Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh kinh tế hay, ngắn gọn

đề cương ôn thi môn luật kinh tế

đề cương ôn thi môn luật kinh tế
... Loại giấy tờ sau không cần có hồ sơ đăng ký kinh doanh: a Điều lệ công ty b Sổ đỏ c Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh d a b 48 Chọn câu sai: a Công ty đối nhân loại hình công ty kinh doanh mà việc ... nghiệp không thuê giám đốc: a Công ty tư nhân c Công ty hợp danh b Công ty nhà nước d Công ty TNHH 1thành viên 29 111 Anh B giám đốc công ty TNHH thành viên Trong trình kinh doanh công ty anh ... với loại hình công ty sau, loại hình tăng mà không giảm vốn điều lệ: a Công ty TNHH thành viên trở lên b Công ty TNHH thành c Công ty cổ phần d Công ty hợp danh viên 100 Thành viên công ty TNHH...
 • 30
 • 287
 • 0

đề cương ôn thi môn địa lý kinh tế

đề cương ôn thi môn địa lý kinh tế
... thành lập khu kinh tế chưa thực phù hợp với điều kiện, tiềm thực tế: Với số lượng khu kinh tế lựa chọn lớn thi u vốn trầm trọng, tập trung đầu tư vào khu kinh tế (hiện VN có 18 khu kinh tế, theo ước ... đào tạo nên trình độ chuyên môn thấp) - Cơ chế sách phát triển khu kinh tế VN số bất cập vướng mắc Chuyển dịch cấu kinh tế: Chuyển dịch cấu kinh tế thay đổi cấu kinh tế từ trạng thái sang trạng ... số tiền tối thi u đề đầu tư vào khu kinh tế 11 triệu USD, chưa kể khu kinh tế VN lớn diện tích nhiên số tiền đầu tư vào lại thấp)=> vượt khả phát triển - Kết cấu hạ tầng khu kinh tế chưa xây...
 • 32
 • 43
 • 0

Tài liệu Đề cương ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2009 pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2009 pptx
... Bao gồm ba phần (SECTIONS) với loại hình tập trắc nghiệm READING PART nhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua khả sử dụng tiếng Anh thí sinh đọc hiểu Tổng số điểm Part 70 SECTION ... giá khả sử dụng tiếng Anh để trình bày/ diễn đạt ý tưởng dạng viết Đây tập đánh giá kỹ sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức ngữ pháp, cấu trúc vựng tiếng Anh Tổng số điểm ... thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu trúc từ vựng SECTION 2: Reading Comprehension SECTION bao gồm đọc (2 bài) 20 câu 20 hỏi Chủ đề văn có liên quan đến vấn đề văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, ...
 • 4
 • 786
 • 4

de cuong on tap mon tieng Anh lop 6 - HK2 (Le Thi Nga - Van Lang, Ha Long, Quang Ninh)

de cuong on tap mon tieng Anh lop 6 - HK2 (Le Thi Nga - Van Lang, Ha Long, Quang Ninh)
... hoch, hay mt hnh ng sp xy tng lai gn nht Dấu hiệu nhận biết: - tomorrow - next (week, month, year, summer, Monday ) - On this morning (afternoon, evening ) - On the weekend - This summer vacation ... What you do? D How you do? 93 - - Thats Jill, my classmate A Whats that? B Whos that? C What are those? D Who are they? 97 Susan long hair A not have B isnt have C doesnt have D not has ... 77.Do children have math on Monday ? - Yes, they have B No, they dont C Yes, they dont D No, they not have 78 Is her school the park ? A in front of B next C in D near to 79 Is this her ?...
 • 30
 • 215
 • 1

Đề cương ôn tập môn tiếng anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Đề cương ôn tập môn tiếng anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
... Nam Bộ Giáo dục đào tạo quy định): chủ đề quen thuộc hàng ngày : thông tin gia đình, thân, sở thích, du lịch, mua sắm, hỏi đường, đồ ăn/ uống, hoạt động thư giãn, giải trí giao thông, việc làm, ... sheet Part Đọc đoạn văn dài đoạn văn ngắn Cho câu, đọc trả lời thông tin hay sai, không đề cập / Hoặc câu trắc nghiệm (Đọc tìm thông tin chi tiết ý bài.) Read the article about two Canadian boys ... hoạt động thư giãn, giải trí giao thông, việc làm, môi trường xung quanh vấn đề thuộc nhu cầu thi t yếu V Kỹ Kỹ đọc Yêu cầu thí sinh nắm vững kỹ đọc hiểu như: scanning, skimming trả lời câu hỏi...
 • 8
 • 327
 • 0

Đề cương ôn tập môn tiếng anh học kỳ II lớp 11

Đề cương ôn tập môn tiếng anh học kỳ II lớp 11
... T Húa - Sinh Húa hc 11 Bi 14: Cho 4,2g mt olefin A phn ng vi 25,28g dd KMnO4 25% thỡ phn ng va Tỡm CTPT ca olefin Vit...
 • 2
 • 993
 • 1

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 9 (with key)

ĐỀ cương ôn thi HKI tiếng anh lớp 9 (with key)
... _ PHÒNG GD – ĐT …………………… THI HỌC KỲ I ĐIỂM Trường THCS:………………………… NĂM HỌC : 2013 – 2014 Họ tên:……………………………… Môn thi : ANH VĂN - LỚP Lớp: 9 Thời gian làm : 45 phút I/ Choose the ... places And things all over the world TV eventakes its (4 ….oout of this world It bring them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore outer space In (5)…………to all these things, ... picnic a please b pleasure c easy d teacher II/ Vocabulary and grammar: We have lived in this town ………… 199 8 (for / in / since / at) What is the ………….of Viet Nam? It’s Dong (capital / religion...
 • 8
 • 3,220
 • 229

Đề cương ôn tập môn tiếng anh 6

Đề cương ôn tập môn tiếng anh 6
... Đề kiểm tra học kì I, lớp 2008 - 2009 ************************ I LISTENING : Listen to the tape ... completes the sentences in the box.(Hãy viếtcâu trả lời nhất- A, B, C, D vào ô bên phải) (2,0pts) Thanh his bike now A rides B riding C is riding D is ride Does Lien the housework after school ... in parentheses.(Cho dạng động từ ngoặc) (1pt) 25 Mr Nam (not, travel) _ to Ha Noi by train 26 The children (play) soccer in the park now 27 There (be) _ a pen, a ruler and two pencils...
 • 6
 • 2,444
 • 62

De cuong on thi HKII Tieng Anh 8

De cuong on thi HKII Tieng Anh 8
... came up with the first telephone in 187 6 Traveling all over America, Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions Questions: 1/ Was Bell born in Scotland in 184 7?  ... the questions: (2 marks) Alexander Graham Bell was born in Scotland on March 3, 184 7 He later emigrated first to Canada and to the USA in 187 0s Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted ... others: (Chọn từ có phần gạch có cách phát âm khác) A include B prison C trip D minus A answer B golden C delicious D wonder A sight B prison C arrive D island II Choose the word whose main stress...
 • 14
 • 396
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH docx
... khoảng 150-200 từ, có 15 khoảng trống, khoảng trống có từ đề nghị (A,B, C D) để thí sinh lựa chọn Đoạn văn có chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực xã hội, kinh tế, gia đình, giải trí, giáo ... tính hỗ trợ cộng đồng: + Quản lý giáo dục, hoạt động giáo dục; + Tin học, công nghệ thông tin; + Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; Và nội dung khác @Quản trị: Trần Quốc Thành, 090 59 00 99 ... According to my opinion, the election was fair D In my opinion, the election was fair Nội dung ôn tập: SENTENCE TRANSFORMATION -ER… THAN MORE… THAN (NOT) AS/SO……AS 10 a SO + ADJ + THAT ADJ + ENOUGH...
 • 13
 • 411
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚP 10 Năm học: 2010-2011 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚP 10 Năm học: 2010-2011 pptx
... âm học Đọc hiểu: Chủ đề : City and Historical places **** Cấu trúc đề thi: Dạng tập trắc nghiêm khách quan 100 % ( khoảng40 câu – thời gian làm 45 phút.) Tổ trưởng Đào Xuân Tiện Nhóm tiếng anh ... to c however d in spite of 100 He is enough to be independent his parents a on b of c in d upon 101 Harry, was tired, went to bed early a who b that c whom d x 102 My brother is two years ... as 103 This is the person to I sold my car a who b that c whom d which 104 My friend Jack, .parents live in Glaagow, invited me to spend hristmas ib Scotland a whose b who c whom d that 105 ...
 • 10
 • 764
 • 15

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh pps

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh pps
... khoảng 150-200 từ, có 15 khoảng trống, khoảng trống có từ đề nghị (A,B, C D) để thí sinh lựa chọn Đoạn văn có chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực xã hội, kinh tế, gia đình, giải trí, giáo ... đoạn văn có câu hỏi, câu hỏi có phương án chọn lựa (A, B, C D) Các đoạn văn có chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực xã hội, kinh tế, gia đình, giải trí, giáo dục, văn hóa, ngành khoa học…, ... According to my opinion, the election was fair D In my opinion, the election was fair Nội dung ôn tập: SENTENCE TRANSFORMATION -ER… THAN MORE… THAN (NOT) AS/SO……AS 10 a SO + ADJ + THAT ADJ + ENOUGH...
 • 13
 • 292
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ I
... 12 III M i câu 0,3 i m: c f 3.g h 7.e j IV M i câu 0,5 i m: T T 4 .i d a 10.b 3.F 4.F MA TRẬN ĐỀ THI CHỦ ĐỀ I Language focus II Reading NHẬN BIẾT TRẮC TỰ LUẬN NGHIỆM 10 câu (3 i m) III Writing ... CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn kiểm tra : Tiếng Anh Lớp Th i gian : 60 phút (không kể th i gian chép đề) I. Choose the ... name is Long C There are fifty D I am twelve E I get up at six F It is seven o’clock G I live in HaNoi H He works in HCM city I I am in class 6A6 K His name is Quan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....
 • 15
 • 359
 • 3

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… Số báo danh: …….….…Phòng thi: …… Mark Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ………………………………….……………………….………………… Where does he live? ……………………………………………… ………………….………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it II 2- b does c- doesn’t ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her a is a boys a chalk b their b does b key b eraser c our c am c bicycle c house d it d are d banana d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 8
 • 515
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 6đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 7đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 8đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 8 hk2de cuong on thi mon tieng anh lop 7 hoc ki 1đề cương ôn thi môn tiếng anh công chức thuế năm 2014đề cương ôn thi môn pháp luật kinh tếde cuong on thi mon quan he kinh te quoc teđề cương ôn tập môn tiếng anh thi cao họcđề cương ôn thi môn tiếng việt lớp 5đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 11đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 12đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7 hk2Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU229-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (304).pdf234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf242-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (316).pdf250-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (323).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf272-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (343).pdfViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp317-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (384).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf337-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (401).pdf353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015