TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ PHÁP VỚI VIỆC BẢO TỒN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀ NỘI

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tỉnh Kiên Giang

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tỉnh Kiên Giang
... hội nhân văn NGUYN TH NGC BNG PHT TRIN DU LCH GN VI BO TN CC DI TCH LCH S VN HểA V DANH THNG TNH KIấN GIANG Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch ng-ời ... vi cỏc di tớch lch s v danh thng Kiờn Giang .40 2.2.2 Sn phm du lch ti cỏc di tớch lch s v danh thng Kiờn Giang 41 2.2.3 C s vt cht ti cỏc di tớch lch s v danh thng Kiờn Giang ... lch s húa v danh thng ca Kiờn Giang 11 Chng MT S VN Lí LUN V BO TN DI SN VN HểA TRONG DU LCH 1.1 Mt s lý lun v bo tn di sn húa du lch 1.1.1 Khỏi nim di tớch Di tớch c hiu l nhng du vt vt cht...
 • 120
 • 655
 • 2

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công ... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC HẢI DƢƠNG ... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn...
 • 67
 • 301
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... vân dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương nay; từ đưa số giải pháp chủ yếu góp phần bảo vệ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương ... điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương 23 Phạm vi: 24 Nghiên cứu công tác bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương Phương ... “5«’ vận dụng quan điếm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương ” Làm khóa luận Lịch sử nghiên cún 11 Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn hóa...
 • 62
 • 400
 • 0

Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại nội thành Hải Phòng với du khách

Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại nội thành Hải Phòng với du khách
... cao sức hấp dẫn hoạt động du lịch di tích lịch sử văn hóa nội thành Hải Phòng Sinh viên: Phạm Thị Vân Anh – VH 901 Nghiên cứu sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hoá nội thành Hải Phòng với du khách ... DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRONG NỘI THÀNH HẢI PHÒNG VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI ĐÂY 2.1 Sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hóa nội thành Hải Phòng: 2.2.1 Quan niệm sức hấp dẫn: Sức hấp dẫn du ... 47 Nghiên cứu sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hoá nội thành Hải Phòng với du khách Đến thăm di tích lịch sử văn hóa này, việc nghiên cứu tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa chúng, du khách thưởng...
 • 90
 • 508
 • 0

di tích lịch sử văn hóa - Nội - Nhà sàn Bác Hồ doc

di tích lịch sử văn hóa - Hà Nội - Nhà sàn Bác Hồ doc
... thủ đô Nội, muốn đến viếng Lăng, thăm nhà Bác dạo quanh quảng trường Ba Ðình lịch sử - Quảng trường Ba Đình Vị trí: Quận Ba Đình, thành phố Nội Đặc điểm: Quảng trường Ba Đình nơi di n kiện ... Ba Đình trở thành không gian thiêng liêng Thủ đô Nội - Thành Cổ Loa đền thờ An Dương Vương Vị trí: Thuộc huyện Đông Anh, thành phố Nội Ðặc điểm: Là thành cổ Việt Nam Ðây thành cổ vào bậc ... ngoại thành Nội Thành xây dựng kiểu vòng ốc (nên gọi Loa thành) tương truyền có tới vòng, thành hào sâu ngập nước thuyền bè lại Ngày Cổ Loa lại vòng thành đất: thành (chu vi 8km), thành (hình...
 • 6
 • 209
 • 0

di tích lịch sử văn hóa - Nội - Cột cờ Nội ppsx

di tích lịch sử văn hóa - Hà Nội - Cột cờ Hà Nội ppsx
... Ðỉnh cột cờ cấu tạo thành lầu hình bát giác, có cửa tương ứng mặt Giữa lầu trụ tròn,cao đến đỉnh lầu, chỗ để cắm cán cờ Toàn cột cờ cao 33,4m Nếu kể trụ treo cờ 41m .Cột cờ chứng kiến nhiều kiện lịch ... nhiều kiện lịch sử dân tộc trải qua bao kỷ Khi cách mạng tháng năm 1945 thành công mang lại dân chủ cộng hoà Việt Nam, lần đầu tiên, cột cờ cờ đỏ vàng tung bay phấp phới trời - Hồ Hoàn Kiếm Vị ... Hoàn Kiếm Vị trí: Thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội Ðặc điểm: Hồ Hoàn Kiếm coi ngọc Thủ đô, hay du khách nước gọi "Lẵng hoa lòng thành phố" Theo nhà khoa học hồ đoạn sót lại sông Hồng sau...
 • 4
 • 346
 • 1

Dư luận xã hội về tính thiêng của các di tích lịch sử văn hóa đối với việc bảo tồn giá trị của các di tích này ở Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Phủ 153418

Dư luận xã hội về tính thiêng của các di tích lịch sử văn hóa đối với việc bảo tồn giá trị của các di tích này ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Phủ 153418
... nghiên cứu luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn tất giá trị di tích Vì vậy, nghiên cứu tập trung tìm hiểu luận hội tính thiêng việc bảo tồn giá trị văn hoá di tích ... nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn giá trị văn hóa di tích Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Tìm hiểu luận hội tính thiêng di tích ... nghiên cứu luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn giá trị di tích Nội nay để góp phần nhỏ cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Nội 1.4 Vài...
 • 103
 • 382
 • 0

Các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô viêng chăn với việc phát triển du lịch văn hóa

Các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô viêng chăn với việc phát triển du lịch văn hóa
... hết di tích lịch sử văn hóa thủ đô Viêng Chăn để phục vụ cho loại hình du lịch văn hóa Với lý em chọn đề tài’’ Các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu Thủ đô Viêng Chăn với việc phát triển du lịch ... cứu di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu Thủ đô Viêng chăn với nhiều tiềm phát triển du lịch văn hóa 3.2 Phạm vi nghiên cứu _ Khóa luận xem xét giá trị lịch sử, văn hóa di tích tiêu biểu Thủ đô Viêng ... chung lý luận di tích lịch sử văn hóa _ Nghiên cứu di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu Thủ đô Viêng chăn _ Thực trạng giải pháp du lịch điểm di tích lịch sử văn hóa Thủ đô Viêng Chăn 3.Đối tượng...
 • 10
 • 595
 • 5

Bộ vì 6 hàng chân trong kiến thức gỗ cổ truyền tại các di tích lịch sử-văn hóa khu vực phía Bắc

Bộ vì 6 hàng chân trong kiến thức gỗ cổ truyền tại các di tích lịch sử-văn hóa khu vực phía Bắc
... nhận xét Kiến trúc gỗ truyền thống di tích kiến trúc tôn giáo như: đình, đền, chùa, miếu di sản văn hoá Việt Nam khu vực phía Bắc có niên đại tồn từ thời hậu Lê trở lại Đây dấu ấn vật chất lịch ... công trình kiến trúc gỗ hai thời kỳ có hai kiểu bốn hàng chân sáu hàng chân Trong đơn nguyên kiến trúc tôn giáo có kiểu hàng chân cột kiến trúc đình làng chiếm số lượng nhiều nhất, kiến trúc đền ... lòng nhà, người ta tìm cách mở rộng hai phía cột quân cách thêm vào phía cột hiên DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA Lúc có thêm cột trở thành có cột, gọi hàng chân Để liên kết cột với nhau, vào thời...
 • 6
 • 109
 • 0

Hiện trạng các di tích lịch sử văn hoá của bắc ninh và mục tiêu và định hướng hoạt động khai thác du lịch

Hiện trạng các di tích lịch sử văn hoá của bắc ninh và mục tiêu và định hướng hoạt động khai thác du lịch
... dung báo cáo chia thành phần sau: • ChươngI: Các di tích lịch sử văn hoá - nguồn tài nguyên du lịch nhân văn Bắc Ninh • Chương II: Hiện trạng di tích lịch sử văn hoá Bắc Ninh mục tiêu định hướng ... định hướng hoạt động khai thác du lịch • Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác du lịch đới với di tích lịch sử văn hoá Bắc Ninh ChươngI Các di tích lịch sử văn hoá - nguồn ... số di tích có giá trị tiêu biểu hàng trăn di tích lịch sử văn hóa Bắc Ninh Đó di tích đánh giá có khă khai thác du lịch , khai quát lên trạng, tiềm tỡnh hỡnh khai thỏc toàn cỏc di tớch Bắc Ninh...
 • 48
 • 93
 • 0

Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá ở huyện Đông Triều – Quảng Ninh phục vụ cho phát triển du lịch

Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá ở huyện Đông Triều – Quảng Ninh phục vụ cho phát triển du lịch
... nét đẹp văn hoá, di tích lịch sử văn hoá tỉnh Đông Triều huyện có số lượng di tích lịch sử văn hoá xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh lớn Quảng Ninh Tiềm lớn phát triển du lịch văn hóa Mỗi di tích ... tích lịch sử văn hoá huyện Đông Triều Quảng Ninh phục vụ cho phát triển du lịch làm khoá luận tốt nghiệp khoá luận Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu tài nguyên du lịch nhân văn - Tìm hiểu giới thiệu ... di tích Với mục đích giới thiệu di tích lịch sử, văn hoá huyện Đông Triều, góp phần vào việc bảo tồn giá trị văn hoá, phát triển du lịch quê hương em định chọn đề tài Tìm hiểu di tích lịch sử...
 • 112
 • 868
 • 6

Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách

Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách
... cỏc di tớch lch s hoỏ ti thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn vi du khỏch Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 Nghiên cứu sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hóa thành phố Nam Định huyện lân cận với du khách ... VH1002 Nghiên cứu sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hóa thành phố Nam Định huyện lân cận với du khách a cỏc gii phỏp nhm nõng cao sc hp dn ca cỏc di tớch lch s hoỏ ti im du lch thnh ph Nam nh v ... ca di tớch lch s hoỏ thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn hot ng du lch Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 Nghiên cứu sức hấp dẫn di tích lịch sử văn hóa thành phố Nam Định huyện lân cận với du khách...
 • 109
 • 605
 • 5

Gắn Tháp Tường Long với các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch văn hóa ở quận Đồ Sơn

Gắn Tháp Tường Long với các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch văn hóa ở quận Đồ Sơn
... t nc, ca a phng Di tớch ghi du chin cụng xp loi Di tớch ghi du nhng k nim Di tớch ghi du s vinh quang lao ng Di tớch ghi du ti ỏc v phong kin Loi hỡnh di tớch húa ngh thut: L di tớch gn vi cụng ... tớch húa kho c cũn gi l di ch kho c, nú c phõn thnh di ch c trỳ ( hang ng, thnh ly) v di ch m tỏng Loi hỡnh di tớch lch s bao gm: Di tớch ghi du v dõn tc hc Di tớch ghi du s kin chớnh tr quan ... ca Thỏp Tng Long 28 2.2 Du vt qua kho t di tớch 31 Ni dung d ỏn phc dng tụn to v quy hoch cnh quan qun th di tớch Thỏp Tng Long 37 3.1 a im phõn b, ng i n di tớch ...
 • 73
 • 480
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các di tích lịch sử văn hóa đồng naicác di tích lịch sử văn hóa ở đồng nainghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố nam định và các huyện lân cận với du kháchcông tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử văn hoá phố cổ hà nộicông tác bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá khu phố cổ hà nộinhững văn bản pháp quy nào đã được vận dụng trong hoạt động bảo tồn di tích lịch sử văn hóaquyết định các biện pháp đảm bảo cơ sở vật chất điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấptiểu luận quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóadi tích lịch sử văn hoá đồng naitìm hiểu di tích lịch sử văn hóa đồng naidi tích lịch sử văn hóa tỉnh đồng naidi tích lịch sử văn hóa ở đồng naidi tích lịch sử văn hóa đồng naibảo vệ di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc2 3 số lượng di tích lịch sử văn hoá tỉnh bắc ninhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây