Sinh học 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

bài giảng sinh học 10 bài 32 bệnh truyền nhiễm miễn dịch

bài giảng sinh học 10 bài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... khoẻ miễn dịch? mạnh? - Miễn dịch chia làm hai loại: + Miễn dịch không đặc hiệu + Miễn dịch đặc hiệu II MIỄN DỊCH 1 .Miễn dịch không đặc hiệu Miễn dịch không đặc hiệu loại miễn dịch ? - Miễn dịch ... I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Quan sát hình sau cho biết đặc điểm chung cuả bệnh này? Bệnh đậu mùa Bệnh lao phổi Bệnh bạch hầu Bệnh sởi trẻ em Người bị bệnh than 1 .Bệnh truyền nhiễm: Thế bệnh truyền nhiễm? ... rào vật lí, hoá học, vi sinh vật II MIỄN DỊCH Nghiên cứu TT SGK trang 127  Cho biết th dịch miễn dịchmiễn dịch xảy Miễn đặc hiệu đặc hiệu ? có kháng nguyên xâm nhập - Miễn dịch đặc hai loại:...
 • 25
 • 2,089
 • 1

Sinh học 10 - Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM MIỄN DỊCH pdf

Sinh học 10 - Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH pdf
... 4: Miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh gọi là: A miễn dịch đặc hiệu B miễn dịch thể dịch C miễn dịch không đặc hiệu.* D miễn dịch tế bào Dặn dò: -Học theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm ... I Bệnh truyền nhiễm: chung bệng truyền nhiễm: (15’) Những vấn đề chung bệnh truyền - GV đưa vấn đề để hs thảo luận: nhiễm: +Hãy kể tên bệnh truyền nhiễm mà a) Khái niệm: em biết? -Bệnh truyền nhiễm ... nhiễm bệnh VSV gây +Bệnh truyền nhiễm gì? Muốn gây bệnh ra, có khả lây lan từ cá thể sang cá truyền nhiễm phải có đk gì? thể khác + VN vào mùa mưa, mùa khô b) Tác nhân gây bệnh: thường bị bệnh...
 • 6
 • 958
 • 2

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm miễn dịch

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... BỆNH TRUYỀN NHIỄM  1 .Bệnh truyền nhiễm Khái niệm: Là bệnh lây lan từ cá thể sang cá thể khác Nguyên nhân: Vi Khuẩn, virut, ... thường gặp virut Bệnh ho lao Bệnh quai bị Đậu mùa Bệnh bại liệt Ung thư cổ tử cung Viêm gan B MIỄN DỊCH  1 .Miễn dịch không đặc hiệu Khái niệm: miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh Vd: - Da, niêm ... Phòng chống bệnh truyền nhiễm : - Sử dụng thuốc kháng sinh - Kiểm soát vật trung gian có nguy truyền bệnh - Giữ gìn vệ sinh cá nhân cộng đồng Hình ảnh công tác phòng chống dịch bệnh  Tiêm vắcxin...
 • 14
 • 6,973
 • 58

Bài 32 bệnh truyền nhiễm miễn dịch

Bài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... Miễn dịch Miễn dịch đặc hiệu * Khái niệm: miễn dịch đặc hiệu miễn dịch xảy có kháng nguyên xâm nhập * Miễn dịch thể dịch: - Khái niệm: Là miễn dịch sản xuất kháng thể nằm thể dịch máu, sữa, dịch ... trực tiếp qua tiếp xúc Bệnh đậu mùa II Miễn dịch Miễn dịch không đặc hiệu * Khái niệm: miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh * Các hình thức miễn dịch không đặc hiệu: - ... - Miễn dịch tế bào có vai trò quan trọng bệnh virut gây II Miễn dịch Phòng chống bệnh truyền nhiễm : - Sử dụng thuốc kháng sinh liều lượng - Tiêm vacxin - Kiểm soát vật trung gian có nguy truyền...
 • 9
 • 617
 • 7

Bai 32. Bệnh Truyền Nhiễm Miễn Dịch

Bai 32. Bệnh Truyền Nhiễm và Miễn Dịch
... Chó bệnh dại Người bệnh lên Lây truyền Tiêm phòng Bài 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH II MIỄN DỊCH Khái niệm: Miễn dịch gì? Miễn dịch khả thể chống lại tác nhân gây bệnh Các loại miễn dịch: ... Là bệnh lây lan từ cá thể Tác nhân gây bệnh sang cá thể khác bệnh truyền nhiễm? b Tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn, vi rút, nấm Bài 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bệnh truyền ... gây bệnh cho thực vật ? nào? Có biện pháp để phòng tránh ? bệnh vi rút gây thực vật? Tiết 32: Bài 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bệnh truyền nhiễm gì? Bệnh truyền nhiễm: ...
 • 16
 • 609
 • 1

bài 32: Bệnh truyền nhiễm miễn dịch

bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... xảy có kháng nguyên xâm nhập Miễn dịch đặc hiệu chia làm hai loại: - Miễn dịch thể dịch - Miễn dịch tế bào II MIỄN DỊCH a Miễn dịch thể dịch Miễn dịch thể dịch miễn dịch sản xuất kháng thể Kháng ... sinh loại miễn dịch sau đây? A Miễn dịch không đặc hiệu B Miễn dịch dịch thể C Miễn dịch tế bào D Cả b c BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 1: Thế bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm lan truyền ... I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Quan sát hình sau cho biết đặc điểm chung cuả bệnh này? Bệnh đậu mùa Bệnh lao phổi Bệnh bại liệt Bệnh sởi trẻ em Bệnh bạch hầu Người bị bệnh than I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bệnh truyền...
 • 25
 • 663
 • 2

