Bài tập tìm, sửa lỗi sai và viết lại câu phức môn Ngữ pháp tiếng Anh hay, chọn lọc, có đáp án (mistake and corection, rewrite sentences in English Grammar)

BÀI tập VIẾT lại câu CHUYÊN đề NGỮ PHÁP TIẾNG ANH tập 2

BÀI tập VIẾT lại câu CHUYÊN đề NGỮ PHÁP TIẾNG ANH tập 2
... gặp khó khăn nói tiếng anh 76 I wish I hadn‟t told him this story Câu ao ước khứ: S + wish + S + had + PP Dịch nghĩa: Tôi hối hận kể cho anh câu chuyện => Tôi ước không kể cho anh câu chuyện 77 ... Peter felt so happy Rút gọn mệnh đề trạng ngữ: chủ ngữ mệnh đề giống Chủ động dùng Ving; Bị động dùng PP (bỏ liên từ chủ ngữ) Dịch nghĩa: Khi Peter trao tặng giải anh cảm thấy hạnh phúc 94 The police ... as … So sánh với tính từ/ trạng từ ngắn: adj/ adv + er + than… Dịch nghĩa: Anh giỏi bố anh => Bố anh không giỏi anh 62 She avoided being recognized by wearing dark glasses Cấu trúc: Chủ động:...
 • 14
 • 2,861
 • 19

Bài tập về sửa lỗi sai

Bài tập về sửa lỗi sai
... looking forward to go to Europe after she finishes her studies at the university A B C D 83 They said that the man jumpeds off of the bridge and plunged into the freezing water A B C D 84 Mr.Anderson...
 • 10
 • 2,444
 • 82

Bài tập phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học môn tiếng anh

Bài tập phát hiện lỗi sai trong đề thi đại học môn tiếng anh
... time + to sth: thời gian để làm bướcgiải tập trọng âm Trọng âm tiếng Anh ví dấu tiếng Việt Nếu phát âm sai, bạn làm sai nghĩa từ câu Thực tế, phát âm tiếng Anh trở ngại lớn với nhiều teen mình, ... thi miễn phí tổng hợp Không thi Đại học môn tiếng Anh tập chọn từ điền vào chỗ trống Đây dạng tổng hợp nhiều dạng kiến thức ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc… mà học sinh học toàn khóa Để làm tốt dạng ... Ving – B đáp án câu Thì hợp Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, Thì (tense) động từ coi tảng suốt trình học Đó lí cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, đại học cao đẳng, dạng tập có liên quan tới hợp...
 • 67
 • 111
 • 0

bài tập ngữ pháp tiếng anh hay nhất

bài tập và ngữ pháp tiếng anh hay nhất
... dïng: - Th× HTHT thay v× dïng th× TLHT - Th× HT§ thay v× dïng th× TL§ * Sau As vµ While ta hay dïng ®éng tõ th× tiÕp diƠn GERUNDS & INFINITIVES 27 A DANH ĐỘNG TỪ: (Gerund) Danh động từ có cấu ... That cã thĨ dïng thay cho Who, Whom, Which M§QH x¸c ®Þnh eg That is the car that he bought last month Whose: lµ mét §TQH, ®øng sau danh tõ chØ ngêi vµ thay cho tÝnh tõ së h÷u tríc danh tõ Whose còng ... since you came here SỰ HỒ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ Theo luật chung động từ hòa hợp với chủ ng÷ no ù- tức – chủ ngữ số động từ theo sau số ngược lại chủ ngữ số nhiều theo sau động số nhiều Tuy...
 • 105
 • 477
 • 4

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) đáp án

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án
...  => m Fe(OH)x = (56 + 17x ). 0,1 Mà : < HS = 9, 05 : ( 5,6 + 1,7 x) < => 9, 05 < 5,6 + 1,7 x => x > ( 9, 05 – 5,6 ) : 1,7 = 2, 03 Chọn x = => HS % = ( 9, 05 : 1 0,7 ). 100% = 8 4,5 8% Bài tóan hiệu suất ... Bài tập : ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... a/Từ 1 1, 2g hh kim lọai ta thu 3 9, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 3 9, 6 – 1 1, 2): 3 5,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4 .22.4 = 8 ,9 6 lít Bài giải b/Lấy 2 2,4 g...
 • 84
 • 2,903
 • 31

ESTE bai tap chon loc co dap an

ESTE bai tap chon loc co dap an
... A HCOOH B CH3COOH C CH2=CH-COOH D CH3CH2COOH Câu 21: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu muối an ehit Hãy cho biết công thức chung thoả mãn? A HCOOR B R-COO-CH=CH-R’ C R-COO-C(R)=CH2 ... điều kiện ? A CH3COOCH2 CH3COOCH CH3COOCH2 B CH3COOCH2 CH3COOCH C CH3COOCH2 HOCH2 CH3COOCH2 HOCH D HOCH HOCH CH3COOCH2 Câu 29: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu este E chức có ... 4,04 gam hỗn hợp rượu đồng đẳng liên tiếp Công thức cấu tạo este là: A HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C CH2=CH-COOCH3 CH2=CH-COOC2H5 D đáp án khác ...
 • 2
 • 831
 • 21

bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (unit 9) đáp án

bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (unit 9) có đáp án
... TEST OF UNIT 7.A 8.B 9. A 17.A 18.D 19. D 27.B 28.B 29. B 37.C 38.B 39. B 47.D 48.B 49. C 10 C 20 B 30 D 40 C 50 A TEST OF UNIT 10 10 B B A B C A A C B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A B C A C ... 48.A D 19 B 29 A 39 D 49 C 10 D 20 A 30 A 40 C 50 D TEST OF UNIT 13 D C C B A D C C D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 B 15 D 16 C 17 A 18 D 19 C 20 C 21 B 22 C 23 B 24 D 25 C 26 B 27 D 28 A 29 B 30 D ... 37 A 47 D 18 C 28 C 38 C 48 A 19 D 29 C 39 C 49 D 20 A 30 A 40 A TEST OF UNIT 16 D D A C D A A 26 27 28 29 30 31 32 A D C A D A B 24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C B A D C C...
 • 26
 • 6,342
 • 15

bài tập tiếng anh lớp 10 HKI ĐÁP ÁN

bài tập tiếng anh lớp 10 HKI CÓ ĐÁP ÁN
... documentary D deliver D printer D miraculous D family D impossible D prohibit D 18D 28B 38B A 19D 29C 39C 10A 20C 30B 40B B VOCABULARY + UNIT – ( suu tam ) Marie Curie was ………………… the Nobel Prize in chemistry ... difficultly D easily The fire alarm went off when smoke rose A exploded B shouted C rang D burned 10 During his break, Mr Pike used to drink tea with his fellow peasants A workers B mechanics C ... of their intentions A demonstrate B demonstrative C demonstration D demonstrating KEYS B C B C C 10 D C A C D 11 12 13 14 15 D A D D A 16 17 18 19 20 D A D C C 21 22 23 24 25 A D A D B 26 27 28...
 • 28
 • 5,504
 • 20

BÀI tập hóa hữu lớp 11 CHỌN lọc đáp án

BÀI tập hóa hữu cơ lớp 11 CHỌN lọc có đáp án
... Axitcacboxylic 49 Phần : Đáp án Th.S Lê Hữu An 63- 65 Phần 1: Bài tập CHUYÊN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 1: Thành phần nguyên tố hợp chất hữu A thiết phải cacbon, thường H, hay gặp O, N ... dung dịch HCOONa dung dịch C6H5ONa lắc mạnh A phân lớp ; dung dịch suốt hóa đục B Dung dịch suốt hóa đục C phân lớp ; dung dịch suốt D Xuất phân lớp ống nghiệm Câu 156: Ảnh hưởng nhóm -OH ... 2: đồng phân cấu tạo C5H10O khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 3: xeton công thức phân tử C5H10O ? A B C D Câu 4: đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng...
 • 61
 • 521
 • 0

Bai tap phuong phap ham so chon loc(co dap an)

Bai tap phuong phap ham so chon loc(co dap an)
... 14 Dấu đẳng thức xảy t = x = y = z = 14 Vậy GTLN A , đạt đợc x = y = z = Bi Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s thc m cho phng trỡnh sau cú nghim thc: (m - 3) x + ( 2- m)x + - m = (1) Gii k x t t = x ;...
 • 8
 • 153
 • 0

Tuyển tập bài tập hình học Oxy chọn lọc đáp án

Tuyển tập bài tập hình học Oxy chọn lọc có đáp án
... −4 ⇒ B (−3; −4) 2 Bài toán giải xong Tổng hợp toán đặc sắc 26 www.tilado.edu.vn HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG Đề 32 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD phương trình đường ... điểm AM ⇒ A (1; 3) Bài toán giải xong Tổng hợp toán đặc sắc 29 www.tilado.edu.vn HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG Đề 36 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD A (−2; 6), đỉnh ... điểm B (a; b) Ta B ∈ (C) ⇒ phương trình Tổng hợp toán đặc sắc 37 www.tilado.edu.vn HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG BE ⊥ BF ⇒ phương trình Từ ta điểm B Bài toán giải xong ( Bài lười tính...
 • 42
 • 323
 • 0

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( 8 chuyên đề bản đáp án)

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( 8 chuyên đề cơ bản có đáp án)
... receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form The car (break) down and we (have) home The boys (swim) to walk while the girls (sunbath) My father (come) in, (look) and (tell) ... 'comrade ( ồng chí)/ 'marmalade (mứt cam)/ 'coffee/ 'decade (thập niên, mười năm)/ com'mittee (uỷ ban)/ 'insect (côn trùng)/ 'coffer (két đựng bạc)/ 'offer/ 'pilfer ( n cắp vặt)/ 'suffer (chịu khổ, ... applauding (sau insist V-ing) 18 to throw (sau admit động từ to) 19 being surprised (sau didn't mind V-ing), phía sau by nên ta phải sử dụng thể bị động 20 to be invited (sau hope động từ to,...
 • 234
 • 2,741
 • 29

BÀI tập TIẾNG ANH 11 cả năm đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH 11 cả năm có đáp án
... VOCABULARY Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase 11 I write home once a week because I want to _ with my family A see C keep in touch B touch ... write the correct sentences 36 In this summer, I went to Finland with my girlfriend (A) (B) (C) (D) 11 37 We study hard in high school in order to entrance a good university (A) (B) ... outlook Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase 11 Please off your shoes when you come in the house A bring B take C remove D put 12 His...
 • 112
 • 3,358
 • 7

bài tập tiếng anh phần đọc hiểu đáp án

bài tập tiếng anh phần đọc hiểu có đáp án
... so sánh lại phần thông tin gạch với đáp án chọn kiểm tra lần xem lựa chọn xác chưa Với câu khó chưa tìm đáp án, lúc em tìm đáp án Nếu không tìm được, bỏ qua.Các em 30 giây đến phút để làm phần ... kiểm tra lại đáp án xử lý câu hỏi khó.(30 giây- phút) Phương pháp luyện tập kỹ làm được áp dụng với đọc hiểu đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Tiếng Anh Tuy nhiên, em cần lưu ý đọc đề thi ... (khoảng 400 từ) số câu hỏi gấp đôi (10 câu), dạng câu hỏi phong phú (3-4 dạng câu hỏi) so với đọc đề thi tốt nghiệp THPT Chúng ta xem đọc hiểu đề thi tuyển sinh Cao đẳn môn Tiếng Anh năm 2010...
 • 37
 • 2,746
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về sửa lỗi sai trong tiếng anhbài tập về sửa lỗi sai trong tiếng anh có đáp ánbài tập về sửa lỗi sai trong tiếng anh lớp 6bài tập 3 sửa lỗi saibài tập tiếng anh 11 nâng cao có đáp ánbài tập tiếng anh 11 unit 4 có đáp ánbai tap trac nghiem tieng anh ve danh tu co dap anbai tap trac nghiem tieng anh ve mao tu co dap anbai tap bo tro tieng anh 7 unit 2 co dap anbai tap tieng anh 12 nang cao co dap anbai tap tieng anh hki lop 6 co dap ánbài tập tiếng anh 12 unit 1 có đáp ánbài tập tiếng anh về các thì có đáp ánbài tập tiếng anh 11 unit 1 có đáp ánbài tập tiếng anh theo chuyên đề có đáp ánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây