bài tập lớn luật thương mại 2

Bài tập về luật thương mại

Bài tập về luật thương mại
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU NẠI Hoàng Thị Kim Anh- KT33F016 Bài tập lớn học kỳ- Luật Đất đai (Về việc yêu cầu bồi thường bị thu hồi đất) Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện… ... K để lại theo di chúc, không lí chồng chị H cán nhà nước Hoàng Thị Kim Anh- KT33F016 Bài tập lớn học kỳ- Luật Đất đai  Thứ 2: Theo quy định khoản 1, Điều 42- Bồi thường, tái định cư cho người ... định pháp luật khoản 5, điều 42, Luật đất đai năm 2003 quy định: “Trường hợp người sử dụng đất Nhà nước bồi thường thu hồi đất mà chưa thực nghĩa vụ tài đất đai theo quy định pháp luật phải trừ...
 • 6
 • 1,440
 • 38

Bài tập nhóm luật Thương mại: Giải quyết tình huống liên quan tới công ty TNHH

Bài tập nhóm luật Thương mại: Giải quyết tình huống liên quan tới công ty TNHH
... phần giải tình liên quan tới Công ty TNHH nhóm GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Người đại diện theo pháp luật công ty ABC Công ty trách nhiệm hữu hạn loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân pháp luật ... trở lên theo Điều 38 luật Doanh nghiệp công ty ABC đáp ứng đủ yêu cầu để trở thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty ABC có thành viên A, B C Vốn điều lệ công ty A cam kết góp1 tỷ ... tính “đóng” công ty trách nhiệm hữu hạn, tức hạn chế tham gia người vào công ty Vấn đề giải thích sau: công ty trách nhiệm hữu hạn, quan hệ vốn chủ yếu có quan hệ thành viên với bí quyết, bí mật...
 • 13
 • 1,166
 • 0

Bài tập nhóm luật Thương mại: Lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nguyện vọng và đúng pháp luật

Bài tập nhóm luật Thương mại: Lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nguyện vọng và đúng pháp luật
... phần, Công ty hợp danh Trong Luật Doanh nghiệp có quy định chung cho loại hình công ty có quy định riêng cho loại hình công ty Theo loại hình công ty : Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty ... 7, Với đa dạng loại hình công ty để giúp cho nhà kinh doanh lựa chon loại hình công ty phù hợp với nguyện vọng pháp luật nhóm em xin trình bày sau: NỘI DUNG a .Lựa chọn cho D, E, F loại hình công ... công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Các thành viên hạn chế người bên công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên công ty Ta thấy loại hình công ty...
 • 13
 • 1,178
 • 0

Bài tập nhóm luật Thương mại: Bảo vệ cổ đông thiểu số trong quy định của pháp luật và hiện trạng thực tế

Bài tập nhóm luật Thương mại: Bảo vệ cổ đông thiểu số trong quy định của pháp luật và hiện trạng thực tế
... đến quy n lợi cổ đông thiểu số Tuy pháp luật quy định rõ ràng việc bảo vệ quy n lợi CĐTS việc thực bảo đảm thực thực tế chưa nghiêm chỉnh chấp hành Thực tế cho thấy, CTCP, cổ đông thiểu số ... Kết luận: Cổ đông thiểu số cổ đông nắm giữ 5% số phiếu biểu công ti cổ phần Vậy lợi ích cồ đông thiểu số pháp luật bảo vệ nào? 1.2 Tính tất yếu phải bảo vệ quy n lợi cổ đông thiểu số CTCP chứa ... cầu có cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thực Tuy nhiên để bảo vệ quy n cổ đông thiểu số, pháp luật cho phép cổ đông thiểu số lập nhóm cổ đông để thực quy n dược cung cấp thông tin...
 • 19
 • 1,202
 • 0

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật thương mại 1

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật thương mại 1
... Phần Bài tập( 2 đ) Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật thương mại | Trang Ông Nguyễn Thành Nam bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng ... với công ty cổ phần cổ đông Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật thương mại | Trang  Phần tự luận: lập luận chặt chẽ, dựa sở lý luận chung, trích dẫn ... viên, công ty tráchn hiệm hữu hạn Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật thương mại | Trang 2 thành viên trở lên công ty cổ phần điều chỉnh chủ yếu luật...
 • 7
 • 290
 • 3

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật thương mại 2

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật thương mại 2
... ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật thương mại | Trang PHẦN HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA /THI: Trước hết phải tìm yêu cầu bài, gạch đọc thật kỹ để làm vừa đủ theo yêu cầu Làm ... xác định nguồn luật điều chỉnh hoạt động thương mại Có nhiều hoạt động thương mại kinh tế nhiên, phạm vi môn học chỉnh nghiên cứu số hoạt động thương mại quy định luật thương mại 20 05 Cần phải ... PHẦN CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM Luật thương mại môn luật chuyên ngành, cung cấp kiến thức quy định pháp luật hoạt đông thương mại chủ yếu kinh tế Khi nghiên cứu môn học này, sinh viên cần nắm vững...
 • 8
 • 401
 • 2

Bài tập học kỳ thương mại Modul

Bài tập học kỳ thương mại Modul
... nhượng quyền thương mại Những vấn đề chung nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại đặc biệt kinh tế Đó hoạt động xây dựng nên hai bên, bên nhượng quyền thương mại bên ... hợp quyền thương mại cấp quyền thương mại chung 2.4 Quy định đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại Đăng kí điều kiện bắt buộc thương nhân để tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại Thông ... quyền thương mại Đến ngày 25/ 5/ 2006, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 09/ 2006/ TT- BTM hướng dẫn đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại Các văn điều chỉnh cách vấn đề nhượng quyền thương mại...
 • 18
 • 486
 • 3

Bài tập : Ngân hàng thương mại

 Bài tập : Ngân hàng thương mại
... công ty X t i ngân hàng 34- H nông dân C vay 10 tri u ñ ng ñ s n xu t theo sách tín d ng 35- Ngân hàng nh n quy n s d ng ñ t th ôc s h u c a khách hàng A vay v n mua ô tô Bài 4: Hãy ch n Ch C ... ty nư c ngoài, ñư c ngân hàng cam k t cho s d ng kho n chi liên quan ñ n tài kho n vư t t i ña 30 tri u ñ ng so v i s dư có tài kho n ti n g i c a ông A t i ngân hàng Bài 3: Hãy ch n l a hình ... ñã ph i toán cho ngân hang 91 trñ Yêu c u: 1- Lãi su t ti n g i ngân hàng thông báo lãi su t mà khách h ng mua ch ng ch ti n g i th c s ñư c hư ng (tính theo năm)? 2- N u ngân hàng áp d ng m c...
 • 3
 • 562
 • 6

bài tập cá nhân thương mại tuần 1 Vốn điều lệ và góp vốn điều lệ của công ty TNHH.

bài tập cá nhân thương mại tuần 1 Vốn điều lệ và góp vốn điều lệ của công ty TNHH.
... Huy động người khác góp vốn vào công ty; c) Các thành viên lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp họ vốn bvđiều lệ công ty , khoản điều 18 Nghị định 10 2/2 010 /NĐ-CP hướng dẫn Luật ... CÔNG AN NHÂN DÂN http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/von -11 1ieu-le-cua-cong -ty- tu-quy -11 1inhcua-nghi -11 1inh -10 2-2 010 -n 111 -cp ... khả Trong điều 60 Luật Doanh nghiệp qui định trường hợp giảm vốn điều lệ công ty không thừa nhận trường hợp giảm vốn điều lệ trường hợp không huy động đủ số vốn điều lệ theo cam kết góp vốn thành...
 • 4
 • 711
 • 6

Bài tập tài trợ thương mại quốc tế

Bài tập tài trợ thương mại quốc tế
... thu Giá vốn hàng bán Chi phí hoạt động Chi phí tài (Đi thuê) Chi phí tài khác Chi phí lãi vay 500.000 200.000 130.000 300 300 1.000 Hợp đồng thuê tài sản doanh nghiệp có thông tin sau: Tiền thuê ... hàng kì phải trả: 300 triệu VND Thời gian thuê: năm Thời gian khấu hao tài sản: 10 năm Hợp đồng thuê tháng năm 2009 Nguyên giá tài sản vào thời điểm thuê 1.5 tỷ VND a Hãy xác định loại hợp đồng thuê...
 • 2
 • 2,837
 • 57

Bài tập học kỳ Thương mại 1- Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài tập học kỳ Thương mại 1- Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
... nghiên cứu: Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế công ty hợp danh doanh nghiệp nhân (với cách doanh nghiệp chủ đầu chịu trách nhiệm tài sản hạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp) ” ... nhân làm chủ - cách pháp lý: Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2005 DNTN cách pháp nhân II BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY HỢP DANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỚI TƯ CÁCH LÀ ... DNTN vào hoạt động kinh doanh trên, nhận thấy loại hình ưu điểm hạn chế riêng Những ưu điểm hạn chế CTHD DNTN với cách doanh nghiệp chủ đầu chịu trách nhiệm tài sản hạn hoạt động kinh...
 • 16
 • 902
 • 11

bài tập lớn luật hình sự: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bài tập lớn luật hình sự: lừa đảo chiếm đoạt tài sản
... phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản Điều 139 BLHS ( Tội ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cấu thành ... sau nhận chiếm đoạt tài sản M • Hành vi chiếm đoạt Xét tình ta thấy tài sản bị chiếm đoạt ( triệu đồng ) chiếm hữu chủ tài sản M Vậy hình thức cụ thể hành vi chiếm đoạt hành vi nhận tài sản từ ... người bị lừa dối M Vì tin vào thông tin sai thật A, B, C mà M bị A, B, C chiếm đoạt tài sản Khi A, B, C nhận tài sản lúc làm chủ tài sản định chiếm đoạt người bị lừa dối M khả làm chủ tài sản triệu...
 • 8
 • 2,423
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nhóm luật thương mại 2bài tập môn luật thương mại 2bài tập môn luật thương mại quốc tếbài tập pháp luật thương mại quốc tếbài tập lớn môn thương mại điện tửgiải bài tập môn luật thương mại quốc tếbài tập về luật thương mại quốc tếbài tập ngân hàng thương mại 2đề cương ôn tập môn luật thương mại 2bài tập về luật thương mại 1bài tập môn luật thương mại 1bài tập về luật thương mạibài tập pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụbài tập môn luật thương mạiôn tập môn luật thương mại 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học