kỹ thuật anten truyền sóng

KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG

KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG
... Thiệu Về Anten Chương Các Đặc Tính Của Anten Chương Lý Thuyết Anten Chương Hệ Thống Bức Xạ Chương Các Loại Anten Phần Truyền Sóng • Chương Truyền Sóng Trên Đường Dây dẫn • Chương Truyền Sóng Qua ... CÁC LOẠI ANTEN Anten dây (thanh): Dipole Anten vòng : tròn, vng Anten Helix • Anten khe Anten dạng loa kèn hình chóp Anten dạng loa kèn hình nón (cone) Ống dẫn sóng với đầu cuối hở • Anten vi ... Chương Truyền Sóng Qua Ống dẫn Sóng • Chương Truyền Sóng Vơ Tuyến Phần Anten Chương Giới Thiệu Về Anten I GIỚI THIỆU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ANTEN  Định nghĩa Anten: Anten thiết bị dùng để xạ (hoặc)...
 • 262
 • 338
 • 2

BÁO CÁO KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG

BÁO CÁO KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG
... I Antenna I Antenna Đồ thị 3D I Antenna Đồ thị 2D I Antenna Trở kháng Z 2.45GHz I.Antenna Trở kháng Z từ 500MHz đến 4.5GHz I Antenna S11 2.45GHz I Antenna S11 từ 500MHz đến 4.5GHz II Rebuild Antenna ... Antenna I Rebuild Antenna Đồ thị 3D I Rebuild Antenna Đồ thị 2D I Antenna Trở kháng Z 2.45GHz I Rebuild Antenna Trở kháng Z từ 500MHz đến 4.5GHz I Antenna S11 2.45GHz I Rebuild Antenna S11 từ 500MHz ... kế Antenna, vẽ đồ thị xạ (radiation pattern) 2D 3-D antenna theo yêu cầu đề 2/ Điều chỉnh thông số Antenna cho tối ưu I Antenna Thông số Antenna: F: 2.45GHz Đk chấn tử : 0.0085 λ Đk giá đỡ:...
 • 22
 • 204
 • 0

BÀI TẬP KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG

BÀI TẬP KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG
... 330 240 300 270 Bài 1b,1c,1d Bài 2a: Cường độ xạ theo trục y-z x-y Bài 2b,2c,2d Bài tập giáo trình Kc nguồn điểm: 0.5 góc pha : 90 120 60 1.5 150 30 0.5 180 210 330 240 300 270 Bài tập giáo trình ... 60 1.5 150 30 0.5 180 210 330 240 300 270 Bài tập giáo trình Kc nguồn điểm: 0.5 góc pha : pi 90 2.5 120 60 1.5 150 30 0.5 180 210 330 240 300 270 Bài tập giáo trình Kc nguồn điểm: 0.25 góc pha ... the ratio of radiation and field intensities between the main and the first side lobes Yêu cầu Bài tập sách: Most general case of two isotropic point sources of unequal amplitude and any phase...
 • 14
 • 183
 • 0

Kỹ thuật ANT & truyền sóng c1

Kỹ thuật ANT & truyền sóng c1
... Thiệu Về Anten Chương Các Đặc Tính Của Anten Chương Lý Thuyết Anten Chương Hệ Thống Bức Xạ Chương Các Loại Anten Phần Truyền Sóng • Chương Truyền Sóng Trên Đường Dây dẫn • Chương Truyền Sóng Qua ... TÀI LIỆU THAM KHẢO TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN – LÊ TIẾN THƯỜNG, TRẦN VĂN SƯ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN – PHAN ANH ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN – CONSTANTINE A BALANIS Phần Anten • • • • • Chương ... CÁC LOẠI ANTEN • Anten dây (thanh): Dipole Anten vòng : tròn, vuông Anten Helix • Anten khe Anten dạng loa kèn hình chóp Anten dạng loa kèn hình nón (cone) Ống dẫn sóng với đầu cuối hở • Anten vi...
 • 35
 • 272
 • 1

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C3 ppt

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C3 ppt
... dòng điện anten: dùng tải kháng gắn thêm vào anten 4 ANTEN DIPOLE NGẮN CÓ TẢI KHÁNG  L z z L z L L  I  I0 I0 I  L Tải cảm L I  L Tải dung I0 I  L Tải kháng kết hợp Phân bố dòng anten: I ... ,   p  ,   pinc , (m ) 4 2 ˆ ˆ ˆ Ae  ,  , pinc   e sin   pinc 4 ANTEN DIPOLE NGẮN Giả sử anten có chiều dài nhỏ so với bước sóng có phân bố dòng dạng tam giác: L   2z L L ... vào hướng: ˆ r , hay :  ,  DIPOLE HERTZ (nguyên tố anten thẳng) A 4 z l I e jkR ˆ ' R dl '.z C I0 - Với điều kiện điểm quan sát xa anten: r r' ˆ  R  r  r '  r  r '.r - Với điều kiện:...
 • 29
 • 99
 • 0

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C4 potx

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C4 potx
... kích thích anten riêng lẻ (anten thông minh) Anten nhiều búp sóng xác đònh theo hướng khác Điều khiển hướng búp sóng anten hướng theo đối tượng di động Array antenna Omnidirectional Antenna http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html ... 50~100 Array antennas MIMO antennas • Mỗi anten phần tử riêng lẻ, cách ly với nhiều tốt • Tín hiệu anten thu/phát riêng biệt Máy thu/phát có nhiều thu phát MIMO antenna • Các anten tạo thành hệ thống ... Antenna http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html A 6dBi Vertical Polarised Omnidirectional Antenna Array antenna cho xạ định hướng VHF/UHF arrays WLAN 2.4 GHz arrays Array antenna cho xạ định hướng...
 • 50
 • 123
 • 0

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C5 docx

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C5 docx
... phụ Anten Vi dải Hình dạng anten vi dải Kích thích anten vi dải Phân tích anten vi dải: Mơ hình đường truyền sóng Mơ hình hộp cộng hưởng Mơ hình đường truyền sóng Mơ hình hộp cộng hưởng Anten ... Xét anten Yagi: Kết mô anten Yagi: Anten Yagi với chấn tử vòng Anten Helic 4 Anten Parabol Minh họa số mặt parabol Mặt phản xạ Hệ số đònh hướng : Với G hàm đònh hướng kích thích theo góc θ' Anten ... cải biên Dipole bẻ vòng Trở kháng vào dipole bẻ vòng Trường hợp: l = λ Mode đường truyền sóng: Zt → ∞ ⇒ It = Mode anten: Ia = V /2 Z dipole I tổng: I in = I t + Ia V /2 = 0+ 2.Z dipole ⇒ Z in =...
 • 50
 • 76
 • 0

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C6 pdf

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C6 pdf
... Example For air c = ×108 m/s Sự lan truyền sóng ống dẫn sóng Sự lan truyền sóng ống dẫn sóng xem lan truyền cặp sóng TEM Vận tốc truyền sóng uu, số u điều kiện truyền khơng bị giới hạn thành ống ... tròn (circular) chữ nhật (rectangular) Waveguides • Sóng lan truyền đường dây truyền sóng sóng TEM gần TEM • Trong ống dẫn sóng, sóng lan truyền mode TE TM • Ứng với mode sóng, tồn Tần số giới hạn ... 7cm filled with air and made of copper (σc=5.8 x 107) • Find the resonant frequency and the quality factor for the dominant mode 2 ⋅1010 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ fr = ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 5.44GHz ⎝ 3⎠ ⎝ 2⎠ ⎝...
 • 32
 • 139
 • 0

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C7 potx

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C7 potx
... sóng ánh sáng xung quanh vật thể lớn bước sóng ánh sáng sử dụng lý thuyết tia quang để khảo sát Quantum Optics Electromagnetic Optics Wave Optics Ray Optics Sóng EM môi trường • Hệ số khúc xạ (Refractive ... môi trường không từ tính ( μ r = 1) : n = εr με = μ 0ε μ rε r Các Ví dụ sóng EM Wave fronts (constant phase surfaces) Wave fronts k λ rays λ P P k Wave fronts E r λ O z Sóng phẳng (a) Sóng cầu Sóng ... incidence respectively Ống dẫn sóng quang dựa TIR: (Dielectric Slab Waveguide) n2...
 • 21
 • 102
 • 0

KỸ THUẬT ANGTEN TRUYỀN SÓNG pps

KỸ THUẬT ANGTEN TRUYỀN SÓNG pps
... i thi u v anten Lý thuy t anten Các c tính c a anten H th ng b c x Các lo i anten ng d n sóng Truy n sóng vô n 402017 – Ky thuat anten va truyen song M c ích môn h c Môn h c cung c p hi u bi ... th ng b c x ơn gi n Môn h c cung c p cho sinh viên hi u bi t b n v s lan truy n sóng i n t không gian t ng d n sóng 01 Jan 2011 402017 – Ky thuat anten va truyen song CHƯƠNG 1: GI I THI U V ANTEN ... c a James Clerk Maxwell cho r ng s t n t i c a sóng i n t truy n qua không gian v i t c ánh sáng 1886: Heinrich Hertz ã ki m tra s t n t i c a sóng i n t Ông phát tri n anten lư ng c c ơn gi...
 • 12
 • 541
 • 14

Bài giảng truyền sónganten chương 7 kỹ thuật anten

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 7 kỹ thuật anten
... BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN NỘI DUNG  Nội dung chương 7: 7. 1 Giới thiệu • 7. 2 Tổng hợp đồ thị phương hướng • 7. 3 Mở rộng dải tần • 7. 4 Giảm nhỏ kích thước • 7. 5 Cấp điện phối kháng • 7. 6 ... phối kháng • 7. 6 Tạp âm anten 7. 7 Câu hỏi tập www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG Trang 201 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 7. 2 Tổng hợp đồ thị phương ... THÔNG b Trang 204 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 7. 3 Mở rộng dải tần  Thiết lập anten dải rộng • Nguyên lý kết cấu tự bù 1 Hình 7. 5 Ví dụ cấu trúc anten tự bù www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: NGUYỄN...
 • 15
 • 124
 • 0

KỸ THUẬT ANTENTRUYỀN SÓNG

KỸ THUẬT ANTEN VÀ TRUYỀN SÓNG
... dung học phần Môn học Kỹ thuật anten truyền sóng gồm hai nội dung chủ yếu truyền sóng vô tuyến điện kỹ thuật anten Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức trình truyền lan sóng vô tuyến điện không ... thiết kế anten dây Kỹ thuật Anten Chấn tử không đối xứng Các chấn tử băng rộng Anten phản xạ góc Anten Tuanikê Anten YAGI Anten dàn chấn tử đồng pha Anten xương cá Anten trám Anten xoắn trụ Anten ... xạ sóng tầng điện ly Bài tập chương Truyền sóng với dải sóng khác Đặc điểm truyền lan sóng dài cực dài Đặc điểm truyền lan sóng trung Đặc điểm truyền lan sóng ngắn Tính toán đường liên lạc sóng...
 • 14
 • 443
 • 0

THIẾT KẾ KỸ THUẬT ÔTÔ ĐO SÓNG TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG

THIẾT KẾ KỸ THUẬT ÔTÔ ĐO SÓNG TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG
... bng sau: n (v/ph) Ne (ml) Me (KGm) 700 24.18 24.74 1010 36.65 25.99 1320 49.52 26.87 đặc tính động 1630 1940 2250 2560 62.31 74.54 85.71 95.36 27.38 27.52 27.28 26.68 2870 102.99 25.70 3180 ... 44.60 67.79 86.91 15.27 29.66 50.74 77.13 98.88 17.12 33.26 56.88 86.46 110.85 giá trị nhân tố động lực học 0.477 0.474 0.467 0.455 0.439 0.245 0.244 0.240 0.234 0.225 0.143 0.142 0.140 0.136...
 • 25
 • 272
 • 1

THIẾT KẾ KỸ THUẬT ÔTÔ ĐO SÓNG TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ ÔTÔ MERCEDES – BENZ SPRINTER 311CDI

THIẾT KẾ KỸ THUẬT ÔTÔ ĐO SÓNG TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ ÔTÔ MERCEDES – BENZ SPRINTER 311CDI
... ễTễ O SểNG TRUYN HèNH LU NG TRấN C S ễTễ MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI Ký hiu thit k : TTCM-MER.DSTH-10 Nhón hiu giao dch : MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI / TTCM DSTH Thit k c thc hin trờn c ... DSTH ễ tụ o súng lu ng c lp rỏp sn xut trờn c s xe ụtụ ti van MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI ễtụ ti van MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI c s c lp t vỏch ngn, lp t cỏc h thng thit b chuyờn dựng ... cho vic kim soỏt tn s, o súng lu ng 1.2 Gii thiu chung ụtụ c s MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI ễtụ ti van MERCEDES BENZ SPRINTER 311CDI c sn xut ti Cng hũa Dõn ch c cú cỏc thụng s nh sau: - Cụng...
 • 25
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật anten và truyền sónggiáo trình kỹ thuật anten và truyền sóngbt kỹ thuật anten và truyền sóngnội dung chương i sóng điện từ và truyền sóng chương ii lý thuyết và kỹ thuật anten chương iii các loại antenbáo cáo kỹ thuật anten amp truyền sóng gvhd ts lương vinh quốc danh bài tập kỹ thuật anten amp truyền sóng gvhd ts lương vinh quốc danh PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả