ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁYi :Hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY: Hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm (Kèm file cad)

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY: Hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm (Kèm file cad)
... THIT K CC CHI TIT MY A Tớnh toỏn b truyn Svth: đỗ văn vinh lớp ck5 k5 Đồ áN CHI TIếT MáY GVHD: HOàNG XUÂN KHOA Sơ đồ truyền đai Tiết diện A d2 2 b d1 a : khoảng cách hai trục bánh đai 1,2 ... (N.mm) Svth: đỗ văn vinh lớp ck5 k5 40 Đồ áN CHI TIếT MáY GVHD: HOàNG XUÂN KHOA Biu mụmen trờn trc II Svth: đỗ văn vinh lớp ck5 k5 41 Đồ áN CHI TIếT MáY GVHD: HOàNG XUÂN KHOA c, Tớnh chớnh ... (N.mm) Svth: đỗ văn vinh lớp ck5 k5 46 Đồ áN CHI TIếT MáY GVHD: HOàNG XUÂN KHOA Biu momen trờn trc III Svth: đỗ văn vinh lớp ck5 k5 47 Đồ áN CHI TIếT MáY GVHD: HOàNG XUÂN KHOA c, Tớnh chớnh...
 • 66
 • 293
 • 0

Đô án chi tiết máy hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

Đô án chi tiết máy hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh
... ra: Hộp giảm tốc bánh trụ, hộp giảm tốc bánh côn côn - trụ; hộp giảm tốc trục vít, trục vít-bánh bánh răng- trục vít; hộp giảm tốc bánh hành tinh; hộp giảm tốc song động cơ Hộp giảm tốc sử dụng ... vận tốc góc giảm mômen xoắn gọi hộp tăng tốc -Tùy theo tỷ số truyền chung hộp giảm tốc, người ta phân ra: Hộp giảm tốc cấp hộp giảm tốc hai cấp -Tùy theo loại truyền động hộp giảm tốc phân ra: Hộp ... lên ổ Số cấp hộp giảm tốc chọn tùy thuộc vào tỉ số truyền chung hộp -Hộp giảm tốc bánh trụ cấp: Được sử dụng tỷ số truyền u ≤ ÷ (nếu dùng bánh trụ thẳng u ≤ ) -Hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp: Được...
 • 73
 • 288
 • 1

Đồ án thiết kế chi tiết máy hộp giảm tốc côn trụ hai cấp

Đồ án thiết kế chi tiết máy hộp giảm tốc côn trụ hai cấp
... từ trục đến chi tiết lắp trục ngợc lại Mối ghép then đơn giản chế tạo lắp ghép nên đợc dùng rộng rãi, then đợc dùng nhiều then So với mối ghép then,mối ghép then hoa đảm bảo cho chi tiết lắp trục ... 48(mm) 3.3.4 Kim nghim trc v bn mi Kết cấu trục thiết kế đợc phải thoả mãn điều kiện: s = [s] cụng thc 10.19 trang 195 {1} Trong ú : [s] H s an ton cho phộp , [s] = 2,5 - hệ số an toàn xét ... lăn lắp trục theo k6, kết hợp then không tăng bền bề mặt, tra bảng10.9 trang 197 {1} ta có: ky=1,6 SVTT : Phm Vn Lut Lp : 08CCK2 48 48 ỏn chi tit mỏy GVHD : Hunh Vn Nam Khi gia công trục có...
 • 65
 • 1,040
 • 0

đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tải (hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm) đề số 1

đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tải (hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm) đề số 1
... hộp giảm tốc) - Chi u lực theo phương Ox ta 1 1 11 11 11  Giải hệ ta được:Flx 11= 735,85(N) Flx10=735,85(N); - Chi u lực theo phương Oy ta 11 11 11  Giải hệ ta được: Fly 11= 267,83 (N); Fly10=267,83 ... lắp then theo k6 Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mô men kết cấu trục vào hộp giảm tốc y x z o Fly10 Fly 11 F y13 Fx13 Flx10 Fly10 F lx 11 Fly 11 F y13 34 013 ,78 MY (Nmm) Flx10 Fx13 Flx 11 93452,95 MX (Nmm) ... 2aw1.cos/ [m.(u1 +1) ] = 2 .13 7 .1/ [2.(4,49 +1) ] = 27,32 Chọn số bánh dẫn là: Z1 = 27 Số bánh bị dẫn là: Z2 = u1Z1= 4,49 27 = 12 1,23 Chọn số Z2 = 12 1 Do tỉ số truyền thực um = 12 1/27 = 4,48 Góc prôfin...
 • 65
 • 407
 • 6

Thiết kế các chi tiết máy cho hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm

Thiết kế các chi tiết máy cho hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm
... l chiu di then v chiu di may (mm) - b, h l chiu rng v chiu cao ca then (mm) [d] l ng sut dp cho phộp vi vt liu then bng thộp 45 chu ti trng va p va [d] = 100MPa ; - [c ] ng sut ct ng sut ct cho ... F1 ] = 237 Mpa Ta chn ng sut cho phộp chung cho c hai bỏnh rng : [ [ H1 F1 ] = 481,2 Mpa ] = 237 Mpa 2- ng sut cho phộp ca b truyn cp nhanh a-ng sut tip xỳc cho phộp : [ 0H ] = (oH lim/SH)*ZR* ... hn ng sut quỏ ti cho phộp [H]max v [F1]max * Ta cú ng sut quỏ ti cho phộp [H]max v [F1]max c xỏc nh nh sau: [ H ] max = 2,8. ch [ F ] max = 0,8. ch Vy sut quỏ ti cho phộp [H]max v [F1]max...
 • 52
 • 4,232
 • 15

thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm đề 1 đại học chính qui

thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm đề 1  đại học chính qui
... 2 61, 87 N Ft1 = 2002,5 N Fr1 = 218 2,45 N 11 .2 Vẽ biểu đồ mômen Tại mặt phẳng đứng y: y = - Fdy Fy10 + Fr1 - Fy 11 = mA = Fdy l12 + Fr1.l13 - Fy 11 l 11 = Fy 11 = (Fdy l12 + Fr1.l13)/l 11 ... + 218 2,45 53) /10 6 = 13 39,4 N Fy10 = Fr1 - Fy 11 - Fdy = 218 2,45 13 39,4 453,56 = 389,49 N Tại mặt phẳng ngang x: x = Fdx + Fx10 Ft1 + Fx 11 = m0 = -Fdx.l12 Ft1.l13 + Fx 11. l 11 = Fx 11 = ... K49 Theo bảng 10 .12 trang 19 9 tài liệu [1] : K dB K = 1, 76 K = 1, 54 1, 76 + 1, 06 ,86 = = ,1 1,54 + 1, 06 ,80 = = 1, 99 KdB 2 61, 6 = 3,05 ,1 40 ,79 + ,05 15 1,7 sB = = 1, 88 1, 99 10 ,15 + 14 ,78 sC...
 • 66
 • 343
 • 0

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai làm việc 2 ca thời gian phục vụ 12500 giờ, f=11700n,d=400mm,v=0,53m,s đại học chính qui

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai làm việc 2 ca thời gian phục vụ 12500 giờ, f=11700n,d=400mm,v=0,53m,s  đại học chính qui
... 3757. 42, 5 = 1596 72 (Nmm) MX2A = MX2B = MtX2C = FlY20 l 22 = 21 25 60 = 127 500 (Nmm) MpX2C = MtX2C + MZ2C = 127 500 + 1596 72 = 28 71 72 (Nmm) MX2D = FlY20 l23 - FY23.(l23 - l 22) + MZ2C = 21 25.134 - 27 69.(134 ... FlY 20 + FY 23 + FY 24 + FY 25 + FlY 21 = ⇒ FlY20 - FY23 + FY24 - FY25 + FlY21 = Phương Trình mô men : ∑ M ( A) = FY23 l 22 - FY24 l23 + FY25 l24 - FlY21 l21 = ⇒ FlY20 = 21 25 (N) FlY21 = 21 25 (N) ... +1596 72 = 23 9516 (Nmm) p M X2E = FlY21 (l21 - l24 ) = 21 25 (26 8 – 20 8) = 127 500(Nmm) MtX2E = MpX2E + MZ2E = 127 500 + 1596 72 = 28 71 72 (Nmm) + Trong mặt phẳng xOz MY2A = MY2B = MY2C = FlX20 l 22 =...
 • 62
 • 524
 • 2

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai làm việc 2 ca thời gian phục vụ 14000 giờ,f=13500n,v=0,35m,s,d=350mm đại học chính qui

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai làm việc 2 ca thời gian phục vụ 14000 giờ,f=13500n,v=0,35m,s,d=350mm  đại học chính qui
... 2, 17 2, 17 2, 03 2, 03 2, 23 2D 65 2, 28 2, 52 2,09 2, 03 2, 58 2E 50 2, 17 2, 17 2, 03 2, 03 2, 23 3B 50 2, 17 2, 17 2, 03 2, 03 2, 23 3D 45 2, 12 2,06 2, 0 1,64 2, 21 3E 45 2, 12 2,06 2, 0 1,64 2, 21 Kτd sσ sτ s 2, 03 ... + MZ2C = 321 245 + 140968 = 4 622 13 Nmm MX2D = FlY20 l23 + FY23.(l23 - l 22) + MZ2C = 522 3,5.139– 23 64.(139 – 61,5) +140968 =683 825 Nmm MpX2E = FlY21 (l21 - l24 ) = 522 3,5 (27 8 – 21 6,5) = 321 245 ... FX23 l 22 + FX24 l23 + FX25 l24 + FlX21 l21 = Thay số ta được:Flx20 = 124 05 N Flx21 = 124 05 N ⇒ Lực tổng gối đỡ Flt20 = Fl X 20 + FlY 220 Fl X 21 + Fl Y 21 124 0 52 + 522 3,5 = = 13460 N 124 05 + 522 3,5...
 • 66
 • 877
 • 2

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai lực kéo băng tải 12000n, vận tốc băng tải 0,49mtrên giây đại học chính qui

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền đai lực kéo băng tải 12000n, vận tốc băng tải 0,49mtrên giây  đại học chính qui
... 1727682 B THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI I Chọn loại đai tiết diện đai Dựa vào bảng 4.13 hình 4.1 ta chọn loại đai đai thang thường loại B II Tính thông số truyền đai Tính đường kính bánh đai, chiều ... vòng) Hệ số khả tải động: Cd=2,754 712 =24,6 kN < C= 26,2kN Vậy ổ đảm bảo khả tải động b Khả tải tĩnh Tra bảng 11.6 ta được: hệ số tải trọng hướng tâm X0 =0,6 hệ số tải trọng dọc trục Y0=0,50 Tải ... động chọn thỏa mãn điều kiện an toàn mở máy làm việc II Phân phối tỉ số truyền - Xác định tỉ số truyền Ut hệ thống dẫn động Ut = Trong đó: nđc số vòng quay động (v/ph) nlv số vòng quay băng tải...
 • 67
 • 350
 • 2

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích đề 1 đại học chính qui

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích đề 1  đại học chính qui
... 0,002.73 .1, 205 K HV = + 15 5 = 1, 186 3, 41 1 ,18 6. 31. 70,29 = 1, 013 2.80237,5 .1, 057 .1, 13 => K H = 1, 057 .1, 13 .1, 013 = 1, 210 H = 274 .1, 516 .0,835 2.80237,5 .1, 210 .(3, 41 + 1) = 444 ,12 ( MPa) 70,29 31. 3, 41 Xác ... ) l 11 240 R x10 = Frk + Ft1 R x 11 = -256,86 +14 52,72-396,72=799 ,14 (N) +) F y = R y10 Fr1 + R y 11 = M x0 = Fr1 l12 R y 11 l 11 = F l r1 12 => Ry 11 = l = 11 528,8 .12 0 = 264,4( N ) 240 R y10 = ... 0,006.73 .1, 205 => KFV = + 15 5 = 3,558 3, 41 3,558. 31. 70,29 = 1, 0 31 2.80237,5 .1, 1 31. 1,37 => KF = 1, 1 31. 1,37 .1, 0 31 = 1, 598 Vậy : F = 2.80237,5 .1, 598 0,697.0,755.3,64 = 11 2, 71 (MPa) 70,29. 31. 2 F = F1...
 • 76
 • 680
 • 2

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích làm việc 2 ca thời gian phục vụ 20000 giờ, va đạp nhẹ đại học chính qui

Thiết kế hệ dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích làm việc 2 ca thời gian phục vụ 20000 giờ, va đạp nhẹ  đại học chính qui
... chõn rng df1 = d1 2r = 29 8,76 - 2 11 ,22 = 27 4,34 mm df2 = d2 2r = 624 ,63 - 2 11 ,22 = 6 02, 19 mm Vi r = 0,5 025 d1 + 0,05 = 0,5 025 ì 22 ,23 + 0,05 = 11 ,22 mm d1 = 22 ,23 tra t bng 5 .2 theo bc xớch 7)Kim ... = M23 = M x 21 2 + M y 21 2 = 108504, 32 + 315549 ,25 2 = 333683 ,25 Nmm Ti mt ct i qua thit din 24 l : Mx 22 = F20.l23 Fr3.(l23 l 22) = 21 48,6 1 12, 5 24 73,3(1 12, 5 50,5) = 88373 Nmm My 22 = Fx20.l23 ... -Fr3'.l24 + Fr2.l23 - Fy21.l21 = Fy20 + 24 73,3 649,4+ Fy21=0 -Fy21 .22 5 + 649,4 1 12, 5 - 24 73,3(174,5+50,5) = Fy20 = -21 48,6 N Fy21= -21 48,6 N + T h (3) ta cú : Fx21.l21 + Ft3(l 22+ l24)+Ft2.l23 =...
 • 45
 • 287
 • 0

tính toán thiết hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm với bộ truyền ngoài

tính toán thiết hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm với bộ truyền ngoài
... triển phân đôi - Nhờ mà hộp giảm tốc loại nói chung nhẹ 20% so với hộp giảm tốc khai triển dạng bình thờng Nhợc điểm: - Nhợc điểm hộp giảm tốc phân đôi bề rộng hộp giảm tốc tăng cấp phân đôi làm ... Tính toán thiết kế hệ dẫn động xích tải Phần TíNH TOán động học - Với phơng án thiết kế hộp giảm tốc hai cấp phân đôi cấp chậm ta gặp phải u điểm nhợc điển nh sau: Ưu điểm: - Tải trọng đợc phân ... 1074375 Phần TíNH TOáN THIếT Kế CHI TIếT MáY I TíNH toán thiết kế truyền hộp giảm tốc - Do truyền hộp giảm tốc cặp bánh ăn khớp với điều kiện che kín đợc bôi trơn đầy đủ, dạng hỏng mà truyền thờng...
 • 57
 • 5,642
 • 31

Thiết kế dân động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bánh răng trụ nghiêng bộ truyền xích

Thiết kế dân động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bánh răng trụ nghiêng bộ truyền xích
... TÍNH THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN Với hệ dẫn động xích tải , tính thiết kế truyền theo trình tự: Bộ truyền cấp nhanh Bộ truyền cấp chậm Bộ truyền xích →Chọn khớp 2.1 .Bộ truyền cấp nhanh ( cặp bánh trụ ... cặp lực dọc trục Fa3 Fa3’; Fa4 Fa4’ ngược chiều triệt tiêu truyền động hoạt động bình thường 3.2.Tính thiết kế trục 3.2.1.Lập sơ đồ tính khoảng cách : Hộp giảm tốc bánh phân đôi cấp chậm (hình ... LĂN,BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC, TÍNH CÁC YẾU TỐ HỘP GIẢM TỐC VÀ CHỌN CÁC KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH 4.1.Tính chọn ổ lăn 4.1.1.Chọn ổ lăn: Các trục không chịu lực dọc trục cặp bánh nghiêng phân đôi lực dọc trục bị...
 • 62
 • 604
 • 1

Thiết kế hệ dấn động cơ khí dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích p3=5,12kw,n3=145 vòng trên phút, tỷ số truyền ux=2,1

Thiết kế hệ dấn động cơ khí dẫn động hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm bộ truyền xích p3=5,12kw,n3=145 vòng trên phút, tỷ số truyền ux=2,1
... triệu vòng với : Li = 60.ni.Lh/ = 60.ni.18000/ = 1,08.ni (triệu vòng ) bảng 16:trị số tải trọng động, số vòng quay khả tải động Gối đỡ trị số tải trọng Số vòng quay động Qi (N) (triệu vòng) Khả ... trọng động: Qi = X.V.Fri.kt.kđ (1) đó: Fri-là tải trọng hớng tâm ; V-là hệ số kể dến vòng quay, vòng quay nên V = 1; kt-là hệ số kể đến ảnh hởng nhiệt độ, với t < 100oC => kt = 1; lấy kđ-là hệ số ... đạt: Ra = 2,5 0,63 um, theo bảng 10.8, hệ số tập trung ứng suất trạng thái bề mặt KX = 1,06 không dùng phơng pháp tăng bền bề mặt, hệ số tăng bền Ky = -là hệ số kích thớc kể đến ảnh hởng kích thớc...
 • 56
 • 335
 • 0

đồ án môn học chi tiết máy chế tạo hộp giảm tốc

đồ án môn học chi tiết máy chế tạo hộp giảm tốc
... Bulụng ghộp bớch np v thõn- d3 Vớt ghộp np - d4 Vớt ghộp np ca thm-d5 Kớch Tõm l bulụng cnh - E2 thc gi trc B rng mt ghộp bulụng cnh - K2 Mt bớch Chiu dy bớch thõn hp- S3 ghộp np v thõn Chiu dy ... cỏc chi tit theo kớch thc chiu di v sai s v lp ghộp lm cho v trớ bỏnh rng trờn trc khụng chớnh xỏc Trong hp gim tc bỏnh rng tr, bự vo sai s ú thng ly chiu rng bỏnh rng nh tng lờn so vi chiu ... hp- S4 B rng bớch np v thõn-K3 B rng bớch tớnh c chiu dy np hp hoc thõn hp Mt hp Mt hp Khe h gia cỏc chi tit Chiu dy -S1 ( khụng cú phn li) Chiu dy -S1 ( khụng cú phn li) B rng mt hp- K1 v...
 • 44
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ dẫn đông băng tải hộp giảm tốc phân đôi cấp chậmthiet ke hop giam toc phan doi cap chamthiêt kế trục của hộp giảm tốc phân đôi cấp chậmtính toán thiết hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm với bộ truyền ngoàiđồ án môn học chi tiết máy chương 1đồ án môn học chi tiết máyđồ án môn học chi tiếtbản thuyết minh đồ án môn học chi tiết máy tính toán thiết kế hệ dẫn động tời kéođồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tảiđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ thống dẫn động băng tảithiết kế đồ án môn học chi tiết máy đề 2 phương án 2giáo trình hướng dẫn thiết kế đồ án môn học chi tiết máy phạm hùng thắngđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động cơ khí bánh đaihướng dẫn thiết kế đồ án môn học chi tiết máyđồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh bo truyen dai thang2007 15 QD BTC sua doi bo sung QD 09 2006 danh muc hang hoa NK uu dai CEPT 2006 20132002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung Quoc2007 26 QD BTC Bieu thue NK uu dai dac biet ASEAN Trung Quocservices sectoral classification list 0Print SV chapter 1 overview of negotiationĐơn trình bàyufphieu dang ky va thuyet minh de tai hssv22314Bệnh trĩ khi mang thai có nguy hiểm không?Bài 10. Đồng chíHoa Kỳ RegulationMalaysia GSGN1MYS2Indonesia GSGN1IDN2Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”.thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân – nguồn nước mặtTrung Quốc GSCMN1CHN1S2Development through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankON TAP CAC CHUYEN DE MON TOAN LOP 3Clearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCulture and psychology 5th edition matsumoto test bankDevelopmentally appropriate practice curriculum and development in early education 5th edition carol gestwicki test bank