bài giảng điện tử quản trị danh mục đầu tư

Bài giảng chiến lược quảndanh mục đầu cổ phiếu

Bài giảng chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
...  thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu chứng khoán thuyết áp dụng quản danh mục đầu chứng khoán Các chiến lược quản danh mục đầu cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu ... thu từ danh mục  Quá trình xây dựng quản danh mục đầu Vạch sách đầu Phân tích định giá cổ phiếu Chiến lược mua bán cổ phiếu Xây dựng danh mục Chỉnh sửa danh mục Đánh giá  thuyết ... 2:Lập danh mục chuẩn (hay gọi danh mục “thông thường”)  Bước 3: Xây dựng chiến lược kết cấu danh mục đầu tối ưu thỏa mãn nhu cầu người đầu  Bước 4: Theo dõi đánh giá biến động cổ phiếu danh...
 • 40
 • 1,117
 • 3

bài giảng những vấn đề chung về quản trị danh mục đầu

bài giảng những vấn đề chung về quản trị danh mục đầu tư
... động danh mục (Evaluate the performance of the portfolio) 17 Đồng thời, sách đầu phải đề cập đến loại tài sản tài tiềm danh mục Việc lựa chọn tài sản tài cho danh mục phải dựa mục tiêu đầu tư, ... 20 Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung 3/3/2013 QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bước 4: Điều chỉnh danh mục đầu Bước 5: Đánh giá tính hiệu hoạt động Điều chỉnh danh mục ... sách đầu Chính sách đầu có liên quan đến việc xác định mục tiêu vốn nhà đầu Bước 2: Phân tích chứng khoán (Security analysis) Bất kỳ khoản đầu tiềm ẩn yếu tố rủi ro Vì thế, mục tiêu...
 • 9
 • 314
 • 1

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 1: môi trường đầu

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 1: môi trường đầu tư
... đầu cụ thể hóa mục tiêu, hiểu rõ rủi ro phí tổn đầu – Giúp người quản trị danh mục đầu xây dựng danh mục phù hợp, đáp ứng nhu cầu NĐT • Cung cấp chuẩn mực để đánh giá kết danh mục đầu ... (HPR2) x…x (HPR)n]1/n – • Một danh mục đầu tư: HPY danh mục bình quân gia quyền HPY khoản đầu cấu thành danh mục, tức thay đổi tổng thể giá trị danh mục ban đầu Lợi suất kỳ vọng E(r) • Phân ... soát danh mục đầu định kỳ liên hệ nhà đầu người quản trị danh mục – Phán xét người quản trị DM phải dựa việc tuân thủ tiêu chí tuyên bố sách • Giúp bảo vệ khách hàng trước khoản đầu không...
 • 31
 • 215
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 3: phân tích nền kinh tế và ngành

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 3: phân tích nền kinh tế và ngành
... danh mục đầu theo ngành Chu kỳ sống ngành Phân tích cạnh tranh Định nghĩa ngành Phân loại ngành, nhóm ngành: không dễ dàng – Các tiêu chí thường dùng để phân nhóm: quy mô, hoạt động kinh ... hướng kinh tế đặc trưng ngành Các biến số kinh tế khác • Các biến số kinh tế khác tác động tới ngành khác – Lạm phát – Lãi suất – Kinh tế quốc tế – Tâm lý người tiêu dùng Thay đổi cấu kinh tế • ... động kinh tế thị trường chứng khoán Các biến tiền tệ, kinh tế giá cổ phiếu Một số nội dung phân tích ngành Hoạt động kinh tế TTCK • Quan sát: dao động TTCK có liên quan tới thay đổi kinh tế •...
 • 45
 • 169
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 5: phân tích nền kinh tế và ngành

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 5: phân tích nền kinh tế và ngành
... danh mục đầu theo ngành Chu kỳ sống ngành Phân tích cạnh tranh Định nghĩa ngành Phân loại ngành, nhóm ngành: không dễ dàng – Các tiêu chí thường dùng để phân nhóm: quy mô, hoạt động kinh ... hướng kinh tế đặc trưng ngành Các biến số kinh tế khác • Các biến số kinh tế khác tác động tới ngành khác – Lạm phát – Lãi suất – Kinh tế quốc tế – Tâm lý người tiêu dùng Thay đổi cấu kinh tế • ... động kinh tế thị trường chứng khoán • Các biến tiền tệ, kinh tế giá cổ phiếu • Một số nội dung phân tích ngành Hoạt động kinh tế TTCK • Quan sát: dao động TTCK có liên quan tới thay đổi kinh tế...
 • 45
 • 225
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 7: quyền chọn

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 7: quyền chọn
... sử dụng quyền chọn HĐTL • Với danh mục trái phiếu hay khoản vay BĐS: sử dụng quyền chọn HĐTL lãi suất (trái phiếu) • Với danh mục cổ phiếu: sử dụng quyền chọn HĐTL số cổ phiếu Quyền chọn HĐTL ... vị điều kiện bất lợi (để cho quyền hết hiệu lực) • Quyền chọn HĐTL số cổ phiếu • Quyền chọn HĐTL lãi suất Đầu với quyền chọn HĐTL Dự đoán lãi suất giảm • Mua quyền chọn mua HĐTL trái phiếu Kho ... Mua quyền chọn bán, giá giảm mua cổ phiếu thị trường (với giá rẻ) thực quyền • Dự báo giá XYZ tăng: Bán quyền chọn bán S > P: quyền chọn bán “có lãi” S < P: quyền chọn bán “lỗ” S = P: hòa vốn Đầu...
 • 30
 • 129
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 9: phân tích công ty và định giá cổ phiếu FCFF và FCFE

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 9: phân tích công ty và định giá cổ phiếu FCFF và FCFE
... lai công ty (vốn lưu động vốn cố định) • Mở rộng cách tiếp cận định giá DCF sở tổng thể so với cổ tức Định nghĩa FCF • FCFF – Tiền sẵn có cho cổ đông người giữ trái phiếu, sau thuế, sau đầu ... biệt • Giá trị công ty = FCFF chiết khấu với WACC • Giá trị vốn chủ sở hữu = FCFE chiết khấu với lợi suất đòi hỏi vốn CSH, r – Sử dụng FCFE cấu vốn ổn định – Sử dụng FCFF mức nợ cao thay đổi, FCFE ... nợ cao thay đổi, FCFE âm • Giá trị vốn chủ sở hữu = Giá trị công ty – MV nợ Viết tắt công thức FCF • NI = thu nhập ròng chủ sở hữu phổ thông, sau cổ tức ưu đãi trước cổ tức phổ thông • NCC = chi...
 • 17
 • 237
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 11: đánh giá danh mục đầu

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 11: đánh giá danh mục đầu tư
... đường danh mục khả thi lớn danh mục tốt nhà đầu – So sánh T danh mục với T thị trường để biết danh mục có nằm bên SML không Ví dụ: tính giá trị T; RM = 14%; RFR = 8% Nhà quản trị danh mục Lợi ... ng đối không gắn với mục tiêu điều kiện ràng buộc đầu Sau 1960s – Lý thuyết đầu đại xây dựng, với mô hình CAPM – Đòi hỏi đánh giá thành tích quản trị danh mục đầu phải gắn lợi nhuận ... quân danh mục vượt mức dự đoán CAPM, với giá trị beta lợi suất trung bình thị trường J giá trị alpha danh mục. α = 0,02: nhà quản trị tạo lợi suất cao 2% so với mức hợp lý ứng với rủi ro danh mục...
 • 26
 • 152
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 12: hợp đồng tương lai

