Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Xích Tải (Kèm File Autocad Full)

Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ

Đồ án tốt nghiệp tính toán  thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ
... e f: b:] L6D fH L O L fB< p e - * 9- "9 f - /-0 -)/ ) - 1} )./ )~~ )/}- ). fB9 )} )- 11 ) .).~ )./ )- })} ).p 1/ )~ ) .1 ). ) / }) ).p 1/ ) )./ ).- )p A E - \9 \9 r / w \9 , ? 9f pYpY :] AH e ... 58 ?^ ?7 e ) bB L bM ^ ,...
 • 90
 • 324
 • 0

thiết kế hệ thống xử lý bụi sinh ra từ công đoạn bằm trấu cho phân xưởng ép trấu tạo viện trước khi thải ra môi trường không khí

thiết kế hệ thống xử lý bụi sinh ra từ công đoạn bằm trấu cho phân xưởng ép trấu tạo viện trước khi thải ra môi trường không khí
... PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI 4.1 Lựa cho n phương pháp xử lý bụi cho phân xưởng ép trấu tạo viên Việc lựa cho n phương án xử lý tối ưu ... hệ thống xử lý bụi sinh từ công đoạn bằm trấu cho phân xưởng ép trấu tạo viện trước thải môi trường không là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và môi trường xung ... LỰA CHO N PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI ……………… 4.1 Lựa cho n phương pháp xử lý bụi cho phân xưởng ép trấu tạo viên……… 4.2 Tinh toán thiết kế...
 • 20
 • 203
 • 1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa quá trình công nghệ sản xuất thức ăn gia súc dạng bột

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa quá trình công nghệ sản xuất thức ăn gia súc dạng bột
... biến thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam 2.2 Quy trình công nghệ chế biến thức ăn gia súc tổng hợp 2.2.1 Thức ăn gia súc gia cầm v kỹ thuật chế biến 2.2.2 Một số nguyên công sản xuất thức ăn gia súc ... Đa số thức ăn chăn nuôi đòi hỏi phải chế biến, l thức ăn tổng hợp, trừ phần nhỏ thức ăn cho súc vật ăn tơi nguyên Các dạng sản phẩm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm gồm: thức ăn không qua ... hình nghiên cứu v chế tạo dây chuyền chế biến thức ăn gia súc 2.3.1 Nghiên cứu v chế tạo thiết bị chế biến thức ăn gia súc giới Trên giới, ng nh công nghiệp sản xuất chế biến thức ăn gia súc gia...
 • 140
 • 462
 • 5

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô
... TRÊN Ô TÔ D NG H TH NG Đ NG CUNG C P NHIÊN LI U 1.1.1 H th ng cung c p nhiên li u ñã ñang s d ng 1.1.2 H th ng cung c p nhiên li u ñ ng xăng 1.2 H TH NG ETCS-I 1.2.1 Mô t Góc m c a bư m ga thông ... t k h th ng t ñ ng cung c p nhiên li u dùng ñ ng ñi n m t chi u Chương 4: Đi u n h th ng cung c p nhiên li u ñ ng ô ng d ng ñi u n m CHƯƠNG T NG QUAN V H TH NG CUNG C P NHIÊN LI U ĐI N T 1.1 ... m ga mô ph ng k t qu ph n m m Matlab Sinmulink 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Nghiên c u t ng quan v h th ng ñi u n bư m ga ñi n t , h th ng c p nhiên li u cho ñ ng ô tô, c m bi n s d ng ô kh i...
 • 26
 • 412
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động máy định hình gạch men

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động máy định hình gạch men
... 2.2.4 Kháu trạn g men, in lủa :  Trạng men âãø tảo men cho viãn gảch, men âỉåüc chãú tảo tu theo cäng nghãû men â nãu åí trãn  Kháu in lủa âãø tảo hoa vàn cho viãn gảch Mu men v hoa vàn viãn ... cäng âoản trạng men, in lủa Khoa PFIEV Trang - 11 - Âäư ạn täút nghiãûp âktâ mạy âënh hçnh gảch men Thiãút kãú hãû thäúng 2.2.3 Kháu chøn bë men: Men mu, engobe dng âãø trạng men, in lủa âỉåüc ... âënh hçnh gảch men Thiãút kãú hãû thäúng Chỉång TÄØN G QUAN VÃƯ CÄNG TY GẢC H MEN COSEVCO 1.1 GIÅÏI THIÃÛU TỌM TÀÕT VÃƯ CÄNG TY: 1.1.1 Giåïi thiãûu vãư cäng ty COSEVCO: Cäng ty gảch men Cosevco...
 • 123
 • 449
 • 0

Phân tích thiết kệ hệ thống quản lý lao động tiền lương

Phân tích thiết kệ hệ thống quản lý lao động tiền lương
... ca h thng qun lý lao ng tin lng - H thng qun lý lao ng tin lng cú chc nng thng xuyờn thụng bỏo cho ban lónh o v vic t chc lao ng v tin lng - Vi chc nng nh võy, h thng qun lý lao ng tin lng cú ... tin lng cú nhim v luụn cp nht h s ngi lao ng theo quy nh, thng xuyờn b xung nhng thụng tin thay i quỏ trỡnh cụng tỏc ca ngi lao ng, vic theo dừi v qun lý ngi lao ng toỏn tin lng l nhim v quan trng ... tới tầm quan trọng việc phân tích vấn đề quản lý ứng dụng vào vi tính Đó vấn đề nhiều hạn chế đội ngũ nhân viên việc quản lý quan nớc ta Chỳng em nghiờn cu bi toỏn qun lý lao ng tin lng ỏp dng...
 • 12
 • 170
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui mô trang trại công suất 350m3ng.đêm

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui mô trang trại công suất 350m3ng.đêm
... tìm nhiều công nghệ xử nước thải thích hợp là: SVTH: Đỗ Thị Hoàng Yến Trang Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm” ... NGUỒN Trang Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm” Đối với các sở chăn nuôi có quy lớn, để rút ngắn thời gian xử ... lượng cặn lơ lửng nước thải chăn nuôi khá lớn SVTH: Đỗ Thị Hoàng Yến Trang 10 Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm”...
 • 18
 • 179
 • 0

Luận văn công nghệ môi trường Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công suất 25.000m3ngày

Luận văn công nghệ môi trường Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công suất 25.000m3ngày
... Đề tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước, mợt nhu cầu thiết ́u cho toàn ... : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP I HIỆN TRẠNG VỀ CẤP ... tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày tớc Long Thành – Dầu Giây sẽ có các tún ớng cấp nước Ø800...
 • 111
 • 163
 • 0

Đồ án chi tiết máy (BKHCM): Hộp giảm tốc 2 cấp, bánh răng đồng trục (THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN)

Đồ án chi tiết máy (BKHCM): Hộp giảm tốc 2 cấp, bánh răng đồng trục (THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN)
... căng 12 22 324 97 8,43 2, 2 2, 25 2, 15 1,75 10 25 325 74 324 97 21 ,23 5,3 - 2, 25 - 1,75 13 30 36158 324 97 15,79 3 ,29 2, 28 2, 25 2, 32 1,75 23 35 128 539 1098 12 36,04 7,06 2, 42 2 ,25 2, 44 1,75 32 50 128 965 ... 22 2, 25 2, 15 1,57 1,5 - - - 25 2, 25 1,75 1,57 1 ,23 9,83 27 ,95 9 ,27 30 2, 28 2, 32 1,59 1,61 13,03 34, 72 12, 2 35 2, 42 2,44 1,68 1,69 5,4 15,43 5,09 50 2, 75 2, 47 1,90 1, 72 14,34 13,36 9,77 45 2, 25 ... M a 22   28 840 Nmm     M  639.89, 92 28 730 Nmm  a 23  Trong mặt phẳng OYZ:  Y  Fr 20  Fr 21  Fr 22  Fr 23     M /0  l 22 Fr 22  M a 22  M a 23  l23 Fr 23  l21.Fr 21 ...
 • 64
 • 677
 • 1

Đồ án thiết kế hệ thống nước xử lý sinh hoạt cho khu dân cư 10 000 dân

Đồ án thiết kế hệ thống nước xử lý sinh hoạt cho khu dân cư 10 000 dân
... Rẫy Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân 100 00 dân Phần Thiết kế bể AAO cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân 100 00 dân Thông số vào bể Nếu giả sử thành phần ... thiết bị vệ sinh, … Nồng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt nêu bảng sau Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân 100 00 dân Bảng 1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân Chỉ tiêu ... lượng khu y trộn không nên lớn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân 100 00 dân 13 W/m3(0,5 hp/ 100 0 ft3) cần thiết thiết kế vách ngăn đứng để dập xoáy nước Hình Các kiểu khu y...
 • 28
 • 116
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí phương án 06

Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí phương án 06
... truyền động khí nhằm củng cố lại kiến thức học mơn Ngun Lý Máy, Chi Tiết Máy, Vẽ Kỹ thuật khí, … giúp sinh viên có nhìn tổng quan việc thiết kế khí Hộp giảm tốc phận điển hình mà cơng việc thiết ... 9,55. 106 = 9,55. 106 = 44041,6( N mm) n1 1455 T2 = P2 6,44 9,55.10 = 9,55.10 = 181421,83( N mm) n2 339 T3 = P3 6,18 9,55. 106 = 9,55.10 = 483762,3( N mm) n3 122 T3 = Pct 5, 63 9,55. 106 = 9,55. 106 ... +0,120 14x9 -0 ,061 +0,2 +0,2 0,050 +0,120 16x10 -0 ,061 +0,2 +0,2 0,050 TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: NGƠ VĂN HUY 42 ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ GVHD: NGUYỄN HỮU LỘC [1] Nguyễn Hữu Lộc : sở Thiết kế...
 • 43
 • 190
 • 2

Thiết kế hệ thống truyền động xích tải phương án 14

Thiết kế hệ thống truyền động xích tải phương án 14
... vòng xích tải F(N): 8500 N - Vận tốc xích tải v : 0,95 m/s - Số đĩa xích tải dẫn z : - Bước xích tải p : 110 mm - Thời gian phục vụ L : năm - Quay một chiều , làm việc ca , tải ... Kiểm tra khả tải tĩnh ổ bi đỡ dãy:  ⇒ Qt ...
 • 20
 • 111
 • 0

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu trọng tải 12600 tấn

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu trọng tải 12600 tấn
... đóng tàu vỏ thép quy định động piston phải tiến hành tính nghiệm dao động xoắn Với tàu chở dầu 12600 lắp máy 7S35MC động piston Do việc tính toán dao động xoắn hệ trục mục đích đễ tìm số ứng...
 • 94
 • 485
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO MỘT PHÒNG MÁY INTERNET

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO MỘT PHÒNG MÁY INTERNET
... giữa máy Server với máy Client b Sơ đồ vật lý của phòng máy Sơ đồ vật lý cho phòng máy Internet máy Client máy Server c Sơ đồ chi tiết của phòng máy Sơ đồ chi tiết phòng máy Internet ... tiền hạch toán cho ứng dụng phần mềm thiết bị Tên Thiết Bị Số Lượng Giá (VNĐ) Máy Server 11.350.000 Máy Client 20 20 x 9.147.550 Switch 760.000 Dây Cáp Mạng Đầu Cáp Mạng Gói Dịch ... Chia sẻ tài nguyên mạng LAN - Cài đặt Games ứng dụng cần thiết cho phòng máy - Tạo menu Norton Ghost 11.5 boot từ ổ cứng - Cài đặt địa chỉ IP cho máy Server Các máy để IP động B Phần...
 • 10
 • 2,303
 • 141

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng khoa cntt trường đại học nha trangtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thức ăn nuôi tôm công ty tnhh long hiệpphân tích thiết kế hệ thốngphân tích thiết kế hệ thống thông tinthiết kế hệ thốngyêu cầu khi thiết kế hệ thống cung cấp điệnphân tích và thiết kế hệ thốngphương pháp phân tích thiết kế hệ thốngthiết kế hệ thống xử lýđề tài thiết kế hệ thống cung cấp điệnthiết kế hệ thống cung cấp điện cho bệnh việnphân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư việnthiết kế hệ thống bán hàngthiết kế hệ thống bán hàng tạp hóathiết kế hệ thống sấyCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học