TDD 3

Wideband tdd wcdma for the unpaired spectrum phần 3 pps

Wideband tdd wcdma for the unpaired spectrum phần 3 pps
... in [5] for UE and [6] for BS For example, for the UE, the spectral ceiling goes from 35 dBc at 3. 5 MHz deviation to 39 dBc at 12.5 MHz deviation when measured over MHZ bandwidth For the BS, ... as the receive filter attenuation at the adjacent channel frequency relative to the assigned channel frequency) is 33 dB (for UE power class or 3) The corresponding value for the BS is 58 dB 3. 6.2 ... v3.2.0 April 1998, ‘UMTS: Selection Procedures for the Choice of Radio Transmission Technologies of the UMTS’ (UMTS 30 . 03 version 3. 2.0) [2] ITU-R M.1 034 [3] 3GPP TR 25.222 v4.6.0, 2002–12 ‘3GPP;...
  • 29
  • 231
  • 0

3 chiến lược Marketing cơ bản

3 chiến lược Marketing cơ bản
... marketeer Marketing lúc yếu tố dẫn đến thành công doanh nghiệp, “marketeer” (thương nhân) mắc phải lỗi không tha thứ Tung sản phẩm vội vàng Lỗi lớn thường gặp công ty nhỏ Những ý tưởng sản phẩm marketing ... người hâm mộ cuồng nhiệt lời trích, gièm pha Chỉ nêu lưu ý thực tế có công ty thành công với chiến lược "giá thấp nhất” Bài học 2: Cạnh tranh với “giá thấp nhất” cách đề nghị "thêm" Làm để cạnh ... sáng tạo Bài học 3: Tạo thành cách sống Khởi đầu đua xe cải tiến động với số "fan" trung thành bờ biển Daytona, bang Florida, đến NASCAR trở thành "huyền thoại lớn" lĩnh vực marketing Với hàng...
  • 8
  • 1,283
  • 17

Xem thêm