BaitapSQL tuan11

Nói quá tuần11 bài 9 tiết3 (Giáo án hay nhất)

Nói quá tuần11 bài 9 tiết3 (Giáo án hay nhất)
... NÓI QUÁ LÀ GÌ ? Vd1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối Nhấn mạnh độ cực ngắn đêm tháng năm ngày tháng mười I NÓI QUÁ LÀ GÌ ? Vd1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng ... lao động So sánh hai cách nói sau đây: Cách nói Cách nói bình thường Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối Đêm tháng năm ngắn Ngày tháng mười ngắn Cày đồng buổi ban trưa Cày ... tập 1/102: Bài tập 2/102: Bài tập 6/103: Phân biệt biện pháp tu từ nói với nói khoác Bài tập 3/ 102: Đặt câu với thành ngữ nói BT 3/ 103: Đặt câu với thành ngữ nói quá: + nghiêng nước nghiêng...
 • 25
 • 853
 • 6

toán 9 tuân11

toán 9 tuân11
... BAC =90 0 tam giác ABC vuông) Luyện tập: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng HĐ2: Bài tập làm HS trả lời Bài 1 /99 nhanh , trắc nghiệm Có OA=OB=OC=OD( tính Có OA=OB=OC=OD( tính chất Bài 1 /99 SGK ... nêu toán: Gọi AB *Nếu đờng kính dây đờng tròn Bài toán SGK (O,R), Hãy so sánh AB với 2R A B Gợi ý: Dây AB có khả có vị trí nào? AB=2OB=2R Xét vị trí xem sao? *Nếu AB đờng kính A B Giáo án toán ... làm 15 Cho N2,4,6 làm 16 Nhận xét giải em V.Hớng dẫn nhà:Làm 17,18, 19 SGK tảng 51 52 Giáo án toán Soạn : Giảng: Năm học 2008 20 09 Phan Lệ Thuỷ luyện tập Đờng kính dây đờng tròn Tiết:23 Tuần:12...
 • 20
 • 190
 • 0

GA Lớp 1-Tuần11

GA Lớp 1-Tuần11
... - HS đọc vần ân - - nờ- ân ( cá nhân , nhóm , lớp đánh vần ) - lớp ghép tiếng cân - c đứng trước , ân đứng sau -cờ –ân – cân ( cá nhân , nhóm , lớp đánh vần – đọc trơn ) -cái cân - – nờ ân – ... 16 * Cá nhân /3 lớp đọc lại Ng« ThÞ Hång Thanh Trêng tiĨu häc Phó L©m + Tranh vẽ ? - Lớp có muốn biết hai bạn nhỏ nói với mhững điều ? ân - cân , cân ăn - răn , trăn Nhóm , lớp đọc : Bạn thân ... Cho HS đánh vần on + O – nờ – on ( cá nhân , nhóm , - Ghép tiếng : lớp đánh vần ) + Thêm âm c trước vần on để tiếng con, - lớp ghép tiếng ghi bảng : - GV nhận xét vò trí âm c , vần on tiếng ?...
 • 22
 • 203
 • 0

SANG TUAN11

SANG TUAN11
...
 • 30
 • 198
 • 0

kiểm tra văn 7 tuân11

kiểm tra văn 7 tuân11
... tên………………………… Lớp:…………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN:VĂN (Tiết:42, Tuần:11) Điểm Lời phê thầy (cô) giáo: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Em khoang tròn trước câu trả lời 1.Nội dung văn “Cổng trường mở ra” ... tác dụng gì? (1 điểm) TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN ĐỀ SỐ:03 Họ tên………………………… Lớp:…………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN:VĂN (Tiết:46, Tuần:12) Điểm Lời phê thầy (cô) giáo: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Khoanh ... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐỀ SỐ:04 MÔN:VĂN (Tiết:46, Tuần:12) Họ tên………………………… Lớp:…………………………… Điểm Lời phê thầy (cô) giáo:...
 • 6
 • 176
 • 0

Giao an lop 4- tuan11 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi

Giao an lop 4- tuan11 Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi
... thiệu (Đa tranh để giới thiệu) - HS trả lời theo ý (?) Bức tranh vẽ gì? - GV: Bức tranh vẽ cảnh ngời phụ nữ chèo thuyền bốn bề sông nớc, gió to, sóng lớn Trong sống muốn đạt đợc điều mong muốn ... điền (đã,đang, sắp) - Theo chỗ trống ỹ nghĩa từ với việc (đã, đang, săp) sảy - học sinh đọc - Học sinh trao đổi nhóm dùng chì gạch chân, viết từ cần điền - Đọc chữa bài.( thay đang, bỏ từ đang, - ... kĩ thuật - Hớng dẫn quan sát hình 1,2,3,4 đặt câu hỏi: ? Yêu cầu nêu bớc thực hiện? - Quan sát hình 1,2,3,4 nêu bớc thực - Yêu cầu đọc nội dung mục kết hợp quan sát - Quan sát hình 1, 2a,2b SGK...
 • 33
 • 413
 • 1

GA lop 5 rất kĩ và hay(tuan11)

GA lop 5 rất kĩ và hay(tuan11)
... vào tập a) 6 05, 26 + 217,3 = 822 ,56 b) 800 ,56 – 384,48 = 416,08 c)16,39 + 5, 25 – 10,3 = 21,64 –10,3 = 11,34 a) x – 5, 2 = 1,9 + 3,8 Bài x – 5, 2 = 5, 7 - GV u cầu HS đọc đề tự làm x = 5, 7 + 5, 2 ... bài, HS lớp làm vào tập a) 68,4 b) 46,8 c) 50 ,81 25, 7 9,34 19, 256 42,7 36,46 31 ,55 4 -HS đọc đề - HS làm Soỏ kg ủửụứng coứn lái sau laỏy 10 ,5 kg ủửụứng laứ : 28, 75 – 10 ,5 = 18, 25 (kg) Soỏ kg ủửụứng ... làm vào tập a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + 10 = 14,68 b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6 c) 3,49 + 5, 7 + 1 ,51 = 3,49 + 1 ,51 + 5, 7 = + 5, 7 = 10,7 d) 4,2 + 3,5...
 • 38
 • 134
 • 0

Giao an Tổng hợp lớp 3 Tuân11

Giao an Tổng hợp lớp 3 Tuân11
... đọc yêu cầu gợi ý gợi ý - Yêu cầu lớp đọc thầm, quan sát tranh minh họa - Lớp đọc thầm kết hợp quan sát tranh minh - Giáo viên kể chuyện lần 1: họa - Yêu cầu lớp trả lời câu hỏi gợi ý : - Lắng ... nêu yêu cầu -Cả lớp thực làm vào - em lên bảng thực em cột 34 1 2 13 212 2 03 x x x x 682 639 848 609 - Đổi chéo để chấm kết hợp tự sửa cho bạn - Một học sinh nêu yêu cầu - Cả lớp thực làm vào ... kết hợp vỗ tay đệm theo phách - Yêu cầu lớp hát kết hợp vỗ tay đệm theo Lớp rất vui phách x x x Anh em ta chan hòa tình thân x x x x - Hát vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca - Yêu cầu HS hát kết hợp...
 • 22
 • 264
 • 0

TV LỚP 4 TUẦN11

TV LỚP 4 TUẦN11
... cách làm Giáo án lớp - Hát - Nghe, mở sách - em đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm, gạch chân dới động từ đợc bổ xung ý nghĩa em làm bảng lớp - 1-2 học sinh nhắc lại - em đọc yêu cầu - Cả lớp đọc thầm, ... giỏi làm mẫu - Lớp nhận xét - em đọc gợi ý, lớp đọc thầm - học sinh giỏi làm mẫu - Học sinh chọn bạn, thống dàn ý đối đáp, ghi nháp, thực hành trớc lớp - Nhiều cặp thi đóng vai - Lớp lựa chọn cặp ... chữa - Lớp làm vào - 1-2 em đọc - em đọc yêu cầu chuyện vui: Đãng trí - Lớp đọc thầm, làm cá nhân - Nhà bác học nghĩ kẻ trộm vào đọc sách không nghĩ trộm lấy đồ đạc quý - em điền bảng - Lớp nhận...
 • 13
 • 164
 • 0

GA 5 - Tuan11 ( CKTKN)

GA 5 - Tuan11 ( CKTKN)
... ®Þnh: (2 ph) 2.KiĨm tra: ( 3- 5ph) - hs tr¶ lêi ?- Nªu c¸ch trõ STP ? - 2hs lªn b¶ng thùc hiƯn - TÝnh : 5, 12 - 0,68 69 - 7, 85 - Líp theo dâi nhËn xÐt, bỉ xung - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3.D¹y bµi míi: (2 3- ... vë - Hs nèi tiÕp nªu - Gv thèng nhÊt kq - Líp nhËn xÐt bµi cđa b¹n ( 3,6 + 5, 8 > 8,9 ; 7 ,56 < 4,2 + 3,4 5, 7 + 8,9 > 14 ,5 ; 0 ,5 > 0,08 + 0,4) Bµi 4 /52 : - Gv gäi hs ®äc ®Ị bµi to¸n - hs ®äc- c¶ ... ®éng d¹y - häc: - H¸t 1.ỉn ®Þnh: (2 ph) 2.KiĨm tra: ( 3- 5ph) - hs tr¶ lêi ?- Nªu c¸ch céng nhiỊu sè thËp ph©n? ?- TÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng c¸c sè thËp ph©n? - hs lªn b¶ng - TÝnh ( 2 ,5 + 6,8...
 • 15
 • 105
 • 0

Thủ 3 - tuan11

Thủ 3 - tuan11
... -Thực theo yêu cầu -1 HS đọc đề -Nêu: -Nêu: -Nêu: -1 HS lên bảng giải -Lớp giải vào -Nhận xét sửa -Nhận xét chấm Củng cố , dặn dò : -Gọi HS nêu cách trừ hai số thập phân - HS nhắc lại - HS nhà làm tập ... lắng nghe -HS làm cá nhân -Một vài em phát biểu ý kiến -Lớp nhận xét -HS lắng nghe -1 HS đọc to, lớp đọc thầm -HS làm cá nhân -Một số HS phát biểu ý kiến -Lớp nhận xét - HS nhắc lại -1 HS đọc ... nào? -1 HS nêu: +Số chữ số phần thập phân số trừ số bò trừ ví dụ không -HS thảo luận nhóm đôi trả lời -HS nêu: -1 HS đọc đề -Một số HS nhắc lại a) 68,4 – 25,7 b) 46,8 – 9 ,34 -Nhận xét làm bảng -Thực...
 • 6
 • 180
 • 0

LOP 4 TUAN11 CKTKN

LOP 4 TUAN11 CKTKN
... thực (bảng – bảng lớp) a) 1 342 b)13 546 c) 5 642 x 40 x 30 x 200 53 040 40 6380 112 840 0 - HS lần lựợt lên bảng tính – lớp làm vào a) 1326 b) 345 0 c) 145 0 x 300 x 20 x 800 397 840 69000 1160000 - – HS ... 10 13 24 x 20 = 13 24 x ( x 10) = (13 24 x 2) x 10 * Viết thêm chữ số vào bên phải tích 13 24 x (theo qui tắc nhân số với 10) Vậy ta có 13 24 x 20 = 2 648 0 * Từ đặt tính: 13 24 - Nhắc lại x 20 2 648 0 Hoạt ... x( x 4) - Gọi HS lên bảng tính - HS lên bảng – lớp làm vào (2 x 3) x = x = 24 x (3 x 4) = x 12 = 24 - Yêu cầu HS so sánh kết * “Kết hai biểu thức - Kết luận: “ (2 x 3) x = x (3 x nhau” 4) Hoạt...
 • 33
 • 87
 • 0

van 7 tuan11

van 7 tuan11
... n, m au khụng thuc thang cm chỏo, nm cht trờn chic thuyn rỏch nỏt ni quờ hng 1- Tỏc gi: Ph (71 277 0 ) - L nh th ni ting i ng - L danh nhõn hoỏ th gii - L nh th ln nht lch s th ca c in TQ - Th ... th) nhng nm cui i mỡnh 76 0 hay 76 1 c bn bố 2- Tỏc phm: giỳp , Ph dng c cỏi nh tranh bờn cnh - Bi th c vit vo khe Cỏn Hoa phớa Tõy Thnh ụ, tnh Phỳ Xuyờn nhng nm cui i (76 0 hoc nhng cha c bao ... Liờn tng ti XH en ti, ỡnh Ph nh th no? b tc, kh - Cn lon: Núi v s bin An Lc Sn - S T Minh xy 75 5 - 76 3 dn n tỡnh hỡnh XH ri lon H Hai cõu th ny cú s dng bin phỏp NT gỡ? H.s dng cõu hi tu t cú...
 • 16
 • 154
 • 0

Xem thêm