Luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành tự động hóa thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
... động điện 84 V.2 sở hệ điều khiển tr-ợt mờ từ điều khiển tr-ợt 85 kinh điển V.3 Các b-ớc thực thiết kế điều khiển mờ 87 V.4 Thiết kế điều khiển mờ tr-ợt cho động 88 Ch-ơng VI Mô nhận xét kết ... nghiên cứu thuật toán điều khiển mờ ứng dụng điều khiển mờ tr-ợt điều khiển tốc độ động Tuỳ theo đối t-ợng mà áp dụng luật điều kiện khác nhau, nhiên điều khiển có đầy đủ -u điểm điều khiển mờ bản, ... III.3.3.2 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh cấu trúc 68 III.3.3.3 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh có mô hình theo dõi 69 III.3.3.4 Bộ điều khiển mờ lai 71 Ch-ơng IV điều khiển tr-ợt ý nghĩa ứng dụng 73 điều khiển...
 • 104
 • 886
 • 3

LUẬN văn THẠC sỹ kỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ đề tài điều KHIỂN TRƯỢT bộ BIẾN đổi GIẢM áp KIỂU QUADRATIC

LUẬN văn THẠC sỹ kỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ đề tài điều KHIỂN TRƯỢT bộ BIẾN đổi GIẢM áp KIỂU QUADRATIC
... – DC giảm áp kiểu quadratic Mục tiêu đề tài luận văn nghiên cứu điều khiển trượt cho biến đổi giảm áp kiểu Quadratic, khảo sát đánh giá tính hiệu điều khiển trượt biến đổi biện pháp nhằm nâng ... 1.3.1 Bộ biến đổi giảm áp (buck converter) 11 1.3.2 Bộ biến đổi tăng áp (boost converter) 14 1.3.3 Bộ biến đổi đảo áp (buck-boost converter) 16 1.3.4 Bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic (Quadratic ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn tốt nghiệp Cao học 40 Chương ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC 3.1 Ý tưởng điều khiển Mô hình biến đổi giảm áp kiểu quadratic làm rõ chương 1, ta thấy cấu tạo biến...
 • 76
 • 433
 • 2

Luận văn thạckỹ thuật ngành tự động hóa Nghiên cứu hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng các bộ treo từ tính

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật ngành tự động hóa Nghiên cứu hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng các bộ treo từ tính
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn Thạc sỹ 10 Chuyên ngành Tự động hoá t chn t treo t treo t treo Stator t chn Rotor t treo Rotor Stator (a) (b) t treo t treo Stator t treo t treo Rotor Rotor ... dũng in cun dõy ca b treo S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn Thạc sỹ 14 Chuyên ngành Tự động hoá Lc treo c to bi dũng in cun dõy ca b treo ph thuc vo ... bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn Thạc sỹ Chuyên ngành Tự động hoá Cm t treo t chn Cm t treo y1 y2 z x2 x1 123 123 1234 Hỡnh 1.4 - Truyn ng khụng tip...
 • 104
 • 861
 • 2

LUẬN văn THẠCkỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG điện XOAY CHIỀU

LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬT NGÀNH tự ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU Học viên : Nguyễn Đình Khoát ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU Học viên: Nguyễn Đình Khoát Lớp: CHK8 ... từ thông stator, từ xây dựng bảng chuyển mạch Hệ thống điều khiển trực tiếp moment sử dụng tham số động điện trở Rs, không sử dụng điều khiển dòng điện điều khiển biên Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 104
 • 625
 • 2

Luận Văn Thạc Sỹ Kỹ Thuật NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế mặt ĐƯỜNG BTXM cốt THÉP LIÊN tục TRONG mặt ĐƯỜNG CỨNG sân BAY ở VIỆT NAM

Luận Văn Thạc Sỹ Kỹ Thuật NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế mặt ĐƯỜNG BTXM cốt THÉP LIÊN tục TRONG mặt ĐƯỜNG CỨNG sân BAY ở VIỆT NAM
... giao thôngvận tải o0o luận văn thạc sỹ kỹ thuật Đề tài: Nghiên cứu ph-ơng pháp thiết kế mặt đ-ờng BTXM cốt thép liên tục MặT Đ-ờng cứng sân bay Việt Nam Ngành : Xây dựng công trình ... mt ng BTXM sau õy: BTXM phõn tm thụng thng, BTXM li thộp, BTXM ct thộp liờn tc v BTXM lu lốn ng cao tc v ng bng sõn bay cú th s dng mt ng BTXM ct thộp liờn tc hoc BTXM phõn tm thụng thng, BTXM ... ng BTXM ct thộp liờn tc mt ng cng sõn bay Vit Nam II.22 Mặt đ-ờng BTCT liên tục 150 Mặt đ-ờng BT th-ờng 40 500 40 500 40 500 Dầm neo 1620 Hỡnh 2.2 Neo dm ch nht (kớch thc cm) Mặt đ-ờng BTCT liên...
 • 103
 • 310
 • 4

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu sử dụng than trấu xử lý dầu mỡ, COD và chất màu trong nước thải

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu sử dụng than trấu xử lý dầu mỡ, COD và chất màu trong nước thải
... nêu trên, đề tài: Nghiên cứu sử dụng than trấu xử dầu mỡ, COD chất màu nước thải thực với mục đích khảo sát khả hấp phụ than trấu chất ô nhiễm độ màu, COD, dầu mỡ nước thải theo yếu tố ảnh ... thể kim loại vỏ trấu dần nhà khoa học quan tâm nghiên cứu làm chất hấp phụ xử ô nhiễm môi trường như: Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu biến tính trình xử nước thải nhiễm dầu Tận dụng nguồn nguyên ... Luận văn thạc sĩ kĩ thuật Vũ Công Thắng 2.1 Mục tiêu, đối tượng, nội dung nghiên cứu: 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu khả hấp phụ màu COD dầu mỡ than trấu nước thải 2.1.2 Đối tượng nghiên...
 • 76
 • 269
 • 0

tóm tắt luận văn thạckỹ thuật NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN THIẾT kế đồ gá DI ĐỘNG CHO ROBOT hàn hồ QUANG AIIMEGA AII

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN THIẾT kế đồ gá DI ĐỘNG CHO ROBOT hàn hồ QUANG AIIMEGA AII
... -82.4 Tính toán khảo sát động học robot hàn Almega AII vật hàn gắn đồ di động CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT HÀN ALMEGA AII VÀ ĐỒ GÁ DI DỘNG 3.1 Thiết kế đồ di động 3.1.1 Công dụng đồ ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ DI ĐỘNG CHO ROBOT HÀN HỒ QUANG AIIMEGA AII Học Viên: Nguyễn Thị ... tiêu nghiên cứu thiết kế đồ di động cho robot hàn hồ quang ALMEGA AII Đề tài nghiên cứu hoàn thành góp phần rèn luyện nâng cao khả nghiên cứu lý thuyết cho tác giả trình thực luận văn Đồng...
 • 20
 • 173
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẢN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG DI ĐỘNG LTE VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG DI ĐỘNG LTE VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử   LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
... giải pháp kỹ thuật hệ thống LTE nhƣ việc ứng dụng công nghệ LTE Việt Nam đƣợc trình bày tiếp nội dung chƣơng 17 CHƢƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LTE 2.1 Các tham số LTE LTE ... kỹ thuật áp dụng cho hệ thống di động LTE trình triển khai Việt Nam Luận văn vào tìm hiểu tổng quan công nghệ LTE nhƣ giải pháp kỹ thuật thành phần đƣợc sử dụng công nghệ để làm sáng tỏ thêm ... chọn hệ thống thông tin di động băng rộng tốc độ cao Việt Nam 14 1.4 Kết luận chƣơng 16 CHƢƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LTE 17 2.1 Các tham số LTE...
 • 100
 • 374
 • 5

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT TIẾP CẬN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP Naive Bayse TRONG BÓC LỘT THƯ GIÁC TỰ ĐỘNG potx

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT TIẾP CẬN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP Naive Bayse TRONG BÓC LỘT THƯ GIÁC TỰ ĐỘNG potx
... “ Tiếp cận khai phá liệu văn thử nghiệm ứng dụng phương pháp Naive Bayse lọc thư rác tự động CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN 1.1 Phát tri thức sở liệu khai phá liệu Khai phá liệu ... Kết luận hướng phát triển Luận văn Tiếp cận khai phá liệu văn thử nghiệm ứng dụng phương pháp Naive Bayse lọc thư rác tự động trình bày số kết sau đây: - Những nghiên cứu khai phá liệu văn ... dấu Khai phá liệu có lĩnh vực khai phá liệu văn lĩnh vực khoa học liên ngành xuất gần nhằm đáp ứng nhu cầu Nhiều kỹ thuật khai phá liệu văn nghiên cứu phát triển Naïve Bayes, Cây định, phương pháp...
 • 17
 • 450
 • 0

luận văn thạc sỹ kỹ thuật

luận văn thạc sỹ kỹ thuật
... pháp trí tuệ nhân tạo đặc biệt Các thuật toán di truyền nằm số phương pháp đặc biệt Sử dụng thuật toán di truyền toán học hình thái Thuật toán di truyền kỹ thuật phổ biến toán hình thái có ràng ... ảnh Những kỹ thuật dùng toán hình thái lọc ảnh, làm mảnh ảnh hay làm dầy ảnh có sử dụng toán học hình thái sử dụng trình tiền xử lý ảnh Ngoài ra, ứng dụng quan trọng mà đề cập luận văn là: Phân ... cần thiết Trong khuôn khổ luận văn tìm hiểu khái niệm toán học hình thái phép toán làm béo, làm gầy dựa vào cấu trúc mẫu, số thuật toán dựa phép toán hình thái; Tìm hiểu thuật toán di truyền, lai...
 • 72
 • 353
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
... Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật Chuyên ngành: CN-CTM Lời cam đoan Tôi xin cam đoan kết trình bày luận văn thân thực hiện, chƣa đƣợc sử dụng cho khóa luận tốt nghiệp khác Theo ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật Chuyên ngành: CN-CTM Lời cám ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn khoa học tôi, Tiến sỹ Nguyễn Văn Dự, ngƣời tận tình ... học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ thuật Vinh hỗ trợ giúp đỡ thời gian học tập Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Luận văn Thạc...
 • 94
 • 375
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHI P *** LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGHI N CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ỨNG Ngành: TỰ ĐỘNG HÓA ... NGHI P *** LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ NGHI N CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ỨNG NGUYỄN VĂN HUỲNH THÁI NGUYÊN 2009 ... khoa Điện - Trƣờng đại học Kỹ thuật Công nghi p Thái Nguyên Xin cam đoan: Đề tài Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục ứng thầy giáo, nhà giáo ƣu...
 • 114
 • 486
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG doc

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG doc
... cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.4: Hm lng kali d tiờu cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.5: Hm lng kali d tiờu cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.6: Hm lng Ca++ cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.7: Hm lng Mg++ cỏc im nghi n cu ... Mc tiờu nghi n cu Phm vi nghi n cu úng gúp mi ca lun Chng I: TNG QUAN CC VN NGHI N CU 1.1 Nhng nghi n cu v thnh phn loi v dng sng thc vt 1.1.1 Nhng nghi n cu ... ca cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.5: Mt s tớnh cht lý hc ca t cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.6: Thnh phn c gii t cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.7: Mt s tớnh cht húa hc ca t di cỏc qun xó nghi n cu S húa...
 • 96
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luận văn thạc sỹ kỹ thuật điều khiển và tư động hóađề cương luận văn thạc sỹ kỹ thuậtluận văn thạc sĩ kỹ thuật điện tửđề cương luận văn thạc sỹ kỹ thuật điều khiển ngôi nhà thông minhluận văn thạc sỹ kỹ thuật điệnluận văn thạc sỹ kỹ thuật qlxdluân văn thạc sỹ kỹ thuật về bù công suất phản khángluận văn thạc sỹ kỹ thuật điện giải pháp bù công suất phản khángluan van thac sy ky thuat hoa hocluận văn thạc sĩ kỹ thuậtluận văn thạc sĩ ký thuậtmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtđề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtluận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựngluận văn thạc sĩ kỹ thuật điệnQuy cach quyen luan vandown loaddown load CV đi số 358(1)Down CV đi số 366 2down loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoThông báo CV đi số 1798Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân