Thiết kế hệ vi xử lý

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ 8 BIT.doc.DOC

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT.doc.DOC
... thông qua Data Bus vào vi xử Vi xử định địa cất số liệu vào nhớ liệu RAM III Thiết kế nhớ, cổng vào ra, mạch giải mã, mạch chốt, ADC Thiết kế nhớ: Hầu hết vi sử lý( CPU) có không gian nhớ ... ngành công nghiệp Bên cạnh họ vi xử lý, vào năm 1976 INTEL giới thiệu vi điều khiển (microcontroler) 87 48, chip tơng tự nh vi xử chip họ vi điều khiển MCS 48, bao gồm CPU , 1Kbyte EPROM, ... dùng chip vi điều khiển 80 51 áp dụng vào đo nhiệt độ lò Thông qua thiết kế em đợc áp dụng kiến thức học vào công vi c thiết kế phần cứng vi t phần mềm cho hệ vi điều khiển Tuy vậy, phần thuyết...
 • 26
 • 707
 • 8

Thiết kế hệ vi xử 8051

Thiết kế hệ vi xử lý 8051
... BàI tập vi xử MC LC Li núi u I B vi x a Gii thiu4 b Bờn Vi x 8051 II Thit k h Vi x dựng 8051 Thit k b nh Mch chuyn i s tng t ADC 08099 ... bùi anh tuấn TĐH2-k45 BàI tập vi xử I.B Vi X 8051 a Gii thiu: B VXL 8051 l b VXL u tiờn thuc h VXL x51 c sn xut bi cụng ty Intel, Siemens, Advanced Micro Devices, Fujitsu, Philips Cỏc c ... c ni vi Bus d liu ca h thng (cng Port ca 8051) * ROM: - Chõn OE ca ROM 2764 c ni vi PSEN ca 8051 - Vpp vi Vcc - PGM ni vi GND * RAM: - Cỏc chõn OE v WE ln lt c ni vi cỏc chõn RD v WR ca 8051...
 • 40
 • 610
 • 15

Bài tập dài thiết kế hệ Vi xử 8 bit

Bài tập dài thiết kế hệ Vi xử lý 8 bit
... coi chuẩn công nghiệp cho thiết kế khả dụng Mặt khác, qua vi c khảo sát thị trờng linh kiện vi c có đợc chip 80 51 dễ dàng nên mở khả thiết kế thực tế b Giới thiệu VXL 80 51: INT1* INT0* Timer Timer ... chip vi điều khiển thuộc họ MCS-51 Intel, mà cụ thể dùng chip 80 51 chip vi điều khiển Đặc điểm chip vi điều khiển nói chung đợc tích hợp với đầy đủ chức hệ VXL nhỏ, thích hợp với thiết kế hớng ... VSS 20 Hình 2.7 Sơ đồ chân 80 51 10 P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 Vi mạch nhớ: Từ cấu trúc vi điều khiển 80 51 yêu cầu thiết kế ta tiến hành phân chia vùng...
 • 16
 • 466
 • 0

Thiết kế hệ vi xử 8051

Thiết kế hệ vi xử lý 8051
... BàI tập vi xử Mục lục Lời nói đầu I Bộ vi xử a Giới thiệu4 b Bên Vi xử 8051 II Thiết kế hệ Vi xử dùng 8051 Thiết kế nhớ Mạch chuyển đổi số tơng tự ... ngắt: 8051 có ngắt TF0, TF1, INT0#, INT1# kết cổng nối tiếp TF0 TF1của ghi TCON tạo ngắt Timer/Counter, chúng phát ngắt đếm bị tràn II .Thiết kế hệ vi xử dùng 8051 Sơ đồ khối hệ vi xử nh ... cầu toán tối u ta sử dụng vi điều khiển 8051 đủ để điều khiển hệ thống hoạt động tốt bùi anh tuấn TĐH2-k45 BàI tập vi xử I.Bộ Vi Xử 8051 a Giới thiệu: Bộ VXL 8051 VXL thuộc họ VXL x51 đợc...
 • 38
 • 945
 • 10

Thiết kế hệ vi xử nhúng trên nền tảng công nghệ FPGA

Thiết kế hệ vi xử lý nhúng trên nền tảng công nghệ FPGA
... đặc điểm mạnh mẽ ứng dụng thực tiễn FPGA với vai trò giải toán Vi xử lý, chúng em chọn đề tài Thiết kế hệ Vi Xử nhúng chuyên tảng công nghệ FPGA Đề tài vi t ngôn ngữ VHDL Chúng em xin chân ... tài chúng em thực thiết kế hệ vi xử nhỏ gọn, với tập lệnh chuyên thu gọn đơn giản, không hoàn toàn đầy đủ lệnh hệ vi xử lớn II Xây dựng hệ vi xử lí cần thiết kế Thiết kết tập lệnh a Giới ... hỗ trợ khả xử toán học vi xử Tiếp đến, ngày 15 tháng 11 năm 1971, Intel công bố vi xử 4-bits Intel 4004 phát triển Federico Faggin Tổng quan hệ vi xử lí Tổ chức chung hệ vi xử lí thể...
 • 40
 • 618
 • 26

Thiết kế hệ vi xử 8 bit

Thiết kế hệ vi xử lý 8 bit
... BàI tập vi xử Mục lục Lời nói đầu I Bộ vi xử a Giới thiệu4 b Bên Vi xử 80 51 II Thiết kế hệ Vi xử dùng 80 51 Thiết kế nhớ Mạch chuyển đổi số tơng tự ADC 080 99 Mạch giải ... ngắt đếm bị tràn II .Thiết kế hệ vi xử dùng 80 51 Sơ đồ khối hệ vi xử nh sau: bùi anh tuấn TĐH2-k45 BàI tập vi xử PORT0 Bàn phím DATA BUS PORT1 80 85 CS ALE PORT2 82 85 RAM ROM LATCH CS ... SC1 VCC VCC * Hệ VXL sử dụng 8Kx 8bit nhớ chơng trình 8Kx 8bit nhớ liệu ROM 8Kx 8bit: 2764 RAM 8Kx 8bit: 6264 * Các chân liệu AD0-AD7 RAM ROM đợc nối với Bus liệu hệ thống (cổng Port 80 51) * ROM:...
 • 38
 • 288
 • 0

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ 8 BIT

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT
... CJNE R0,#38H,VONG_LAP Dua_ra_led: MOV DPTR, #80 03H ;chon 82 55(1) MOV A, #80 H ;nap tu dk control register MOVX @DPTR,A ;gui cong PD Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 41 Thiết kế hệ vi xử bít ... dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 45 Thiết kế hệ vi xử bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 LI KT Qua thi gian lm ỏn ó giỳp chỳng em hiu thờm v vic thit k mt h thng cụng nghip cú s dng vi iu khin c bit l vi ... D2 bit bit bit bit bit bit bit 70 0 0 1 1 1 1 D1 bit 0 1 1 d Ghộp ni 82 55A vi VXL8051 + Vi h thng n gin cú th phi ghộp trc tip 82 55A vi VXL u vo /CS c ni vo mt cỏc /CS i ca gii mó a ch 74LS138...
 • 46
 • 398
 • 1

Thiết kế hệ vi xử 8 bit

Thiết kế hệ vi xử lý 8 bit
... trình mã ngữ vi xử chọn LờI NóI ĐầU Vào năm 1971 tập doàn INTEL cho đời họ vi xử 4004 vi xử bit Và từ đến liên tục phát triển nâng cao từ họ vi xử bit đến vi xủ 32 bit 64 bit với tần ... Thiết kế hệ vi điều khiển 80 51 I Giới thiệu vi điều khiển 80 51 Là vi xử đơn chíp bit đợc sử dụng cho ứng dụng công nghiệp, đợc hãng intel công bố vào năm 1 980 80 51 vi điều khiển họ vi điều ... thành nhiệm vụ thiết kế dùng chip vi điều khiển 80 51 áp dụng vào đo nhiệt độ lò Thông qua thiết kế em đợc áp dụng kiến thức học vào công vi c thiết kế phần cứng vi t phần mềm cho hệ vi điều khiển...
 • 25
 • 349
 • 0

