cau hoi li thuyet TRuyen dong dien k48

Câu hỏi thuyết tin học cơ sở

Câu hỏi lí thuyết tin học cơ sở
... thường thấy kỹ thuật nào? 36) Tính chất “chính xác đến bít” thuộc kỹ thuật nao? 1.3 Đơn vị thông tin 1) Tại người ta lại nhóm bit lại thành Byte, mà không dùng nhóm hay nhiều ? 2) Người ta thường ... thập phân từ đâu đến đâu? Mỗi kí tự chiếm Bytes nhớ? 4) Các đơn vị dẫn suất khác B để độ lớn thông tin: 5) KB Byte? Bằng bit? ≈ trang sách 6) MB Byte? Bằng bit? ≈ trang sách 7) GB Byte? Bằng MB? ... trúc hoạt động MTĐT đầu tiên? Người quốc tịnh mà gốc đâu? Tên lúc khai sinh gi? 2) Ông nhà bác học thông thạo lĩnh vực nào? 3) Năm John Von Neumann đưa nguyên lý cấu trúc hoạt động MTĐT 4) Nội...
 • 5
 • 1,517
 • 16

VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu

VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu
... L thực dao động tự Điện tích cực đại tụ điện là: Q0 = 1 0-6 C cờng độ dòng điện cực đại mạch I0 = 10 A Tính chu kì dao động điện từ tự khung 1 0-7 1 0-5 5,5 1 0-7 6,28 1 0-7 D Câu 36 Một mạch dao động ... có tụ điện C = -3 10 F cuộn dây cảm L Để tần số dao động điện từ mạch 500Hz L phải có giá trị A) B) C) D) Đáp án Câu 37 A) B) C) D) Đáp án 10 H H 500 5.1 0 -4 H 10 H A Một mạch dao động gồm cuộn ... máy phát dao động cao tần với anten phát Để thu sóng điện từ phối hợp mạch dao động cao tần với anten thu sóng Dao động điện từ thu đợc từ mạch chọn sóng dao động tự với tần số riêng mạch Dao động...
 • 7
 • 340
 • 0

Các dạng câu hỏi thuyết trắc nghiệm

Các dạng câu hỏi lí thuyết trắc nghiệm
... học Câu 1: Tốc độ phản ứng có dạng: v = k.C x C y (A, B chất khác nhau) Nếu tăng A B nồng độ A lên lần, nồng độ B không đổi tốc độ phản ứng tăng lần Giá trị x A B C D Câu 2: Cho phản ứng sau: Các ... độ cao Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, metan đợc điều chế cách A cracking n-butan B nung natri axetat với hỗn hợp vôi xút C cho metanol tác dụng với HI D điện phân dung dịch natri axetat Câu 3: ... cách A cho HCl đặc tác dụng với KMnO4 đun nóng B dùng flo đẩy clo khỏi dung dịch NaCl C điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D cho HCl đặc tác dụng với MnO2 đun nóng Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, ...
 • 28
 • 350
 • 4

câu hỏi thuyết hóa hữu cơ

câu hỏi lí thuyết hóa hữu cơ
... KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O to Phần II: câu hỏi thuyết phần hidrocacbon Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 1: a Hidrocacbon gì? b Hãy cho nhận xét tỉ lệ số ... Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 18: Công thức đơn giản hidrocacbon (CxH2x+1)n axit no đa chức (C3H4O2)n Hãy biện luận tìm công thức phân tử chất Câu 19: X, Y hợp chất hữu đồng ... axit béo tự nh axit béo có este với glixerin chất béo 16 Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn VIII- Câu hỏi aminoaxit Câu 1: a Aminoaxit ? b Trình bày đặc điểm cấu tạo phân tử axit...
 • 32
 • 1,272
 • 22

Dang viet hung 50 cau hoi li thuyet mon vat ly

Dang viet hung  50 cau hoi li thuyet mon vat ly
... ñúng? M t nguyên t c chung c a vi c thông tin li n l c b ng sóng Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 50 câu h i lí thuy ... 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 47 48 49 50 50 câu h i lí thuy t môn V t lí A C D B Giáo viên: ð ng Vi t Hùng Hocmai.vn Ngu n : Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ... ng n i b c tác d ng nhi t Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 50 câu h i lí thuy t môn V t lí C©u 40 : Phát bi u...
 • 7
 • 525
 • 15

các câu hỏi thuyết 12_LTDDH

các câu hỏi lí thuyết 12_LTDDH
... D Áp suất âm Câu 7: Âm sắc là: A Màu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết nguồn âm C Một tính chất vật âm D.Tính chất vật sinh âm Câu 8: Độ cao âm đặc tính sinh âm hình thành ... Biên độ dao động sóng ln số Câu 4: Bước sóng là: A Qng đường truyền sóng 1s B Khoảng cách hai điểm sóng có li độ khơng thời điểm C Khoảng cách hai bụng sóng D Khoảng cách hai điểm gần phương truyền ... động Câu 5: Chọn câu sai câu sau: A Mơi trường truyền âm rắn, lỏng khí B Những vật liệu bơng, xốp, nhung truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ D Đơn vị cường độ âm W/m2 Câu...
 • 18
 • 195
 • 0

Tài liệu Một sô câu hỏithuyết về sự điện ly doc

Tài liệu Một sô câu hỏi lý thuyết về sự điện ly doc
... dịch A v đun sôi dung dịch, sau l m nguội v thêm phenolphtalein v o Hỏi dung dịch có m u gì? Câu 11: a) Sự điện li l gì? L m n o để biết chất tan v o nớc có điện li không? b) Độ điện li l gì? ... li không? b) Độ điện li l gì? Các yếu tố ảnh hởng đến độ điện li? c) Một dung dịch có chứa gam axit CH3COOH 250ml dung dịch Cho biết độ điện li axit l = 1,4% - Tính nồng độ phân tử v ion dung ... ĐTTS v o Trờng ĐHGTVT năm 2000/2001) Câu 16: a) Tính độ điện li dung dịch axit HA 0,1M có pH = Việc thêm dung dịch HCl v o dung dịch HA có l m thay đổi độ điện li axit n y không? (Trích ĐTTS v...
 • 4
 • 1,045
 • 4

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 857
 • 5

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI THUYẾT VẬT 12 pot

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 pot
... nơtrôn s = Câu 120 : Chọn Câu SAI A Vận tốc truyền âm chất rắn thường lớn chất lỏng chất khí B Sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm, phương diện vật có chất C Sóng âm truyền môi trường vật chất ... không D Các tương tác vật có nhiều loại loại lại có chất khác Câu 37: Tìm Câu SAI Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl0 Cho ... thời gian nhau, sau trạng thái dao động lập lai cũ Câu 54: Câu sau SAI A Khi vật vị trí biên hệ lớn B Khi vật qua vị trí cân động hệ lớn C Khi vật chuyển động vị trí cân hệ giảm động hệ tăng lên...
 • 17
 • 582
 • 14

Tổng hợp câu hỏi THUYẾT và đáp án môn sinh học lớp 12

Tổng hợp câu hỏi LÍ THUYẾT và đáp án môn sinh học lớp 12
... mạnh mẽ CNTT nhu cầu học online ngày phổ biến Các em học sinh không truy cập vào Internet với mục đích giải trí mà với mục đích tìm thông tin, tài liệu học tập, + Nhiều em học sinh nhà cách trường ... 95 tới khóa 96 số người bạn tham gia chia sẻ cho em học sinh, vài người chưa đủ, chưa đáp ứng nhu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu lớn em học sinh Mình cần chung tay chia sẻ tất người để phát triển ... tiền đáng buồn, mà tài liệu thành viên đóng góp vào Vậy không góp vào thành kho lớn dùng chung nhỉ? + Mình bạn học sinh, nhiều hay trải qua giai đoạn nên hẳn hiểu + Với mục đích nơi giao lưu học...
 • 4
 • 1,012
 • 8

câu hỏi thuyết hóa vô cơ 12CB

câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ 12CB
... tủa sau kết tủa tan tạo thành dd ? Câu 13 : Để phát dấu vết nước ta dùng chất ?Hiện tượng ? Câu 14 : Liệt kê hiđroxit lưỡng tính học ? Câu hỏi thuyết hóa 12CB Trang ... pt) ? Câu : Viết ptpu : Fe3+  Fe2+ ; Fe2+  Fe3+ Câu : So sánh gang với thép ; gang xám với gang trắng ? Câu : Nguyên tắc nguyên liệu sản xuất gang ? phản ứng xảy trinmh2 luyện gang ? Câu : ... độ hoạt động Cr với Fe, Zn Câu : Nêu tính chất hóa học đặc trưng Cr, Cr (III), Cr (VI) ? Câu : Viết ptpu Cr Cr2+, Cr  Cr3+ , Cr3+  Cr2+ , Cr3+  Cr6+, Cr6+  Cr3+ ? Câu : Cr, CrO, Cr2O3, CrO3,...
 • 2
 • 377
 • 0

câu hỏi thuyết hóa vô cơ 12CB(có chỉnh sửa)

câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ 12CB(có chỉnh sửa)
... tủa sau kết tủa tan tạo thành dd ? Câu 13 : Để phát dấu vết nước ta dùng chất ?Hiện tượng ? Câu 14 : Liệt kê hiđroxit lưỡng tính học ? Câu hỏi thuyết hóa 12CB Trang ... động Cr với Fe, Zn Câu : Nêu tính chất hóa học đặc trưng Cr, hợp chất Cr (III), hợp chất Cr (VI) ? Câu : Viết ptpu Cr Cr2+, Cr  Cr3+ , Cr3+  Cr2+ , Cr3+  Cr6+, Cr6+  Cr3+ ? Câu : Cr, CrO, Cr2O3, ... tính lưỡng tính ? Câu 10 : Viết pt cân muối cromat đicromat ? Cho biết chuyển hóa màu muối ? Câu 11 : Những kim loại (đã học)có lớp màng oxit bảo vệ không cho nước khí thấm qua ? Câu 12 : Những...
 • 2
 • 268
 • 1

Xem thêm