Tại sao tế bào được xem là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống

Bài giảng 1. Nhập môn Tế bào học Tế bào đơn vị bản của sự sống

Bài giảng 1. Nhập môn Tế bào học Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
... nhiều tế bào + Một tế bào hình thành từ tế bào tồn trước Hình dạng tế bào Kích thước tế bào Tế bào có bề mặt rộng, tỉ lệ diện tích bề tích mặt thể Cấu trúc tế bào • Thí nghiệm Quan sát tế bào ... niêm mạc miệng Cấu trúc tế bào • Thí nghiệm Quan sát tế bào vỏ hành Tây Tế bào động vật Tế bào thực vật Tế bào động vật thực vật Tế bào nhân sơ tế bào nhân thực Tế bào nhân sơ • Không có màng ... ông gọi tế bào Thuyết tế bào • Schleiden, Schwann and Radolf Virchow đưa thuyết tế bào, dựa việc quan sát mô khác kính hiển vi • Các nội dung thuyết tế bào: + Đơn vị cấu trúc chức sống tế bào +...
 • 53
 • 419
 • 0

TIỂU LUẬN CAO học môn PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy GIẢI THÍCH hệ THỐNG đơn vị KIẾN THỨC bản của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học

TIỂU LUẬN CAO học môn PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy GIẢI THÍCH hệ THỐNG đơn vị KIẾN THỨC cơ bản của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học
... sản xuất chủ yếu hội 1.1.1.2 Định nghĩa “dân chủ hội chủ nghĩa “nền dân chủ hội chủ nghĩa - Dân chủ hội chủ nghĩa hình thức tổ chức nhà nước giai cấp công nhân với hệ thống trị ... 2.2.4 Nội dung hội BÀI III: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Dân chủ hội chủ nghĩa 1.1 Khái niệm 1.1.1 Định nghĩa 1.1.1.1 Định nghĩa “dân chủ Dân chủ hình thức tổ chức ... - hội cộng sản chủ nghĩa 1.2 Chủ nghĩa hội, giai đoạn thấp hìn thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa 1.2.1 Đặc điểm chủ nghĩa hội 1.2.2 Tính thống đa dạng mô hình hội xa hội chủ...
 • 16
 • 938
 • 0

TRÌNH BÀY NỘI DUNG BẢN TRONG TÁC PHẨM “CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC” CỦA ADAM SMITH. TẠI SAO A. SMITH ĐƯỢC COI CHA ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TRÌNH BÀY NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC” CỦA ADAM SMITH. TẠI SAO A. SMITH ĐƯỢC COI LÀ CHA ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... hóa Nội dung Tác phẩm lớn A Smith Của cải dân tộc” (The Wealth of Nations) – 1776: Đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm cải Dân tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi Cha đẻ cuar Kinh tế thị trường ... cứu trường kết hợp với thực tế, nhóm sâu nghiên cứu chọn đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm Của cải dân tộc” Adam Smith Tại A Smith, coi cha đẻ kinh tế thị trường Đề tài: Trình bày nội dung tác ... tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi Cha đẻ cuar Kinh tế thị trường 20 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Tuấn Nhóm Đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm cải Dân tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi...
 • 21
 • 2,157
 • 7

Tài liệu Chương 15: Quần thể đơn vị tiến hoá docx

Tài liệu Chương 15: Quần thể là đơn vị tiến hoá docx
... mức độ cách ly nhiều 1 LOÀI VÀ QUẦN THỂ LÀ NHỮNG ĐƠN VỊ TIẾN HOÁ Thế giới sinh vật có mức tổ chức sau: Các đại phân tử sinh học sinh tế bào hệ sinh thái thể quần thể/ loài - Loài hệ thống có mức ... ngừng xảy làm cho tần số tương đối allele bò biến đổi Đó trạng thái động quần thể, phản ánh tác dụng chọn giống thích nghi sở tiến hoá 2 VAI TRÒ CỦA BIẾN DỊ TRONG TIẾN HOÁ 2.1 Biến dò cá thể tượng ... tượng đa hình nguồn biến dò to lớn làm nguyên liệu cho tiến hoá 2.2 Đột biến - Ảnh hưởng đến dấu hiệu sinh vật: + Hình thái + Sinh lý + Sinh hoá + Tập tính - Có thể làm tăng hay giảm mức độ biểu...
 • 21
 • 215
 • 2

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương docx

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương docx
... doanh dịch vụ văn hóa công cộng; - Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay Bộ VHTTDL) việc ban hành “Quy chế hoạt động biểu diễn tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ... có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc - Cơ quan phối hợp: Không Đối tượng thực - Tổ chức TTHC - Cá nhân Kết việc ... ngày 09/02/2004 Bộ Tài Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật Tên mẫu đơn, tờ Không khai Yêu cầu Không điều kiện để thực TTHC Căn pháp lý - Nghị định số...
 • 2
 • 379
 • 1

Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống ppt

Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống ppt
... Thuyết tế bào có ý quan trọng: Nghiên cứu sinh học tế bào giống nghiên cứu sống Nguyên tắc chức tế bào đơn vi khuẩn giống 60 nghìn tỉ tế bào thể bạn 2 Sự sống tiếp diễn.Tất tế bào thể bạn tế bào đơn, ... chung, tế bào nhỏ Sự gia tăng kích thước tế bào nguyên nhân thay đổi tỉ lệ diện tích bề mặt thể tích (S/V )của vật thể Khi tế bào tăng thể tích, diện tích bề mặt tăng quy mô không thay đổi Tại tế ... Thể tích tế bào xác định khoảng hoạt động hóa học mà hoạt động đơn vị thời gian - Diện tích bề mặt tế bào xác định lượng chất tế bào lấy từ môi trường lượng sản phẩm thải môi trường tế bào tăng...
 • 11
 • 270
 • 0

Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống (tt) ppsx

Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống (tt) ppsx
... có đặc điểm thuộc tổ chức gọi tế bào Prokaryotae Những tế bào cấu trúc màng nhân bên Tế bào hình thành rõ ràng tương tự với cấu trúc tế bào Prokaryotae có Tổ chức tế bào nhân thật (Eukaryotic ... 15 + Màng sinh chất thường mang phân tử thò khỏi tế bào chịu trách nhiệm cho việc nối bám chặt với tế bào lân cận Hai kiểu tổ chức tế bào Tổ chức tế bào tiền nhân (Prokaryotic cell organization) ... môi trường không đổi bên tế bào (constant internal environment), tự trì, việc trì môi trường không đổi bên tế bào đặc tính sống thảo luận chi tiết Chương 41 + Màng tế bào hoạt động hàng rào...
 • 5
 • 165
 • 0

Cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam mời diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp pps

Cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp pps
... Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam; Hợp đồng thỏa thuận văn đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời Số hồ sơ: ... Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Không xác định rõ Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cho người nước sinh sống Việt Nam gửi hồ sơ Cục Nghệ thuật biểu diễn...
 • 3
 • 269
 • 0

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống ppt

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống ppt
... Nhân tế bào chứa hầu hết DNA tế bào Nhân tế bào loại bào quan lớn tế bào Nhân hầu hết tế bào động vật khoảng 5µm gần lớn nhiều so với toàn tế bào prokaryote Nhân tế bào Nhân có số vai trò tế bào ... khác tế bào vi ống thành phần cần thiết nhằm phân phối NST đến tế bào trình phân chia tế bào chúng liên quan mật thiết với phần phụ cuả tế bào: lông roi tế bào, di chuyển tế bào Cấu trúc ngoại bào ... tế bào nằm gần khuôn gian bào Cấu trúc ngoại bào tế bào động vật Khuôn gian bào có nhiều chức -Giữa tế bào cố định mô -Góp phần cấu thành đặc tính sụn, da mô khác -Giúp lọc chất qua mô khác - óng...
 • 48
 • 1,043
 • 1

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_5 pdf

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_5 pdf
... khác tế bào vi ống thành phần cần thiết nhằm phân phối NST đến tế bào trình phân chia tế bào chúng liên quan mật thiết với phần phụ cuả tế bào: lông roi tế bào, di chuyển tế bào Cấu trúc ngoại bào ... tế bào nằm gần khuôn gian bào Cấu trúc ngoại bào tế bào động vật Khuôn gian bào có nhiều chức -Giữa tế bào cố định mô -Góp phần cấu thành đặc tính sụn, da mô khác -Giúp lọc chất qua mô khác - óng ... động với tế bào tế bào sợi actin kết hợp với vị trí khác nhằm thay đổi hình dạng tế bào Ví dụ vi sợi có di chuyển tế bào chất gọi cytoplasmic streaming tham gia phần cảu trình phân chia tế bào chúng...
 • 9
 • 186
 • 1

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_4 ppsx

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_4 ppsx
... prokaryotic nhỏ bị prokaryotic lớn nuốt vào chúng không bị tiêu hóa Các tế bào nằm tế bào chất tế bào lớn hơn, hệ tế bào lớn chứa tế bào tế bào nhỏ( prokaryote bị ăn không bị tiêu hóa).Hiện tượng gọi tượng ... cấp thuận lợi cho hai đối tác Tế bào lớn sử dụng sản phẩm quang hợp tế bào nhỏ tế bào nhỏ đượcbảo vệ tế bào lớn Qua thời gian tiến hóa tế bào nhỏ dần DNA mà tế bào lớn có Kết lục lạp hình thành ... tích tế bào lớn dần trình phát triển tế bào Những chất hòa tan không bào, với màng không bào, tạo nên sức trương cho tế bào, hay độ rắn vách tế bào Sự diện chất hòa tan khiến cho nước vào không bào, ...
 • 8
 • 132
 • 0

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_3 pps

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_3 pps
... bào thực vật Bộ máy Golgi Trong tế bào thực vật, ptotist, nấm nhiều tế bào động vật không xương sống khác, nhóm cisternae đơn vị riêng lẻ phân tán tế bào chất Ở tế bào động vật có xương, vài nhóm ... trò : - Nhận protein từ màng nội chất sửa đổi chúng - Tập trung , đóng gói phân loại protein trước xuất chúng đến nội tế bào ngoại tế bào - Cung cấp polyscharride cho việc tổng hợp màng tế bào ... vai trò : - Chịu trách nhiệm sửa chữa phân tử nhỏ tế bào Điều có ý nghĩa dược phẩm chất diệt có hại - Là nơi ly giải glycogen tế bào động vật - Là nơi tổng hợp lypid steroids Những tế bào cần sản...
 • 8
 • 189
 • 0

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_2 pptx

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_2 pptx
... Nhân tế bào chứa hầu hết DNA tế bào Nhân tế bào loại bào quan lớn tế bào Nhân hầu hết tế bào động vật khoảng 5µm gần lớn nhiều so với toàn tế bào prokaryote Nhân tế bào Nhân có số vai trò tế bào ... tạp tế bào procaryotes Xem hình 4.5 4.7 để thấy rõ khác tế bào sinh vật có nhân chuẩn tế bào sinh vật chưa có nhân điển hình Tế bào eucaryote thường lớn gấp 10 lần tế bào procaryote, ví dụ, tế bào ... actin tế bào nhân thật, từ lúc actin thành phần khung tế bào (xem bên dưới), điều chứng tỏ sợi xoắn tế bào tiền nhân đóng vai trò tạo nên hình dạng tế bào Tế bào sinh vật có nhân chuẩn Tế bào động...
 • 7
 • 121
 • 0

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_1 docx

Tế bào - Đơn vị căn bản của sự sống_1 docx
... sau: - Thể tích tế bào xác định khoảng hoạt động hóa học mà hoạt động đơn vị thời gian - Diện tích bề mặt tế bào xác định lượng chất tế bào lấy từ môi trường lượng sản phẩm thải môi trường tế bào ... bên bên tế bào, ngăn cách tế bào với môi trường xung quanh - Thể nhân chứa vật chất di truyền (ADN) tế bào Phần bên màng sinh chất gọi tế bào chất Tế bào chất hình thành từ hai phần: dịch bào lỏng ... tưởng cho nguồn gốc tế bào Kích thước tế bào giới hạn tỷ lệ bề mặt thể tích Hầu hết tế bào nhỏ, thể tích tế bào khoảng từ 1-1 000m3 Ngoại trừ trứng vài loài chim to lớn, vài tế bào đặc biệt vài loài...
 • 7
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảngđơn vị cấu trúc cơ bản của nst làmối quan hệ giữa phòng tài chính kế toán với các cơ quan cấp trên và các đơn vị tổ chức có liên quanđơn vị tiến hóa cơ bản của sinh giớiđơn vị cấu trúc cơ bản của nstđơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thểđơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinhnguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng là gì5 5 giới thiệu các đơn vị tổ chức có sẵn trong windows 2000tại sao tế bào là đơn vị của sự sốngtại sao tế bào không phân giải co2tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất atp của ti thểtại sao ở việt nam trong các đơn vị hành chính sự nghiệp người lãnh đạo thường là các nhà quản lýcâu 2 tại sao thông tin được coi là hệ thần kinh của hệ thống quản lýtại sao thông tin được coi là hệ thần kinh của hệ thống quản lýĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả