Đồ án chế tạo máy: lập quy trình công nghệ gia công “bánh răng trụ răng thẳng” (kèm file cad)

Báo cáo đồ án công nghệ chế tạo máy: Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng C1.

Báo cáo đồ án công nghệ chế tạo máy: Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng C1.
... hình dạng, kích thớc, tính chất lý chi tiết ; thời gian thực máy tay trờng hợp gia công cụ thể có công thức tính tơng ứng) Đặng Văn Giỏi CTM5 k44 18 Đồ án công nghệ chế tạo máy Tp : Thời gian ... Việt Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập [3] Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập Đặng Văn Giỏi CTM5 k44 30 Đồ án công nghệ chế tạo máy Mục ... tay công nghệ chế tạo máy tập 1, vật đúc nhỏ vừa có rãnh sâu > mm bậc > 25mm đợc tạo từ đúc Chi u dày chi tiết = 7mm, đối chi tiết làm gang xám có m < 2kg chi u dày thành vật đúc nhỏ vách chi tiết...
 • 31
 • 286
 • 3

Đồ án công nghệ chế tạo máy: Lập quy trình công nghệ chế tạo 1 chi tiết

Đồ án công nghệ chế tạo máy: Lập quy trình công nghệ chế tạo 1 chi tiết
... cho chi tiết: Phơng trình cân lực: N2 F = N2-W-N1 = (1) Phơng trình cân mô men: M(A) = N2.l2-N1.l1 = (2) N1 W Từ (1) (2) ta có: W l 13 17.45 = = 11 77( N ) l1 l 10 0 45 N = N1 + W = 11 77 + 13 17 ... 2.Khoan 40 53 0 15 ,766 18 0 15 ,590 15 ,770 3.khoét 18 6 15 ,952 70 15 ,880 15 ,950 18 0 290 66 16 ,08 16 12 0 410 4.Doa 32 18 16 , 018 68 248 Các thông số bảng: Rza: chi u cao nhấp nhô tế vi bớc công nghệ sát ... Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong đó: k1 =1, 0; k2 = 0,8; k3 = 1, 0; k4 = 1, 13; k5 = 0,95 Vt = 14 1 .1, 0.0,8 .1, 0 .1, 13.0,95 = 13 5,7m/phút Tốc độ trục chính: n t = 10 00ìVt/.D = 10 00 .13 5,7/3 ,14 .10 0 = 432...
 • 30
 • 113
 • 0

Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy : Lập quy trình công nghệ chi tiết càng

Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy : Lập quy trình công nghệ chi tiết càng
... Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Xuân Hoàng - Lớp CTM 3-K48 Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy I) Phân tích chức làm việc chi tiết: Bạc loại chi tiết ... Văn Địch Công Nghệ Chế Tạo Máy, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội 2006 37 Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Xuân Hoàng - Lớp CTM 3-K48 GS.TS Nguyễn Đắc Lộc Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, Tập ... 11 Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Xuân Hoàng - Lớp CTM 3-K48 - Sơ đồ nguyên công: lo M6 V.6) Nguyên công 6: Kiểm tra A 0,1 A n ỉ62 ỉ55 Độ đồng tâm 62 55 không 0,1mm - Dụng c : đồng...
 • 39
 • 178
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : Lập quy trình công nghệ chế tạo càng gạt bánh răng

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY : Lập quy trình công nghệ chế tạo càng gạt bánh răng
... PhầnII :Thiết kế qui trình công nghệ gia công I : Đơng lối công nghệ Với dạng sản suất hàng loạt lớn chọn đơng lối phân tán nguyên công gia công dao, vị trí gia công II : chọn phơng pháp công nghệ ... xác 7-Ra0,63 + Gia công lỗ chốt Chọnphơng pháp gia công khoan sâu đạt cấp xác 12 ,Rz20 III : Thiết kế nguyên công Trình tự gia công Nguyên Tên nguyên công công I :nguyên công I: phay mặt đầu thứ ... =760 (mm/ph) chọn theo máy sm= 750m/ph II : nguyên công II : phay mặt đầu thứ hai dao phay mặt đầu Sơ đồ gá đặt : định vị : ịnh vị mặt đầu hạn chế ba bậc tự phiến tỳ kẹp chặt : kẹp chặt cấu đòn kẹp...
 • 19
 • 192
 • 0

Đồ án công nghệ chế tạo máy: lập quy trình thiết kế chi tiết

Đồ án công nghệ chế tạo máy: lập quy trình thiết kế chi tiết
... cấu nh vẽ lắp , thân đợc chế tạo gang 5.Xác định sai số chế tạo đồ gá Sai số chế tạo đồ gá cho phép theo yêu cầu nguyên công để quy định điều kiện kĩ thuật chế tạo lắp ráp đồ gá Nh ta có: +Sai số ... 2,4.135 IX- Thiết kế đồ gá gá đặt chi tiết cho nguyên công phay mặt đối diện Nguyên công gia công kích thớc 25 phải qua bớc : phay thô,phay tinh Vì tính toán đồ gá ta cần tính cho nguyên công phay ... 4.Nguyên công :phay mặt đầu D.nt 3,14.18.150 = = 8,47 m / ph 1000 1000 Định vị : Chi tiết đợc định vị mặt đáy bậc tự lỗ hạn chế bậc tự (Dùng chốt trụ ngắn , chốt trám ) Kẹp chặt: Chi tiết đợc...
 • 15
 • 108
 • 0

Đồ án chế tạo Thân Đế , Quy trình chế tạo Thân Đế (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án chế tạo Thân Đế , Quy trình chế tạo Thân Đế (đầy đủ bản vẽ CAD)
... = 1,0 5 x 0,3 x 1,3 = 0,4 1 dm3 V2 = 0.65 x 1,3 x 0,5 = 0.323 dm3 V3 = 1,3 x 0,1 8 x 0,3 = 0,0 7 dm3 V1’= 3,1 4 x( 0,2 4)2 x 0.32 = 0,0 6 dm3 V2’ = 3,1 4 x(0.06)2 x 0,5 = 0,0 25 dm3 V3’ = x 3,1 4 x ( 0,0 6)2 ... x 0,1 8 = 0,0 06 dm3 => VA = 0,5 62 dm3 +VB = V1 + V2 - V3 - V4 V1 = 1,3 2 x 0,1 2 x 1,0 6 = 0,1 7 dm3 V2 = 0,6 0 x 0,1 2 x 1,0 6 = 0,0 76 dm3 V3 = 0,6 x 0,2 5 x 0,3 2 = 0,4 8 dm3 V4 = 3,1 4 x ( 0,0 8)2 x 0,2 4 ... Trang: 34 Đồ án: Cơng nghệ chế tạo máy 3.4 GVHD : Hồng Văn Thạnh Tính sai số chế tạo đồ gá Theo sách Thiết kế đồ án Cơng Nghệ Chế Tạo Máy trang 8 6, 8 7,8 8 ta có cơng thức xác định sai số chế tạo sau:...
 • 40
 • 183
 • 0

Báo cáo đồ án chế tạo máy: Lập thứ tự nguyên công

Báo cáo đồ án chế tạo máy: Lập thứ tự nguyên công
... .Nguyên công V : Khoan , khoét ,doa lỗ 10 18 5.1-Sơ đồ gá đặt * Cơ cấu định vị -Phiến tỳ mặt đáy hạn chế bậc tự -1 chốt tỳ mặt bên hạn chế bậc tự -1 chốt trụ ngắn lỗ ỉ20 hạn chế bậc tự * ... 0,069 T0(ph) Nguyên công VI :Phay mặt bên 6.1-Sơ đồ gá đặt * Cơ cấu định vị -Phiến tỳ mặt đáy hạn chế bậc tự -1chốt trụ ngắn lỗ ỉ20 hạn chế bậc tự -1chốt trám lỗ ỉ10 hạn chế bậc tự * Cơ cấu kẹp ... gia công Tra bảng 3-94[2] : lợng d gia công vật đúc gang cấp xác :2,0(mm) 7.5-Tra chế độ cắt: tính chế độ cắt theo bớc phay thô phay tinh Chế độ cắt giống nguyên công7 có thời gian gia công...
 • 33
 • 190
 • 0

Đề cương đồ án: THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN MÁY CẮT MÉP VẢI

Đề cương đồ án: THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN MÁY CẮT MÉP VẢI
... tạo máy Nội dung phần thuyết minh: Phần I: Phân tích chi tiết gia công Phần II: Xác định dạng sản xuất Phần III: Chọn phôi phơng pháp chế tạo phôi Phần IV: Thiết kế quy trình công nghệ gia công ... Thuyết minh đồ án tốt thuyết minh đồ án tốt nghiệp ti: THIT K V LP QUY TRèNH CễNG NGH GIA CễNG THN MY CT MẫP VI Giáo viên hớng: Th.S : Hoàng Văn Quy t Sinh viên thiết kế: Lê Bá Quy n ; Mó s ... Hoàng Văn Quy t SVTH: Lê Bá Quy n Thuyết minh đồ án tốt NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN GVHD: Hoàng Văn Quy t SVTH: Lê Bá Quy n Thuyết minh đồ án tốt NHN XẫT CA GIO VIấN CHM GVHD: Hoàng Văn Quy t SVTH:...
 • 6
 • 306
 • 1

đồ án chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ giao công bích đuôi

đồ án chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ giao công bích đuôi
... Hoàng Long Nhóm Trang Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy: GVHD: Phan Hoàng Long Nhận xét đánh giá đồ án: Ngày ………Tháng…………Năm 2001 Người chấm đồ án Nhóm Trang Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy: GVHD: Phan Hoàng ... 1,8 Máy mài σ 833 7-6 Nhóm Trang 14 Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy: GVHD: Phan Hoàng Long Chương V: THIẾT KẾ CÁC NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ : I Nguyên công : Gia công mặt phẳng - Phương pháp gia công: ... (vòng/phút) CHƯƠNG VIII : THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Nhóm Trang 44 Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy: GVHD: Phan Hoàng Long HÌNH THÀNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: - Nhiệm vụ thiết kế đồ gá cho nguyên công 4, khoét lỗ 4’ Sử...
 • 54
 • 304
 • 0

Đồ án Chế Tạo Máy, Quy trình Công Nghệ Chế Tạo Trục BKDN (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án Chế Tạo Máy, Quy trình Công Nghệ Chế Tạo Trục BKDN (đầy đủ bản vẽ CAD)
... l , thnh l +Bỏn kớnh gúc ln Phn lừm ca chi tit l , phn li l Bn v vt dp tran bờn CHNG IV Thit k quy trỡnh cụng ngh ch to chi tit Phõn tớch c im v yờu cu k thut b mt cn gia cụng B mt lm vic ch ... THNH e.Sai s ch to cho phộp ca gỏ [ct] Sai s ny cn xỏc nh thit k gỏ.Do ú s cỏc sai s phõn b theo quy lut chun v phng ca chỳng khú xỏc nh nờn ta dựng cụng thc sau tớnh Sai s gỏ t cho phộp g [ ]...
 • 50
 • 306
 • 2

Đồ án Chế Tạo Máy, Quy trình Công Nghệ Chế Tạo Trục Vít (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án Chế Tạo Máy, Quy trình Công Nghệ Chế Tạo Trục Vít (đầy đủ bản vẽ CAD)
... ĐỔ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY GVHD : HOÀNG VĂN THẠNH PHẦN IV THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT Phân tích đặc điểm yêu cầu kỹ thuật bề mặt cần gia công Bề mặt làm việc chủ yếu trục vít ... với bánh vít , tương tự truyền bánh Nguyên tắc làm việc truyền trục vít tóm tắt sau : trục vít quay với số vòng quay n , ren trúc vit ăn khớp với bánh vít , đẩy bánh vít chuyển động làm bánh vít ... trục bị dẫn II , quay với số vòng quay n2 ,công suất truyền động P2 ,momen xoắn trục T2 +Trên trục vít có đường ren ( gọi trục vít) ,trên bánh vít có tương tự bánh Khi truyền động ren trục vít...
 • 52
 • 643
 • 6

đề cương đồ án đồ án chế tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG cà

đề cương đồ án đồ án chế tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG cà
... suốt trình chòu tải Công thức Lagrangian chia làm hai loại : - Lagrangian cải tiến (UL) : trạng thái tính toán C1 chọn trạng thái tham khảo - Lagrangian tổng (TL) : trạng thái không biến dạng ... trình ngôn ngữ Matlab nhằm tự động hoá trình tính toán ma trận độ cứng dựa theo công thức động học Lagrangian tổng toán kết cấu dầm so sánh với phần mềm tính toán thông dụng PHỤ LỤC : TÀI LIỆU THAM ... CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Tổng quan Matlab Lưu đồ chương trình CHƯƠNG V: THÍ DỤ MINH HỌA 1.Tính toán toán dầm phẳng - theo lý thuyết cổ điển (Euler – Bernouli) phương pháp phần tử hữu hạn Tính toán toán...
 • 18
 • 183
 • 0

Đồ án chế tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG

Đồ án chế tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG
... -46-46- Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy - GVHD : Trần Hải Nam -47 Kết luận “QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG” thiết lập gồm có tám nguyên công với trình tự bước công nghệ nguyên công ... nghệ chế tạo máy – Đặng Văn Nghìn – Lê Trung Thực Bộ môn công nghệ chế tạo máy Sổ tay thiết kế công nghệ chế tạo máy tập Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập II, III, IV Nguyễn Ngọc Anh Cơ sở công nghệ ... Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy GVHD : Trần Hải Nam -2 - Chương I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 1 .Công dụng chi tiết : - Chi tiết gia công dạng dùng để điều chỉnh hoạt động chi tiết...
 • 49
 • 270
 • 0

Đồ án chế tạo máy: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC CÁN THÉP VẰN

Đồ án chế tạo máy: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC CÁN THÉP VẰN
... HIN NGUYấN CễNG 270 t(phút) ủ trước gia công để giảm ứng suất dư bề mặt tránh cong vênh,nứt nẻ trình gia công khí trình sử dụng 20c 500 - 530c t (c) Nguyên công I: ủ khử ứng suất bên S2 n1 16 ... nh cán n Máy : 163A -Đồ gá :tốc+2mũi tâm -Dụng cụ đo : Chuyên dùng -Dao :P18 70 0.03 s R6 IV 0,025 40 0.03 70 TL 3:1 IV nguyên công IX tiện tinh rã nh cán nguyên công x: kiểm tra trung gian ... nguyờn cụng u tiờn quỏ trỡnh gia cụng c Yờu cu chn chun thụ: m bo chớnh xỏc v v trớ tng quan gia cỏc b mt gia cụng v khụng gia cụng m bo phõn b lng cho cỏc b mt s gia cụng Nguyờn tc chn chun...
 • 76
 • 258
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án chế tạo máy cnctổng hợp đồ án chế tạo máyđồ án chế tạo máy chi tiết gối đỡđồ án chế tạo máy chi tiết dạng hộpđồ án chế tạo máy chi tiết dạng trụcđồ án chế tạo máy chi tiết dạng càngđồ án chế tạo máy dạng nắpdo an che tao may dang trucdo an che tao may chi tiet dang trucđồ án chế tạo máy dạng hộpđồ án chế tạo máy gối đỡđồ án chế tạo máy giá đỡđồ án chế tạo máy cán tônđồ án ché tạo máy chi tiết tấm đếđồ án chế tạo máy giá dẫn hướng càng gạtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây