Tính chất hóa học của oxit Khái quát về sự phân loại oxit (Hóa học lớp 9)

Bài 1 Tính chất hóa học của oit. Khái quát về sự phân loại õit

Bài 1 Tính chất hóa học của oit. Khái quát về sự phân loại õit
... hợp chất bazơ? Fe(OH)2; Fe(OH)3 - Hợp chất bazơ hợp chất có - Trả lời: Phân tử bazơ gồm có - Phân tử bazơ gồm có nguyên tử kim loại liên kết với hay Giáo Tiết án hóa phân tử nào? nguyên tử kim loại ... Fe(OH)3 hợp chất bazơ? - Trả lời: Phân tử bazơ gồm có - Hợp chất bazơ hợp chất có ngun tử kim loại liên kết với phân tử nào? hay nhiều nhóm hiđroxi (-OH) - Trả lời: loại: - Bazơ chia làm loại, + ... tan thêm chất tan Độ tan (S) chất nước số gam chất tan 10 0 g nước để tạo thành dung dòch bão hoà nhiệt độ xác đònh - Nồng độ % dung dòch cho biết số gam chất tan có 10 0g dung dòch m x100% C %...
 • 8
 • 401
 • 0

Tính chất hoá học của oxitkhái quát về sự phân loại oxit pot

Tính chất hoá học của oxit và khái quát về sự phân loại oxit pot
... oxit axit số mol kiềm xảy phản ứng (1) (2) hay xảy phản ứng (1) (2) d) Oxit bazơ tác dụng oxit axit tạo muối: CaO + CO2 →? CaCO3 Chỉ oxit bazơ tạo muối oxit axit tương ứng axit tan tham gia loại ... axit tương ứng axit tan tham gia loại phản ứng e) Một số tính chất riêng: 3CO + Fe2O3 t → 2Fe + 3CO2 CuO + H2 t → Cu + H2O Oxit lưỡng tính vừa tác dụng với dung dịch bazơ, vừa tác dụng với ... THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop ứng b) Tác dụng axit Oxit bazơ tác dụng axit tạo thành muối nước: CuO + HCl →? CuCl2 + H2O c) Tác dụng với bazơ Oxit axit tác dụng với kiềm tạo thành muối nước: CO2...
 • 2
 • 5,588
 • 32

Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT docx

Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT docx
... CO2(K) + Ca(OH)2(dd) CaCO3(r) + Nước 3- Kết luận tính chất hóa học oxit axit? H2O(l)  Hỏi:Từ tính chất hóa họa thứ ba oxit bazơ nêu kết luận tính chất hóa học oxit axit ? Viết PTHH minh họa ? (Lấy ... trò chơi ghi : Chia lớp thành hai đội II/ Phân loại oxit: Mỗi đội cử hai HS tham gia Oxit axit Oxit bazơ Oxi Oxit lưỡng Oxit trung CO2, SO2, SO3, P2O5,N2O HS 1: Phân loại oxit K2O, Na2O, BaO, ... tính chất hóa hoc oxit axit  Thông báo: Nhiều oxit axit tác  Lắng nghe ghi dụng với nước tạo dung dịch axit 2- Oxit axit Viết PTHH phản ứng tạo bởi: SO3 a- Tác dụng với nước: +H2O nhiều oxit...
 • 9
 • 2,218
 • 4

Giáo án Hoá 9 - Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT doc

Giáo án Hoá 9 - Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT doc
... xảy GV: G i : ứng Oxit tác dụng v i d.d bazơ Chuyển : Hoạt động II KH I QUÁT VỀ SỰ PHÂN LO I OXIT (7 phút) GV: Gi i thiệu: HS: Nghe giảng ghi b i: lo i oxit Dựa vào tính chất hoá học, ngư i ta ... v i nước: đ i để ghi tính chất hoá học HS: Các nhóm làm thí nghiệm oxit bazơ oxit axit song song  HS: Nhận xét: HS dễ so sánh tính chất - Ở ống nghiệm 1: lo i oxit tượng xảy Chất lỏng có GV: ... ngư i ta 1/ Oxit baz : oxit tác dụng v i dung dịch chia axit tạo thành mu i nước oxit thành lo i Ví d : Na2O , MgO GV: g i HS lấy ví dụ cho lo i 2/ Oxit axit: Là oxit tác dụng v i dung dịch...
 • 10
 • 614
 • 1

Tài liệu Hoá 9 - CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔCƠ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT pptx

Tài liệu Hoá 9 - CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔCƠ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT pptx
... nhóm: - Hãy SS t/c h /học oxit axit Oxit axit + dd bazơ  Muối + Nước c) Tác dụng với oxit bazơ: (đã xét phần 1) oxit bazơ - Làm BT trang SGK Hoạt động 2: Phân loại oxit II/ Khái quát phân loại ... cầu HS nhắc lại khái niệm oxit bazơ, oxit axit GV hướng dẫn HS kẻ đôi ghi t/c hoá học oxit bazơ oxit axit song song dễ so sánh Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Tính chất hoá học oxit *GV: hướng ... loại Dựa vào t/c hoá học người ta chia oxit: oxit thành loại 1/ Oxit bazơ: Na2O, CaO… HS: lấy VD cho loại 2/ Oxit axit: SO2, P2O5… 3/ Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO… 4/ Oxit trung tính: CO, NO 4)...
 • 5
 • 295
 • 0

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT pdf

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT pdf
... Lomonoxop Ngoại lệ: Mn2O7 oxit axit tương ứng axit pemanganic HMnO4 - Oxit bazơ thường oxit kim loại tương ứng với bazơ Thí dụ: FeO, CaO b) Theo tính chất hoá học axit: - Oxit axit oxit tác dụng với ... cacbon đioxit SO3 : lưu huỳnh trioxit P2O5: điphôtpho pentaoxit Tính chất hoá học oxit a) Tác dụng với nước - Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm): BaO + H2O →? Ba(OH)2 - Oxit ... Lomonoxop - Oxit trung tính oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước; gọi oxit không tạo muối Thí dụ: CO, NO Tên gọi: Tên oxit = Tên nguyên tố (kèm theo hoá trị) + oxit Thí dụ: MgO: magiê oxit CO...
 • 6
 • 560
 • 1

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ÔXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠi ÔXIT pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ÔXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠi ÔXIT pot
... trình dạy : Kiểm tra cũ : * Đặt vấn đề vào : (1p)Ở chương “Ôxi- không khí” lớp em đề cập đến loại ôxit ôxit axit ôxit bazơ.Vậy loại ôxit chúng có tính chất hoá học nào? Làm để phân loại ôxit? ... vào học 2 Bài : Hoạt động giáo viên Nội dung học học sinh GV Y/c h/s làm tn .: cho CaO vào I .Tính chất hoá học ôxit HS nước (29p) ? OXit bazơ có tính Quan sát thí nghiệm, N.xét h.tượng cho CaO chất ... vào tính chất hoá học ôxít chia làm bốn loại: 1 .Ôxit baz : ôxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước 2 .Ôxit axit: ôxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước 3 .Ôxit lưỡng tính: ...
 • 11
 • 1,297
 • 5

bài giảng hóa học 9 bài 1 tính chất hóa học của oxit - khái quát về sự phân loại oxit

bài giảng hóa học 9 bài 1 tính chất hóa học của oxit - khái quát về sự phân loại oxit
... thành muối tác dụng BÀI : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT II- Khái quát phân loại oxit Căn vào tính chất hoá học oxit, người ta phân loại sau: Oxit bazơ oxit tác dụng với ... dụng với oxit axit tạo thành muối DỤNG VỚI OXIT AXIT TẠO BÀI 1TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I -TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT OXIT AXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HOÁ HỌC NÀO? ... BÀI 1TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT Oxit axit có tính chất hóa học nào? a) Tác dụng với nước b) Tác dụng với bazơ c) Tác dụng với oxit...
 • 9
 • 2,181
 • 2

Tinh chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Tinh chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
... lược loại oxit oxit bazơ oxit axit Vậy chúng có tính chất hố học nào? - Oxit hợp chất ngun tố Hoạt động 2: ( 23 phút ) Tính có ngun tố oxi chất hố học oxit - Có loại oxit: I Tính chất hố học oxit? ... VÔ CƠ BÀI : - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I - MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết tính chất hoá học oxit + Oxít bazơ tác dụng với nước, dung dòch axit, oxit axit + Oxít axit ... hai loại oxit oxit bazơ oxit axit - chúng có tính chất hoá học nào? Chúng ta nghiên cứu " Tính chất ……" Chúng ta học sơ lược loại oxit oxit bazơ oxit axit Vậy chúng có tính chất hoá học nào? - Oxit...
 • 9
 • 173
 • 0

Lý thuyết Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Lý thuyết Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.
... trung tính (hay oxit không tạo muối): Một số oxit không tác dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi oxit trung tính như: NO, N2O, CO,… II Khái quát phân loại oxit Căn vào tính chất hóa học oxit, ... oxit, người ta phân loại oxit thành loại sau: Oxit bazơ oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước Oxit axit oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành muối nước Oxit lưỡng tính oxit tác ... Thí dụ: CO2 + BaO → BaCO3 Oxit lưỡng tính: Một số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịc bazơ, gọi oxit lưỡng tính Thí dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,… Thí dụ:...
 • 2
 • 178
 • 1

Luận văn - khái quát về sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng, cách tiến hành quảng cáo trên Internet và một cái nhìn khái quát về tình hình ứng dụng Internet vào hoạt động quảng cáo ở Việt Nam. pptx

Luận văn - khái quát về sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng, cách tiến hành quảng cáo trên Internet và một cái nhìn khái quát về tình hình ứng dụng Internet vào hoạt động quảng cáo ở Việt Nam. pptx
... cho hoạt động kinh doanh quảng cáo Vì vậy, mục đích khoá luận nhằm cung cấp tranh khái quát hình thành phát triển quảng cáo mạng, cách tiến hành quảng cáo Internet nhìn khái quát tình hình ứng dụng ... Internet trở thành phơng tiện quảng cáo cao cấp hiệu Khái niệm quảng cáo mạng 2.1 Khái niệm quảng cáo mạng Khái niệm quảng cáo Internet đợc phát triển thay đổi liên tục suốt trình hình thành phát triển ... tình hớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận khoá luận nghiệp Đỗ Thị Kim Yến A 4- K37 Quảng cáo mạng Internet Chơng I sở hình thành Lợi ích Quảng cáo Internet Khái niệm quảng cáo 1.1 Khái niệm chức quảng...
 • 98
 • 671
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 4) ppsx

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 4) ppsx
... ông, nhà khoa học Việt Nam xây dựng hệ thống thuật ngữ cho tất ngành khoa học, có ngành Việt ngữ học Sự phong phú hệ thống thuật ngữ Việt ngữ học thước đo phát triển ngành khoa học mà xem xét ... người vào phát triển ngôn ngữ, đặc biệt vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt Về văn hoá–ngôn ngữ học, nhà Việt ngữ học khảo sát mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá, phản ánh đặc trưng văn hoá dân tộc ngôn ngữ, ... ngôn ngữ, ; tâm lí–ngôn ngữ học, Việt ngữ học quan tâm đến chất tâm lí trình thụ đắc ngôn ngữ, đến phát triển ngôn ngữ trẻ em Việt Nam, Mảng ngôn ngữ học ứng dụng số học giả quan tâm, lên hai...
 • 9
 • 203
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 3) pdf

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 3) pdf
... tiếp Trước hết, sách lí luận người Việt Việt Nam viết thể phần thâm nhập lí luận ngôn ngữ học giới vào Việt Nam Cuốn Khái luận ngôn ngữ học, tổ Ngôn ngữ học, Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn nhà ... giới thiệu khái niệm quan trọng ngôn ngữ học, cố gắng phản ánh thành tựu ngôn ngữ học giới nhiều người thừa nhận * Sử dụng dẫn liệu nhiều ngôn ngữ thuộc loại hình khác nhau, đặc biệt ngôn ngữ Đông ... Đại cương ngôn ngữ học, tập dành cho hai vấn đề: vấn đề đại cương ngữ pháp trường phái cấu trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh; Đại cương ngôn ngữ học, tập hai dành cho Ngữ dụng học Năm 1994,...
 • 7
 • 291
 • 1

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 2) doc

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 2) doc
... cận đại là: * Việt ngữ học nghiên cứu theo tinh thần ngôn ngữ học phương Tây ngôn ngữ học đại giới * Tiếng Việt vươn lên làm phương tiện diễn đạt thành tựu Việt ngữ học, dần trở thành phương tiện ... đạo nên chữ quốc ngữ phát triển, truyền bá rộng rãi Thứ ba, Việt Nam Trung Quốc nước đồng văn mà truyền thống ngôn ngữ học Trung Hoa xoay quanh âm vận học, huấn hỗ học, tự thư học phông lí thuyết ... Latin từ thời Đô-na-tut ảnh hưởng lớn Những người châu Âu tới Việt Nam đem quan điểm học thuật vốn có vào miêu tả tiếng Việt Những người Việt Nam tiếp thu truyền thống ngôn ngữ học châu Âu làm...
 • 12
 • 161
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 1) ppt

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 1) ppt
... vào lịch sử Việt ngữ học Trong trình lịch sử, trí thức ưu tú phát triển kiến thức lẻ tẻ, chưa hệ thống tiếng Việt, xây dựng bổ sung khung khái niệm, qua thiết lập nhận định có giá trị tiếng Việt ... giải thích tiếng Việt từ điển đối chiếu tiếng Việt với ngoại ngữ biên soạn vào thời cận đại vận dụng lí luận từ điển học mà ngôn ngữ học giới dày công tích luỹ Khi tiếng Việt chưa sử dụng giáo dục ... khoa học nghiên cứu tiếng Việt Việt ngữ học hình thành gần thời cận đại, đạt thành tựu rực rỡ từ sau Cách mạng Tháng Tám tới Nhưng quan niệm, tất suy tư, khám phá, nghiên cứu khía cạnh tiếng Việt...
 • 6
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hoá học lớp 9 tính chất hóa học của oxit khái quát về sự phân loại oxittinh chat hoa hoc cua oxit khai quat ve su phan loai cua oxitkhái quát về sự phân loại oxittính chất hình học lớp 9các tính chất hình học lớp 9khái quát về sự phân bố và sự phát triển của động vật trên trái đất 3 tkhái quát về sự phân bố và phát triển động vật trên tđ 3 đa dạng sinh học việt nam và kế hoạch bảo vệthuc hanh tinh chat hoa hoc cua oxit va axit lop 9tính chất vật lý của oxittính chất vật lí của oxitkhái quát về bộ phận tin học của công typhần i một số nét khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty công nghiệp xây lắp và thương mai hà tĩnhkhái quát về sự phát triển của lịch sử các học thuyết kinh tếtính chất thống kê của nguồn rời rạc và sự ra đời của khái niệm entropiekhái quát về sự tác động của yếu tố chính trị đối với yếu tố kinh tế trong quan hệ song phương việt nam hoa kỳ giai đoạn 1954 1994Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học