Bài 32 : Bệnh truyền nhiễm miễn dịch

Bài 32 : Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... bệnh than I BỆNH TRUYỀN NHIỄM 1 .Bệnh truyền nhiễm: Thế bệnh truyền nhiễm? Bệnh truyền nhiễm bệnh lây lan từ cá thể sang cá thể khác VD : Bệnh thuỷ đậu, Cúm, HIV/AIDS,…  I BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Tác ... Tiết 32 : BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Quan sát hình sau cho biết đặc điểm chung cuả bệnh này? Bệnh đậu mùa Bệnh lao phổi Bệnh bạch hầu Bệnh sởi trẻ em Người bị bệnh than ... I BỆNH TRUYỀN NHIỄM   Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm? Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đa dạng: Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh, vi rút… I BỆNH TRUYỀN NHIỄM Vi sinh vật muốn gây bệnh phải...
 • 28
 • 317
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10: BỆNH TRUYỀN NHIỄM MIỄN DỊCH pot

Giáo án Sinh Học lớp 10: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH pot
... vấn I Bệnh truyền nhiễm: đề chung bệng truyền Những vấn đề chung bệnh nhiễm: (15’) truyền nhiễm: - GV đưa vấn đề để hs thảo luận: a) Khái niệm: +Hãy kể tên bệnh truyền -Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiễm ... nguồn bệnh Lao Vi khuẩn lao Hô hấp Cách li bệnh Vệ sinh môi trường Miễn dịch không đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Điều kiện để Là loại miễn dịch tự nhiên mang Xảy có kháng nguyên xâm có miễn dịch ... cố: (5’) Câu 1: Bệnh truyền nhiễm ? A Bệnh lây truyền từ hệ trước cho hệ sau B Bệnh gen quy định truyền từ cá thể sang cá thể khác C Bệnh bẩm sinh, cá thể sinh có D Bệnh lây truyền từ cá thể...
 • 8
 • 3,271
 • 8

Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm miễn dịch - sinh học 10 cơ bản

Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch - sinh học 10 cơ bản
... xa bệnh truyền nhiễm tuyên truyền viên bệnh truyền nhiễm cho người đĩa bàn em sinh sống Cho nên chon đề tài: Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu bệnh truyền nhiễm miễn dịch - sinh học 10 ... B- Giải vấn đề I- Thực trạng vấn đề nghiên cứu Thực trạng: Khi chưa hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu bệnh truyền nhiễm miễn dịch, khi dạy học sinh học nói chung phần ba sinh học vi sinh ... lồng ghép tìm hiểu sinh sản vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm: Khi giáo viên giảng (Bài 26 Sinh sản vi sinh vật trang 102 , 103 , 104 SGK) sinh học 10 bản, học sinh nắm hình thức sinh sản vi sinh vật...
 • 12
 • 978
 • 4

SKKN Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm miễn dịchSinh học 10 Cơ bản

SKKN Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch – Sinh học 10 Cơ bản
... xa bệnh truyền nhiễm tuyên truyền viên bệnh truyền nhiễm cho người đĩa bàn em sinh sống Cho nên chon đề tài: Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu bệnh truyền nhiễm miễn dịch - sinh học 10 ... trạng: Khi chưa hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu bệnh truyền nhiễm miễn dịch, khi dạy học sinh học nói chung phần ba sinh học vi sinh vật nói riêng thi em học sinh hiểu bệnh lơ mơ chưa ... …………………………………… Từ sinh sản vi sinh vật lồng ghép tìm hiểu sinh sản vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm: Khi giáo viên giảng (Bài 26 Sinh sản vi sinh vật trang 102 , 103 , 104 SGK) sinh học 10 bản, học sinh nắm...
 • 17
 • 510
 • 5

SKKN - Hình thành kĩ năng sống cho HS qua dạy bài "bệnh truyền nhiễm va miễn dịch" - sinh 10NC

SKKN - Hình thành kĩ năng sống cho HS qua dạy bài
... khăn trải bàn - thuật 635 (XYZ) - thuật bể cá - thuật phòng tranh - thuật công đoạn - thuật mảnh ghép - thuật động não - thuật x3 x3 - thuật trình bày phút - thuật chúng ... sống không tự nhiên có mà hình thành trình học tập, lĩnh hội rèn luyện sống Quá trình hình thành sống diễn hệ thống GD Phân loại sống Ở Việt Nam, GD qui năm vừa qua, sống phân ... em biết - thuật hỏi trả lời - thuật hỏi chuyên gia - thuật đồ tư - thuật viết tích cực - Hoàn tất nhiệm vụ III NỘI DUNG Với học “Khái niệm bệnh truyền nhiễm miễn dịch - SGK Sinh học...
 • 6
 • 720
 • 10

BÀI 31 + 32: VIRUT GÂY BỆNH. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN. BỆNH TRUYỀN NHIỄM MIỄN DỊCH ppsx

BÀI 31 + 32: VIRUT GÂY BỆNH. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN. BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH ppsx
... hiệu miễn dịch sung 2) Miễn dịch đặc hiệu (xảy không đặc hiệu? có kháng nguyên xâm + Phân biệt miễn dịch nhập) dịch thể miễn dịch tế bào? a- Miễn dịch dịch thể: Cơ thể sản xuất kháng thể (máu, dịch ... nêu ứng dụng dụng học 2) Sản xuất thuốc trừ sâu trừ virut Hoạt động II: Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm HĐ giáo viên HĐ học Nội dung sinh III) Bệnh truyền nhiễm 1) Khái niệm -H: Thế bệnh truyền nhiễm? ... ĐV- Nhiễm vào người, động vật, TV-Người? thực vật (ổ chứa) → VR sinh độc tố gây bệnh cho người + V+TV -H/d HS trả lời lệnh -Trả lời II) ứng dụng virut thực tiễn -Gọi HS đọc SGK, -Đọc, nêu ứng...
 • 7
 • 822
 • 4

thuyết trình sinh học -bệnh truyền nhiễm miễn dịch

thuyết trình sinh học -bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
... B MIỄN DỊCH  1 .Miễn dịch không đặc hiệu Khái niệm: miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh Vd: - Da, niêm mạc chống không cho vi sinh vật xâm nhập - Nước mắt rửa trôi vi sinh vật khỏi thể -Dịch ... H5N1 Virut zona      Miễn dịch tế bào: Khái niệm : miễn dịch có tham gia tế bào T độc Quá trình: tế bào phát tế bào khác bị nhiễm tiết protein độc làm tan tế bào nhiễm, khiến virut nhân lên ... Truyền dọc: Là phương thức truyền từ mẹ sang sinh nở hay qua sữa mẹ  Các bệnh truyền nhiễm thường gặp virut -Bệnh đường hô hấp: viêm phổi, cảm lạnh, viêm đường hô hấp… -Bệnh đường tiêu hóa: quai...
 • 13
 • 954
 • 0

Giáo án Sinh học - Virut - Bệnh truyền nhiễm Miễn dịch

Giáo án Sinh học - Virut - Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch
... vụ sinh - Ch t bo ch virut mi biu hin nh mt dng sng Vy virut l gỡ? - Virut l mt dng sng vụ cựng n gin, khụng cú cu to t bo - Chỳng ch gm hai thnh phn chớnh: Lừi l axit nucleic v V l protein - Virut ... có nhận xét kích thớc virut ? Rất nhỏ bé, nhỏ nhiều so với kích thớc vi khuẩn Gọi mầm bệnh virut Kt lun Kớch thc ca virut Rt nh bộ: Khong 10 100nm (1nm=10 -4 A0 = 1 0-6 mm) - - Ch cú th quan sỏt bng ... khảm thuốc Virut HIV Virut viêm não Virut bại liệt Phage T2 Gm dng c bn Hỡnh tr xon Virut khảm thuốc Hỡnh Virut bại liệt Dng phi hp Virut HIV Phage T2 Kt lun v hỡnh thỏi ca virut: Virut cú dng...
 • 39
 • 443
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbài giảng bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbài 46 bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbài giảng điện tử bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbệnh truyền nhiễm và miễn dịchkhái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịchkhái niệm bệnh truyền nhiễm và miễn dịchbệnh truyền nhiễm và miễn dịch violetgiáo án điện tử bệnh truyền nhiễm và miễn dịchđại cương về bệnh truyền nhiễm và miễn dịchgiáo án bệnh truyền nhiễm và miễn dịchpowerpoint bệnh truyền nhiễm và miễn dichgây bệnh ứng dụng của virut trong thực tiễn bệnh truyền nhiễm và miễn dịchgiáo án sinh học 10 bài 32sự phân hóa giàu nghèo ở viêt nam hiện nayTìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt namcác chất độc sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩmkỹ thuật giải quyết mâu thuẫnvốn tự có tại các ngân hàng cổ phần thương mại việt nam (thực trạng và giải pháp)Bài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệptruyền hình lai ghép hbb tv24 TRAC NGHIEM BAI TAP CHUONG III HOA 9TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giákĩ thuật điều chế viên baoCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍTrình bày tóm lược các nguyên tắc kế toán, cho ví dụ minh hoạ việc vận dụng các nguyên tắc kế toán trong hoạt động ngân hàngcông nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượngquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiphương pháp phân tích báo cáo tài chínhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩu