văn bản pháp luật là gì? Gồm những loại nào và mỗi loại có những đặc điểm gì

Văn bản pháp luật những hình thức pháp luật sử dụng trong công tác quản lý kinh tế, xã hội

Văn bản pháp luật là những hình thức pháp luật sử dụng trong công tác quản lý kinh tế, xã hội
... tiêu quản đặt ra .Văn pháp luật bao gồm nhóm :văn quy phạm pháp luật ,văn áp dụng pháp luật văn hành Ngoài đặc điểm chung văn có đặc thù riêng: Văn quy phạm pháp luật có chứa đựng quy phạm pháp luật ... luật hành nhận thức chủ quan cán bộ ,công chức nhà nước yếu tố khách quan đời sống hội, phù hợp với mục tiêu văn 4 .Văn pháp luật hình thức pháp luật quy định Hình thức văn pháp luật bao gồm ... thức văn bản. Pháp luật quy định nhiều loại văn pháp luật có tên gọi khác như:hiến pháp, luật ,pháp lệnh,nghị quyết,nghị định, những quy định có ý nghĩa quan trọng việc phân biệt văn pháp luật luật...
 • 4
 • 569
 • 0

Báo cáo dân chủ hoá quá trình soạn thảo, bảo đảm tính minh bạch của văn bản pháp luật biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật

Báo cáo dân chủ hoá quá trình soạn thảo, bảo đảm tính minh bạch của văn bản pháp luật là biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật
... tham gia hoc kớ kt Th t, thc tin xõy dng v thc hin Tạp chí luật học số 4/2005 phỏp lut nc ta hn gn 20 nm i mi v phỏt trin kinh t ó chng minh rng nu bn quy phm phỏp lut no c chun b tt, cú s tham ... cỏc quan h kinh t - xó hi Tớnh minh bch ca phỏp lut v s n nh ca phỏp lut l hai yu t tng h ln Nu phỏp lut luụn b sa i, b sung (khụng n nh) s khú cú th bo m c tớnh minh bch v ngc li, nu phỏp lut ... nu phỏp lut khụng rừ rng, nht quỏn (thiu tớnh minh bch) s dn n phi sa i, b sung Thc t cho thy cú nhng quy phm phỏp lut trc õy l ỳng nhng Tạp chí luật học số 4/2005 Nghiên cứu - trao đổi iu kin...
 • 7
 • 81
 • 0

Nguyên tắc xây dựng văn bản pháp luật bảo đảm tuân thủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc xây dựng văn bản pháp luật là bảo đảm tuân thủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật
... dung nguyên tắc bảo đảm tuân thủ thẩm quy n theo quy định pháp luật xây dựng văn pháp luật Thẩm quy n nói đến hoạt động xây dựng văn pháp luật bao gồm: thẩm quy n nội dung thẩm quy n hình thức Xây ... tiễn thẩm quy n ban hành văn pháp luật 2.1 Đối với văn quy phạm pháp luật Thẩm quy n nội dung hình thức chủ thể ban hành văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể Luật ban hành văn quy phạm pháp luật ... gọi) Luật ban hành văn quy phạm pháp luật quy định cho quan, người có thẩm quy n Nếu quy định không chấp hành, văn bị coi vi phạm thẩm quy n mặt hình thức bị xử lý theo quy định kiểm tra văn quy...
 • 9
 • 1,463
 • 0

Thực trạng ban hành văn bản pháp luật khiếm khuyết - Một số nhận xét kiến nghị

Thực trạng ban hành văn bản pháp luật khiếm khuyết - Một số nhận xét và kiến nghị
... tác văn quan chưa xứng tầm; Kinh phí công tác xây dựng ban hành văn hạn hẹp II Thực trạng ban hành văn pháp luật khiếm khuyết Mặc dù có nhiều khiếm khuyết trình ban hành văn khuôn khổ viết đưa thực ... Mai, Ban hành văn pháp luật sai trái - Thực trạng giái pháp, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2009 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Luật ban hành ... bố văn bản, chậm không đầy đủ so với thực tế ban hành VBPL khiến cho đối tượng thi hành không nắm bắt nội dung, ảnh hưởng tới trình thi hành III Một số kiến nghị Trên việc nêu thực trạng ban hành...
 • 10
 • 284
 • 1

Quy định tội phạm hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành kinh nghiệm nước ngoài phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự việt nam

Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành kinh nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự việt nam
... NGUỒN QUY ĐỊNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH 2.1 Cách quy định tội phạm hình phạt văn 42 pháp luật chuyên ngành 2.2 Lý việc quy định tội phạm hình phạt văn pháp luật ... rút kinh nghiệm nước để đưa phương hướng đổi nguồn quy định tội phạm hình phạt văn pháp luật chuyên ngành Việt Nam Thứ ba, nay, vấn đề nguồn pháp luật hình nói chung nguồn quy định tội phạm hình ... y tế, văn hóa 1.3.2 Nguồn quy định tội phạm hình phạt hệ thống pháp luật Đức Nguồn quy định tội phạm hình phạt hệ thống pháp luật Đức bao gồm: quy định Bộ luật hình sự, quy định văn pháp luật...
 • 111
 • 428
 • 1

Pháp luật VN thời Lý- Những đặc điểm, thành tựu hạn chế

Pháp luật VN thời Lý- Những đặc điểm, thành tựu và hạn chế
... đạo Phật” Thành hạn chế pháp luật thời Lý Cùng với phát triển hoàn chỉnh hóa quyền trung ương, pháp luật Việt Nam hình thành triều Lý Sự cai trò triều Lý thực đặt nguyên tắc pháp thành văn ... Quốc Mặc dù số hạn chế đònh, pháp luật triều Lý đạt thành đáng ghi nhận, đánh dấu bước thay đổi lớn lòch sử pháp chế Việt Nam Qua đặc điểm, thành hạn chế pháp luật triều Lý, nhận thấy rằng, triều ... đương thời đặt Bên cạnh đó, pháp luật triều Lý chăm lo bảo vệ sản xuất nông nghiệp Do điều kiện lòch sử, pháp luật triều Lý chòu ảnh hưởng đạo Phật pháp chế Trung Quốc Mặc dù số hạn chế đònh, pháp...
 • 6
 • 1,012
 • 9

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf
... ben cho vay (gc;>i ben la nh$n the chap); - Cam co tai san vay van ngan hang la vi$c ben vay van (99i la ben earn co) co nghia vI,]giao tai san la d9ng san thu9C sa hG'ucua minh cho ben cho vay ... tien cho vay cua cac to chuc tin dyng VI theo quy d!nh ve bao dam tien vay, ti?i thoi di~m ky ket hc;1P dong bao dam, cac ben phai xac d!nh gia tri tai san bao dam d~ lam cd sb xac d!nh muc cho vay ... eam co tai san bang d9ng san, khach hang vay c6 nghia vI,] giao tai san eam co cho t6 chuc tin dl,]nggiG'.Cac ben cOngdL/...
 • 5
 • 376
 • 3

chất lượng văn bản pháp luật được đánh giá một nội dung quan trọng, mang tính quyết định đối với hiệu lực hiệu quả tác động của văn bản pháp luật

chất lượng văn bản pháp luật được đánh giá là một nội dung quan trọng, mang tính quyết định đối với hiệu lực và hiệu quả tác động của văn bản pháp luật
... dung văn pháp luật với yếu tố đảm bảo hiệu lực, hiệu tác động văn Ngoài ra, tính khả thi văn pháp luật định phù hợp nội dung văn pháp luật với qui luật vận động đời sống xã hội, tác động vào quan ... vận động nội tại, mang tính tất yếu chúng Nếu nội dung văn phù hợp với qui luật khả tác động cao chủ thể quản lý đạt mục đích đặt Ngược lại, nội dung văn pháp luật không phù hợp qui luật văn ... cầu mà luật ban hành văn quy phạm pháp luật đặt cho quan soạn thảo văn pháp luật Để văn hiệu lực thực tế (tính khả thi) Kết luận Trong hoạt động xây dựng văn pháp luật, bên cạnh văn pháp luật...
 • 11
 • 540
 • 0

phân tích các yêu cầu về nội dung của văn bản pháp luật lí giải sở của việc đặt ra những yêu cầu đó

phân tích các yêu cầu về nội dung của văn bản pháp luật và lí giải cơ sở của việc đặt ra những yêu cầu đó
... nội dung văn pháp luật C KẾT LUẬN Như qua tất phân tích ta thấy yêu cầu nội dung văn pháp luật Việc đặt yêu cầu mặt nội dung phải có sở định Qua ta thấy tầm quan trọng văn pháp luật thực tiễn ... hợp pháp văn pháp luật việc đối chiếu quy định nội dung văn với nội dung văn khác mà pháp luật quy định chuẩn mực pháp bắt buộc phải theo, để đánh giá phù hợp nội dung văn Khi xem xét nội dung ... rời thực tiễn Văn pháp luật phải có nội dung hợp pháp Sự hợp pháp nội dung văn pháp luật điều kiệnbắt buộc ảnh hưởng tới hiệu lực Vì vậy, việc đặt yêu cầu việc xây dựng văn pháp luật điều cần...
 • 15
 • 3,283
 • 2

Nêu quan điểm cá nhân về nguyên nhân dẫn đến những khiếm khuyết của văn bản pháp luật

Nêu quan điểm cá nhân về nguyên nhân dẫn đến những khiếm khuyết của văn bản pháp luật
... hưởng đến chất lượng văn bản, điều nên cần tìm hiểu gốc rễ vấn đề Đó nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết văn pháp luật gì? Qua việc nghiên cứu tài liệu em thấy khiếm khuyết văn pháp luật nguyên nhân ... tục xã hội Quan điểm nhân nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết văn pháp luật Từ phần khái quát ta hiểu văn khiếm khuyết Và từ thực tế ta nhận thấy kĩ thuật pháp lí yếu tố có vai trò quan trọng ... dụng ngôn ngữ kĩ pháp lí , chí không tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật thủ tục ban hành văn quản lí văn pháp luật Đây nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc ban hành văn pháp luật vi phạm thủ...
 • 4
 • 900
 • 1

Những hạn chế kiến nghị liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật của các quan quản lý nhà nước

Những hạn chế và kiến nghị liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước
... III Những hạn chế kiến nghị liên quan đến việc ban hành văn pháp luật quan quản Nhà nớc Theo Hiến pháp năm 1992 có nhiều điểm thay đổi, tiến phù hợp với công tác quản quan quản Nhà nớc ... tợng quản II Địa vị pháp quan quản với việc ban hành văn quy phạm pháp luật Nh phần trình bày yếu tố thẩm quyền quan Nhà nớc quan trọng quyền ban hành định pháp luật Đối với quan quản ... điều hành, hoạt động hành pháp) Vì vậy, chúng chủ thể luật hành Đặc điểm địa vị pháp quan quản nhà nớc Các quan hành Nhà nớc quan chủ thể chủ yếu quan hệ pháp luật hành Là phận hợp thành...
 • 11
 • 419
 • 0

những văn bản pháp luật hiện hành quy định về việc kiểm soát ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước

những văn bản pháp luật hiện hành quy định về việc kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước
... - Ban hành Nghị định tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành quản lý sử dụng nước; - Ban hành Quy t định quy hoạch quản lý nước ngầm; nước mặt; - Ban hành Quy t định bảo vệ nước mặt; - Ban hành văn hướng ... quản lý mối quan hệ tài nguyên nước đồng thời quy định hành vi bị nghiêm cấm - Bảo vệ tài nguyên nước: quy định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước quan nhà nước, tổ chức, quy n Tất vấn đề liên ... trắc tài nguyên nước, bao gồm nước mặt nước đất, lượng chất, hình thành mạng lưới quan trắc điều tra tài nguyên nước thống phạm vi nước, tiến hành kiểm kê đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông,...
 • 25
 • 335
 • 1

Vận dụng những nội dung bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP an ninh trong trường THPT

Vận dụng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP  an ninh trong trường THPT
... giải pháp s phạm việc vận dụng văn pháp luật, luật vào nội dung giảng dạy môn học GDQP AN trờng THPT làm cho hiệu học đợc nâng lên, đồng thời nâng cao chất lợng dạy học môn GDQP AN V Phơng pháp ... văn pháp luật, luật liên quan đến nội dung chơng trình môn học GDQP AN trờng THPT Phạm vi nghiên cứu tìm hiểu sở lý luận, thực tiễn vận dụng văn pháp luật, luật vào dạy học môn GDQP AN IV Giả ... trờng THPT Chơng Vận dụng số nội dung văn pháp luật vào giảng dạy môn học GDQP AN trờng THPT Nguyễn Ngọc Quyến 10 46A - GDQP Khóa luận tốt nghiệp Phần nội dung Chơng Khái quát chơng trình GDQP AN...
 • 67
 • 238
 • 0

Đề tài: Những vướng mắc, bất cập trong quy định hiện hành về thể thức kĩ thuật trình bày văn bản pháp luật hướng khắc phục potx

Đề tài: Những vướng mắc, bất cập trong quy định hiện hành về thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản pháp luật và hướng khắc phục potx
... giải pháp khắc phục Hoàn thiện quy định pháp luật thể thức kỹ thuật trình bày văn pháp luật Vấn đề thể thức trình bày văn hướng dẫn chi tiết số văn pháp luật nội dung văn điều chỉnh vấn đề mâu ... việc văn Quốc hội thông qua thay cho thể thức kí thay mặt( TM) nhiên, trình soạn thảo ban hành văn cớ sai lầm điều III: Những vướng mắc, bất cập quy định hành thuật trình bày văn pháp luật ... dung thể Quy t định 562 văn quy phạm pháp luật Tuy nhiên, phần ký hiệu Quy t định số 562 thiếu năm ban hành văn (xen số ký hiệu văn bản) chưa phù hợp với quy định Khoản Điều Luật ban hành văn quy...
 • 8
 • 431
 • 1

những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật
... tự thủ tục luật định +Văn bản áp dụng pháp luật sử dụng lần +Văn bản áp dụng pháp luật áp dụng với đối tượng cụ thể +Văn bản áp dụng pháp luật phải dụa sở văn Qui phạm pháp luật c Văn quản lý ... lối đảng, pháp luật Nhà nưước nội dung văn cần đề cập tới + Tổng kết đánh giá hệ thống văn qui phạm pháp luật việc thực pháp luật vấn đề + Tìm khuyết điểm văn pháp luật hành (vd: Pháp luật khiếu ... ban hành văn qui phạm pháp luật Mục đích việc ban hành văn pháp luật 5 Các văn sau văn văn qui phạm pháp luật, văn văn áp dụng pháp luật a Nghị ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX b Pháp lệnh...
 • 18
 • 878
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn bản pháp luật là gìhiệu lực của văn bản pháp luật là gìhệ thống văn bản pháp luật là gìxây dựng văn bản pháp luật là gìnhững văn bản pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các quy định về phòng ngừa xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầuvăn bản pháp quy là gìvăn hóa pháp luật là gìtư vấn viên pháp luật là gìcác văn bản dưới luật là gìvăn bản dưới luật là gìvăn bản pháp lý là gìhệ thống văn bản pháp luật phòng chống tham nhũngkhái niệm văn bản pháp quy là gìvăn bản áp dụng pháp luật là gìvăn bản quy pháp luật là gìĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