Đề tài mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường theo phương pháp toán tử

MỨC NĂNG LƯỢNG BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ
... Tuyền Mức lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ CHO BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Chương giới thiệu sở phương pháp toán tử, cách ... toán tử cho toán nguyên tử hydro Trong chương bày sở phương pháp toán tử, giới thiệu sơ lược phương pháp Giải lại toán nguyên tử hydro theo phương pháp toán tử, tức biểu diễn Hamiltonian nguyên tử ... lượng nguyên tử Hydro điện trường theo phương pháp toán tử GVHD:TS Nguyễn Văn Hoa Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀI TOÁN NGUYÊN TỬ HYDRO Trong chương trình bày lại kết tính toán toán nguyên tử hydro theo phương...
 • 143
 • 160
 • 0

MỨC NĂNG LƯỢNG BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ
... nghiệp với đề tài: “MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP TỐN TỬ” bước đầu thử nghiệm phương pháp tốn tử, tìm hướng giải cho tốn ngun tử hydro từ trường trung bình ... lượng ngun tử hydro  Chương 3: MỨC NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG Sử dụng phương pháp tốn tử để giải tốn ngun tử hydro từ trường, thiết lập đồ thị mơ tả phụ thuộc mức lượng electron ... tài: Mức lượng ngun tử hydro từ trường 2.2.1 Năng lượng bậc khơng Theo lý thuyết nhiễu loạn, lượng bậc khơng mức lượng electron ngun tử hydro từ trường yếu lượng mức n  electron ngun tử hydro...
 • 133
 • 173
 • 0

lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong phương pháp toán tử cho việc tìm năng lượng bản của nguyên tử hydro.

lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong phương pháp toán tử cho việc tìm năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro.
... DỤNG SƠ ĐỒ LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN TÍNH CÁC BỔ CHÍNH NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Xây dựng đồ thuyết nhiễu loạn Tính bổ lượng nguyên tử hydro theo thuyết nhiễu loạn phương pháp toán ... toán tử Chương 3: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ VÒNG LẶP TÍNH CÁC BỔ CHÍNH NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Nêu mục đích đồ lặp Thiết lập đồ vòng lặp Dùng đồ vòng lặp tính mức lượng nguyên tử hidro ... Chương Phương pháp toán tử cho toán nguyên tử Hydro 1.1 Lời giải xác cho toán nguyên tử hidro 1.2 Phương pháp toán tử cho toán nguyên tử hidro 12 1.3 Sử dụng phương pháp toán tử tính lượng...
 • 56
 • 871
 • 4

Nghiên cứu một số thông số bản của hệ thống thiết bị lọc agar theo phương pháp ly tâm

Nghiên cứu một số thông số cơ bản của hệ thống thiết bị lọc agar theo phương pháp ly tâm
... Tổng quan nghiên cứu Chơng 2: Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu Chơng 3: sở lý thuyết trình lọc Chơng 4: Xác định số thông số máy lọc agar theo phơng pháp ly tâm Chơng 5: Kết nghiên cứu thực ... vụ nghiên cứu 1.4.1 Mục đích nghiên cứu Xác định số thông số máy lọc agar theo phơng pháp ly tâm l m sở cho việc thiết kế chế tạo máy lọc agar phục vụ cho sở sản xuất agar nớc 1.4.2 Nhiệm vụ nghiên ... với số máy khác 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết ứng dụng kết nghiên cứu lý thuyết Hagen Poisey để nghiên cứu trình lọc agar theo phơng pháp ly tâm 2.2.2 Phơng pháp...
 • 83
 • 460
 • 1

Đề tài: NHỮNG NỘI DUNG BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020 docx

Đề tài: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020 docx
... NỘI DUNG A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG B- NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG I- VỀ NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC II- VỀ KẾT CẤU CỦA CHIẾN LƯỢC III- VỀ CHỦ ĐỀ CỦA CHIẾN LƯỢC VỀ CHỦ ĐỀ CỦA CHIẾN ... THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 2001 - 2010 VÀ QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 2011 - 2020 Những học chủ yếu rút từ thực Chiến lược phát triển kinh tế - hội 2001 - 2010 Về quan điểm phát triển 1 Những học ... theo định hướng hội chủ nghĩa” NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC III- MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ IV- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN II- BÀI HỌC CHỦ YẾU...
 • 45
 • 527
 • 4

ĐỀ TÀI "CÁC NỘI DUNG BẢN CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NHÂN" pot

ĐỀ TÀI
... điểm doanh nghiệp 2 nhân Việt Nam nói chung đặc biệt doanh nghiệp nhân Hà Minh Anh nói riêng PHẦN I CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Khái niệm doanh nghiệp nhân Doanh nghiệp ... Nội dung điều lệ doanh nghiệp nhân gồm: 3.1 Tên, địa doanh nghiệp 3.2 Mục tiêu phạm vi kinh doanh doanh nghiệp 3.3 Vốn đầu tư, vốn pháp định Vốn doanh nghiệp nhân Vốn đầu chủ doanh nghiệp ... hành, quản lý doanh nghiệp nhân chế điều hành, quản lý doanh nghiệp nhân chủ doanh nghiệp nhân định điều hành hoạt động doanh nghiệp PHẦN II THỰC TẾ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ MINH...
 • 12
 • 224
 • 0

Đề tài : Các tiêu chuẩn bản của việc định giá trị văn bản ppt

Đề tài : Các tiêu chuẩn cơ bản của việc định giá trị văn bản ppt
... công việc vô thiết thực cần thiết, có ý nghĩa to lớn nhà nghiên cứu việc quản lý Nhà nước Xuất phát từ tầm quan trọng nên định chọn đề tài nghiên cứu: Các tiêu chuẩn việc định giá trị văn bản ... hợp lý hệ thống văn bản; Góp phần xác định kết hiệu hoạt động máy nhà nước Các tiêu chuẩn đánh giá văn 2.1 Các tiêu chuẩn tác giả - Về quan: Việc xác định chức năng, nhiệm vụ sở định để thiết lập ... tượng khác Tiêu chuẩn đánh giá văn thước đo chung để xem xét ý nghĩa văn trình bảo quản sử dụng chúng 1.3 Những mục tiêu chung Để xem xét khả sử dụng văn bản; Để tổ chức bảo quản văn hợp lý;...
 • 23
 • 227
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 1 doc

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 1 doc
... chiếu vào chất bán dẫn này: Trang 15 1 Biên soạn: Trương Văn Tám c h a n g e Vi e N y Độ nhạy (%) 10 0 Se Si d o m o c c u -tr a c k Ge 75 50 25 2000 Tử ngoại λ(Ao) 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 ... c u -tr a c k 5KΩ 9V Hình 10 Đóng hay tắt Relais: +12 V +12 V C Relay T2 R C R T2 T1 Relay T1 Hình 11 Trong mạch đóng relais, quang transistor chiếu sáng dẫn điện làm T1 thông, Relais hoạt động ... quang transistor, lượng củaq ánh sáng chiếu vào chất bán dẫn cấp lượng cho điện tử vượt dãi cấm Ngược lại điện tử từ dãi dẫn điện rớt xuống dãi hoá trị thí phát lượng E=h.f Khi phân cực thuận nối...
 • 7
 • 238
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 2 docx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 2 docx
... Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Si14 SILICIUM 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 Si +14 Si 2- 8-4 Ge 32 GERMANIUM 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 Ge + 32 Ge 2- 8-18-4 Hình Lớp bảo hòa: Một phụ tầng bảo hòa có ... 1s,2s,2p bị điện tử chiếm hoàn toàn có điện tử chiếm phụ tầng 3s Cách biểu diễn: Theo mẫu Bohr Theo mức lượng Na11 NATRI 1s2 2s2 2p6 3s1 Na +11 Na 2- 8-1 Trang Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình ... mức lượng chúng trùng với mức lượng nguyên tử độc Hai phụ tầng có điện tử s điện tử p (C6=1s22s22p2) Do đó, ta không để ý đến tầng trong, ta có 2N điện tử chiếm tất 2N trạng thái s có mức lượng; ...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 3 pdf

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 3 pdf
... cần đạt hiểu rõ điện tử kim loại, phân bố điện tử theo lượng, công kim loại tiếp I ĐỘ LINH ĐỘNG VÀ DẪN XUẤT: Trong chương I, hình ảnh dải lượng kim loại trình bày Theo khảo sát trên, dải lượng ... +2.e.x (Joule) với e điện tích điện tử Ta viết U = 2.x (eV) Năng lượng toàn phần điểm M là: T= mv + U Trang 14 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Năng lượng không thay đổi Trên ... với lượng toàn phần có sẵn T, điện tử vượt qua rào U để vào phần có gạch chéo Ta thấy biết lượng toàn phần hạt điện phân bố môi trường hạt điện, ta xác định đường di chuyển hạt điện Phần sau đây,...
 • 5
 • 219
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 4 pot

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 4 pot
... Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử III SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐIỆN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: Gọi ∆nE= số điện tử đơn vị thể tích lượng từ E đến E+∆E Theo định nghĩa, mật độ điện tử trung bình có lượng từ ... K) e EF lượng Fermi, tùy thuộc vào chất kim loại Mức lượng nằm dải cấm Ở nhiệt độ thấp (T≈00K) Nếu EEF, ta có f(E)=0 Vậy f(E) xác suất để tìm thấy điện tử có lượng E nhiệt ... lượng EF Do đó, nhiệt độ cao (T=2.5000K) có số điện tử có lượng lớn EF, hầu hết điện tử có lượng nhỏ EF Diện tích giới hạn đường biểu diễn ρ(E) trục E cho ta số điện tử tự n chứa đơn vị thể tích...
 • 5
 • 126
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 5 pot

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 5 pot
... Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Chương III CHẤT BÁN DẪN ĐIỆN (SEMICONDUCTOR) Trong chương nội dung tìm hiểu kỹ cấu trúc đặc điểm chất bán dẫn điện, chất bán dẫn loại N, chất bán dẫn loại P chất ... trống chất bán dẫn trước pha Chất bán dẫn có số điện tử dải dẫn điện nhiều số lỗ trống dải hóa trị gọi chất bán dẫn loại N Chất bán dẫn loại P: Thay pha vào Si nguyên tố thuộc nhóm V, ta pha vào ... n=p chất bán dẫn nội bẩm hay chất bán dẫn Thông thường người ta gặp nhiều khó khăn để chế tạo chất bán dẫn loại Trang 23 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử II CHẤT BÁN DẪN...
 • 5
 • 211
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 6 pdf

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 6 pdf
... Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Vậy ta coi dòng điện chất bán dẫn hợp thành dòng điện điện tử dải dẫn điện (đa số chất bán dẫn loại N thiểu số chất bán dẫn loại P) lỗ trống dải hóa trị (đa số chất ... e.(n.µn+p.µp) gọi dẫn suất chất bán dẫn Trang 28 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Trong chất bán dẫn loại N, ta có n>>p nên σ ≅ σn = n.µn.e Trong chất bán dẫn loại P, ta có ... loại P) lỗ trống dải hóa trị (đa số chất bán dẫn loại P thiểu số chất bán dẫn loại N) Dòng điện tử dải dẫn điện Dòng điện tử dải dẫn điện Chất bán dẫn Dòng điện tử dải hóa trị + Dòng lỗ trống...
 • 5
 • 168
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng bản của vật chất phần 7 pps

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu năng lượng cơ bản của vật chất phần 7 pps
... chừa phần Si-n+, phần lạivẫn phủ verni Xuyên qua phần không phủ verni, người ta cho khuếch tán nguyên tử nhận vào thân Si-n+ để biến vùng thân thành Si-p Sau Trang 32 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo ... soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Hay là: e.D p ⇒ dp = e.p.µ p E i dx D p dp = E i dx µp p Mà Dp µp E i = = VT = KT e − dV dx Do đó: dV = −VT dp p Lấy tích phân vế từ x1 đến ... cần hiểu thấu đáo nối P-N trước học linh kiện điện tử cụ thể Phần sau chương trình bày đặc điểm số Diode thông dụng, đó, diode chỉnh lưu diode zenner trọng nhiều tính phổ biến chúng I CẤU TẠO CỦA...
 • 5
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử hydroứng với k 4 6 8 10 theo sơ đồ vòng lặptính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro theo lý thuyết nhiễu loạn bằng phương pháp toán tửtính bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro ứng với theo sơ đồ vòng lặpsự phụ thuộc của năng lượng cơ bản của nguyên tửhydro theo thông số biến phânnăng lượng ion hóa của nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản là năng lượngsử dụng sơ đồ lý thuyết nhiễu loạn tínhcác bổ chính năng lượng cơ bản của nguyêntử hydrobảo hiểm y tế bhyt quỹ bhyt được hình thành từ việc trích theo tỷ lệ quy định tính theo tiền lương cơ bản của công nhân viên trong thángnăng lượng ion hóa của nguyên tử hidro là gìtính năng lượng ion hóa của nguyên tử hidronăng lượng ion hóa của nguyên tử hidromức lương cơ bản của nhà nước năm 2012mức lương cơ bản của nhà nước 2012mức lương cơ bản của nhà nước năm 2011mức lương cơ bản của nhà nước 2013mức lương cơ bản của nhà nước năm 2013Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngÔn tập về giải toánViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânSo sánh hai số thập phânHéc - taHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27Hỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừngBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộcông nghệ thi công dầm i 33Bài 26. Đá vôiBài 12. Phòng bệnh sốt rétTuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanhTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaBài 20. Châu ÂuHóa học đại cương 11113Vật lý đại cương 11123Bồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG