QUÁ TRÌNH XÁC LẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHỮNG NĂM ĐẦU GIẢI PHÓNG

Bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nội thời kỳ 1954 - 2008

Bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội thời kỳ 1954 - 2008
... là, thời gian 54 năm (1954 - 2008) diễn bốn lần điều chỉnh lớn địa giới hành thành phố Nội Nghĩa trung bình khoảng 10 năm lại diễn lần điều chỉnh lớn Điều thể điều chỉnh địa giới hành thành phố ... 170/TB-TW: Địa giới thành phố Nội không hợp lý, phạm vi ngoại thành rộng Với diện tích ngoại thành gấp 49 lần nội thành, dân số ngoại thành gấp lần dân số nội thành, Nội mang nặng tính chất thành ... vào thành phố Nội Sau điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Nội rộng 3.344,7km gấp 3,6 lần diện tích cũ; với 29 đơn vị hành trực thuộc, gồm 10 quận nội thành, 18 huyện thị xã ngoại thành; ...
 • 12
 • 320
 • 0

bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố nội thời kỳ 1954 – 2008, ý nghĩa và kinh nghiệm

bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội thời kỳ 1954 – 2008, ý nghĩa và kinh nghiệm
... 170/TB-TW: Địa giới thành phố Nội không hợp lý, phạm vi ngoại thành rộng Với diện tích ngoại thành gấp 49 lần nội thành, dân số ngoại thành gấp lần dân số nội thành, Nội mang nặng tính chất thành ... lần điều chỉnh lớn Điều thể điều chỉnh địa giới hành thành phố Nội diễn liên tục, thiếu tầm nhìn chiến lược việc quy hoạch thành phố Địa giới hành nhiều nước giới ổn định, thành phố Nội Việt ... tỉnh Hòa Bình vào thành phố Nội Sau điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Nội rộng 3.344,7 km2 gấp 3,6 lần diện tích cũ; với 29 đơn vị hành trực thuộc, gồm 10 quận nội thành, 18 huyện...
 • 27
 • 122
 • 0

xác lập 20 kỉ lục ở Thủ Đô Nội

xác lập 20 kỉ lục ở Thủ Đô Hà Nội
... năm 1954, trường chuyển Nội mang tên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Nội. Năm 1981, trường nâng lên bậc đại học mang tên trường Đại học Mỹ thuật Nội Đến năm 200 8, chuyển thành trường Đại học Mỹ ... học Y Vào năm 1902, quyền Pháp định thành lập Trường Đại học y dược bán đảo Đông Dương theo mô hình phương Tây Việt Nam, Trường đại học Y dược Nội Hiệu trưởng trường thầy thuốc tiếng: Bác sĩ ... 900 nhân loại 20 Viện nghiên cứu khoa học “Viện Viễn Đông Bác Cổ”là trung tâm nghiên cứu khoa học, khảo cứu lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ học nước Đông Dương khu vực Viễn Đông, thành lập năm 1901...
 • 5
 • 225
 • 0

Việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô nội

Việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội
... nghiệp trình xây dựng nông thôn thủ đô Nội Đánh giá tác động việc thực tiêu chí xây dựng nông thôn thủ đô tới việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn huyện thủ đô Nội - Về ... việc làm cho lao động nông nghiệp thủ đô Nội trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2013 Phân tích kết thực trình xây dựng nông thôn tác động tới việc làm cho lao động nông thôn trình xây ... Quá trình xây dựng nông thôn tạo hội thách thức lao động giải việc làm cho lao động nông nghiệp Nội Do việc phân tích mối quan hệ việc làm cho lao động nông nghiệp với trình xây dựng nông thôn...
 • 192
 • 367
 • 0

Việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô nội (tt)

Việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội (tt)
... nghiệp trình xây dựng nông thôn thủ đô Nội Đánh giá tác động việc thực tiêu chí xây dựng nông thôn thủ đô tới việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn huyện thủ đô Nội - Về ... việc làm cho lao động nông nghiệp thủ đô Nội trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2013 Phân tích kết thực trình xây dựng nông thôn tác động tới việc làm cho lao động nông thôn trình xây ... cầu lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn Hai là, giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn phải tạo hội việc làm cho người lao động nông thôn, tạo nguồn lực lao động...
 • 28
 • 304
 • 1

Đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Nội giai đoạn 2015-2020 định hướng 2030

Đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020 định hướng 2030
... xây dựng nông thôn thủ đô Nội Qua đó, đề xuất phương hướng giải pháp để giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn thủ đô Nội giai đoạn 2015 - 2020 định hướng 2030 ... việc làm cho lao động nông nghiệp thủ đô Nội trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2013 Phân tích kết thực trình xây dựng nông thôn tác động tới việc làm cho lao động nông thôn trình xây ... vấn đề giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn - Đánh giá, phân tích thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động nông nghiệp gắn với trình xây dựng nông thôn Thủ đô Hà...
 • 192
 • 224
 • 1

Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Nội triều Nguyễn (1802-1945)

Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội triều Nguyễn (1802-1945)
... Long- Nội: Quá trình hình thành, biến đổi nét đặc trưng (Thăng Long- Nội, tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử Tập [5] Nguyễn Quang Ngọc Thập Tham trại-nguồn gốc dân cư, tín ngưỡng thành ... Thăng Long- Nội Trên sở tư liệu dịch chữ Quốc ngữ xuất lưu hành hệ thống địa danh hành Thăng LongHà Nội, thấy đại đa số kết cấu phức   thể địa danh, yếu tố loại đứng trước, yếu tố định danh ... Hoa phải đổi chữ thành Xuân Yên; thôn Nam Hoa đổi thành Nam Phố; thôn Hoa Viên đổi thành Hương Viên; phường Kim Hoa đổi thành Kim Liên; phường Yên Hoa đổi thành Yên Phụ, thôn Nam Hoa đổi thành Nam...
 • 11
 • 119
 • 0

Báo cáo khoa học " CƠ SỞ THIẾT LẬP CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRONG KHU VỰC HÀNH LANG XANH PHÍA TÂY NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ NỘI ĐẾN NĂM 2030 " doc

Báo cáo khoa học
... Nam năm gần đây, dự án quy hoạch phát triển đô thị xuất ngày nhiều với quy ngày lớn Khi sở pháp lý dự án quy hoạch nâng cấp đô thị đồ án quy hoạch đô thị (QHĐT) chất lượng sống hội phát triển ... tạo đô thị Có nhiều phương pháp quy hoạch đời năm gần nhằm thay phương pháp quy hoạch truyền thống Mục tiêu cách thức triển khai quy hoạch hướng đến việc tạo điều kiện chế tham gia nhiều cho thành ... TRONG CÁC DỰ ÁN TÁI PHÁT TRIỂN VÀ DI DÂN ĐÔ THỊ Nguyễn Thị Thanh Mai TS, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Vai trò cộng đồng dân cư ngày quan tâm nhiều công tác quy hoạch...
 • 7
 • 333
 • 1

Báo cáo " CƠ SỞ THIẾT LẬP CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRONG KHU VỰC HÀNH LANG XANH PHÍA TÂY NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ NỘI ĐẾN NĂM 2030 " ppt

Báo cáo
... hot ng xanh Cỏc khu vc v mụ hỡnh phỏt trin khu vc hnh lang xanh Theo nguyờn tc trờn, khu vc hnh lang xanh s tn ti cỏc dng, mụ hỡnh phỏt trin sau: 6.1 Khu vc sụng h, cnh quan t nhiờn ln Khu vc ... thnh ph hnh lang xanh chim 68% tng din tớch t t nhiờn, nu ly gii hn l sụng Hng thỡ khu vc hnh lang xanh phớa Tõy chim khong 75% din tớch ca hnh lang xanh (khong 1755km2) Hnh lang xanh H Ni l ... sn xut nụng nghip ven ụ Hnh lang xanh phớa Tõy H Ni theo quy hoch v nhng thỏch thc Theo quy hoch chung, Hnh lang xanh trung ch yu t vnh ti khu vc sụng ỏy, sụng Tớch, trờn a bn cỏc huyn Phỳc Th,...
 • 10
 • 250
 • 0

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Nội đến năm 2015

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2015
... công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thủ đô nội năm qua Phần thứ ba: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc địa bàn thủ đô năm tơí Vì ... KH-39 II Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc cho nghiệp giáo dục địa bàn thành phố Nội thời gian tới Một số giải pháp huy động nguồn vốn cho giáo dục Nội Thực ... ràng năm số chi từ ngân sách thành phố cho nghiệp giáo dục thủ đô tăng lên số tơng đối số tuyệt đối so sánh với tổng chi cho nghiệp giáo dục đào tạo tổng chi ngân sách thành phố - Năm 2000, số chi...
 • 62
 • 573
 • 6

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Nội đến năm 2005

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2005
... công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thủ đô nội năm qua Phần thứ ba: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc địa bàn thủ đô năm tơí Vì ... quản chi ngân sách Nhà nớc cho hoạt động giáo dục Nội năm qua giúp ta làm rõ điều III Thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thành phố nội năm ... ràng năm số chi từ ngân sách thành phố cho nghiệp giáo dục thủ đô tăng lên số tơng đối số tuyệt đối so sánh với tổng chi cho nghiệp giáo dục đào tạo tổng chi ngân sách thành phố - Năm 2000, số chi...
 • 79
 • 391
 • 4

Biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô nội đến năm 2005

Biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô hà nội đến năm 2005
... công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thủ đô nội năm qua Phần thứ ba: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc địa bàn thủ đô năm tơí Vì ... số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách Nhà nớc cho nghiệp giáo dục thành phố Nội thời gian tới (Đến năm 2005) I Phơng hớng phát triển giáo dục thủ đô Nội thời gian tới Sự nghiệp ... thiết để chi ngân sách nhà nớc tiết kiệm đạt hiệu cao Để làm rõ thêm điều ta nghiên cứu nội dung chi ngân sách nhà nớc cho nghiệp giáo dục Nội dung chi ngân sách nhà nớc cho nghiệp giáo dục Nhằm...
 • 62
 • 278
 • 0

Biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô nội đến năm 2005

Biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô hà nội đến năm 2005
... công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thủ đô nội năm qua Phần thứ ba: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc địa bàn thủ đô năm tơí Vì ... ngời II Sự cần thiết vai trò chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục Chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giaó dục 1.1 Khái niệm ngân sách nhà nớc chi ngân sách nhà nớc * Ngân sách nhà nớc ... quản chi ngân sách Nhà nớc cho hoạt động giáo dục Nội năm qua giúp ta làm rõ điều III Thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thành phố nội năm...
 • 79
 • 274
 • 0

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô nội đến năm 2005”

Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lí chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Hà nội đến năm 2005”
... giáo dục Phần thứ hai: Thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục địa bàn thủ đô nội năm qua Phần thứ ba: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà ... văn tốt nghiệp Một số biện pháp nhằm tăng cờng II Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách nhà nớc cho nghiệp giáo dục địa bàn thành phố Nội thời gian tới Một số giải pháp huy ... ba Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản chi ngân sách Nhà nớc cho nghiệp giáo dục thành phố Nội thời gian tới (Đến năm 2005) I Phơng hớng phát triển giáo dục thủ đô Nội thời gian tới Sự...
 • 62
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa giới hành chính thủ đô hà nộimở rộng địa giới hành chính thủ đô5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đôbản đồ địa giới hành chính thành phố hà nộiđịa giới hành chính thành phố hà nộiviệc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nộixác định địa giới hành chính lập và quản lý hồ sơ hành chính lập bản đồ hành chínhgiáo trình quản lý địa giới hành chínhlĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính hđnd tỉnh thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn sau đâyquá trình thành lập công ty cổ phần cao su hà nộikhái quát về quá trình hình thành và phát triển của thư viện hà nộilịch sử địa phương lớp 5 thủ đô hà nộiđịa lý lớp 4 thủ đô hà nộitrình khoa học cấp nhà nước kx 09 phát huy tiềm lực tự nhiên kinh tế xã hội và giá trị lịch sử văn hóa phát triển bền vững thủ đô hà nội đến năm 2020kết quả đấu tranh phòng ngừa tội cướp giật tài sản ở thủ đô hà nội từ năm 1998 2002hsg 9KH MÔN HÓA 9: 2017-2018KH MÔN HÓA 8; 2017-2018đề kiểm tra lớp 12Bài 9. Xem tranh phong cảnhkiem tra 1 tietvật lý 11 chuơng 1GIẢI ĐÁP CÁC CÂU C SGK VẬT LÝ 9 CHƯƠNG 1Bài tập về DĐĐHFOR ALL YOU TEACHTuần 7. Cử tạ, thợ xẻ, chữ số … Nho khô, nghe ọ, chú ý …Bài 27. Ôn tậpBài 34. ui, ưitài liệu điều hòa kk vrvChuyên đề Lim có loi giaiON THI 8 TUAN HKIBài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻMidterm speaking testThermal energy storageBài 18. x, ch