2 luyện đề đặc biệt môn sinh học file word có lời giải đề số 2(1)

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 (m09) lời giải

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 (m09) có lời giải
... Ngay tác động thuốc B Trước tác động thuốc C Sau tác động thuốc D Không xuất đột biến gen, sâu bọ khả chống chịu khả luyện tập Câu 55 Lai phân tích thể dị hợp cặp gen kiểu ... Câu 20 Trong gia đình, mẹ kiểu gen XBXb, bố kiểu gen XbY, sinh kiểu gen XBXbY Biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen đột biết cấu trúc NST Đã giải thích nguyên nhân hình ... https://www.facebook.com/groups/luyenthidhmonsinh/ Luyện thi ĐH-CĐ 13-14 Đề số I Gv: Lê Đức Triển Câu 51 Trong tạo giống công nghệ tế bào, phương pháp tạo giống tạo dòng tế bào xôma biến dị sử dụng việc...
 • 5
 • 340
 • 3

tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 lời giải chi tiết

tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có lời giải chi tiết
... Bồi dưỡng hoá học THCS - Đề thi HS giỏi Hoá học tỉnh năm 199 8 đề thi học sinh giỏi Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút Đề Câu (4,5 điểm): Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu chia làm phần A, ... nguyên tố hóa học) Họ tên: .Số báo danh: Sở Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn chấm Thi Thanh hóa học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2006 – 2007 Môn : Hoá học Đáp án Câu 1: Các phương trình hóa học: ... thừa thi n – huế Đề thức Số báo danh kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học – THCS Ngày thi: 20 – 03 – 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu...
 • 49
 • 520
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3
... 1D-, ldd  Tỉ lệ phân li kiểu gen F1 = (1AA, 2Aa, laa).(lBB, lBb).(lDd, ldd) = 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1  Tỉ lệ kiểu hình F1 = (3A-, laa).(lB-).(lD-, 1dd) = = 3A-B-D-, 3A-B-dd, laaB-D-, laaB-dd ... A2 Bb  Bb sinh đòi có B4 Dd X Dd sinh đời có dd 3  Kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ =   = = 9 ,37 5%  Đáp án D 4 32 Câu 16 - Loại kiểu hình hoán vị gen sinh loại kiểu hình có tỉ lệ thấp - Nếu hoán ... vật xung quanh 4- Cú chồn sống rừng, bắt chuột làm thức ăn Những ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm? A 1,2 ,3 B 1 ,3 C.2 ,3 D 1 ,3, 4 Câu 39 Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có nhiều...
 • 19
 • 217
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4
... 38% - Xitozin 12% - Guanin 12% - Traxin 38% B Adenin 38% - Xitozin 12% - Guanin 12% - Uraxin 38% C Adenin 22% - Xitozin 32% - Guanin 17% - Uraxin 29% D Adenin 22% - Xitozin 32% - Guanin 17% - Uraxin ... có đáp án A: Mất cặp A - T cặp G - X Đáp án B: dạng đột biến: Mất thêm Đáp án C: Ảnh hưởng đến nhiều axit amin Đáp án D: Ảnh hường đến axit amin Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 ... Do đáp án đáp án A Câu 42 : Đáp án B c loại phân tử ADN không chứa U Đáp án A khẳng định chắn ti lệ A = T, G = X Chúng phân tử ADN mạch kép Chỉ có đáp án D Câu 43 : Ở câu đáp án đáp án C Câu 44 :...
 • 13
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5
... 3/4 D- : 1/4dd ) → loại kiểu hình có tính trạng trội gồm: A-B-dd + A-bbD- + aaB-D+ A-B-dd = 0, 45. 0, 25 = 0,11 25 + A-bbD- = 0,3 0, 75 = 0,2 25 + aaB-D- = 0, 05 0, 75 = 0,03 75 Vậy A-B-dd + A-bbD- + ... tính trạng di truyền độc lập A 6, 25% : 6, 25% : 12 ,5% : 18, 75% : 18, 75% : 37 ,5% B 12 ,5% : 12 ,5% : 37 ,5% : 37 ,5% C 25% : 25% : 25% : 25% D 7 ,5% : 7 ,5% : 42 ,5% : 42 ,5% Câu 43:Sự di truyền bệnh người ... lặn - % (A-, B-) + % ( A-, bb) + % ( aa, B-) + % ( aa, bb) = 100% % ( A-, bb) = % ( aa, B-) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 20 15 Trang 12/19 % (A-, B-) = 50 % + % ( aa, bb) % ( A-, bb)...
 • 19
 • 154
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6
... 31 Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai kết củaquá trình tiến hoá A hoá học tiền sinh họC B hoá học sinh học C tiền sinh học sinh họC D sinh họC Câu 32 Sinh vật xuất Trái ... X mắt vàng -> 25% mắt trắng, 50% mắt nâu, 25% mắt vàng chứng tỏ mắt vàng trội so với mắt trắng - Tổng hợp ta có đỏ -> nâu -> vàng -> trắng Vậy đáp án C Câu 16 - Nếu xét hai gen A gen B số tế ... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 10 AB ab CD × cd - Căp lai ( Ab cd aB AB ab × AB =( cd Ab aB ab × Ab aB CD )( cd × cd cd ) ) sinh kiểu hình A-B- chiếm tỉ lệ = 0,5 + , x , = , - Căp lai...
 • 16
 • 194
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7
... NST 2.20 = 40NST Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 10 Vậygiao tử có số NST 40:2 = 20 chọn A Câu 34: Số N đoạn ADN 15 *2= 20 Vậy số liên kết 20 -2 = 18 Vậy chọn C Câu 35: Vai trò ... ACB Chọn đáp án B Câu 12: Quá trình tự nhân đôi phân tử ADN sinh vật nhân thực diễn nhân số bào quan (đó ty thể lục lạp) Vậy chọn D Câu 13 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Các ... Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Vậy số aa chuỗi protein tương ứng là:5 Vậy chọn A Câu 20: Khi gen thực lần nhân đôi, số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp 2 4- 2=...
 • 12
 • 89
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8
... gen kiểu bổ sung át chế lặn A-B- hạt đào A-bb- hoa hồng aaB- hạt đậu aabb- mào Vậy chọn D Câu 42: Các sinh vật chuyển đời sống từ nước lên cạn vào kỷ Silua, đại Cổ sinh Vậy chọn C Câu 43: Tổng ... chiều cao trung bình có số lượng gen trội = Tuyệt Đỉnh Luyện Đề THPT Quốc Gia 2015 10 Vậy số tổ hợp có gen trội C36 = 20 Mỗi P cho giao tử Vậy số tổ hợp kiểu gen đời là: 8* 8=64 Vậy Tỷ lệ có chiều ... chọn đáp án D Câu 9: Tỷ lệ loại N dung dịch 0,8A 0,2U Tỷ lệ ba AUU = 0 ,8* 0,2*0,2= 0,032 Tỷ lệ ba AUA= 0 ,8* 0,2*0 ,8= 0,1 28 Vậy tỷ lệ ba mã hóa isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ: 0,032 + 0,01 28 = 0,16...
 • 13
 • 110
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9
... Chọn đáp án D Câu 19: - A sai chúng thuộc ổ sinh thái khác nhau, chưa cách ly sinh sản với - B sai kích thước khác không ảnh hưởng đến khả sinh sản loài với - C giao hoan vào thời điểm khác mùa sinh ... hình dài Quy ước: A-B- : tròn A-bb, aaB-, aabb: dài Hoa vàng : hoa trắng = 1: Quy ước D- hoa vàng; d- hoa trắng - Xét đồng thời tính trạng có (1:3) * (1:1) = 1:1:3:3 < tỷ lệ đề cho Chứng tỏ có ... hưởng đến kích thước quần thể sinh vật Nhân tố lại phụ thuộc vào số yếu tố, yếu tố sau quan trọng nhất? A Số lượng non lứa đẻ Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 B Tỉ lệ đực/cái quần...
 • 14
 • 100
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10
... chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp nucleotit ... Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 - A sai hội chứng đột biến số lượng NST - B đúng,vì đột biến đột biến gen - C sai bệnh bạch cầu ác tính bệnh đột biến cấu trúc NST - D sai ung thư ... Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Vậy chọn D Câu 20: - A đúng, theo Lamac ,sinh vật chủ động thích nghi với môi trường sống, lâu dần hình thành loài khác với loài ban đầu - B sai theo...
 • 12
 • 77
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20122013.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20122013.
... 12,5% cõy thõn thp, hoa trng Cho bit khụng cú t b ờn xy Kiu gen ca cõy b, m phộp lai trờn l A Ab/aB x ab/ab AaBb x aabb B AB/ab x ab/ab C D Aabb x aabb Cõu 9: T bo ca mt thai nhi cha 45 nhim sc ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 A AaBb x Aabb AaBb x AABb B AaBb x aabb C D AaBb x AaBB Cõu 10: Cu trỳc di truyn ca qun th ban u l 31AA:11aa Sau th h tửù phi thỡ qun th cú cu trỳc di truyn l: A 30AA:12aa B 29AA:13aa ... hỡnh nh sau A -B- D- 160 ; A-bbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A -B- dd: ; aaBD-: 48 ; aabbdd : 155 ; A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53 Hóy xỏc nh trt t sp xp ca gen trờn NST A BAD B ADB C ABD D Abd Cõu 25: Trong phộp lai...
 • 74
 • 140
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20132014.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20132014.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC HỌC 2013-2014 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013-2014 Môn:< /b> Sinh < /b> học < /b> Khối < /b> B ... luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> cho học < /b> sinh < /b> lớp 12 THPT Trân trọng giới thi< /b> u với thầy giáo < /b> giáo < /b> quý vị b n đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... tốt Để tài liệu ôn luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> cho học < /b> sinh < /b> lớp 12 THPT kịp thời sát với chương trình học,< /b> sưu tầm biên soạn đề < /b> thi < /b> đại < /b> học < /b> môn < /b> Sinh < /b> học < /b> khối < /b> B đáp án nhằm giúp giáo < /b> viên tài liệu...
 • 52
 • 286
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20142015.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20142015.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014-2015 Môn:< /b> Sinh < /b> học < /b> Thời gian làm b i: ... luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> cho học < /b> sinh < /b> lớp 12 THPT Trân trọng giới thi< /b> u với thầy giáo < /b> giáo < /b> quý vị b n đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... tư vấn di truyền Phương án đúng: A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 3, Câu 11: Cho P AaBB x aaBB Kiểu gen đời tự đa b i hoá thành dạng 4n A AAaaBBBB AaaaBBBB B AAaaBBBB aaaaBBBB http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836...
 • 45
 • 295
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20152016.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 20152016.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> HỌC KHỐI B CÓ ĐÁP ÁN CỦA SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC – LẦN NĂM 2015-2016 Môn:< /b> Sinh < /b> học < /b> Thời ... luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> cho học < /b> sinh < /b> lớp 12 THPT Trân trọng giới thi< /b> u với thầy giáo < /b> giáo < /b> quý vị b n đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... tốt Để tài liệu ôn luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> cho học < /b> sinh < /b> lớp 12 THPT kịp thời sát với chương trình học,< /b> sưu tầm biên soạn đề < /b> thi < /b> đại < /b> học < /b> môn < /b> Sinh < /b> học < /b> khối < /b> B đáp án nhằm giúp giáo < /b> viên tài liệu...
 • 51
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap sinh hoc lop 12 co loi giaiđề luyện thi cao đẳng môn sinh học 2012cẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn sinh họcde thi thu dai hoc mon sinh hoc nam 2014 co dap an chi tietđề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 kèm lời giải thành phố hà nộide thi hoc ki 1 mon sinh hoc lop 11 co dap anđề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 có lời giảiđề thi học sinh giỏi hóa 8 có lời giảigiáo án môn sinh học lớp 10 cơ bảngiáo án môn sinh học lớp 12 cơ bảnđề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 có lời giảigiáo án môn sinh học lớp 11 cơ bảnde thi hoc sinh gioi tin 11 co loi giaiđề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 có lời giải huyện đại lộcđi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 2NỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersen24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013