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 12: hợp đồng tương lai
... dịch dễ dàng lý vị trước đáo hạn hợp đồng – Giải pháp: thực giao dịch đối ứng, loại bỏ nghĩa vụ phải thực hợp đồng đáo hạn – Là điểm khác biệt hợp đồng ng lai hợp đồng kỳ hạn (cùng với mtm) Ký ... thuyết, giá giao giá ng lai – Còn gọi mối quan hệ chi phí mang theo (costof-carry relationship): giá ng lai xác định chi phí ng đối việc mua tài sản nhận sau thị trường ng lai, so với việc ... giao 250$x1300 = 325000$ để đổi lấy 250 x F0 (giá ng lai ban đầu) Các chiến lược với thị trường hợp đồng ng lai Hai ứng dụng – Người đầu cơ: sử dụng HĐTL để kiếm lợi nhuận từ chuyển động...
 • 37
 • 148
 • 0

Bài giảng quản trị danh mục đầu chương 13: rủi ro lợi suất

Bài giảng quản trị danh mục đầu tư  chương 13: rủi ro lợi suất
... sản phi rủi ro • Giả sử nhà đầu lựa chọn danh mục đầu vào lợi suất dự tính lẫn rủi ro Mức bù rủi ro mà nhà đầu đòi hỏi danh mục lớn – Mức độ sợ rủi ro (A) lớn – Danh mục rủi ro lớn ... Những nội dung Mức sinh lời đầu Rủi ro mức bù rủi ro Lạm phát lợi suất thực Phân bổ tài sản danh mục tài sản rủi ro phi rủi ro Lợi suất đầu • Khái niệm – Nếu bạn mua số cổ phần, ... dao động nói lên rủi ro đầu 18 Nguy cơ: thu nhập thực tế < mức dự tính, cổ phiếu ng đối rủi ro Đầu nên thực lợi suất dự tính đủ cao để bù đắp rủi ro Đo rủi ro ? 19 Rủi ro biệt lập Phương...
 • 35
 • 213
 • 0

Bài tập nhóm Quản trị danh mục đầu ppt

Bài tập nhóm Quản trị danh mục đầu tư ppt
... W1, W2=1-W1  Độ lệch chuẩn danh mục đầu  Biểu đồ: Đường biên hiệu www.themegallery Xây dưng đường biên hiệu định đầu Danh mục đầu tối ưu TSLT A B Danh mục phương sai bé Độ lệch chuẩn ... Rủi ro đầu tài chính:Vinamilk tham gia đầu khoảng 571 tỷ vào cổ phiếu Các khoản đầu chủ yếu giải ngân năm 2006 năm 2007 Với diễn biến bất lợi thị trường tài nay, hoạt động đầu tài ... bậc nhất,do tập đoàn Danieli (Ý) chuyển giao VIS chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào,tránh rủi ro từ thị trường nước rủi ro tỷ giá Xây dựng, đầu sở hạ tầng ngành ưu tiên đầu hàng đầu phát triển...
 • 57
 • 1,219
 • 14

Quản trị danh mục đầu

Quản trị danh mục đầu tư
... quan Thương mại Đầu Anh quốc Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, nhà đầu giới xác định Việt Nam thị trường hàng đầu. Đây năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nhà đầu quốc tế chọn ... tháng lên tới 7.17 Vốn đầu khu vực nhà nước chiếm tỷ lệ cao với 37.6% tăng đến 30.2% so với kỳ năm trước Đầu khu vực nhà nước nước 36.8% 25.8%, tăng trưởng vốn đầu 17% 10.7% Qua phân ... hàng đầu nằm nước BRIC (tức Brazil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc).Theo khảo sát này, nước BRIC, Việt Nam bình chọn điểm đầu số ba năm qua.Vẫn theo khảo sát này, ba thị trường hàng đầu cho nhà đầu tư...
 • 99
 • 871
 • 4

QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU

QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ
... lớn: Quản trị danh mục đầu 21 Thế giới tổng kết đến kết luận: Đầu cho khoa học đầu thông minh” Các nước phát triển đầu cho KH&CN vào khoảng từ - 2,5% (cao 45%) GDP Nghị Bộ trị sách ... chuyển biến tích cực hứa hẹn mang lại nhiều hội cho nhà đầu Với nhà đầu tư, mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục đầu Vậy đầu để mang lại lợi ích cao ? Đây câu hỏi đặt trường hợp ... giá thấp để đầu tư, không hạn chế ngành nghề hay chủng loại, chiến lược đầu mang tính hiệu cao GVHD: Ths.Đặng Hữu Mẫn NSVTH: Nhóm – 34K07.2 Bài tập lớn: Quản trị danh mục đầu Chương 2:...
 • 68
 • 1,017
 • 6

quản trị danh mục đầu ngân hàng

quản trị danh mục đầu tư ngân hàng
... phòng chung, ngân hàng bị ảnh hưởng số quy định Thông 13 Tuy số điều Thông 13 chỉnh sửa Thông 19, nhìn chung hệ thống ngân hàng chịu tác động mạnh từ quy định Về dài hạn, Thông 13 giúp ... quan Thương mại Đầu Anh quốc Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, nhà đầu giới xác định Việt Nam thị trường hàng đầu. Đây năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nhà đầu quốc tế chọn ... theo khảo sát này, ba thị trường hàng đầu cho nhà đầu vòng hai năm tới Trung Quốc (20%), Việt Nam (19%), Ấn Độ (18%) 10 mục tiêu đầu hàng đầu năm 2010 Việt Nam Xếp hạng 2010 Xếp hạng 2009...
 • 102
 • 599
 • 2

Tổng hợp Quản trị danh mục đầu ngân hàng pps

Tổng hợp Quản trị danh mục đầu tư ngân hàng pps
... phòng chung, ngân hàng bị ảnh hưởng số quy định Thông 13 Tuy số điều Thông 13 chỉnh sửa Thông 19, nhìn chung hệ thống ngân hàng chịu tác động mạnh từ quy định Về dài hạn, Thông 13 giúp ... quan Thương mại Đầu Anh quốc Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, nhà đầu giới xác định Việt Nam thị trường hàng đầu. Đây năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nhà đầu quốc tế chọn ... kê cho số thực tế giải ngân từ nước (chủ đầu tư) huy động từ nguồn vay nước để từ tính toán thiếu hụt giải ngân FDI gây áp lực đến cán cân toán tổng thể Nguồn: GSO Tổng hợp Sacombank Securities...
 • 103
 • 469
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm quản trị danh mục đầu tưbài giảng môn quản trị danh mục đầu tưbài tập lớn quản trị danh mục đầu tưbài tập và bài giải quản trị danh mục đầu tưgiải bài tập quản trị danh mục đầu tưbài tập môn quản trị danh mục đầu tưbài tập quản trị danh mục đầu tưquản trị danh mục đầu tưtài liệu môn quản trị danh mục đầu tưgiáo trình môn quản trị danh mục đầu tưquản trị danh mục đầu tư trái phiếuquản trị danh mục đầu tư cổ phiếuquản trị danh mục đầu tư của ngân hàngquản trị danh mục đầu tư chứng khoántài liệu quản trị danh mục đầu tưthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeQuan hê công chúng (PR)báo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngQuy chuẩn nước mặt nước thảiLỌC số và mã hóa BĂNG CONgiao dịch quốc tếtiêu chuẩn xây dựng frameworkGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuTìm hiểu PCI express BUSTrình bày ngtắc điểu chỉnh điều áp MPĐ bằng bộ AVRđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ántâm lý hành vi người tiêu dùngcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgCác hình thức tín dụng và lãi suất tín dụng liên hệ đến việt nam trong thời gian quaứng dụng cũa enzyme trong công nghiệphệ thống tài khoản kế toán ngân hàng theo quyết định số 29 2006 qđ nhnn ngày 10 7 2006hoàn thiện tổ chức cung ứng và dự trữ một số loại vật tư chủ yếu của công ty cổ phần than vàng danh năm 2010