10 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2015 2016 và đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (10)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (10)
... từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, sinh điện trường xoáy B Điện từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, lan truyền không gian với vận tốc ánh sáng C Một từ trường biến thi n ... từ trường biến thi n tăng dần theo thời gian, sinh điện trường xoáy biến thi n D Một điện trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, sinh từ trường biến thi n C©u 26: Một tế bào quang điện có ... 1045Hz C©u 57: Các vạch phổ thi n hà: A có trường hợp lệch phía bước sóng ngắn có trường hợp lệch phía có bước sóng dài B Đều bị lệch phía bước sóng dài C Hoàn toàn không lệch phía D Đều bị lệch...
 • 7
 • 192
 • 0

tuyển tập 10 đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường chuyên trong cả nước có đáp án thang điểm

tuyển tập 10 đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường chuyên trong cả nước có đáp án và thang điểm
... K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 TRNG THPT CHUYấN THOI NGC HU Mụn thi: TON THI th CHNH THC (gm 01 trang) Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n ... ti liu v thi th mụn Toỏn ti: https://www.facebook.com/groups/toanmath TRNG I HC VINH TRNG THPT CHUYấN THI TH THPT QUC GIA NM 2016 LN Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ... nhn c bi thi, thớ sinh phi np li phiu d thi cho BTC Thi th THPT Quc gia ln s c t chc vo chiu ngy 09 v ngy 10/ 4/2016 ng ký d thi ti Vn phũng Trng THPT Chuyờn t ngy 19/3/2016 Ti ti liu v thi th...
 • 64
 • 326
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... bé vật treo không phụ thuộc vào khối lượng vật treo C cân bằng, dây treo lệch sang trái so với phương thẳng đứng góc α có tan α = mg /(qE ) Trang 2/4 - Mã đề thi 135 D chu kỳ dao động bé vật ... khoảng cách AB = 6,15cm số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn AB A 10 B C D 11 Câu 24: Một lò xo có độ cứng k treo vật có khối lượng M Khi hệ cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối ... riêng lớn Câu 18: Một vật có khối lượng M = 250g, cân treo lò xo có độ cứng 50N/m Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối lượng m bắt đầu dao động điều hòa phương thẳng đứng cách vị trí ban đầu...
 • 4
 • 246
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... dao động pha với  M2 M3 5 12 7 12 M4 11 12 M5  17  12 Các điểm M1, M2, M5, M6 dao động pha với ngược pha với M3, M4 5   Khoảng cách cần tìm:    20cm  k   12 12 ĐA: A Câu 20: Vieng.nero@gmail.com ... x1  A cos  t   /  cm ; x2  A cos t  cm N1   L / 2i1    21; N  15; N12  Khoảng cách hai chất điểm: x  x  x Tổng số vân: N  N1  N  N12 Số vân đơn sắc (trừ số vân trùng):...
 • 3
 • 165
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... lực tác dụng lên vật không B Momen quán tính vật trục quay lớn momen động lượng trục lớn C Đối với trục quay định momen động lượng vật tăng lần mômen quán tính tăng lần D Khi vật rắn chuyển động ... thời gian 3s sóng truyền quãng đường A 36m B 12π m C 30 m D 36π m Câu 31: Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = 10 cos(2πt + π 2)cm Nhận xét Sai dao động này? A Sau 0,25s kể từ t = vật ... 0,25s kể từ t = vật quãng đường 10cm B Sau 0,5s kể từ t = vật lại qua vị trí cân C Lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương D Tốc độ vật sau 1,5s kể từ t = tốc độ lúc t = Câu 32: Một bìa có...
 • 4
 • 208
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... th i gian Câu 26: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kỳ T pha c a dao ñ ng A không ñ i theo th i gian B bi n thi n ñi u hòa theo th i gian C t l b c nh t v i th i gian D hàm b c hai c a th i gian ... gây bi n thi n ñi n trư ng t ñi n B Không có s t n t i riêng bi t c a ñi n trư ng t trư ng C T trư ng bi n thi n nhanh cư ng ñ ñi n trư ng xoáy l n D ði n trư ng bi n thi n theo th i gian làm ... Câu 49: Trong thí nghi m giao thoa Y-âng, ngu n S phát ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ ngư i ta ñ t quan sát cách m t ph ng hai khe m t kho ng D kho ng vân 1mm Khi kho ng cách t quan sát ñ n m t...
 • 7
 • 164
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (7)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (7)
... Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) Nếu sử dụng lực đàn hồi tác dụng vào vật Fdh  k  l0  x   x  l0  x    l0  x   4  x     Câu ... 95% P  0,95 P Sau 2m: P2  0,95 P  0, 952 P … Sau 5m: P5  0,95P4  0,955 P Cường độ âm khoảng cách 5m: I  Vieng.nero@gmail.com O M  / 12  A2 1  A1 N P5 0,955 P   2, 463.102 W / m 2 4 ... hồi phục: F   kx Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) : Fdh   k  l0  x  Câu 42: Độ giãn lò xo VTCB: l0  Để lực đàn hồi tác dụng vào giá treo...
 • 4
 • 154
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (8)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (8)
... l0  mg sin   l0   /  3/ k   1  3  2  121, 6nm  1 2 ĐA: A Câu 33: Khoảng cách hai vật: x  x2  x1 M2  Câu 35: 2 1,242  3,25  eV      0,38 m 3,25  Demtranglunglinh309@yahoo.com ... 2,5 0,1   / 6  3cos  5 t   /   cos  5 t  5 /  - Khi hai vật gặp nhau: x  (hai vị trí M1 M2) - Ban đầu vật M0 (vị trí gặp nhau) - Góc quay:   t  5 - Qua M1 M2 lần (kể ban ... ĐA: D Câu 39: D Câu 40: A B PHẦN RIÊNG I- Chương trình Chuẩn Câu 41: B Câu 42: C Câu 43: Khi hai vật ngang qua nhau: x1  x2 ĐA: B Câu 44: Truyền hình dùng sóng cực ngắn, bước sóng (10 – 0,01m),...
 • 4
 • 162
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (11)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (11)
... điện trường lượng từ trường Thời điểm sau lượng điện trường lại lượng từ trường? A t  4.106 s B t  6.106 s C t  8.106 s D t  9.106 s Giải: T  2 LC  16.106  s  Khoảng thời gian liên ... liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường T /  4.106  s  Thời điểm lượng điện trường lượng từ trường: t  t1  n T  9.10 6  s   n   Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe ... xạ cácbon C với chu kì 5600 năm Đo độ phóng xạ hai khúc gỗ thấy độ phóng xạ khúc gỗ chặt gấp 1,2 lần khúc gỗ cổ Và khối lượng khúc gỗ cổ gấp đôi khối lượng khúc gỗ chặt Tuổi mẫu gỗ cổ A 4903 năm...
 • 6
 • 178
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (12)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (12)
... Tại vị trí động hai lần năng, gia tốc vật có độ lớn nhỏ gia tốc cực đại A lần B lần C lần D lần Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa I–âng, hai khe cách 0,25mm cách 1,0m chiếu sáng xạ có bước ... lượng điện trường tập trung tụ điện biến thi n với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thi n với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường ... môi trường khí, lỏng, rắn B Tần số sóng lớn sóng truyền nhanh C Dao động phần tử vật chất môi trường có sóng truyền qua dao động cưỡng D Sóng ngang truyền môi trường nhờ lực liên kết phần tử vật...
 • 8
 • 159
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (13)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (13)
... điện từ trường lan truyền không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau ? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha B Điện trường từ trường ... trường biến thi n theo thời gian với chu kỳ C Véctơ cường độ điện trường E véctơ cảm ứng từ B phương D Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động vuông pha Câu 39: Trong tượng giao thoa ... thời gian C (I) (II), lực cản môi trường lực ma sát loại bỏ D (IV) (III), tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: hai khe cách 1,2mm cách...
 • 6
 • 184
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (14)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (14)
... quay vật rắn quanh trục cố định, kết luận sau xác ? A Vectơ gia tốc điểm vật rắn hướng trục quay, momen động lượng không đổi B Nếu vật rắn quay nhanh dần gia tốc góc γ > C Mọi điểm vật rắn có gia ... φ) Vật dao động điều hoà với A vận tốc cực đại A.ω B gia tốc cực đại A.ω2 C biên độ A D chu kỳ T = 2π/ω Câu 17: Một lắc lò xo gồm lò xo k = 100N/m vật nặng m =160g đặt mặt phẳng nằm ngang Kéo vật ... Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,50µm Hai khe S1, S2 cách 0,50mm, mặt phẳng chứa hai khe cách 1,5m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng bậc...
 • 6
 • 153
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (15)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (15)
... điện trường từ trường dao động lệch pha π/2 C Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn không gian, ... điều hoà A Khi vật qua vị trí cân lực kéo có giá trị lớn vận tốc vật lúc lớn B Véc tơ gia tốc vật đổi chiều vật chuyển động qua vị trí cân véc tơ vận tốc không đổi chiều C Khi vật dao động qua ... xo treo thẳng đứng Vật nặng đứng yên, người ta truyền cho vật vận tốc v hướng thẳng đứng xuống dưới, sau khoảng thời gian π/20 (s) vật dừng lại lần đầu lò xo bị dãn 15 cm Sau vật dao động điều...
 • 7
 • 153
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (1)
... 240cos(100π t − ) (V ) THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 _2012 _Môn Vật lí Trang 4/6 - Mã đề thi 151 Câu 46: Thực giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách a = mm Di chuyển ảnh ... môi trường hấp thụ phản xạ âm Tại điểm M cách nguồn âm MS=8m, mức cường độ âm 50dB Mức cường độ âm điểm N cách nguồn âm NS=16m THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 _2012 _Môn Vật lí ... vật rắn quay quanh trục cố định A không đổi hợp lực tác dụng lên vật không Câu 54: Giả sử có tàu vũ trụ chuyển động với tốc độ v = THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 _2012 _Môn Vật...
 • 6
 • 163
 • 0

Xem thêm