HƯỚNG dẫn GIẢI bài tập QUẢN TRỊ tài CHÍnh tất cả các dạng bài

Hướng dẫn giải nài tập kế toán tài chính

Hướng dẫn giải nài tập kế toán tài chính
... CHƢƠNG – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Trong tháng 3, phòng kế toán tài liệu ... tiền chưa toán cho người bán Lệ phí trước bạ chi tiền mặt: 1.500.000đ Đã vay dài hạn để toán đủ Yêu cầu: - Thực bút toán liên quan nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Hãy xác định chứng từ kế toán sử ... tiền chưa toán cho người bán Lệ phí trước bạ chi tiền mặt: 1.500.000đ Đã vay dài hạn để toán đủ Yêu cầu: - Thực bút toán liên quan nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Hãy xác định chứng từ kế toán sử...
 • 65
 • 138
 • 0

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... tiền tăng lên cuối kỳ = luồng tiền tăng lên kỳ năm cuối tài sản +/- Giá trị thu hồi cuối tài sản +/- Thuế (tiết kiệm thuế) bán tài sản lý tài sản +/- Tăng (giảm) vốn lưu động Phương pháp đánh giá ... tiền PVIF mức i1 Giá trị (P1) I1 thỏa mãn: Tổng giá trị tại mức i1 > Luồng tiền ban đầu (vốn đầu tư) Bảng 2: Năm Luồng tiền PVIF mức i2 Giá trị (P2) I2 thỏa mãn: Tổng giá trị tại mức i2 < Luồng ... dự án chấp nhận (làm tăng giá trị thị trường cổ phiếu) IRR tính < IRR đòi hỏi: dự án không chấp nhận • Phương pháp giá trị (NPV) Khái niệm: Giá trị (NPV) dự án giá trị luồng tiền trừ luồng tiền...
 • 14
 • 35,812
 • 190

Hướng dẫn giảibài tập quản trị tài chính có đáp án

Hướng dẫn giải và bài tập quản trị tài chính có đáp án
... doanh số bán hàng toán trả ngay, phần lại bán chịu - Doanh số bán chịu thu tiền sau: 30% doanh số bán chịu thu vào tháng thứ sau bán 70% thu vào tháng thứ - Doanh số mua nguyên liệu tháng 10, 11, ... Quyết định nên đầu tư thay tài sản cũ tài sản hay không? Doanh nghiệp dự tính đầu tư vào dự án: Mua tài sản thay cho tài sản cũ Chúng ta sử dụng phương pháp để đưa định đầu tư Tùy vào việc ... BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Bài Ngày 1/11/X công ty Nam Phương mua TSCĐ, giá mua theo hoá đơn 500 triệu đồng (không bao gồm VAT), chiết khấu toán 2% giá mua chưa VAT, chi phí vận chuyển tài...
 • 49
 • 702
 • 13

Tài liệu hướng dẫn học tập quản trị tài chính

Tài liệu hướng dẫn học tập quản trị tài chính
... VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH A GIỚI THIỆU Đây học bạn mơn học Quản Trị Tài Chính Với mơn học này, có lẽ trước tiên bạn thắc mắc quản trị tài gì? Chức quản trị tài doanh nghiệp gì? Người quản trị tài ... trí quản trị tài chính, mối quan hệ mơn học QTTC với mơn học khác, tài kế tốn Tóm tắt nội dung • Khái niệm quản trị tài • Mục tiêu quản trị tài • Vai trò vị trí quản trị tài 10 • Quản trị tài ... đốc tài Mơn học tập trung vào ba hướng chức quản trị tài chính: • Phân tích, hoạch định kiểm sốt tài Quản trị vốn lưu động • Các giai đoạn tài trợ cá biệt Hai khía cạnh quản trị tài Mơn học quản...
 • 173
 • 534
 • 0

Bài tập Quản Trị Tài Chínhgiải thích và đáp áp

Bài tập Quản Trị Tài Chính có giải thích và đáp áp
... 365 Bài PV = 150TR; r = 8%/năm a) Ngân hàng ghép lãi vào vốn gốc theo kỳ hạn năm, sô tiền tài khoản vào ngày 1/1/N + FV = PV (1+r)n = 150*(1+ 8%)7 = 150*1,7138 = 257,07 b) Số dư tài khoản vào ... Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản năm N-1 = 0,783 Vòng quay tổng tài sản năm N= 0,292 b Vòng quay tài sản ngắn hạn Vòng quay tài sản ngắn hạn năm N-1 = 2,248 Vòng quay tài sản ngắn ... 3.1 Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản (N-1) = Vòng quay tổng tài sản (N) = 3.2 Vòng quay tài sản ngắn hạn toán tiền (N) = Vòng quay tài sản NH (N-1) = Vòng quay tài sản NH (N) = 3.3...
 • 57
 • 3,759
 • 19

phương pháp giải bài tập quản trị tài chính

phương pháp giải bài tập quản trị tài chính
... 565249 + 410669 + 311930 + 245962 + 209902 + 370467 - 700000 = 2230646 Ta n BÀI m > NPVc 2 BÀI Nguyên giá: 1000 trd 28% ? BÀI 280 ; ; - ... 41.600 41.600 38.720 80.320 35.840 116.160 34.400 140.560 34.400 174.960 BÀI ; theo ph ; : 200.000 Giá : : : 500.000 BÀI LÀM M(i) = G(i) x T = T x H = 1/7 x 2.5 = 0.35714 = 35.714% i) T Mi 1.500.000 ... 16.000 (2) 120.000 (1) 3/15 1/15 120.000 8.000 (3) (4) (5) CHÚ Ý: - 10 11 Giá mua BÀI (6) ; ; ; 20.000; ; ; BÀI LÀM M(i) = 100.000/5 = 20.000 CPKH 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 LNTT 30.000...
 • 10
 • 1,162
 • 27

Bài tập quản trị tài chính tóm tắt lý thuyết, bài tậpbài giải mẫu hồ tấn tuyến

Bài tập quản trị tài chính tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu hồ tấn tuyến
... biên: ThS HỔ TẤN TUYẾN ٠PGS TS LÊ ĐỨC TỒN Ố ỉ' tập Qn tr| Tài (Tóm tắt thuyết, tập giải mẫu) ĨRƯƠN6DẠ1 HỌCHHAĨf;AN6 ĩ Hư ٠ ì I Ế‫؛‬ ‫ ?؛‬y v]ifí ٠ / / ị٠,-) i NHÀ XUẤT BẢN THƠNG TIN VÀ TRUYỀN ... chi phí mà thực nhiềụ nhiệm vụ tài quan trọng hoạch định tài ' Bài tập Quản trị tài Trên sở kế hoạch tài cẩu tổ chức phận tài doanh nghiệp, nhà quản trị tài phân cơng cơng việc cho cá nhân, ... I: Tổng quan Qn trị tài doanh nghiệp tương lai Khơng vậy, phân tích tài giúp nhà quản trị tài đánh giá định tài nhận diện rủi ro cơng tác quản trị tài doanh nghiệp Phân tích tài tiền đề cho q...
 • 184
 • 294
 • 0

ĐỀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

ĐỀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... để bổ sung cho vốn lưu động Với tư cách nhà quản trị tài doanh nghiệp anh (chị) xác định chi phí tư vấn cho công ty lựa chọn nguồn hợp lý số nguồn tài trợ sau đây: - Ngân hàng Công thương Đống ... Chính phủ không đánh thuế thu nhập giá trị tài sản Chi phí sử dụng vốn bình quân công ty 10% Công ty tính khấu hao tài sản theo phương pháp tỉ lệ giảm dần Bài 22 Công ty sản xuất giấy ABC xem ... X+4 1 .Tài sản 910 1000 1080 1300 2.Doanh thu 1560 1610 1860 2130 3.Lợi nhuận 130 (100) 200 210 4.Nợ 0 0 Yêu cầu: 1.Xác định tiêu ROA, ROE doanh thu / tài sản năm với giả thiết toàn tài sản tài...
 • 8
 • 3,187
 • 57

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... không? Bạn kể lý Quản trị tiền làm việc ? Bạn kể số cách mà nhà doanh nghiệp thường làm để tăng tốc độ thu tiền Bạn viết mục tiêu quản trị tiền câu Những câu sau bạn cho mục tiêu quản trị khoản phải ... trích Câu hỏi tập QTTC TS Nguyễn văn Thuận) Cô Ánh dự định gửi tiết kiệm để có 500 triệu vào 10 năm sau Nếu lãi suất tiết kiệm 13,5% năm năm cô ta phải gửi vào quỹ tiết kiệm ? 7.11 : ( trích Câu hỏi ... 33 ngày  Vòng quay tài sản : 1,3 lần  Lợi nhuận doanh thu : 3,3%  Lợi nhuận tổng tài sản : 3,8%  Lợi nhuận vốn chủ sở hữu : 10,7% Yêu cầu  Phân tích tài dựa vào tỷ số tài công ty Thành Công,...
 • 22
 • 4,483
 • 19

câu hỏi và bài tập ôn tập quản trị tài chính

câu hỏi và bài tập ôn tập quản trị tài chính
... A QU N TR TI CHNH DOANH NGHI P TRONG HO T NG KINH DOANH 1.1.1 Khỏi ni m ti chớnh doanh nghi p v qu n tr ti chớnh doanh nghi p a Khỏi ni m v ti chớnh doanh nghi p Ti chớnh doanh nghi p l m t khõu ... 1.1: Cỏc khu v c c a th tr Các trung gian tài Vốn Vốn Ng i cú v n d th a - H gia ỡnh, cỏ nhõn - Doanh nghi p - Chớnh ph - Ng i n c ngoi Các thị tr ờng tài Vốn ng ti chớnh Vốn Ng i c n v n - Doanh ... gian c a ti n CH NG II GI TR THEO TH I GIAN C A TI N T GI I THI U Ch ng ny nh m gi i thi u khỏi quỏt khỏi ni m giỏ tr theo th i giam c a ti n t v h ng d n s d ng giỏ tr theo th i gian c a ti n...
 • 201
 • 509
 • 0

Bài tập quản trị tài chính 2

Bài tập quản trị tài chính 2
... a Tính cổ tức mong đợi năm giá trị ròng dòng tiền cổ tức Cho suất chiết khấu 12% b Bạn hy vọng giá cổ phiếu thời điểm cuối năm thứ 34,73$ Cho suất chiết khấu 12% , tính giá cổ phiếu thời điểm ... thời điểm theo anh (chị) có nên đầu tư hay không? Bài 5: Công ty môi giới chứng khoán đề nghị bán cho bạn cổ phiếu công ty A, năm ngoái trả cổ tức 2$ Bạn hy vọng cổ tức năm tới với tốc độ 5%/năm ... năm năm điều có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không? Bài 6: Công ty Alawps đặt giàn máy với giá 1,5 triệu USD, công ty vay 100% để đầu tư thuê mua tài với giả định sau: - Giàn máy khấu hao thời gian...
 • 2
 • 1,770
 • 47

Bài tập quản trị tài chính: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bột giặt LIX

Bài tập quản trị tài chính: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bột giặt LIX
... 27/06/2003: Công ty Bột giặt Lix tiến hành cổ phần hóa, chuyển thành Công ty Cổ phần Bột giặt Lix Năm 2005: Công ty mua lại Nhà máy bột giặt 30.000 tấn/năm Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam ... máy Quốc doanh Bột giặt Linh Xuân” trực thuộc Công ty Bột giặt miền Nam        Ngày 28/08/1992: Nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt Lix trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp Hóa ... Phần 1: Giới thiệu Công ty II- Phần 2: Phân tích số tài .6 2.1) Phân tích tỷ lệ 2.1.1) Phân tích khả toán 2.1.2) Phân...
 • 26
 • 923
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải bài tập quản trị tài chínhhướng dẫn làm bài tập quản trị tài chínhhướng dẫn bài tập quản trị tài chínhbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp có lời giảibài tập quản trị tài chính 1 có lời giảibài tập quản trị tài chính có lời giảigiải bài tập quản trị tài chính nguyễn văn thuậngiải bài tập quản trị tài chính doanh nghiệpgiai bai tap quan tri tai chinh chuong 2giai bai tap quan tri tai chinh can banbài tập quản trị tài chính có giảibài tập quản trị tài chính 2 có lời giảibài tập quản trị tài chính kinh tế quốc dângiải bài tập quản trị tài chính quốc tếgiải bài tập quản trị tài chính uehVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 9. o, ctrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánTrắc Nghiệm Tích PhânTN Hình Học 10 Chương 1+2