Giáo trinh tài chính tin dụng có bài tập

Giáo trình tài chính tín dụng phần 2 ths huỳnh kim thảo

Giáo trình tài chính tín dụng phần 2  ths huỳnh kim thảo
... THỨC TÍN DỤNG Tín dụng thương mại  Khái niệm Tín dụng thương mại quan hệ tín dụng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế với nhau, thực hình thức mua bán chòu hàng 50 hóa cho  Đặc điểm - Tín dụng thương ... người vay - Tín dụng ngân hàng vừa mang tính chất SXKD vừa tín dụng tiêu dùng  trình vận động phát triển không hoàn toàn phù hợp với trình phát triển sản xuất lưu thông hàng  Công cụ tín dụng ngân ... IV - LÃI SUẤT TÍN DỤNG Khái niệm - Lợi tức tín dụng phần giá trò tăng thêm mà người vay phải trả cho người cho vay sau sử dụng vốn vay môt thời gian đònh - Lãi suất tín dụng tỷ lệ phần trăm xác...
 • 35
 • 185
 • 0

Giáo trình tài chính tín dụng phần 1 ths huỳnh kim thảo

Giáo trình tài chính tín dụng phần 1  ths huỳnh kim thảo
... trường tài qua việc góp cổ phần, mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu… VI – THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH : 19 Là nơi diễn hoạt động cung cầu vốn (mua bán tài sản tài chính) • Đối tượng thị trường tài chính: ... sau:  Tài nhà nước (chủ yếu NSNN)  Tài doanh nghiệp  Tài trung gian (các tổ chức bảo hiểm, tín dụng )  Tài tổ chức xã hội tài hộ gia đình, dân cư 2, Đặc điểm phận hệ thống tài chính: a Tài ... trò tín dụng Bản chất Chức Vai trò III - Các hình thức tín dụng Tín dụng thương mại Tín dụng ngân hàng Tín dụng nhà nước IV - Lãi suất tín dụng Khái niệm Các loại lãi suất Các yếu tố ảnh hưởng...
 • 29
 • 175
 • 0

Giáo trình tài chính tín dụng

Giáo trình tài chính tín dụng
... môn Tài phân công giảng viên Thạc sĩ Trần Thị Hòa làm chủ biên, biên soạn Giáo trình Tài Tín dụng Giáo trình Tài Tín dụng biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài Tín dụng tham khảo tài ... tượng giám đốc tài Đối tƣợng giám đốc tài trình vận động nguồn tài chính, trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ 3.2.3 Chủ thể giám đốc tài Chủ thể giám đốc tài chủ thể phân phối Để trình phân phối ... trình bày vấn đề tài chính, gồm: - Sự đời, chất chức tài - Hệ thống tài mối quan hệ khâu hệ thống tài - Vai trò tài I Khái quát đời, chất chức tài Khái quát đời phát triển tài Quá trình tái sản...
 • 133
 • 2,350
 • 1

slide thuyết trình tài chính tín dụng

slide thuyết trình tài chính tín dụng
... LOGO Tín dụng Nhà nước  Khái niệm: Nhà nước Quan hệ tín dụng Chủ thể nước LOGO Tín dụng Nhà nước  Phân loại tín dụng Nhà nước Căn vào thời gian - Tín dụng ngắn hạn: tín phiếu kho bạc - Tín dụng ... đời phát triển tín dụng Khái niệm chất tín dụng Vai trò chức tín dụng Các hình thức tín dụng LOGO Sự đời phát triển  Cơ sở đời quan hệ tín dụng  Các quan hệ kinh tế tư hữu gắn với trình phân công ... hình thức tín dụng Thương mại Ngân hàng Tín dụng Nhà nước LOGO Tín dụng thương mại Nhà xản xuất kinh doanh Quan hệ tín dụng (mua–bán chịu hàng hóa) Nhà sản xuất kinh doanh LOGO Tín dụng thương...
 • 28
 • 1,445
 • 2

Bài soạn Giao trinh Excel 2003 tron bo - Co bai tap.doc

Bài soạn Giao trinh Excel 2003 tron bo - Co bai tap.doc
... kẻ • Color: Màu đường kẻ - OK: Chấp nhận thiết lập - Cancel: Bỏ qua - 24 - 24 - Thẻ Patterns: Tô màu - Color: Chọn màu - Pattern: Chọn hoa văn hay kiểu mẫu màu tô - Sample: Mô thiết lập - OK: ... - - Kích đôi vào tên tập tin cần mở kích chọn nút OPEN - Look in: Nơi workbook lưu trữ - File name: Tên workbook - Files of type: Kiểu workbook Chọn workbook để làm việc: Khi có nhiều workbook ... thực hiện: - Chọn khối ô cần đònh dạng - Dùng lệnh Format / Conditional Formatting… - Để sử dụng giá trò - 25 - 25 - - - khối ô chọn làm tiêu chuẩn đònh dạng, ta chọn Cell value Is Condition chọn...
 • 78
 • 414
 • 7

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p10 pot

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p10 pot
... nạo nhiệt độ khoảng -30oC 1.2.2.2 Điều khiển tốc độ phản ứng Một số phản ứng toả nhiệt xảy cách chậm chạp phải có phơng pháp thải nhiệt cho phản ứng cần làm lạnh sơ chất lỏng tham gia phản ứng ... để rửa làm chất khí thô áp suất cao Quá trình rửa thực áp suất 20 bar nhiệt độ 75oC Khi hấp thụ CO2, nhiệt độ metanol tăng từ -75oC lên -20oC Sau giãn nở, CO2 bay nhiệt độ mêtanol giảm từ -20oC ... tụ nhiệt độ thấp Mức độ hoà tan khí CO2, H2S nhiều loại chất khí khác vào metanol phụ thuộc vào nhiệt độ nhiều Nhiệt độ thấp metanol có khả hấp thụ chất lớn ứng dụng tính chất ngời ta sử dụng...
 • 5
 • 341
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p9 doc

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p9 doc
... bia đen Nhiệt độ lên men ữ 8oC - Lên men phụ tàng trữ: Kéo dài tuần tất loại bia Nhiệt độ lên men phụ ữ 2oC Nhiệt độ có ảnh hởng lớn đến trình lên men chất lợng sản phẩm Khi nhiệt độ cao dẫn đến ... sử dụng khâu cụ thể nh sau: 1.2.1.1 Sử dụng để làm lạnh nhanh dịch đờng sau nấu Dịch đờng sau trình húp lông hoá có nhiệt độ khoảng 80oC cần phải tiến hành hạ nhiệt độ cách nhanh chóng xuống nhiệt ... dụng ngành khác Ngoài ứng dụng kỹ thuật chế biến bảo quản thực phẩm, kỹ thuật lạnh đợc ứng dụng rộng rãi nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật khác Dới ứng dụng thông dụng 1.2.1 ứng dụng sản xuất bia, nớc...
 • 5
 • 455
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p8 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p8 docx
... vi sinh vật nhiệt độ thấp phản ứng hoá sinh thực phẩm bị ức chế Trong phạm vi nhiệt độ bình thờng giảm 10oC tốc độ phản ứng giảm xuống 1/2 đến 1/3 lần Nhiệt độ thấp tác dụng đến hoạt động men phân ... nóng lạnh cho rằng: Những trình sống thối rửa diễn nhanh nhiệt độ cao kìm hãm chậm lại nhiệt độ thấp Thật vậy, biến đổi thực phẩm tăng nhanh nhiệt độ 40ữ50oC nhiệt độ thích hợp cho hoạt hoá men ... thiếu đợc đời sống kỹ thuật tất nớc Dới trình bày số ứng dụng phổ biến kỹ thuật lạnh 1.1 ứng dụng ngành chế biến bảo quản thực phẩm 1.1.1 Tác dụng nhiệt độ thấp thực phẩm Năm 1745 nhà bác học...
 • 5
 • 346
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p7 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p7 docx
... số dẫn nhiệt 46 W/m.K, đợc bọc lớp cách nhiệt dày 120 mm, có hệ số dẫn nhiệt 0,116 W/m.K Nhiệt độ 300 0C Hệ số toả nhiệt từ đến bề mặt ống 116 W/m2.K; nhiệt độ không khí xung quanh 25 0C Xác định ... W/m2.K; nhiệt độ không khí xung quanh 30 0C hệ số toả nhiệt từ gạch đến không khí 11,6 W/m2.K Tìm mật độ dòng nhiệt truyền qua tờng lò nhiệt độ tiếp xuc hai lớp gạch Lời giải Mật độ dòng nhiệt ... W/m Nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt xác định từ đIều kiện ổn định nhiệt: ql = q13 = ..d3.(tW3-tf2) t ƯW = t f + ql 247,5 = 25 + ..d 10.3,14.0,456 tW3 = 42 0C Bài 4.7 Một thiết bị trao đổi nhiệt...
 • 5
 • 271
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p6 potx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p6 potx
... 300.(16.10 ) Bài 3.13 Một chùm ống so le gồm 10 dãy Đờng kính ngoàI ống d = 38 mm Dòng không khí chuyển động ngang qua chùm ống có nhiệt độ trung bình tf = 500 C0 Tốc độ dòng không khí 12 m/s Xác định ... sôi bề mặt có diện tích m2 Biết nhiệt độ vách tW = 156 0C áp suất p = 4,5 bar Lời giải Nhiệt độ sôi (nhiệt độ bão hoà ) tơng ứng với p = 4,5 bar ts = 148 0C Nhiệt ẩn hoá r = 2120,9 kJ/kg (tra bảng ... khí 12 m/s Xác định hệ số toả nhiệt trung bình chùm ống Lời giải Kích thớc xác định: d = 38.10-3 m, Nhiệt độ xác định: tf = 500 C0 Tra thông số vật lý không khí ứng với 500 C0 bảng phụ lục, ta...
 • 5
 • 260
 • 1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p5 pdf

