giáo án sinh lớp 6 đầy đủ

Giáo án CN lớp 6 đầy đủ

Giáo án CN lớp 6 đầy đủ
... Phần 16 Giáo án Công Nghệ Nguyễn Thị Hoà GV: Thực hành mẫu HS: Thực hành Phần Nhận xét lớp GV: Chọn để học sinh nhận xét HS: Đánh giá: - Kích thớc Đánh ... với vóc dáng, lứa tuổi I.Làm việc cá nhân Giáo án Công Nghệ Nguyễn Thị Hoà may trang phục chơi - Đặc điểm vóc dáng thân GV: Tìm đặc điểm vóc dáng thân, ... Quần áo công nhân dày Những ng- a Bảo vệ thể tránh tác hại môi trờng ời sống bắc cực giá rét, quần áo dày vùng xích đạo quần áo thoáng mát Giáo án Công Nghệ Nguyễn Thị Hoà ...
 • 78
 • 253
 • 0

Giáo án Sinh Học 6 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 6 đầy đủ có tích hợp môi trường
... thức - Học sinh biết quan sát, so sánh để phân biệt đợc hoa hoa dựa vào đặc điểm quan sinh sản (hoa, quả) - Phân biệt năm lâu năm Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh Thái độ - Giáo dục ý thức học tập,bảo ... Kiến thức - Học sinh nắm đợc số VD để thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, hại chúng - Biết đợc nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu đợc nhiệm vụ sinh học thực vật học Kĩ - ... Nhiệm vụ sinh học gì? phần trả lời bạn - GV gọi 1-3 HS trả lời - GV cho học sinh đọc to nội dung: - HS nhắc lại nội dung vừa nghe nhiệm vụ thực vật học cho lớp nghe Kết luận: - Nhiệm vụ sinh học -...
 • 186
 • 2,978
 • 26

Giáo án TA Lớp 6 đầy đủ

Giáo án TA Lớp 6 đầy đủ
... and Saturday] Thứ Thứ3 Thứ4 Thứ5 Th 6 Thứ7 ( Practice asking and answering only the subjects Toán Văn Toán Anh Văn Toán they have learnt in English) Toán Văn Toán TD Văn Sinh Sử Anh địa Sử Địa GDCD ... second floor( 2nd) +Class 6A, class 6B, class 6C are in grade Class 7A, class 7B, class 7C are in grade grade( n) -Have students listen to the tape and complete the table Name Grade Class Classroom's ... are these? S2: They are [trees] * Write ( A3 P 63 ) - Write A3 P 63 5- Homework - Rewrite A3 P 63 - Write assignments - Do exercises: 1/ P 60 ; 2/ P 61 ( in workbook) Unit : Places Lesson 2( 33):...
 • 147
 • 317
 • 0

Gián án Giáo án Sinh học 6 đầy đủ

Gián án Giáo án Sinh học 6 đầy đủ
... tán Phát tán nhờ gió, nhờ cách phát tán khác nào? động vật, tự phát tán như: phát tán nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán ?Những cách phát tán Phát tán nhờ gió:Quả có có đặc điểm cánh túm lông ... phần 1,Cơ quan sinh dưỡng: -Yêu cầu học sinh đặc mẫu Rễ, thân, thật vật lên bàn -Học sinh đặc mẫu vật lên Thân, đa dạng Thân phân -Yêu cầu quan sát quan bàn nhánh tạo thành tán sinh dưỡng đến ... dạng -Giáo dục học sinh biết bảo Thân phân nhánh tạo thành vệ thực vật tán Có mạch dẫn hoàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu thiện quan sinh sản hạt kín 2.Cơ quan sinmh sản: ( 10 phút) -Gọi học sinh đọc...
 • 97
 • 308
 • 0

Gián án Giáo án Sinh học 6 đầy đủ

Gián án Giáo án Sinh học 6 đầy đủ
... tán Phát tán nhờ gió, nhờ cách phát tán khác nào? động vật, tự phát tán như: phát tán nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán ?Những cách phát tán Phát tán nhờ gió:Quả có có đặc điểm cánh túm lông ... phần 1,Cơ quan sinh dưỡng: -Yêu cầu học sinh đặc mẫu Rễ, thân, thật vật lên bàn -Học sinh đặc mẫu vật lên Thân, đa dạng Thân phân -Yêu cầu quan sát quan bàn nhánh tạo thành tán sinh dưỡng đến ... dạng -Giáo dục học sinh biết bảo Thân phân nhánh tạo thành vệ thực vật tán Có mạch dẫn hoàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu thiện quan sinh sản hạt kín 2.Cơ quan sinmh sản: ( 10 phút) -Gọi học sinh đọc...
 • 97
 • 277
 • 1

GIÁO ÁN SINH LỚP 8 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH LỚP 8 ĐẦY ĐỦ
... hồi rắn Kiểm tra, đánh giá Cho HS làm tập SGK Trả lời câu hỏi 2, Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2, SGK - Đọc trớc 9: Cấu tạo tính chất 25 Giáo án sinh 26 Giáo án sinh Tuần Tiết Ngày ... khớp cấu tạo, tính chất cử động ý nghĩa - Đọc mục Em có biết 21 Giáo án sinh 22 Giáo án sinh Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 8: cấu tạo tính chất xơng A mục tiêu - HS nắm đợc cấu tạo chung xơng ... thái - Thí nghiệm để tìm chức sinh lí quan, hệ quan Giáo án sinh - Vận dụng kiến htức để giải thích tợng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể Kiểm tra, đánh giá ? Trình bày đặc điểm...
 • 196
 • 207
 • 0

GIÁO ÁN SINH LỚP 9 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH LỚP 9 ĐẦY ĐỦ
... hoá kiến thức - Giáo dục cho hs ý thức nghiên cứu khoa học II.Chuẩn bị: GV: Tranh hình 19. 1, 19. 2, 19. 3 SGK Mô hình động hình thành chuỗi aa HS: Nghiên cứu SGK III.Tiến trình lên lớp: Bài cũ: Cấu ... cũ: mầm đặt bóng tối, mầm đặt ánh sáng) HS: Mẫu vật: Mầm khoai lang mọc tối ánh sáng, thân rau dừa nớc mọc từ mô đất bò xuống ven bờ trãi mặt nớc III Tiến trình lên lớp: ổn định tổ chức: Kiểm tra ... mang tính trạng trội ) Đáp án: a Bài 2: Từ kết F1: 75% đỏ thẩm: 25% xanh lục F1: đỏ thẩm: xanh lục theo quy luật phân li P: Aa x Aa Đáp án: d Bài 3: F1: 25,1% hoa đỏ: 49, 9% hoa hồng: 25% hoa trắng...
 • 123
 • 195
 • 0

Giáo án Sinh học 6 đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 đầy đủ
... quan sinh dỡng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên yêu cầu học sinh đặt d- - Học sinh trả lời : Sống nơi ẩm mát Học sinh hoạt động nhóm ơng xỉ lên bàn -> Nơi sống ? - Yêu cầu học sinh ... tập - Giáo viên treo sơ đồ câm cho học sinh gắn đặc điểm ngành Hoạt động học sinh - Một đến hai học sinh phát biểu Học sinh nhớ lại đặc điểm bật trồng ngành -> Làm tập tập Giáo án sinh học 35 ... Cách tiến hành : Hoạt động giáo viên Giáo án sinh học Hoạt động học sinh 24 Nguyễn Thị Minh Chiên Trờng THCS Kim Chân - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát - Học sinh quan sát tranh vẽ treo...
 • 76
 • 87
 • 0

Giáo án Sinh lớp 6 (từ bài 1-3)

Giáo án Sinh lớp 6 (từ bài 1-3)
... đại diện bốn nhóm SV - HS : xem trước bài, kẻ bảng SGK IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS Ổn đònh lớp : sỉ số, tác phong học sinh, vệ sinh lớp (1’) Kiểm tra cũ : ( 5’) Câu 1: ...  Tuần - Tiết : 02 Bài NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu vài ví dụ cho biết đa dạng sinh vật với mặt, lợi hại chúng - Kể tên bốn nhóm sinh vật : Động vật , thực ... tồn tại; Có lớn lên, sinh sản cảm ứng với môi trường - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm Bài : * Giới thiệu Sinh học môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật tự nhiên Có nhiều loại sinh vật khác : động...
 • 10
 • 341
 • 0

Giáo án Sinh Học 8 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 8 đầy đủ có tích hợp môi trường
... thể ngời vệ sinh liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3: Phơng pháp học tập môn thể ngời vệ sinh Mục tiêu: HS đợc phơng pháp đặc thù môn học qua quan ... ngời môn với khoa học khác vệ sinh quan hệ mật thiết với ngành nghề xã hội? Tiểu kết: - Bộ môn sinh học cung cấp kiến thức cấu tạo, sinh lí, chức quan thể mối quan hệ thể môi trờng, hiểu biết ... biết thành phần hoá học tế bào? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế - Trao đổi nhóm để trả lời + Các nguyên tố hoá học tự bào đâu? - Tại phần ăn ngời cần nhiên đủ prôtêin, gluxit,...
 • 222
 • 2,564
 • 21

Giáo án Sinh Học 7 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 7 đầy đủ có tích hợp môi trường
... Phiếu học tập: Tìm hiểu sán lông sán gan Đặc điểm Cấu tạo Cơ quan Mắt tiêu hoá Đại diện - Nhánh mắt ruột Sán lông đầu - Cha hậu môn Tiêu - Nhánh giảm ruột phát triển - Cha lỗ Sán gan ... rút kết luận - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Tiểu kết: - Một số sán kí sinh: + Sán máu máu ngời + Sán bã trầu ruột lợn + Sán dây ruột ngời trâu, bò, lợn Hoạt ... sát, so sánh, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan -...
 • 204
 • 1,418
 • 10

giáo án công nghệ 6 đầy đủ

giáo án công nghệ 6 đầy đủ
... bữa? ngày cho phù hợp - HS: + Bữa sáng: Nên ăn đủ lượng cho học tập làm việc buổi sáng + Bữa trưa: Nên ăn bổ sung đủ chất + Bữa tối cần ăn tăng khối lượng với đủ ăn nóng ngon lành, với loại rau, ... nội dung lí thuyết để chốt vấn đề góc học tập cần yên tónh, đủ sáng, giá sách gần góc học tập, giường ngủ cần kính đáo, thoáng Gv đánh giá cho điểm Dặn dò Học sinh đọc trước 10 ... cáh trang trí tranh * Tiết Hoạtđộng 2: Gương 1/ Công dụng: Dùng để soi trang trí Gương có công dụng gì? HS: GV: công dụng em vừa nêu gương có công dụng dùng để trang trí 2/ Cách treo gương: -...
 • 60
 • 562
 • 1

Giáo án Toán lớp 1 (đầy đủ)

Giáo án Toán lớp 1 (đầy đủ)
... đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán 1. Vở Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn đònh tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ:( phút) Bài cũ học gì?(Luyện tập) 1HS trả lời Làm tập 1/ 24 :( Viết ... Các nhóm có 10 đồ vật loại - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán 1, Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn đònh tổ chức (1 ) Kiểm tra cũ:( 4’) Bài cũ học gì? (số ) 1HS trả lời ... nêu yêu cầu 0 1 1…2 2…3 3…4 9…8 8…7 7…6 6…6 4…5 10 … (2HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con) Làm 5/37: Điền số: 10 10 10 10 10 / \ / \ / \ / \ / \ … … … … (2 HS viết bảng lớp- lớp làm bảng con)...
 • 139
 • 505
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn giáo án sinh học 8 đầy đủgiáo án sinh học 8 đầy đủ có tích hợp môi trườnggiáo án tin học 6 đầy đủgiáo án toán lớp 2 đầy đủgiao an tieng anh lop 6 day dugiáo án sinh học 6 bài sinh sản sinh dưỡng tự nhiêngiao an gdcd lop 6 bai 11 muc dich hoc tap cua hoc sinhgiáo án toán lớp 10 bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinhgiáo án sinh học 6 bài 29giáo án sinh học 6 bài 28giáo án sinh học 6 bài 27giáo án sinh học 6 bài 26giáo án sinh học 6 bài 23giáo án sinh học 6 bài 22giáo án sinh học 6 bài 21PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học