Tiểu luận những vấn đề cấp bách của khoa học xã hội ở nước ta hiện nay vai trò của khoa học xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và ý nghĩa của vấn đề đó đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và ý nghĩa của vấn đề đó đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay
... Chương TƯ TƯỞNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Giá trị tưởng độc lập dân tộc nghiệp cách mạng nước ta tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường cách ... độc lập dân tộc - Xác định ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc nghiệp cách mạng nước ta Đối ng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối ng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh ... chọn tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc ý nghĩa vấn đề nghiệp cách mạng nước ta nay làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận Tình hình nghiên cứu đề tài tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc nhiều...
 • 57
 • 429
 • 2

Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối nước ta hiện nay

Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
... quan hệ sở hữu t liệu sản xuất định Khi ta xét quan hệ ngời ngời phân phối quan hệ sản xuất định Quan hệ sản xuất nh quan hệ phân phối nh Xã hội tồn mối quan hệ sản xuất sản phẩm Bản thân phân phối ... CHƯƠNG Một số vấn đề quan hệ phân phối nớc ta 1.1 Tính tất yếu khách quancủa quan hệ phân phốỉ nớc ta Trong kinh tế thị trờng phân phối giữ vi trí quan trọng Trong trình tái sản xuất thi phân phối ... trạng quan hệ phân phối nớc ta số giải pháp nhằm hoàn thiện quanhệ phân phối nớc ta thời gian tới 2.1 Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta Cùng với trình chuyển đổi kinh tế từ chế tập trung , quan...
 • 27
 • 274
 • 0

Tài liệu Tiểu luận “Quan hệ phân phối và các hình thức phân phối nước ta hiện nay” pdf

Tài liệu Tiểu luận “Quan hệ phân phối và các hình thức phân phối ở nước ta hiện nay” pdf
... THỰC TRẠNG VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1 THỰC TRẠNG CỦA QUAN HỆ PHÂN PHỐI NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN ... quan hệ phân phối quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất định Khi ta xét mối quan hệ người người phân phối quan hệ sản xuất định Quan hệ sản xuất quan hệ phân phối xã hội tồn mối quan hệ qua lại sản ... quan hệ phân phối mang tính lịch sử thước đo mức độ tiến hình thái xã hội Nó thay đổi quan hệ sản xuất đẻ quan hệ phân phối - thông qua cách mạng xã hội.Bởi hình thái kinh tế quan hệ phân phối...
 • 26
 • 259
 • 0

Báo cáo " Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng nước ta hiện nay " pptx

Báo cáo
... thực hợp đồng hoạt động bảo l nh ngân h ng theo quy định pháp luật, có hai loại quan hệ hợp đồng, l quan hệ hợp đồng bảo l nh ngân h ng v quan hệ hợp đồng dịch vụ bảo l nh ngân h ng (xem sơ đồ) ... m với t cách chủ thể quan hệ hợp đồng có nghĩa vụ ngời đợc bảo l nh đợc đảm bảo biện pháp bảo l nh Khi tổ chức tín dụng thực bảo l nh quan hệ sau phát sinh: Thứ nhất, quan hệ tổ chức tín dụng ... (Bên đợc bảo lãnh) nghiên cứu - trao đổi Vấn đề xác định thẩm quyền to án Vấn đề xác định thẩm quyền to án việc giải tranh chấp hợp đồng bảo l nh ngân h ng v hợp đồng dịch vụ bảo l nh ngân h ng...
 • 6
 • 222
 • 3

TIỂU LUẬN: PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH NƯỚC TA HIỆN NAY ppsx

TIỂU LUẬN: PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ppsx
... TÀI: PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH NƯỚC TA HIỆN NAY Ngày nay, công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước mục tiêu quan trọng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta nguồn nhân lực ... ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH NƯỚC Vấn đề nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH a Thực trạng nguồn nhân lực nước ta * Số lượng Các ... giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH Hiện nay, mục tiêu phát triển đất nước Đảng Nhà nước Việt Nam xác định phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng...
 • 13
 • 1,134
 • 1

Tiểu luận: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH - HĐH nước ta hiện nay potx

Tiểu luận: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay potx
... đảng phát huy NNL nghiệp CNH, HĐH đất nước II PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH NƯỚC Vấn đề nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH a Thực trạng nguồn nhân lực nước ta ... ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH NƯỚC Vấn đề nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH a Thực trạng nguồn nhân lực nước ta * Số lượng Các ... giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực nghiệp CNH, HĐH Hiện nay, mục tiêu phát triển đất nước Đảng Nhà nước Việt Nam xác định phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng...
 • 14
 • 1,467
 • 0

tiểu luận Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí nước ta hiện nay

tiểu luận Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
... Luật báo chí xử quy định báo chí; - Tổ chức thông tin cho báo chí theo quy định Luật báo chí; - Quản hoạt động báo chí nhà báo nước, phối hợp với quan hữu quan quản hoạt động Báo chí ... Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ BÁO CHÍ NƯỚC TA HIỆN NAY - Quán triệt sâu sắc Nghị Đại hội X Đảng quan điểm đạo Đảng, Nhà nước ta tăng cường công tác quản báo chí (thể qua: Chỉ ... quan Chính phủ, thực chức quản Nhà nước báo chí, xuất …” Để huyên trách hơn, bên cạnh Cục báo chí (chuyên quản báo chí in), Bộ thông tin Truyền thông thành lập thêm quan quản báo chí...
 • 18
 • 3,464
 • 21

Tiểu luận đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay

Tiểu luận đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
... đặc trng kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Việt Nam Nền kinh tế thị trờng Việt nam kinh tế thị trờng định hớng XHCN, đặc trng riêng Đặc trng tính định hớng XHCN kinh tế thị trờng nớc ta ... luỹ từ nội kinh tế gọi định hớng XHCN Đây yêu cầu quan trọng định hớng XHCN Bốn là: Định hớng XHCN thể cấu kinh tế nớc ta, đặc biệt cấu thành phần kinh tế Để có định hớng XHCN, kinh tế nhà nớc ... thức kinh tế thị trờng tất yếu khách quan II 1) Đặc trng kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta Thực trạng kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN...
 • 9
 • 173
 • 1

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA NƯỚC TA HIỆN NAY. VAI TRÒ CỦA SINH VIÊN

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. VAI TRÒ CỦA SINH VIÊN
... MỤC LỤC A QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Định nghĩa - Thể chế kinh tế phận cấu ... chủ nghĩa Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa có cấu trúc tương tự kinh tế thị trường có mục đích cụ thể tính định hướng hội chủ nghĩa, từ ta có đặc trưng chủ yếu kinh tế thị trường ... “nằm chết” bất động sản 1.3 Nguyên nhân - Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ lịch sử - Nhận thức kinh tế thị trường định hướng...
 • 24
 • 177
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - QUY LUẬT HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN Ý THỨC HỘI - VẬN DỤNG TRONG XEM XÉT GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA NQTW4 KHÓA XI HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - QUY LUẬT HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN Ý THỨC XÃ HỘI - VẬN DỤNG TRONG XEM XÉT GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA NQTW4 KHÓA XI HIỆN NAY
... thức hội Nhóm thứ hai, hình thành, phát triển ý thức hội phụ thuộc vào quy luật vận động, phát triển nội ý thức hội V.V.Ru-rap-lep chia quy luật hình thành, phát triển ý thức hội thành ... triết học Nga A.D.Ses-su-nốp chia quy luật hình thành, phát triển ý thức hội thành hai nhóm: Nhóm thức nhất, hình thành, phát triển ý thức hội phụ thuộc vào tác động tồn hội ý thức ... độ biện chứng xem xét phản ánh tồn hội ý thức hội Sự hình thành, phát triển ý thức hội phụ thuộc vào tồn hội quy luật tương ứng ý thức hội với tồn hội Quy luật tương ứng...
 • 26
 • 235
 • 0

Tài liệu Tiểu luận " Những vấn đề cơ bản của thất nghiệp " pptx

Tài liệu Tiểu luận
... truyền thống Trong tiểu luận em xin trình bày số quan điểm tình trạng thất nghiệp việc làm việt nam.Nội dung tiểu luận: Những vấn đề thất nghiệp Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẤT NGHIỆP 1.1: Một ... Một vài khái niệm thất nghiệp 1.1 Tỷ lệ thất nghiệp 1.2 Tác động thất nghiệp việc làm Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp 2.1 Thực trạng thất nghiệp Việt nam 2.2Nguyên nhân thất nghiệp Việt nam ... đặc điểm tuổi thất nghiệp có khác nước nên việc xác định tiêu thức làm sở xây dựng khái niệm thật không để dầy cần tiếp tục thảo luận (thất nghiệp thật thất nghiệp vô hình, bán thất nghiệp thu nhập...
 • 25
 • 269
 • 0

Văn hóa Vệt Nam, những vần đề cấp bách của sự phát triển hiện đại

Văn hóa Vệt Nam, những vần đề cấp bách của sự phát triển hiện đại
... VĂN HOÁ VIỆT NAM, NHỮNG VẦN ĐỀ CẰP BÁCH CỦA s ự PHÁT TRIẼN HIỆN ĐẠI Việt Nam, kể văn hoá giáo dục cầ n nói rằng, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động văn hoá, có chọn lọc ... thần xã hội chủ nghĩa, không phần coi trọng khuynh hướng phát triển đại 266 VĂN HŨÁ VIỆT NAM, NHỮNG VẦN ĐÊ CẦP BÁCH CỦA s ự PHÁT TRIẼN HIỆN ĐẠI Một tượng đời sống nghệ thuật đất nước bảo tàng tư ... Minh thành phố lớn khác người ta đổi 262 VÀN HOÁ VIỆT NAM, NHỮNG VẦN ĐÊ CAP BÁCH GỦA s ự PHÁT TRỂN HIỆN ĐẠI bán văn cầu cửa hàng sách báo sách đại giống Việt Nam mạnh học không cho độc giả cũ, mở...
 • 8
 • 71
 • 0

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của Kí hiệu học ppt

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của Kí hiệu học ppt
... thuật từ vấn đề lề trở thành vấn đề khoa học trung tâm - lúc đầu lĩnh vực ngôn ngữ học, sau lĩnh vực ký hiệu học văn hóa, cuối sinh học, nghiên cứu vấn đề trí tuệ nghệ thuật Những vấn đề ý nghĩa ... nghị nói nghiên cứu Bakhtin có ý nghĩa liên môn, xin phép lưu ý người tham dự đến vài phương di n di sản lý thuyết Bakhtin liên quan đến vấn đề hiệu học đại, hẹp đến vấn đề trí tuệ nghệ thuật ... thuật vấn đề thực nghiêm túc khoa học đại Thiên tài khoa học M.M Bakhtin nhận thức vấn đề từ năm 1920-1930 Tôi nói ông thiên tài vào năm cách đặt vấn đề chưa dựa sở khoa học chắn Vì công trình Bakhtin...
 • 7
 • 153
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận tư tưởng hồ chí minh với độc lập dân tộc ở nước ta hiện naynhững vấn đề cấp bách của môi trường việt namquy luật mâu thuẫn vận dụng vào phân tích công cuộc đổi mới ở nước ta hiện naydựa vào mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào xem xét công cuộc đổi mới ở nước ta hiện naytiểu luận những vấn đề chung về cổ phần hóanhững vấn đề cấp bách về bảo vệ môi trườngcác vấn đề cấp bách của môi trường toàn cầutiểu luận về vấn đề sống thử của sinh viêncác vấn đề cấp bách của môi trường việt nambai tieu luan nhung van de co ban ve can can thanh toan quoc tenhung van de cap thiet cua nhan loaitiểu luận những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩatiểu luận về vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa máctiểu luận về vấn đề cơ bản của triết họcphuong huong phat trien khcn ve at vsld trong qua trinh hoi nhap khu vuc nhung van de cap thiet cua chien luoc at vsld giai doan 2000 202000 Huong dan bieu quyetANKYLOGLOSSIA - K.TMH - 22-4-20143.Mẫu số 01-TCN ban hành theo TT26-20154.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-2015Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)chủ đề 4 khối 6 môn mĩ thuậtThông tư 166 hướng dẫn xử phạt VPHC về thuế. (40.96KB)Thông tư số 140 2012 TT-BTC hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế 2012 (30.72KB)CHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINTT215 31122013BTC PLThông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)QD 15.2006.QD-BTC ve che do ke toan trong doanh nghiepSách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ModauTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit2Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 7