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p5 pdf
... không khí có nhiệt độ tf = 140 0C Xác định nhiệt độ bề mặt nhiệt độ tâm cao su sau 20 ph Biết hệ số dẫn nhiệt cao su = 0,175 W/mK, hệ số dẫn nhiệt độ a = 8,33.10-8 m2/s Hệ số toả nhiệt từ bề ... 50 0C 0,6 Bài 3.4 Vách trụ dài m, đờng kính d2/d1 = 144/120 mm,có độ chênh nhiệt độ hai mặt vách 60C0, hệ số dẫn nhiệt vách 0,4 W/m.K Xác định dòng nhiệt dẫn qua vách Lời giải Dòng nhiệt qua ... 0,05 + + 0,5 0.1 Bài 3.3 Biết dòng nhiệt qua vách phẳng dày 20 cm, có hệ số dẫn nhiệt 0,6 W/m.K 150 W/m2 Xác định độ chênh nhiệt độ hai mặt vách Lời giải Theo (3-1), mật độ dòng nhiệt qua vách...
 • 5
 • 310
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p4 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p4 docx
... 93 Nhiệt độ xác định nhiệt độ tf, kích thớc xác định với ống đặt ứng chiều cao h, với ống đặt nằm ngang đờng kính, với đặt nằm ngang chiều rộng 3.2.2 Tỏa nhiệt cỡng chất lỏng chuyển độngtrong ... ngang, Trong công thức trên, Rè = 103 ữ 105 Kích thớc xác định đờng kính Nhiệt độ xác định nhiệt độ trung bình chất lỏng tf 3.2.4 Toả nhiệt biến đổi pha 3.2.4.1 Toả nhiệt sôi Khi nớc sôi bọt áp suất ... Grashof, - Nu = với - hệ số toả nhiệt, W/m2.K; - hệ số dẫn nhiệt, W/m.K; - tốc độ chuyển động, m/s - độ nhớt động học, m2/s; a - hệ số dẫn nhiệt độ, m2/s; g - gia tốc trọng trờng 9,81 m/s2 t =...
 • 5
 • 298
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p3 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p3 pps
... Bài tập 2.8 Hơi nớc chu trình Rankin dãn nở đoạn nhiệt tua bin, entanpi giảm 150 kJ/kg, sau hơI nớc ngng tụ đẳng áp bình ngng thảI nhiệt 280 Xác định hiệu suất nhiệt chu trình Lời giải Hiệu suất ... 3.1.1 Dẫn nhiệt ổn định chiều nguồn nhiệt bên 3.1.1.1 Dẫn nhiệt qua vách phẳng q= t ƯW1 t ƯW ( n +1) i i =1 i n , W/m2 (3-1) q mật độ dòng nhiệt, W/m2 i - chiều dày lớp th i, m i - hệ số dẫn nhiệt, ... 273) Hệ số bơm nhiệt: = + = 4,33 + = 5,33 79 Bài tập 2.10 Máy lạnh dùng NH3, hút vào máy nén bão hoà khô áp suất p1 = bar, áp suất sau nén p2 = bar, công máy nén N = 50 KW Xác định hệ số làm...
 • 5
 • 343
 • 1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p2 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p2 pps
... (3 + 273) Bài tập 2.2 Chu trình động đốt cấp nhiệt đẳng tích có tỷ số nén = 5, số mũ đoạn nhiệt k = 1,5 Xác định hiệu suất nhiệt chu trình Lời giải Hiệu suất nhiệt chu trình đợc xác định theo ... tập 2.1 Xác định hiệu suất nhiệt chu trình Carno thuận chiều biết nhiệt độ nguồn nóng t1 = 927 0C, nhiệt độ nguồn lạnh t2 = 270C Xác ịnh hệ số làm lạnh chu trình Carno ngợc chiều biết nhiệt độ ... 1, 5 = 0,553 = 55,3% Bài tập 2.3 Chu trình động đốt cấp nhiệt đẳng tích có nhiệt độ môi chất vào 20 0C, tỷ số nén = 3,6, tỷ số tăng áp 3,33 Xác định hiệu suất nhiệt chu trình với môi chất 1kg...
 • 5
 • 268
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 pps
... Vậy nhiệt lợng toả trình nén: Q n = 0,0316.0,72.10 (8 0, 1, 1) = 2,82.10 W = 2,82kW Bài tập 1.61 Không khí ẩm áp suất p1 = 1at, nhiệt độ t1 = 25 0C, độ ẩm tơng đối = 0,6 Xác định phân áp suất ... 0,012(2500 + 1,93.25) = 55,6 kJ/kg khô Bài tập 1.62 10 kg không khí ẩm áp suất p1 = bar, nhiệt độ t1 = 20 0C, nhiệt độ đọng sơng ts = 10 0C Xác định độ ẩm tơng đối , độ chứa d, entanpi I khối lợng không ... Bài tập 1.64 Không khí ẩm có phân áp suất hơI nớc 30 mmHg, áp suất khí p0 = 750 mmHg Xác định độ chứa d Lời giải Theo (1-104) độ chứa d: d = 622 ph 30 d = 622 = 25,9 g/kg p0 ph 750 30 Bài tập...
 • 5
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tài chính doanh nghiệp cơ bảngiáo trình môn tài chính tín dụngbài giảng tài chính tín dụng5 nxb xây dựng giáo trình tài chính doanh nghiệp bộ xây dựng 2006tài chính tín dụnggiáo trình tài chính doanh nghiệptai chính tín dụnghoạt động tài chính tín dụngluận văn tài chính tín dụngluận văn thực trạng tài chính tín dụngnghiệp vụ tài chính tín dụnggiáo trình phân tích tín dụnggiáo trình thẩm định tín dụnggiáo trình tài chính ngân hànggiáo trình tiền tệ tín dụngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả