Giao an lich su 8 ca nam chi viec in

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)
... chiến tranh giới thứ kết thúc - Về lòch sử đòa phương : Có hiểu biết chủ yếu lòch sử đòa phương gắn liền với lòch sử dân tộc từ 11 58 – 19 18 2) Kỉ : Biết sử dụng SGK tài liệu tham khảo , đồ dùng ... trình bày phân tích so sánh đối chiếu kiện để đánh giá kiện, nhân vật lòch sử – kết luận học vào sống thực tế 3) Giáo dục : - Giáo dục em biết suy nghỉ , tìm tòi học hỏi - Giáo dục truyền thống ... Nêu vài nét tiểu sử Mac Ăng ghen? Tổ 3: Nội dung chủ yếu tuyên ngôn Đảng Cộng Sản.;Tổ 4:Nét bật phong trào công nhân 184 8- 184 9 – 187 0? E/KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: Tuần: 04 Tiết: 08 Bài 4: PHONG TRÀO...
 • 171
 • 4,721
 • 33

giao an lich su 8 ca nam

giao an lich su 8 ca nam
... nớc khởi nghĩa vũ trang thành lập quyền cách mạng Đông Nam làm ? ? Tiêu biểu nớc ? Gọi học sinh nhận biết nớc đồ - Lan sang Nam Bắc Phi Mĩ ? Phong trào đấu tranh lan nhanh sang La Tinh châu ? ... quan hệ * Nguyên tắc: ASEAN ? - Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội - Giải tranh chấp phơng pháp hoà bình - Hợp tác phát triển ? Quan hệ Việt Nam * Quan hệ Việt Nam ... Việt Nam ASEAN: ASEAN nh ? - Trớc 1979 quan hệ Đối đầu - Cuối thập kỷ 80 quan hệ Đối thoại hợp tác tồn tại, hoà bình phát triển III- Từ ASEAN phát triển thành ASEAN 10: ? Tổ chức ASEAN phát triển...
 • 140
 • 1,035
 • 4

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM
... nghĩa phát triển quần chúng khởi nghĩa (2- 184 8 pari) - Mời năm sau cách mạng 184 8- 184 9 bão táp cách mạng lại bùng lên Châu Âu - Từ 185 9- 187 0: quốc gia bán đảo italya thống ? Trong thống này, vai ... trào công nhân Trong năm 183 0 - 184 0 - 183 1 Công nhân dệt tơ thành phố Li Ông (pháp) - 183 4 Thợ tơ Liông khởi nghĩa - 184 4 công nhân dệt vùng Sơ-Lê-Din(Đức) khởi nghĩa - 183 6 - 184 7: Phong trào công ... gì? Phong trào công nhân từ năm 184 8- 187 0 Quốc tế thứ a Phong trào công nhân từ 184 8- 187 0 - Giai cấp công nhân trởng thành đấu tranh, nhận thức đóng vai trò giai cấp - Giáo viên dẫn dắt học sinh...
 • 67
 • 1,248
 • 8

Giáo án Lịch sử 8 cả năm

Giáo án Lịch sử 8 cả năm
... tranh nhân dân ĐNA : Thời gian Sự kiện lịch sử GV: Hoàng linh ngân 45 Trờng THCS Bắc Hà Giáo án lịch sử 1905 19 08 1920 189 6 - 189 8 186 6 - 186 7 1901 - 1907 188 5 188 4 - 1913 - Soạn bàI 12 : Nhật Bản ... động Pa-ri ngày 23-3 184 8 đợc coi trận chiến g/c VS TS 21 GV: Hoàng linh ngân Trờng THCS Bắc Hà Giáo án lịch sử Năm học : 2009 - 2010 D Sau c/mạmg 184 8 - 184 9, đến năm 187 0, CNTB trở thành hệ ... soạn : 06/ / 20 08 Ngày dạy : 11/9 (8C+D) 12 (8A+B ) / 9/ 20 08 Bài Cách mạng t sản Pháp ( 1 789 1794 ) A Mục tiêu học : GV: Hoàng linh ngân Trờng THCS Bắc Hà Giáo án lịch sử Năm học : 2009 -...
 • 149
 • 717
 • 9

Giáo án lịch sử 8 cả năm

Giáo án lịch sử 8 cả năm
... triển quần chúng khởi nghĩa (2- 184 8 pari) - Mời năm sau cách mạng 184 8- 184 9 bão táp cách mạng lại bùng lên Châu Âu - Từ 185 9- 187 0: ? Trong thống này, vai trò quốc gia bán đảo italya thống quần chúng ... hội, lên án nhà vua - 8- 1642 Cuộc nội chiến bùng nổ quân đội quốc hội đánh bại quân đội vua - Giai đoạn 1: Chấm dứt vào năm 16 48 b Giai đoạn 2(1649-1 688 ) - Ngày 30/01/1649 Xác lơ I bị sử tử - ... trào công nhân Trong năm 183 0 - 184 0 - 183 1 Công nhân dệt tơ thành phố Li Ông (pháp) - 183 4 Thợ tơ Liông khởi nghĩa - 184 4 công nhân dệt vùng Sơ-LêDin(Đức) khởi nghĩa - 183 6 - 184 7: Phong trào công...
 • 72
 • 581
 • 0

giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn 3 cột

giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn 3 cột
... cách mạng (1917 – 13 23 24 14 25 26 15 27 28 16 29 30 17 31 32 18 33 34 19 * 35 20 36 21 37 22 38 23 39 24 40 25 41 26 42 27 28 43 44 29 45 1921) Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đấu tranh ... (từ năm 1917 đến năm 1945) Làm tập lịch sử Kiểm tra học kỳ I Kiểm tra 45’ Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 (tt) Bài 25: Kháng ... đồng bào miền núi cuối kỷ XIX Lịch sử địa phương Làm tập lịch sử Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân Việt Nam nửa cuối TK XIX 30 46 31 47 32 48 33 49 34 50 35 36 37 51 * 52 Làm kiểm tra viết tiết...
 • 146
 • 1,229
 • 4

Giáo án lịch sử 8 cả năm

Giáo án lịch sử 8 cả năm
... trường phái giáo lí thần học D Cả ý Câu 5:Quốc tế thứ hai tồn tại: A: 188 6-1914 B: 188 7-1914 C: 188 8-1914 D: 188 9-1914 Câu 6: (0.75đ)Điền nhứng cụm từ thích hợp vào trống câu sau: a: Từ năm 30-40 kỷ ... nhau? - 184 8- 184 9 CM sơi châu Âu - 185 8- 186 0 Giải phóng nơng nơ nga - Italia quần chúng đấu tranh - 185 9- 187 0 thống vương quốc I - Đức qn phiệt Phổ đứng đầu ta li a - Nga –nơng nơ phản ứng - 186 4- 187 1 ... ngơn? ? ý nghĩa lịch sử tun ngơn? Hs: Phong Trào Cơng Nhân Từ 184 8 Đến Hs: Đọc chữ nhỏ SGK 187 0.Quốc Tế Thứ Nhất ? Quốc tế I thành lập hồn cảnh * Phong trào cơng nhân từ 184 8- 187 0 nào? - Giai...
 • 90
 • 2,327
 • 0

Giáo án lịch sử 8 cả năm 2014-2015

Giáo án lịch sử 8 cả năm 2014-2015
... 48 of 1 28 Bài Tập Lịch Sử A Mục tiêu học : Ngày Dạy: Ngày Dạy: Ngày Dạy: Lớp Lớp Lớp Kiến thức : Đây ơn tập, tổng kết lịch sử giới cận đại giúp HS : - Củng cố kiến thức phần lịch sử giới ... phong trào thất bại ? Dặn dò : 16 of 1 28 Tìm hiểu tiểu sử Mác nghen? Tuyên ngôn ĐCS đời hoàn cảnh ? Có nội dung ? Phong trào công nhân từ sau 184 8- 184 9 đến 187 0 có ?  Rút kinh nghiệm: ... , niên đại, nhân vật lịch sử đã học giúp HS có nhận thức, đánh giá đắn, từ rút học cần thiết cho thân B Đồ dùng dạy học: - GV :Giáo án, Bảng thống kê “ Những kiện lịch sử giới Cận đại “ - Một...
 • 128
 • 2,648
 • 1

giáo án lịch sử 8 cả năm

giáo án lịch sử 8 cả năm
... Phong trào công nhân năm 183 0- 184 0 : Hoạt động : Tìm hiểu Phong trào công nhân năm 183 0- 184 0 : 10 phút : -Sự phát triển CNTB đưa đến nhiều 24 24 Giáo án Lòch sử Giáo án Lòch sử thành phố, trung ... Xây dựng xã hội tốt đẹp c Cả câu (x) 2)Người soạn thảo cương lónh Đồng minh người cộng sản (Tuyên 28 28 Giáo án Lòch sử Giáo án Lòch sử ngôn Đảng Cộng sản tháng 2/ 184 8) : A.Giêm-Oát C.Oa-sinh ... NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG 31 31 Giáo án Lòch sử Giáo án Lòch sử XÃ PARI: ĐỌC THÊM 4.4.Tổng kết : 1)Dùng lược đồ Công xã Pari trình bày diễn biến khởi nghóa ngày 18. 3. 187 1 ? kết ? - Ngày 18. 3. 187 1,...
 • 183
 • 345
 • 0

Giáo án lịch sử 6 (cả năm)

Giáo án lịch sử 6 (cả năm)
... kì II Tư liệu :Giáo khoa lòch sử đòa phương Sử đòa phương Bình Đònh Tuần: 01 Từ: 00 / 02 / 20 06 Đến : 00 / 00 / 20 06 Tiết: 01 Ngày soạn : 00 / 00 / 20 06 Bài 1: SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ I/ MỤC TIÊU ... trang 16) * Đọc trả lơì câu hỏi “Văn hóa cổ đại” (SGK trang 19) IV)Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần: 06 Từ: 00 / 00 / 20 06 Đến : 00 / 00 / 20 06 Tiết: 06 Ngày soạn : 00 / 00 / 20 06 Bài 6: VĂN HÓA ... làm tập 6, -Đọc ôn tất học tiết sau làm tập lòch sử IV)Rút kinh nghiệm - Bổ sung: Tuần: 08 Từ: 00 / 00 / 20 06 Đến : 00 / 00 / 20 06 Tiết: 08 Ngày soạn : 00 / 00 / 20 06 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ I/ MỤC...
 • 167
 • 845
 • 13

giao an lich su 6 ca nam

giao an lich su 6 ca nam
... trình tự thời xảy vào thời gian nào? đâu rối xếp gian lại với theo trật tự thời gian - Xác định thời gian nguyên tắc trình lịch sử H.d 2: Hiểu sở để xác định thời gian Quan sát TN, em thấy có tợng ... dụng kiến thức Địa: Trải qua thời gian dàu, ngời xa quan sát nhận thấy di chuyển trái đất xung quanh mặt trời mặt trời xung quanh trái đất tạo tợng ban ngày- ban đêm Tính toán di chuyển làm lịch ... sinh quan sát H 16 Hiện vật phục chế (đồ trang sức) - Em quan sát thấy có vật gì? Tác dungJ? G Ngoài c.tác c2 sản xuất làm đẹp có thời gian rỗi Cho H làm BT2 (sách thực hành) G Giảng ban đầu nh...
 • 82
 • 665
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩngiáo án lịch sử 8 cả năm 3 cộtgiáo án lịch sử 7 cả nămgiáo án lịch sử 6 cả nămgiáo án lịch sử 9 cả nămgiáo án lịch sử 7 cả năm chuẩngiáo án lịch sử 7 cả năm 3 cộtgiáo án lịch sử 7 cả năm 2 cộtgiáo án lịch sử 6 cả năm 2 cộtgiao an lich su 4 ca namgiao an lich su 8 3 cot ca namgiáo án điện tử lịch sử 8 cả nămgiáo án lịch sử 8 năm 2013giáo án lịch sử 8 bài 23 on tap the gioi hien dai nam 1917 1945giáo án lịch sử 8 bài 30Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm