sở giao dịch chứng khoán C Chính thị trường...
 • 102
 • 130
 • 0

bài tập chứng khoán

bài tập chứng khoán
... khoản chênh lệch lãi suất cố định Do đó: „ „ „ Giá trái phiếu = giá chứng khoán tham chiếu + dòng tiền chênh lệch Giá chứng khoán tham chiếu = mệnh giá (do lãi suất trái phiếu lãi suất thị trường) ... (thường tính phần trăm), đo lường mức sinh lời tiền người sở hữu chứng khoán Thông thường lợi suất không bao gồm biến động giá chứng khoán hai thời kỳ, tính mức sinh lời (return) Có nhiều loại lợi ... động tương tự lãi suất thị trường Rủi ro khoản (Liquidity Risk) „ „ „ Là rủi ro không bán lại chứng khoán, bán lại với chi phí cao Liên quan đến mức độ hoạt động thị trường trái phiếu thứ cấp Tác...
 • 50
 • 298
 • 0

Bài tập chung định khoản

Bài tập chung định khoản
... nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khách hàng K 20.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế Bài giải Nợ TK 131: 66.000.000 Có TK 333: 6.000.000 Có TK 511: 60.000.000 Nợ TK 112: ... chuyển khoản thu tiền mặt VNĐ TGTT: 16.220đ/USD Chi TGNH trả tiền nghiệp vụ đủ TGBQLNH: 16.210đ/USD 10 Nhập hàng hóa trị giá 10.000 EUR, tiền chưa trả TGBQLNH: 22.000/EUR Yêu cầu: Định khoản ... trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ Phải thu khoản tiền bồi thường bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ 10 Đã thu tiền mặt 4.000.000đ khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 11 Chi tiền...
 • 13
 • 72
 • 0

bai Tap Chung Chi A Tin Hoc

bai Tap Chung Chi A Tin Hoc
... chép tập tin có dung lượng nhỏ 20KB vào thư mục HOCTAP Câu 3)Tạo tập tin Diachiweb.doc thư mục HOCVIEN có nội dung cho biết đ a trang Web mà bạn biết Câu 4)Di chuyển tập tin thư mục HOCTAP sang thư ... sys thư mục BAITHI sang thư mục BAITAP đổi phần mở rộng thành bak Câu 5) Nén tất tập tin thư mục thư mục BAITHI thành tập tin nenbt.zip lưu tập tin vào thư mục BAITAP Bài 04: Câu 1) Trong thư mục ... có dạng sau: Câu 3) Sao chép thư mục BAI WORD vào thư mục THIA đổi tên thành BANGTINH VANBAN Câu 4) Tạo tập tin TraLoi.txt lưu vào thư mục THIA có nội dung cho biết thơng tin thư mục classes :...
 • 65
 • 500
 • 2

bai tap chung tieng anh 8 ki 1

bai tap chung tieng anh 8 ki 1
... then dicide if the statement are true (T) or false (F) (3Ps) Graham Bell was born in scotland in 18 4 7,but when he was a young man of twenty-three he moved with his parents to Canada.Before the ... ought to (study) harder VIII/ Put the words or phrases in correct order to make sentences (1p) 1) in the east / rises / sun / The / in the west / sets / and 2) He / hair ... more fruit and vegetable XI/ Put the words or phrases in correct order to make sentences (1p) 1) you / going / to / are / what / / next week ? 2) She / hair / black / has...
 • 5
 • 363
 • 10

BAI TAP CHUNG II

BAI TAP CHUNG II
... tròn (O’) 8) Cho hai đường tròn (O) (O’) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC , B∈ (O), C∈ (O’) kẻ tiếp tuyến chung A cắt tiếp tuyến chung BC I · a) Chứng minh BAC = 90 b) Tính số đo góc OIO’ c) Tính ... OA = 9cm, O’A = 4cm 9) Cho hai đường tròn (O) (O’) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung DE , D∈ (O), E∈ (O’) Tiếp tuyến chung A cắt ED I Gọi M giao điểm OI với AD, N giao điểm AE với O’I a) Từ giác ... nhỏ Vẽ hình minh họa 12) Cho hai đường tròn (O) (O’) tiếp xúc A Vẽ tiếp tuyến chung BC, với B∈(O), C∈(O’) Tiếp tuyến chung cắt AB M a) Chứng minh MB = MC ΔABC vuông b) MO cắt AB E, MO’ cắt AC F...
 • 3
 • 227
 • 0

các dạng bài tập chứng minh tứ giác nội tiếp

các dạng bài tập chứng minh tứ giác nội tiếp
... BC Q Chứng minh PQ//EF Bài 3: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đờng tròn (O) đờng cao AD, BE, CF cắt H a) Chứng minh tứ giác BFEC, BFHD nội tiếp b) Chứng minh H tâm đờng tròn nội tiếp tam giác ... cắt AC F a) Chứng minh tứ giác AFHE hình chữ nhật b) Chứng minh BEFC tứ giác nội tiếp c) Chứng minh: AE.AB = AF.AC d) Chứng minh EF tiếp tuyến chung hai nửa đờng tròn Bài 3: Cho tam giác ABC vuông ... a) Tứ giác AOSO tứ giác ? Vì sao? Chứng SB AB b) Lấy E đối xứng với A qua B Chứng minh tứ giác ACDE nội tiếp Dạng 5: Chứng minh điểm nằm đờng tròn Bài 1: Từ điểm A bên đờng tròn (O) vẽ hai tiếp...
 • 5
 • 11,886
 • 273

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết
... triệu Trình bày bút toán liên quan đến khoản cho vay trên, biết ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối quý HẠCH TOÁN -Ngày 18/3/2005 giải ngân Nợ 2111.DNX 100.000.000 1011 100.000.000 ... khách hàng chưa toán, chuyển nợ loại ( nợ cần ý) Nợ 2112.DNX 100.000.000 2111.DNX 100.000.000 -Ngày 30/6/2005: Thời điểm ngân hàng trích lập dự phòng theo quy định ngân hàng nhà nước + xác định ... HUỐNG  Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu      thời hạn tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng tháng, vốn gốc trả cuối kỳ Ngân hàng xác định giá trị tài sản...
 • 13
 • 13,648
 • 11

BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
... 20/06/2007 ngân hàng thay đổi lãi suât kỳ hạn tháng lên 0.70%/tháng không kỳ hạn 0.25%/tháng Ngày 20/10/2007 khách hàng tất toán tiền gửi Nhân viên ngân hàng dự chi vào ngày 27 hàng tháng Hạch toán ... hợp đồng bao toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn tháng Lãi suất bao toán: 0.95 %/tháng Lãi bao toán hạn 1.5 lần lãi suất bao toán Phí bao toán: 0.2% giá trị khoản phải thu bao toán VAT 10% ... thẩm định mức cho vay Ông Quang 40% tổng giá trị thị trường CP REE mua Khách hàng bảo đảm tiền vay chấp nhà trị giá 500.000.000 đồng Phương thức trả góp định kỳ hàng tháng Ngày 5/12 khách hàng toán...
 • 55
 • 3,027
 • 4

BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG potx

BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG potx
... 200.000.000đ Khi thực toán lệnh chuyển, Hội sở hạch toán sau: Ngân hàng A B có mở tài khoản ngân hàng Nhà nước Tại ngân hàng A thực lệnh chuyển tiền cho ngân hàng B thông qua tài khoản mở ngân hàng Nhà nước ... 200.000.000đ Tại ngân hàng B nhận báo có ngân hàng A thông qua ngân hàng Nhà nước tiến hành báo có vào tài khoản khách hàng Nợ 1113 NHB: 200.000.000đ Có 4211 KHZ: 200.000.000đ Bài 20: Khách hàng đến ... 20/06/2007 ngân hàng thay đổi lãi suât kỳ hạn tháng lên 0.70%/tháng không kỳ hạn 0.25%/tháng Ngày 20/10/2007 khách hàng tất toán tiền gửi Nhân viên ngân hàng dự chi vào ngày 27 hàng tháng Hạch toán...
 • 24
 • 1,615
 • 16

Xem thêm