de k50

đề cuồi kì 2 k50

đề cuồi kì 2 k50
... chia hết cho PP: • pp • khác biệt pp luận • nckh Trình tự nghiên cứu pp có câu bước nckh Đề Logic cuối nóng hổi: A Phần logic cho luận rút gọn đoạn a khôi phục tam đoạn luajanj chứng minh sai ... nhá) b Thực phép chuyển hóa đảo ngược tiền đề lớn tam đoạn luận c Hãy rút tam đoạn luận từ thuật ngữ B Phần ppnckh dạng : cuối sách nhá giống 14 trang 27 8 , tập liên quan đến phát minh, sáng chế...
  • 2
  • 163
  • 0

đề vs đáp án 3 trên 4 link bài tập kì 2 k50

đề vs đáp án 3 trên 4 link bài tập  kì 2 k50
... Choose one answer a 171 12, 5 b 171 12 c 17000 d Không câu Marks: Tiếp câu 1, chi phí biến đổi doanh nghiệp là: Choose one answer a VC = Q2 + 10 b VC = Q + 10Q2 c VC = Q2 + 10Q d Chưa xác định Marks: ... đa là: Choose one answer a 67 .45 0 b 67.090 c 57 .46 0 d Không câu Marks: Tiếp câu 1, hãng đạt doanh thu cực đại mức giá : Choose one answer a P = 47 5 b P = 37 5 c P = 27 5 d Không câu Marks: Tiếp câu ... Không câu Marks: Tiếp câu 6, lợi nhuận hãng : Choose one answer a 37 50 b – 37 50 c 529 0 d Không câu Marks: Khi Chính phủ đánh thuế 40 $/kg, thị trường bị tác động theo hướng: Choose one answer a Đường...
  • 5
  • 289
  • 0

De CCA K50 - Toi (Vi) ppsx

De CCA K50 - Toi (Vi) ppsx
... slide có mẫu sau: Slide Slide Yêu cầu:      Sử dụng Design Template file xmas.pot lưu ổ đĩa Z Trình bày nội dung định dạng slide theo slide mẫu Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp slide (Slide ... mặt hàng vào bảng Thống kê số lượng (không phân biệt loại hàng) Định dạng cột Ngày theo dạng dd-mm-yy Định dạng cột Thành tiền có dấu phân cách hàng nghìn đơn vị tiền tệ đồng Trang trí lại bảng ... slide (Slide Transition) tuỳ ý Thiết lập hiệu ứng chuyển động (Custom Animation) cho đối tượng slide Lưu vào đĩa Z:\ với tên CaKhucGiangSinh.ppt Đề thi gồm có trang Trang 4/6 Phần III: Microsoft...
  • 6
  • 62
  • 0

Xem thêm