Xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy và học phần điện hóa học bằng ngôn ngữ tiếng anh chương trình trung học phổ thông chuyên

Xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy học phần điện hóa học bằng ngôn ngữ tiếng anh chương trình trung học phổ thông chuyên

Xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy và học phần điện hóa học bằng ngôn ngữ tiếng anh chương trình trung học phổ thông chuyên
... học sinh thường cảm thấy khó khăn giải t ập Từ lí thúc em ch ọn đề tài “XÂY DỰNG SÁCH ĐI ỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH – CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN” ... - Xây dựng sách điện tử phần điện hóa học ngôn ngữ tiếng anh - Thực nghiệm sư phạm - Tổng kết rút học kinh nghiệm Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học hoá học trường trung học phổ thông chuyên ... pháp học tập đánh giá k ết việc tự học dành cho HS trường THPT chuyên Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỦ PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH- CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUYÊN 2.1 Tổng quan phần...
 • 177
 • 267
 • 0

xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học phần cấu tạo nguyên tử hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa họcchương trình trung học phổ thông chuyên

xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học phần cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học – chương trình trung học phổ thông chuyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Trịnh Lê Hồng Phương XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TR DẠY VÀ HỌC PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ... tài “XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC PHẦN CẤU TẠO NGUN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN” Mục đích nghiên cứu Thiết kế HLĐT phần Cấu ... pháp học tập rõ ràng có đánh giá kết việc tự học CHƯƠNG XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ PHẦN CẤU TẠO NGUN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUN 2.1 Tổng quan phần Cấu tạo...
 • 147
 • 441
 • 1

Xây dựng website hỗ trợ dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Xây dựng website hỗ trợ dạy và học vật lý ở trường trung học phổ thông
... giảng dạy Vật học sinh đề tài Xây dựng website thuvienvatly.com hỗ trợ dạy học Vật trường phổ thông lại nhắm đến đối tượng chủ yếu GV trực tiếp tham gia công tác giảng dạy trường phổ thông ... để hỗ trợ việc dạy học cung cấp cho người sử dụng khác mạng máy tính [14] 1.5.2 Nguyên tắc việc thiết kế website hỗ trợ dạy học Xây dựng website với mục đích hỗ trợ cho trình dạy học trường phổ ... để đến thông tin cần thiết cản trở người sử dụng đến với website 1.5.3 Vai trò website hỗ trợ dạy học vật Website công cụ hỗ trợ hoạt động dạy GV: - Website dùng cho GV dạy lớp học - Website...
 • 77
 • 361
 • 1

Báo cáo khoa học: " SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE HỖ TRỢ DẠY HỌC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH" pdf

Báo cáo khoa học:
... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 81 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 Kết luận Chương trình tính diện tích hình phẳng thể tích vật thể tròn ... #Thủ tục tính thể tíchlocal t, q, a, b, f, g; f := readstat("Nhap f(x) =") ; g := readstat("Nhap g(x) =") ; a := readstat("Nhap a = > ") ;b := readstat("Nhap b = ...
 • 7
 • 384
 • 2

Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy học kiến thức về hạt nhân nguyên tử vật lý 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh

Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy và học kiến thức về hạt nhân nguyên tử  vật lý 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh
... hiệu sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học kiến thức Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao theo hƣớng phát huy tính tích cực nhận thức học sinh IV Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng cách hợp thí ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ………… PHẠM VĂN SƠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC VỀ “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - VL 12 NÂNG CAO THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC ... đỡ phần mềm dạy học phần: Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao Thực nghiệm sƣ phạm VI Giới hạn đề tài Nghiên cứu sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học kiến thức Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng...
 • 126
 • 250
 • 0

Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức kim loại trong chương trình cơ bản lớp 12 THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Xây dựng website hỗ trợ dạy và học phần kiến thức kim loại trong chương trình cơ bản lớp 12 THPT luận văn thạc sỹ hóa học
... Trng tõm Dóy in húa kim loi iu ch kim loi bng phng phỏp thy luyn n mũn in húa hc CHNG 6: KIM LOI KIM KIM LOI KIM TH - NHễM Bi 25: KIM LOI KIM V HP CHT QUAN TRNG CA KIM LOI KIM A Chun kin thc ... ca kim loi kim v mt s hp cht ca chỳng, vit s in phõn iu ch kim loi kim Tớnh thnh phn % v lng mui kim loi kim hn hp phn ng B Trng tõm c im cu to nguyờn t kim loi kim v cỏc phn ng c trng ca kim ... dng website dy hc Tt c nhng trờn l c s lớ lun giỳp cho chỳng tụi nghiờn cu v xõy dng website h tr vic dy hc phn kim loi chng trỡnh c bn lp 12 THPT Chng XY DNG WEBSITE H TR DY HC PHN KIN THC KIM...
 • 204
 • 144
 • 0

Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học ngôn ngữ lập trình pascal cho học sinh trung học phổ thông

Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học ngôn ngữ lập trình pascal cho học sinh trung học phổ thông
... lực học tập môn Tin học đa số học sinh tiết học lập trình, chọn đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học ngôn ngữ lập trình Pascal cho học sinh Trung học phổ thông phục vụ cho việc hoàn thiện ... ngữ lập trình tháng 11/2015 Để giải phần vướng mắc mà học sinh gặp phải, tập trung nghiên cứu vào việc: Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học ngôn ngữ lập trình Pascal cho học sinh Trung học phổ thông ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN MINH HIỀN XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngành Chuyên ngành...
 • 72
 • 302
 • 0

Xây dựng website www thuvienvatly com hỗ trợ dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Xây dựng website www thuvienvatly com hỗ trợ dạy và học vật lý ở trường trung học phổ thông
... xã hội dẫn dắt đến đề tài nghiên cứu “ XÂY DỰNG WEBSITE THUVIENVATLY. COM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ” với mong muốn người đề xuất ý tưởng tổ chức thực để cộng đồng giáo viên ... trường phổ thông vùng sâu vùng xa Cấu trúc luận văn Luận văn cấu trúc sau: MỞ ĐẦU Chương : Cơ sở xây dựng thư viện số liệu điện tử hổ trợ dạy học vật Phần đề cập đến sở luận sở khoa học- ... tiện hỗ trợ đắc lực cho trình đổi giáo dục cách Sự thay đổi thể yếu tố phương tiện dạy học, phương pháp dạy học cách thức tổ chức dạy học 1.2 Công nghệ thông tin & truyền thông hỗ trợ dạy học vật...
 • 20
 • 205
 • 0

Ứng dụng phần mềm maple hỗ trợ dạy học ma trận hệ phương trình tuyến tính

Ứng dụng phần mềm maple hỗ trợ dạy và học ma trận và hệ phương trình tuyến tính
... ng gói l nh Maplet c a Maple ñ l p trình thi t k giao di n ñ gi i m i h phương trình n tính m t cách tr c quan, sinh ñ ng Sau ñây m t ví d v maplet gi i h phương trình n tính b ng phương pháp ... CHƯƠNG NG D NG PH N M M MAPLE TRONG D Y VÀ H C MA TR N VÀ H PHƯƠNG TRÌNH TUY N TÌNH 3.1 CÁC BÀI TOÁN V MA TR N VÀ Đ NH TH C 3.1.1 Ma tr n 1.1.1 Cách t o ma tr n Đ làm vi c v i ma tr n, trư c tiên ... toán v ma tr n ñư c th c hi n v i gói l nh Maplet: Trong ph n này, ta s s d ng gói l nh Maplet ñ gi i toán v ma tr n như: lũy th a c a m t ma tr n, tích c a ma tr n, ñ nh th c c a ma tr n, ma tr...
 • 24
 • 1,916
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE HỖ TRỢ DẠY HỌC BÀI TOÁN TÌM CÁC ĐIỂM CỐ ĐỊNH CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoạ rõ điểm cố định họ đường cong + Muốn dừng lại giai đoạn ta cần nhấn nút stop ( ) Kết luận Bài báo đ trình bày b ớc b ản giải toán tìm điểm cố định họ ã đường cong chương trình toán học Maple ... giải toán tìm tất điểm cố định họ đường cong ( 84 ) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 y = f(x,m) qua với m > restart; > proc_dcd:=proc( ) # Thủ tục tìm điểm cố định ... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 A( x0 , y0 ) ∈ ( ), ∀ m , ∀ m ⇔ ⇔ = = = Chương trình toán học giải toán tìm điểm cố định họ đường cong Maple m ngôn ngữ...
 • 6
 • 466
 • 1

thiết kế sử dụng website hỗ trợ dạy học phần lý thuyết chủ đạo môn hóa học ở trường trung học phổ thông

thiết kế và sử dụng website hỗ trợ dạy và học phần lý thuyết chủ đạo môn hóa học ở trường trung học phổ thông
... nghiên cứu Q trình dạy học Hố học trường Trung học phổ thơng b Đối tượng nghiên cứu Việc thiết kế sử dụng website hỗ trợ dạy học phần thuyết chủ đạo mơn Hóa học Trung học phổ thơng Phạm vi ... khoa học Xuất phát từ trên, tơi chọn nghiên cứu đề tài: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO MƠN HĨA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG với mong muốn đưa CNTT vào ... Nghiên cứu sở thực tiễn: Thực trạng ứng dụng CNTT sử dụng website dạy học Hóa học trường trung học phổ thơng - Thiết kế website thuyết chủ đạo mơn Hóa học - Thực nghiệm sư phạm - Kết luận...
 • 191
 • 204
 • 0

40 phần mềm hay để hỗ trợ dạy học một số môn cơ bản.

40 phần mềm hay để hỗ trợ dạy và học một số môn cơ bản.
... School phần mềm dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ TTO - Nếu sử dụng phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET bạn thấy tính tuyệt vời việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ Có phần mềm làm ... Cùng số phần mềm chuyên ngành tin học lý thuyết tập hợp, đại số cực, thống kê, phương trình phi tuyến 24, Kho phần mềm Vật Lý www.visualphysics.com Trang WEB cung cấp cho bạn số phần mềm vật ... Các giáo trình điện tử dạy tin học công ty SCC: dạy tin học bản, Word, Excel, Access, Power Point,Pascal hay Liên hệ mua cửa hàng CD WWW.sccsoft.com 34, MatLAB phần mềm Toán học mạnh www.mathworks.com...
 • 13
 • 330
 • 0

40 phần mềm hay hỗ trợ dạy học.

40 phần mềm hay hỗ trợ dạy và học.
... registration 12, Phần mềm dạy đánh máy 10 ngón a, TYPING REFLEX nhỏ gọn, tiện lợi hiệu www.vn2vn.com (của Việt Nam) b, Typing MASTER phần mềm CHUYÊN NGHIỆP hay, có hệ thống dạy tốt, có games, ... với phần mềm Capture hình khác, phần mềm truyền hình không bị giật tương đối nhẹ Những phòng máy chưa có điều kiện trang bị Projector AVNET, cần micro head phone, mạng 100 Mpbs cài đặt phần mềm ... School phần mềm dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ TTO - Nếu sử dụng phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET bạn thấy tính tuyệt vời việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ Có phần mềm làm...
 • 13
 • 338
 • 0

ứng dụng bản đổ duy trong dạy học sinh học

ứng dụng bản đổ tư duy trong dạy và học sinh học
... môt số phương pháp dạy học Sinh học 10 * Tổ chức họat động nhóm dạy học Sinh học * Sử dụng phiếu học tập dạy học Sinh học Đề tài: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY VÀ HỌC SINH HỌC A TRÌNH BÀY ĐỀ ... BĐTD, nhiều trường học tỉnh vùng sâu, vùng cao áp dụng Với lý dã đưa đến chọn đề tài “ Ứng dụng Bản Đổ Duy dạy học Sinh học ” II CƠ SỞ LÍ LUẬN Định hướng đổi phương pháp dạy học - Phát huy tính ... Lipit- SGK Sinh học 10 bản) BẢN ĐÒ TƯ DUY THEO BÀI Bài 1: Gen , Mã di truyền trình nhân đội ADN- SGK Sinh học 12 bản) BẢN ĐÒ TƯ DUY THEO CHƯƠNG Chương I Đặc điểm chung giới sống( SH 10 bản) BẢN SƠ...
 • 39
 • 998
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn lịch sử lớp 9phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học bộ môn hình học không gian lớp 11xây dựng các công cụ hỗ trợ khách hàng điện tửthiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương dao động và sóng điện từ vật lý 12 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học thptđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốxây dựng các điều kiện hỗ trợnhóm các biện pháp tăng cường việc xây dựng các điều kiện hỗ trợ3 4 so sánh mức độ đánh giá tính cần thiết và khả thi của việc xây dựng các điều kiện hỗ trợchính sách giá để hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụxây dựng các giải pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý chất thảixây dựng thủy điện hòa bìnhbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng thủy điện hòa bìnhchuyên đề sử dụng bản đồ tư duy trong dạy khoa học lớp 5mục tiêu dạy học nội dung diện tích theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu họccác chính sách chiến lược hỗ trợ chi hoạt động phân phối sản phẩmBM07.DV2 Giay yeu cau tra soat dich vuVan ban sao luc 291 (TT14 BCT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMG9ZOG1fY01CWHMVan ban sao luc 294 (TT20 BCT)Van ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 349 (QD846)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ana0RGVmJUTFJTVUEhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 323 (QD 30 TTCP)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 344 (TT 17)Van ban sao luc 345 (QD 745)Bài tập học kỳ môn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề 14Van ban sao luc 302 (CV 862)Van ban sao luc 304 (ND39 CP)Van ban sao luc 306 (TT16 BTNMT)Van ban sao luc 307 (ND 33 CP)Van ban sao luc 308 (CV 1840 BNV)Van ban sao luc 310 (CV 3489 VPCP)