Đề tài vật lý xác định nồng độ phóng xạ trong đá grant

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... độ xác đường cong hiệu suất ghi 54 3.4 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 56 3.4.1 Quy trình phân tích 56 3.3.2 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng số mẫu thực vật ... 29 2.1.3 Xác định hoạt độ đồng vị theo phương pháp phổ gamma 31 2.2 Phổ gamma đồng vị phóng xạ tự nhiên 35 2.2.1 Đo hoạt độ đồng vị 7Be 36 2.2.2 Đo hoạt độ đồng vị 40K...
 • 5
 • 1,167
 • 4

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... Bảng 3.11 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Hòa Bình 60 Bảng 3.12 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Mộc Châu 61 Bảng 3.13 Hoạt độ phóng xạ mẫu lạc tươi 61 Bảng 3.14 Kết xác định hoạt độ phóng xạ riêng ngun tố 62 Luận ... đặc trưng mẫu TVTh-TN Bảng 3.7 Hoạt độ phóng xạ đồng vị phóng xạ 55 Bảng 3.8 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng Việt Trì 59 Bảng 3.9 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng 59 Bảng 3.10 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Thái...
 • 69
 • 409
 • 1

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013
... nguyờn t chỏu ca nú: Trong mụi trng t Trong mụi trng Xõy dng Vt liu xõy dng 20 340 Nc 220 Rn v cỏc nguyờn t chỏu ca nú: Trong mụi trng t 0.004 - 40 0.07 - 700 0.04 0.4 45 Trong mụi trng Xõy dng ... hnh hỳt khớ t 8h ngy 10/01 /2013 n 18h ngy 18/01 /2013 Vi th tớch khớ tng ng l 112132 m3, mu khớ t c ký hiu l MT1 t tin hnh hỳt khớ t 8h ngy 19/02 /2013 n 18h ngy 26/02 /2013 Vi th tớch khớ tng ng ... ngy 04/03 /2013 n 18h ngy 12/03 /2013 Vi th tớch khớ tng ng l 120121 m3, mu khớ t c ký hiu l MT3 Nguyn c Hoan 38 Lun thc s khoa hc t tin hnh hỳt khớ t 8h ngy 22/04 /2013 n 18h ngy 29/04 /2013 Vi th...
 • 57
 • 81
 • 0

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013
... cỏc nguyờn t chỏu ca nú: Trong mụi trng t Trong mụi trng Xõy dng 220 Vt liu xõy dng 20 340 Nc 0.004 - 40 0.07 - 700 0.04 Rn v cỏc nguyờn t chỏu ca nú: Trong mụi trng t Trong mụi trng Xõy dng Vt ... hnh hỳt khớ t 8h ngy 10/01 /2013 n 18h ngy 18/01 /2013 Vi th tớch khớ tng ng l 112132 m3, mu khớ t c ký hiu l MT1 t tin hnh hỳt khớ t 8h ngy 19/02 /2013 n 18h ngy 26/02 /2013 Vi th tớch khớ tng ng ... hnh hỳt khớ t 8h ngy 04/03 /2013 n 18h ngy 12/03 /2013 Vi th tớch khớ tng ng l 120121 m3, mu khớ t c ký hiu l MT3 t tin hnh hỳt khớ t 8h ngy 22/04 /2013 n 18h ngy 29/04 /2013 Vi th tớch khớ tng ng...
 • 59
 • 149
 • 0

XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ RIÊNG của một số NGUYÊN tố PHÓNG xạ TRONG KHÔNG KHÍ tại hà nội năm 2013

XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ RIÊNG của một số NGUYÊN tố PHÓNG xạ TRONG KHÔNG KHÍ tại hà nội năm 2013
... phân tích hoạt độ phóng xạ riêng của mô ̣t số mẫu không khí Nội Bản Luận văn với tên gọi “ Xác định hoạt độ phóng xạ riêng số nguyên tố phóng xạ không khí Nội năm 2013 ” dài 59 trang gồ ... ĐƢỜNG CONG HIỆU SUẤT GHI VỚI MẪU SOL KHÍ …42 3.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT PHÓNG XẠ TRONG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI NĂM 2013 ……………………………………………………………………………….48 ... nhiễm, có ô nhiễm phóng xạ không khí, tìm hiểu cở vật lý , phƣơng pháp kỹ thuật thực nghiệm xác định hoạt độ phóng xạ riêng số đồng vị phóng xạ không khí, cụ thể đồng vị phóng xạ tự nhiên nhƣ U,...
 • 13
 • 106
 • 0

bài giảng địa vật phương pháp thăm phóng xạ

bài giảng địa vật lý phương pháp thăm dò phóng xạ
... 5.5.6 Các phương pháp đo phóng xạ Phương pháp đo mẫu phóng xạ Các phương pháp gamma tổng Phương pháp phổ gamma Phương pháp đo khí phóng xạ Phương pháp thủy địa hóa phóng xạ Phương pháp detector ... sở vật phương pháp phóng xạ Cấu trúc vật chất Hiện tượng phóng xạ Qui luật phân rã – dãy phóng xạ Sự cân phóng xạ Tương tác xạ phóng xạ với vật chất Đơn vị đo phóng xạ 5.3 5.3.1 Cơ sở địa ... Anốt 5.5 Các phương pháp đo phóng xạ 5.5.1 Phương pháp đo mẫu phóng xạ  Nhằm xác định hàm lượng nguyên tố phóng xạ mẫu đất đá quặng  Nguyên tắc chung phương pháp so sánh độ phóng xạ mẫu với mẫu...
 • 56
 • 1,551
 • 17

Xác định hoạt độ phóng xạ Alpha Bêta trong mẫu nước môi trường

Xác định hoạt độ phóng xạ Alpha Bêta trong mẫu nước môi trường
... - Hoạt độ phóng xạ alpha bêta nước Hồ Trúc bạch cao địa dicm khác lần Tuy nhiên hoạt độ riêng mẫu nước Hồ Trúc Bạch nằm phạm vi hoạt độ phóng xạ mẫu nước tự nhiên [5, 6J - Như vậy, hoạt độ phóng ... tác xác định tuổi tuyệt dối phương pháp carbon phóng xạ tăng độ nhạy, độ xác phép đo hoạt độ carbon phóng xạ Chỉ có sở số liệu đo xác hoạt độ carbon phóng xạ xác định xác tuổi tuyệt đối mẫu vật ... tránh Hoạt độ phóng xạ mẫu nước môi trường thường nhỏ cỡ pCị/lil Vì vậy, hoạt độ phỗng xạ mẫu nước (hường không dược xác định trực liếp trôn thiếl bị hạl nliAn Đc xác (lịnh lioạl (lộ phóng xạ (rong...
 • 83
 • 612
 • 2

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình
... vị phóng xạ tự nhiên nhân tạo chè đất đá chân núi khu vực Hòa Bình nhằm xác định hoạt độ phóng xạ số đồng vị số mẫu đất đá chè, nhằm đánh giá hoạt độ phóng xạ riêng số đồng vị nhân tạo lưu ... TỰ NHIÊN NGUYỄN TRỌNG HUY XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHĨNG XẠ RIÊNG CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO TRONG CHÈ VÀ ĐẤT ĐÁ DƯỚI CHÂN NÚI KHU VỰC HỊA BÌNH Chun ngành: Vật lý ngun tử Mã số: ... mẫu đất đá Bảng 3.5 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè búp Hòa Bình 11 Bảng 3.6 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè già Hòa Bình 45 12 Bảng 3.7 Kết xác định hoạt độ phóng xạ riêng (Bq/kg) 46 41 44 đồng vị phóng xạ tự...
 • 59
 • 518
 • 3

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG ĐÁ TRONG ĐÁ GRANT

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG ĐÁ TRONG ĐÁ GRANT
... gốc phóng xạ Phóng xạ có khắp nơi: đất, nước, không khí, thực phẩm, vật liệu xây dựng, kể người - sản phẩm môi trường Nguồn phóng xạ chia làm hai loại: nguồn phóng xạ tự nhiên nguồn phóng xạ nhân ... sinh nhân phóng xạ Phần lớn nhân phóng xạ có thời gian bán rã ngắn nhân phóng xạ tự nhiên có trái đất Bảng trình bày nhân phóng xạ có nguồn gốc từ vũ trụ Bảng 2: Các đồng vị phóng xạ có nguồn ... bẩn phóng xạ chất thải rắn lỏng - hỗn hợp hợp chất hóa học đồng vị phóng xạ Ngoài ra, số nhân phóng xạ nhân tạo tạo thành từ khu chứa chất thải phóng xạ, chất thải rắn hay đồng vị phóng xạ nhân...
 • 82
 • 129
 • 0

Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM
... Khảo sát độ phóng xạ đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” nhằm: + Khảo sát hoạt độ phóng xạ tự nhiên đá ốp lát vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh phục ... độ phóng xạ tự nhiên đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng phổ kế gamma phơng thấp Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh tìm ngun nhân mẫu đá ốp lát phóng xạ cao Đề tài: Khảo sát độ phóng xạ đá ... sát độ phóng xạ đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” thực với 61 mẫu đá ốp lát khác thu thập phân tích phóng xạ Sau đánh giá số Index phóng xạ, liều hấp thụ trung...
 • 143
 • 393
 • 2

Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố hồ chí minh

Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố hồ chí minh
... sát độ phóng xạ đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm: + Khảo sát hoạt độ phóng xạ tự nhiên đá ốp lát vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh phục vụ ... độ phóng xạ tự nhiên đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng phổ kế gamma phơng thấp Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh tìm ngun nhân mẫu đá ốp lát phóng xạ cao Đề tài: Khảo sát độ phóng xạ đá ... sát độ phóng xạ đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh thực với 61 mẫu đá ốp lát khác thu thập phân tích phóng xạ Sau đánh giá số Index phóng xạ, liều hấp thụ trung...
 • 20
 • 98
 • 0

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.
... độ khí radon nhà ở, suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng rời rạc Vì thế, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu chúng gây ... radon Vì vậy, xác định tham số loại vật liệu xây dựng đánh giá nồng độ khí radon có nhà Trên giới vấn đề nghiên cứu phát triển toàn diện, Việt Nam, số liệu độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng, ... đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài, gồm: đặc trưng, tính chất loại vật liệu xây dựng; khoáng sản vật liệu xây dựng Việt Nam; độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng nồng độ khí radon...
 • 213
 • 434
 • 2

xác định nồng độ và sự biến động các chỉ tiêu hóa cơ bản của nước nuôi tôm thủy sản

xác định nồng độ và sự biến động các chỉ tiêu hóa lý cơ bản của nước nuôi tôm thủy sản
... cứu để xác lập tiêu chuẩn chất lượng nước cho đối tượng Tiêu chuẩn chất lượng nước ni thủy sản giới hạn nồng độ thích hợp yếu tố thủy lý, thủy hóa nước thủy vực phù hợp cho mục đích ni thủy sản ... Trong ao ni thủy sản hàm lượng oxy có biến động lớn theo ngày đêm, mức độ biến động phụ thuộc vào mức độ dinh dưỡng phát triển thực vật Trong ao ni thủy sản hàm lượng dinh dưỡng mật độ thực vật ... thủy sản tìm giải pháp khắc phục, xử để cải thiện chất lượng nước ao ni bảo vệ mơi trường nước nói chung cần thiết Mục tiêu đề tài - Xác định nồng độ biến động (theo thời gian, theo vùng) tiêu...
 • 69
 • 462
 • 1

Luận văn nghiên cứu xác định nồng độ, giá thể thủy canh thích hợp cho rau ăn lá và so sánh sự sinh trưởng, phát triển một số loại rau trên các môi trường canh tác tại nghệ an

Luận văn nghiên cứu xác định nồng độ, giá thể thủy canh thích hợp cho rau ăn lá và so sánh sự sinh trưởng, phát triển một số loại rau trên các môi trường canh tác tại nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -@&? - NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ, GIÁ THỂ THUỶ CANH THÍCH HỢP CHO RAU ĂN LÁ VÀ SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ RAU ĂN LÁ TRÊN CÁC MÔI ... dung nghiên cứu - Xác định nồng độ môi trường dung dịch thuỷ canh thích hợp cho rau xà lách với điều kiện Nghệ An - Xác định giá thể thích hợp cho rau xà lách môi trường thuỷ canh - Ứng dụng nồng ... thuỷ canh thích hợp cho rau ăn so sánh sinh trưởng, phát triển số loại rau môi trường canh tác 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Xác định thông số kỹ thuật (nồng độ dung dịch, giá thể) ...
 • 89
 • 2,935
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý h2s tác dụng với agno3 tạo thành màu nâu cường độ màu tỉ lệ thuận với nồng độ h2s đo cường độ màu bằng máy quang phổ dùng thang mẫu để xác định nồng độxác định nồng độ cuối của dung dịch tại từng nồidùng phép chuẩn độ axit base để xác định nồng độ axitxác định nồng độ cuối của dung dịch tại mỗi nồixác định nồng độđề tài vật lý 12pháp xác định nồng độ dung dịch màuxác định nồng độ chất khôđề tài vật lýphương pháp xác định nồng độ axitxác định nồng độ h2so4xác định nồng độ h2o2xác định nồng độ cồnxác định nồng độ proteinxác định nồng độ dung dịchTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTheatre collaborative acts 4th edition wainscott test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bankBÀI GIẢNG THỰC HÀNH VI SINH VẬT ỨNG DỤNGBài giảng dinh dưỡng thực phẩm chức năngGiới thiệu chung về quản lí chât lượngKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10Kỹ thuật sản xuất rượu vang và Lên men sinh cồn etylicThe challenge of democracy american government in global politics 11th edition janda test bankThe changing earth exploring geology and evolution 6th edition monroe test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngThe economics of health and health care 7th edition folland test bankTechnology in action complete 8th edition evans test bankThe management of strategy concepts international edition 10th edition ireland test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankThe economics of money banking and financial markets 10th edition mishkin test bankThe economics of money banking and financial markets fifth canadian edition 5th edition mishkin test bankThe american nation a history of the united states combined volume 14th edition carnes test bank