Đề cương chi tiết luận văn kiểm toán - Việc áp dụng chuẩn mực kiểm toán 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài pptx
... Sự tin cậy chứng kiểm toán thu thập thông tin xác nhận từ bên phụ thuộc vào thủ tục mà kiểm toán viên áp dụng để yêu cầu xác nhận từ bên phụ thuộc trình thực xác nhận từ bên ngoài; đánh giá kết ... người yêu cầu xác nhận lúc xác nhận số loại thông tin, ví dụ họ không xác nhận số dư khoản phải thu tổng hợp, họ xác nhận hoá đơn riêng lẻ nằm số dư tổng hợp 21 Thông tin xác nhận từ bên thường ... dụng thông tin xác nhận từ bên ngoài, kiểm toán viên công ty kiểm toán nên cân nhắc đặc điểm môi trường hoạt động đơn vị kiểm toán khả thu thập thông tin Xác nhận từ bên thường sử dụng số dư tài...
 • 9
 • 200
 • 0

Đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng - ĐH Thương Mại

Đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng - ĐH Thương Mại
... thuyết kế toán bán hàng DNTM 1.1.1 Một số khái niệm - Khái niệm bán hàng - Các khái niệm liên quan đến doanh thu bán hàng + Doanh thu + Chi t khấu thương mại + Chi t khấu toán + Hàng bán bị trả ... lại - Khái niệm giá vốn hàng bán 1.1.2 Một số lý thuyết kế toán bán hàng 1.1.2.1 Các phương thức bán hàng Các phương thức bán hàng: bán buôn, bán lẻ, bán hàng đại lý 1.1.2.2 Các phương thức toán ... toán: trực tiếp, chậm trả 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam Đưa trích dẫn chuẩn mực liên quan đến kế toán bán...
 • 4
 • 7,668
 • 170

Đề cương chi tiết luận văn: Quan niệm về con trong triết học Mác – Lênin và sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao

Đề cương chi tiết luận văn: Quan niệm về con trong triết học Mác – Lênin và sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao
... cách người hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” nhà văn Nam Cao Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu người nói chung quan niệm người triết học Mác Lênin tha hóa nhân cách người hội phong ... CON NGƯỜI 1.1 Một số quan niệm người mác xít 1.2 Quan niệm, chất người triết học Mác Lênin TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương SỰ THA HÓA NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN QUA TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” ... CỦA NAM CAO 2.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.1 Nhân cách gì? Tha hóa gì? Nguyên nhân tha hóa 2.1.2 Các phương diện tha hóa nhân cách người 2.2 Sự tha hóa nhân cách người thể tác phẩm “Chí Phèo”...
 • 10
 • 362
 • 2

Bài mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Bài mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ
... cho khu vực 6 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn có ba chơng gồm có: - Chơng I: Thực trạng công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Văn Khê, phờng La Khê, quận ... thuật khu đô thị Văn Khê, phờng Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; - Xây dựng sở lý luận thực tiễn để đề xuất số giải pháp công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Văn Khê, phờng ... đầu t xây dựng nh: Khu đô thị Văn Phú, Khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, Khu đô thị Dơng Nội, Khu đô thị Văn Khênhằm thúc đẩy trình đô thị hóa quận Hà Đông Khu đô thị Văn Khê có quy mô 31,8ha, nằm...
 • 12
 • 483
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Việc áp dụng UCP 500, ICC trong “Phương thức tín dụng chứng từ” – Thực trạng và biện pháp” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Việc áp dụng UCP 500, ICC trong “Phương thức tín dụng chứng từ” – Thực trạng và biện pháp” doc
... đến UCP 500 Để có điều kiện hiểu sâu Phương thức toán tín dụng chứng từ nguồn luật điều chỉnh nó, chọn đề tài : “ Việc áp dụng UCP 500, ICC “Phương thức tín dụng chứng từ” Thực trạng biện pháp” ... ngày văn đời 1.3 Phạm vi áp dụng - Tính chất pháp lý UCP Văn pháp lý quốc tế thông dụng chứng từ “ Qui tắc thực hành thống tín dụng chứng từ - UCP “ Phòng Thương mại Quốc tế Bản qui tắc mang tính ... thủ Quan điểm nhà soạn thảo UCP 500 nói rõ tài liệu ICC số xuất 511 “Do dẫn chiếu áp dụng vào tín dụng thư, UCP chi phối giao dịch TDCT 38 Toà trọng tài thường vận dụng UCP tuyển tập thông lệ tập...
 • 102
 • 324
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản
... cáo kiểm toán 2.3 Kết thúc kiểm toán 2.3.1 Lập báo cáo kiểm toán 2.3.2 Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán 2.3.3 Trách nhiệm kiểm toán viên kiện phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán Kiểm tra kì (1 tiết) ... Qui trình kiểm toán 2.1 Lập kế hoạch chơng trình kiểm toán 2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 2.1.2 Lập chơng trình kiểm toán 2.2 Thực kiểm toán 2.2.1 Kiểm tra hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội ... Tổng quan kiểm toán 1.1 Bản chất kiểm toán 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức nhiệm vụ kiểm toán 1.1.3 Mục đích phạm vi kiểm toán 1.2 Quá trình phát sinh phát triển kiểm toán 1.3 Phân loại kiểm toán 1.3.1...
 • 4
 • 2,176
 • 16

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán nội bộ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán nội bộ
... tắt nội dung môn học: (Course description) Cung cấp cho sinh viên vấn đề chung kiểm toán nội bộ, trình tự kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, nội dung hoạt động kiểm soát kiểm toán nội ... Kiểm toán viên nội Chương 2: Tổ chức kiểm toán nội doanh nghiệp 2.1- Tổ chức máy kiểm toán nội 2.2- Nội dung kiểm toán nội 2.2.1- Kiểm toán tính tuân thủ 2.2.2- Kiểm toán hoạt động 2.3.3- Kiểm toán ... Trình tự kiểm toán nội 2.3.1- Chuẩn bị kiểm toán 2.3.2- Thực kiểm toán 2.3.3- Kết thúc kiểm toán 2.4- Báo cáo kiểm toán nội 2.4.1- Bản chất chức báo cáo kiểm toán 2.4.2- Mục đích báo cáo kiểm toán...
 • 4
 • 746
 • 12

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CỦA NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ potx

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CỦA NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ potx
... KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH KIỂM TOÁN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI Giai đoạn 1: Tìm hiểu công đoạn sản xuất Bước Quy trình chế biến tinh bột Rửa Khoai mìsơ Chất thải rắn Rửa ... thiểu chất thải Bước 7: Các biện pháp giảm thiểu chất thải đề xuất Page - KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT Hiệu Chi phí cho THẢI phương án đề phương án đề xuất xuất Nước thải ... toán quy trình công nghệ sơ đồ dòng Kiểm toán nước thải Tải lượng Hiệu xử lý Chi phí xử lý Kiểm toán chất thải Khối lượng rắn Chi phí xử lý Kiểm toán khí thải Nồng độ Hiệu xử lý Chỉ tiêu xử lý...
 • 9
 • 505
 • 7

De cuong chi tiet hoc phan kiem toan 1 (DCK)

De cuong chi tiet hoc phan kiem toan 1 (DCK)
... Thắng 17 7 17 8 Học hàm, học vị 17 9 GVC 18 0 18 1 Đơn vị 18 2 18 3 18 4 Email 18 5 thangtruong.hutech @gmail.com 18 6 18 8 Kế toán 19 0 18 9 Kiểm toán 19 1 TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2 014 18 7 Các ... rủi ro kiểm toán 11 9 12 0 CHƯƠNG 6: BẰNG CHỨNG B KIỂM TOÁN 13 4 13 5 ISA 500-580 13 6 IAS 8, 10 , 13 7 G iản g Trang 8 /12 12 1 Các yêu cầu chứng kiểm toán 24 viê n trìn h bày phầ n 1, 12 2 Các chứng kiểm ... nghiên cứu 19 2 Trưởng Khoa duyệt 19 3 Trưởng môn 19 4 Giảng viên 19 5 Giảng viên Trang 11 /12 19 6 (Ký ghi họ tên) 19 7 (Ký ghi họ tên) 19 8 (Ký ghi họ tên) 19 9 (Ký ghi họ tên) 200 Trang 12 /12 ...
 • 12
 • 262
 • 1

De cuong chi tiet mon hoc AN TOAN DIEN

De cuong chi tiet mon hoc AN TOAN DIEN
... Thời gian thực hiện: 09h (LT: 06h; TH, BT: 03h) 5.1 Bảo vệ tránh nguy hiểm tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn Thời gian: 03h 5.2 Chọn đợc điện áp trang bị an toàn cho thiết bị chi u Thời gian: 01h ... Lựa chọn đợc trang bị phòng hộ cá nhân theo tiêu chuẩn An toàn lao động Việt Nam Nội dung: Thời gian thực hiện: 05h (LT: 03h; TH, BT: 02h) 1.1 Phòng chống nhiễm độc hoá chất Thời gian: 01h 1.1.1 ... đợc thiết bị bảo vệ an toàn điện theo tiêu chuẩn An toàn điện Việt Nam Nội dung: Thời gian thực hiện: 17h (LT: 12h; TH, BT: 05h) 2.1 Các tác dụng dòng điện lên thể ngời Thời gian: 02h 2.1.1 Tác...
 • 8
 • 701
 • 5

Đề cương sơ bộ- đề cương chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH

Đề cương sơ bộ- đề cương chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH
... Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng thép công ty TNHH AN DOANH - Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng công ty TNHH AN DOANH Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG ... doanh & công tác kế toán công ty - Khái quát công ty - Phương thức bán hàng thép công ty - Phương thức toán công ty - Chính sách kế toán công ty áp dụng - đồ hình thức kế toán công ty ... chứng từ - Kế toán máy vy tính Chương : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng 2.1.1 Tổng quan tình...
 • 4
 • 1,620
 • 22

đề cương chi tiết công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh duy tân

đề cương chi tiết công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh duy tân
... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUY TÂN 2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu công ty TNHH Duy Tân Vật liệu chính: Vải, len… Vật liệu phụ: Chỉ may, Khuy, … Nguyên liệu: Công ty ... KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH DUY TÂN 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUY TÂN 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu Đối với công tác ... Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 14 2.2.4.1 Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu .14 2.2.4.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu kho 14 2.2.2.3 Kế toán chi tiết...
 • 28
 • 539
 • 1

đề cương chi tiết công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh duy tân

đề cương chi tiết công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh duy tân
... Đề cương chi tiết GVHD: Th.S Phạm Văn Cư LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp em thực hiện, số liệu thu thập Công ty TNHH Duy Tân hoàn toàn trung thực có đồng ý ban lãnh đạo Công ... chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cô phòng ban Công ty TNHH Duy Tân Đặc biệt phòng kế toán giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Tuy nhiên trình thực chuyên đề ... trung thực có đồng ý ban lãnh đạo Công ty Ngày ….tháng ….năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN SVTH: Trương Thị Dung – MSSV: 11011863 – Lớp CDKT13ATH Trang: Đề cương chi tiết GVHD: Th.S Phạm Văn Cư LỜI CẢM...
 • 6
 • 380
 • 2

đề cương chi tiết học phần kế toán tài chính

đề cương chi tiết học phần kế toán tài chính
... tác kế toán Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán tổ chức máy kế toán Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán ... chức công tác kế toán tài Nội dung: I Khái quát Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tài doanh nghiệp Yêu cầu tổ chức công tác kế toán tài Các nội dung tổ chức công tác kế toán tài II Nội dung ... trực tiếp Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Mục...
 • 9
 • 366
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết luận văn kế toánđề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng đh thương mạiđề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp kế toánđề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kinh tếcách làm đề cương chi tiết luận vănhướng dẫn làm đề cương chi tiết luận văncách viết đề cương chi tiết luận văn thạc sĩcách viết đề cương chi tiết luận văncách viết đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệpmau de cuong chi tiet luan van tot nghiep nhap khauđề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp ngân hàngđề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp kinh tếđề cương chi tiết luận văn thạc sĩđề cương chi tiết luận vănđề cương chi tiết luận văn thạc sĩ mẫuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm