GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 2 ĐẦY ĐỦ NHẤT NĂM 2016

Giao an lop 2 day du tuan 4

Giao an lop 2 day du tuan 4
... triĨn chung 18 -22 Phót ®éng 4- 6 Phót 2x8nhÞp sai b) Häc ®éng t¸c Lên N1: Bíc ch©n tr¸i sang 10- ngang réng h¬n vai, hai tay 12Phót 2x8nhÞp dang ngang, bµn tay sÊp N2: Nghiªng lên sang tr¸i, tay ... * Cho lớp đọc đồng (đoạn 1 -2)  Nhận xét, tuyên dương c/ Hướng dẫn tìm hiểu - Hỏi: Hà nhờ mẹ làm gì? Câu 1: Trang 32 Câu 2: Trang 32 Câu 3:` Trang 32 Câu 4: Trang 32 d/ Luyện đọc lại - Hd hs ... Hs quan sát sp nhau, nxét - HS thi đua phóng máy bay - Hs nxét bạn phóng giỏi - Hs nxét tiết học Ngµy so¹n 22 / 09 /20 09 Ngµy d¹y 23 / 09 /20 09 Thø t ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 20 09 Tập đọc (TIẾT 12) TRÊN...
 • 35
 • 272
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 2 ( ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN )

GIÁO ÁN LỚP 2 ( ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN )
... (2 - 3lần )  - Lần GV điều khiển lần cán lớp điều khiển  - GV nhận xét đánh giá xem tổ thực nhanh , , trật tự đẹp - Dàn hàng ngang , dồn hàng ( -3 lần ) - Ôn cách dàn hàng cách ... 4: - Yêu cầu em đọc đề - Tìm số học sinh lớp - Bài toán yêu cầu ta tìm ? - Lớp có 2A 18 học sinh ,lớp 2B có 21 học sinh - Bài toán cho biết số học sinở lớp ? - Muốn biết tất học sinh ta làm phép ... , độ lớn đêxi met( dm ) Quan hệ đêxi met xăng timét ( 1dm = 10cm ) Tập ước lượng độ dài theo đơn vò đo xăngtimet ( cm ) đêximet(dm) Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước -Giải toán có lời văn phép...
 • 23
 • 647
 • 3

Giáo án lớp 2 (Đầy đủ và chi tiết).

Giáo án lớp 2 (Đầy đủ và chi tiết).
... thái độ ? - Chi c kim bé tí xíu - Chia lớp thành nhóm 8H yêu cầu H kể chuyện theo nhóm - Theo dõi nhóm để giúp đỡ , khuyến khích H kể ngôn ngữ - Cho vài nhóm xung phong kể trước lớp - Nhận xét ... - Các từ khó đọc : + Tự thuật + 1996 , 20 03 + Quê quán + huện + Hàn Thuyên b.Đọc phần : - Gv chia gồm phần : Bài chia phần + Phần : Từ đầu -> Quê quán + Phần : lại Gv nhận xét ĐD S/4 S/7 - ... quét nhà , nhặt rau , luôn , bận rộn 2. 2 Hs viết vào : - Gv câu ngắn cụm cho hs viết , câu cụm từ đọc lần 2. 3 Chấm , chữa : - Gv chấm khoảng - Gv nhận xét số - 2Hs đọc lại - Làm việc thật vui -...
 • 303
 • 135
 • 0

Giáo án lớp 4 (Tuần 15 đầy đủ)

Giáo án lớp 4 (Tuần 15 đầy đủ)
... tính 45 tính tính nội dung SGK Phép chia 10105 :43 =235 phép Là phép chia hết chia hết hay có dư? Hướng dẫn cách ước lượng 101 :43 ước lượng 10 :4= (dư 2) 150 :43 ước lượng 15 : = 3(dư 3) 215 : 43 ... 32000 : (100 x 4) 32000 : (2 x 200) HS thực tính 32000: (100 x 4) = 32000:100 :4 = 320 : = 80 32000 :40 0=80 Cùng có nghóa 80 Vậy 32000 chia cho 40 0 ? Em có nhận xét kết 3200: 40 0 320 :4 ? Em có nhận ... 320 40 0 Kết luận : để thực 32000: 40 0 ta việc xoá chữ số tận 32000 40 0 để 320 4, thực phép chia 320 : Yêu cầu HS đặt tính thực tính 32000: 40 0 có sử dụng tính chất nêu Nếu xóa chữ số tận 32000 40 0...
 • 53
 • 368
 • 5

giao an lop 3 tuan 30 day du

giao an lop 3 tuan 30 day du
... kết luận: sách GV Hoạt động 2: Quan sát tranh - GV cho lớp quan sát tranh yêu cầu HS đặt câu hỏi tranh - Mời vài HS đặt câu hỏi mời bạn khác trả lời nội dung tranh - Yêu cầu nhóm khác trao đổi ... tính kết 92869 735 18 5 937 2 - 65748 - 36 029 - 538 14 27 121 37 488 05558 Bài - Lớp thực vào tập - Gọi HS nêu tập - em lên bảng đặt tính tính - Yêu cầu lớp làm vào tập 637 80 91462 492 83 - Ba em lên ... quanh - Quan sát nhận xét đánh giá làm việc HS * Rút kết luận : SGK Hđ2: Quan sát tranh theo cặp : - Bước : Yêu cầu quan sát hình SGK thảo luận theo gợi ý : - Hãy hướng quay Trái Đất quanh quanh...
 • 26
 • 148
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 32 đầy đủ.

Giáo án lớp 1 tuần 32 đầy đủ.
... MA Bi in du >, 785 697 < 699 599 < 7 01 3 21 > 289 9000 + 90 + < 10 00 732 = 700...
 • 38
 • 207
 • 0

Giáo án HĐNGLL 6 hay và đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án HĐNGLL 6 hay và đầy đủ nhất năm học 2008-2009
... 25+ 26: Thảo luận kết học tập, phấn đấu rèn luyện HỌC KỲ I bàn biện pháp thực kế hoạch rèn luyện HỌC KỲ II -**&** -Ngµy so¹n : /2/09 Ngµy d¹y : /2/09-6D Ho¹t ... II Néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng: Tn5 +6: Híng dÉn häc sinh häc tËp th B¸c Hå gưi häc sinh th¸ng 9/1945 vµ th gưi ngµnh Gi¸o dơc ngµy 16/ 10/1 968 1- Th B¸c gưi häc sinh: Tµi liƯu trÝch (trang ... häc ®Çu tiªn cđa c¶ níc ViƯt Nam D©n chđ Céng hoµ th¸ng 9/1945 vµ th gưi ngµnh Gi¸o dơc ngµy 16/ 10/1 968 - Cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, qut t©m häc tËp tèt, rÌn lun tèt theo lêi d¹y cđa B¸c Hå kÝnh...
 • 70
 • 810
 • 1

Giáo án Hình 7 hay và đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án Hình 7 hay và đầy đủ nhất năm học 2008-2009
... luận II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ, SBT Giáo viên : Nguyễn Cao Dương -6- Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ Giáo án Hình Học Học sinh - Thước, êke, giấy gấp III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn đònh lớp: ... thẳng hàng Gv:Hãy thảo thảo luận nhóm -Dựa vào đề hình vẽ => OB l AA’ Giáo viên : Nguyễn Cao Dương -7- Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ Giáo án Hình Học OA=OA’ OB? AA’ Gv:Vậy có kết luận gì? ... đề toán học - Bước đầu biết suy luận II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Thước, êke, bảng phu Học sinh: Bảng nhóm, SGK, dụng cụ học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn đònh lớp: Kiểm tra cũ: Gọi đồng thời học...
 • 128
 • 307
 • 1

Bài soạn Giáo án lớp 3 tuần 5 (dạy 2 buổi) NH2010- 2011

Bài soạn Giáo án lớp 3 tuần 5 (dạy 2 buổi) NH2010- 2011
... tớnh x 18 x 72 x 90 63 x 45 x 96 52 x 25 2 Bi 2: (27 - VBT) - GV HD gii bi toỏn - Bi toỏn cho bit gỡ? - Bi toỏn hi gỡ? Tóm tắt : phút : 54 m phút : m ? 24 1 35 55 x 31 2 79 x 110 39 5 - HS c bi , phõn ... - lm v a 1 /3 ca 69 kg l : 69 : = 23 kg 1 /3 ca 36 m l : 36 : = 12 m 1 /3 ca 39 l l : 39 : = 13 l b 1 /2 ca 24 gi l : 24 : = 12 gi ẵ ca 48 phỳt l : 48 : = 24 phỳt ẵ ca 44 ngy l: 44 : = 22 ngy - HS ... GV chm 1s bi ,nhn xột Bi 3: (28 ) - YC HS phõn tớch, túm tt Túm tt 55 05 5 11 96 06 32 - HS nờu yờu cu, c v phõn tớch mu - Thc hin bng con, bng lp 54 48 35 27 54 48 35 27 0 0 - HS c li cỏch thc hin...
 • 94
 • 274
 • 0

giáo án thể dục lớp 2 đầy đủ nhất

giáo án thể dục lớp 2 đầy đủ nhất
... số 1 -2, 1 -2 theo đội hình hàng dọc: định lợng 5-6 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 18 -20 L 1-2L 2- 3L - Học điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình hàng ngang + Khẩu lệnh: Cả lớp theo 1 -2, 1 -2 điểm số + Động tác: Cả lớp ... chức 1 -2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5-6 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 18 -20 L 2L x 8N 4-5L x 8N + cán làm mẫu điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TTCB 2L 4-5 10L 10L 1 -2 1 -2 1 -2 + giáo ... - Trò chơi diệt vật có hại - Giáo viên HS hệ thống - Nhận xét học giao tập nhà định lợng 5-6 1 -2 1 -2 1 -2 x 8N 1 -2 18 -20 2L 2L 2- 3L 8-10 4-5 1 -2 10L 10L 1 -2 1 -2 1 -2 phơng pháp tổ chức x x x x...
 • 75
 • 209
 • 0

Giao an lop 2_ tuan 16 ckt du mon

Giao an lop 2_ tuan 16 ckt du mon
... cộng (Tiết ) Động não Hoạt động 1: Phân tích tranh gqmt2.1 - HS quan sát nhận xét - Tổ chức cho HS quan sát tranh BT1 / 26 - Hs nêu + Nội dung tranh vẽ gì? - Làm ồn ào, gây cản trở việc biểu + ... nghóa - HS quan sát tranh VD: cặp từ: ngoan - hư - Ở nhà - Yêu cầu HS tự làm - HS nêu - Nhận xét, cho điểm - HS làm vào * Bài 3: Viết tên vật nuôi -Hs trả lời tranh VD: Gà trống; Vòt; Ngan(vòt - ... học sinh - Giới thiệu HĐI: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét phút - GV treo tranh ảnh số vật, đặt câu hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Con vật tranh có tên gọi ? + Con thỏ, gà, mèo + Con...
 • 34
 • 143
 • 0

Bài soạn Giáo án lớp ghép 3+4 đầy đủ chuẩn kiến thức

Bài soạn Giáo án lớp ghép 3+4 đầy đủ chuẩn kiến thức
... • Bài 1:- Hs đọc yêu cầu đề bài: +Bài 1a)- Gv yêu cầu Hs tự làm - hs lên bảng làm, nêu rõ cách + Bài 1b)- Gv yêu cầu Hs đọc phần mẫu - Yêu cầu Hs tự làm Bốn Hs lên bảng làm - Gv nhận xét • Bài ... Bài 2:1 Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs quan sát tính toán vào nháp , so sánh kết vừa tính với kết tập điền chữ Đ hay S vào ô trống Gv nhận xét Bài 3: hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv mời Hs lên bảng làm ... sung tính - Tìm phép chia hết bài? Gv nhận xét, chốt Bài 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs tự đặt tính tính toán vào nháp , so sánh kết vừa tính với kết củabài tập điền chữ Đ hay chữ...
 • 133
 • 3,056
 • 53

Tài liệu Giáo án lớp ghép 3+5 đầy đủ

Tài liệu Giáo án lớp ghép 3+5 đầy đủ
... tộc CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN Sách giáo khoa, sách giáo viên Sưu tầm ảnh tư liệu điêu khắc cổ HỌC SINH Dụng cụ học vẽ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giới thiệu Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét điêu khắc cổ Giáo viên giới ... trường sẽ, kẻ sân chơi, còi III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u * Ổn đònh: Lớp trưởng tập họp lớp báo cáo Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu * Khởi động: Xoay khớp Chay chậm vòng xung ... sinh động + Chất liệu: thường làm chất liệu gỗ, đá, đồng, đất nung Vôi vữa… Hoạt động 2: Tìm hiểu số tượng phù điêu tiếng Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình giới thiệu sách giáo khoa tìm hiểu...
 • 157
 • 1,664
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 2 đầy đủgiao an lop 2 day du mon chinh tagiáo án lớp 2 buổi chiều cả nămbài soạn giáo án lớp ghép 3 4 đầy đủ chuẩn kiến thứctài liệu giáo án lớp ghép 3 5 đầy đủtài liệu giáo án lớp ghép 3 4 đầy đủ chuẩn kiến thứcgiáo án lớp 3 trọn bộ đầy đủmau giao an lop 2 mon my thuat nam 2015 bai 23bài giảng giáo án lớp 2 tuần 23 tích hợp đầy đủgiao an lop 2 tuan 29 day dugiáo án tập viêt lớp 2 đầy đủgiáo án toán lớp 2 đầy đủgiáo án lớp 2 tuần 5giáo an lớp 2 tuần 3giáo án lớp 4 tuần 26 buổi 2SonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation20170509 BSC Vietnam Company Update VN PVT20160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHRCV so 77 cua SSIAM thong bao GD CP cua co dong lonBC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011TB giao dich cp TMT cua ong Dang Quang Vinh Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Bui Quoc Cong Pho Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lonCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhBC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCDieu le Công ty sua doi, bo sung lan thu 7BCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11BC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTTB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQTQD so 55 vv trieu tap hop DHDCD thuuong nien 2012