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ 8 BIT

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT
... trình mã ngữ vi xử chọn LỜI NÓI ĐẦU Vào năm 1971 tập doàn INTEL cho đời họ vi xử 4004 vi xử bit Và từ đến liên tục phát triển nâng cao từ họ vi xử bit đến vi xủ 32 bit 64 bit với tần ... II THIẾT KẾ HỆ VI ĐIỀU KHIỂN 80 51 I Giới thiệu vi điều khiển 80 51 Là vi xử đơn chíp bit sử dụng cho ứng dụng công nghiệp, hãng intel công bố vào năm 1 980 80 51 vi điều khiển họ vi điều khiển ... thành nhiệm vụ thiết kế dùng chip vi điều khiển 80 51 áp dụng vào đo nhiệt độ lò Thông qua thiết kế em áp dụng kiến thức học vào công vi c thiết kế phần cứng vi t phần mềm cho hệ vi điều khiển...
 • 27
 • 334
 • 0

Thiết kế hệ vi xử 8 bít ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ VI XỬ 8 BIT YÊU

Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT YÊU
... Thiết kế hệ vi xử bít PHẦN I THIẾT KẾ MẠCH PHẦN CỨNG CHƯƠNG I định hướng thiết kế Thiết kế hệ vi xử bao gồm vi c thiết kế tổ chức phần cứng vi t phần mềm cho phần cứng mà ta thiết kế Vi c ... tập dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 37 Thiết kế hệ vi xử bít LỜI KẾT Qua thời gian làm đồ án giúp chúng em hiểu thêm vi c thiết kế hệ thống công nghiệp có sử dụng vi điều khiển đặc biệt vi điều ... toán đặt ra, vận dụng tốt tính ưu vi t vi điều khiển 89 C51 kết nối thiết bị sử dụng cách hợp Được Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 38 Thiết kế hệ vi xử bít bảo, giúp đỡ tận tình thầy...
 • 39
 • 356
 • 1

Tài liệu Đề tài thiết kế hệ vi xử 8 bit docx

Tài liệu Đề tài thiết kế hệ vi xử lý 8 bit docx
... Thiết kế hệ vi xử bít PHẦN I THIẾT KẾ MẠCH PHẦN CỨNG CHƯƠNG I định hướng thiết kế Thiết kế hệ vi xử bao gồm vi c thiết kế tổ chức phần cứng vi t phần mềm cho phần cứng mà ta thiết kế Vi c ... làm vi c nhóm nội dung ghi điều khiển định Vi mạch 82 55 giao tiếp với vi xử thông qua đường sau : Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 13 Thiết kế hệ vi xử bít - Đường liệu: gồm đường liệu ... tập dài: Thiết kế hệ Vi xử bít 37 Thiết kế hệ vi xử bít LỜI KẾT Qua thời gian làm đồ án giúp chúng em hiểu thêm vi c thiết kế hệ thống công nghiệp có sử dụng vi điều khiển đặc biệt vi điều...
 • 39
 • 241
 • 0

Chương 5: Thiết kế hệ vi xử docx

Chương 5: Thiết kế hệ vi xử lý docx
... đáp ứng nhanh 11 5.2 Giao tiếp nhớ • Vi xử sử dụng nhớ để lưu trữ lệnh liệu thực thi chương trình Do vi xử thực nhiều tác vụ ghi/đọc với nhớ thực thi chương trình • Mỗi chip nhớ RAM hay ... có nhiều thiết bị I/O nhớ, cần phải có mạch giải mã địa để tạo tín hiệu chọn chip • Bus điều khiển có tín hiệu định (do vi xử cung cấp) để đồng chuyển thông tin vi xử nhớ hay thiết bị I/O ... Ngoài tùy theo vi xử có thêm tín hiệu khác ALE, PSEN, 12 Một số chân điều khiển nhớ Bộ nhớ (và hầu hết thiết bị ngoại vi) có đường điều khiển đặc biệt để giao tiếp với vi xử • /CS /CE (Chip...
 • 140
 • 780
 • 1

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ ĐA NĂNG 16 BÍT 80X86 INTEL

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ ĐA NĂNG 16 BÍT 80X86 INTEL
... thit k h vi x 16 bit, cựng vi cỏc u im ca b vi x 8086 Intel nh ó trỡnh by, ta chn b vi x ny lm b x trung tõm ca h Sau tỡm hiu cỏc c im chung, phng thc hot ng ca b vi x 16 bit ny, ... cng ngoi vi cho h vi x a nng 16 bit Chng 3: Xõy dng phn mm cho h vi x a nng 16 bit ỏn cú sn phm l h vi x a nng 16 bit Thụng qua h ny, ta cú th kim chng li kin thc v k thut vi x ó hc, ... khụng ni ting nh b x 8088 nhng vi 16 bus a ch, h vi x dựng 8086 cú kh nng x song song c d liu 16 bit v d liu bit, v nú cú th d dng tng thớch vi cỏc h vi x khỏc ó cú ca Intel Bờn cnh ú,...
 • 80
 • 425
 • 0

BÀI GIẢNG-THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ-ĐỊA CHỈ MỞ RỘNG BỘ NHỚ

BÀI GIẢNG-THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ-ĐỊA CHỈ MỞ RỘNG BỘ NHỚ
... Slide 16 Mở rộng Bộ nhớ Ngoại vi Slide 17 Bài tập Thiết kế hệ Vi xử mở rộng nhớ port vào cho AT89C51 sau: – Bộ nhớ ROM gồm IC 2764 (8Kbytes) – Bộ nhớ RAM gồm IC 6264 (8Kbytes) – Output port ... chip vi điều khiển Slide Cấu trúc bên Slide Sơ đồ chân Slide Các chân Port dùng mở rộng nhớ Slide Cấu trúc chân port Slide Mở rộng nhớ Slide Slide Giản đồ thời gian đọc nhớ Slide Sơ đồ mở rộng nhớ ... Sơ đồ mở rộng nhớ (RAM) Slide 12 Slide 13 Giản đồ thời gian ghi nhớ RAM Giải mã địa ROM - RAM Slide 14 Chạy chương trình RAM Slide 15 Trạng thái ghi Reset Slide 16 Mở rộng Bộ nhớ Ngoại vi Slide...
 • 18
 • 158
 • 0

thiết kế hệ vi xử 8 bit để điều khiển các đối tượng

thiết kế hệ vi xử lý 8 bit để điều khiển các đối tượng
... hoá bit TMOD 1F Bank A8 AF Không đợc địa hoá bit SBUF 13 Đồ án môn học thiết kế hệ vi xử bít điều khiển động điện chiều 18 88 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 17 88 TCON Bank 87 Không đợc địa hoá bit ... học thiết kế hệ vi xử bít điều khiển động điện chiều Chơng I định hớng thiết kế Thiết kế hệ vi xử bao gồm vi c thiết kế tổ chức phần cứng vi t phần mềm cho phần cứng mà ta thiết kế Vi c ... nhiều hệ vi xử thiết kế dùng vi điều khiển 80 51 vi mạch 82 55 để mở rộng cổng vào cho vi điều khiển Sơ đồ khối cho thiết kế phần cứng hệ thống nh sau: Address Bus VXL 80 51 Mạch giao tiếp 82 55...
 • 35
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thốnghệ thống điều khiểnhệ thống tài khoảnhệ thống tài liệuhệ thống chất lượngxây dựng hệ thốngquan hệ công chúngmối quan hệquan hệ lao độnghệ điều hànhhệ thống bán hànghệ sốcác hệ thốnghệ thống thương mạihệ thống phân loạiphép vị tự và ứng dụngXÁC ĐỊNH MANGAN TRONG nước THẢImạch khuếch đại công suất dùng ic TDA 7294nghiên cứu tình hình hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vạn thiện, huyện nông cống, tỉnh thanh hóađồ án cẩu hàngSử dụng kỹ thuật xây dựng và thiết kế hệ thống thông tin , mô tả các chức năng của hệ thống quản lý thư việnđa dạng hóa và phân bổ tài sản rủi rosự phân hóa giàu nghèo ở viêt nam hiện nayThực trạng chung hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam hiện nay và một số giải phápTìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt namcác chất độc sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩmhệ thống cung cấp điện trên ôtô máy kéoquản lý nhập bán hàng cho hê thống spaghtti boxmô hình cây quyết địnhđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMcông nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượngquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiTư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnh