CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CƠ SỞ

Chương 2 Thiết kế sở dữ liệu database design

Chương 2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu database design
... Đưa định thiết kế có tính tổng quát  Xem xét ngân sách công nghệ có   Logical design (thiết kế mức luận lý) — thiết kế yêu cầu liệu thiết kế giải pháp nghiệp vụ  Phát triển mô hình liệu (data ... nghiệp vụ cho việc lưu trữ liệu Dựa yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế mô hình CSDL Xác định yêu cầu để thiết kế ứng dụng thực thi CSDL    Là bước trình mô hình hoá liệu thiết kế CSDL Các bước phân tích ... quản lý liệu họ quyêt định chọn SQL server  Bao gồm giai đoạn:     Conceptual design Logical design Physical design Các giai đoạn phải theo trình tự gối lên  Conceptual design (thiết kế nhận...
 • 34
 • 259
 • 0

Chương 5 Thiết kế sở dữ liệu phân tán doc

Chương 5 Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán doc
...  Thiết kế csdl phân tán liên quan đến việc xác định vị trí liệu chương trình trạm mạng máy tính kể việc thiết kế mạng máy tính 1 Các phương pháp thiết kế  Có phương pháp thiết kế chủ ... phương pháp thiết kế chủ yếu:   Thiết kế từ xuống (top – down) Thiết kế từ lên (bottom – up) Phân tích yêu cầu 1.1 Thiết kế top - down Yêu cầu hệ thông Thiết kế lý thuyết Mô hình lý thuyết toàn ... hồi Xem xét giám sát Thông tin phản hồi 1.2 Thiết kế Bottom - up   Thiết kế top – down thường sử dụng để thiết kế hệ thống csdl từ ban đầu Thiết kế bottom – up sử dụng có số csdl có sẵn Do...
 • 15
 • 377
 • 5

Chương 9: Thiết kế sở dữ liệu vật lý pot

Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý pot
... trường sở liệu 9.3 Triển khai mô hình liệu logic dựa sở liệu quan hệ 9.3.1 sở liệu quan hệ Là sở liệu lưu trữ quản liệu bảng chiều Các bảng có quan hệ với thông qua trường khoá Đặc thù sở liệu ... hình liệu vật (Schema)  DDL DML thể ngôn ngữ SQL  Triggers chương trình nhúng sở liệu tự động thực thi sở liệu cập nhật  Thủ tục thường trú (Stored procedure) chương trình nhúng sở liệu ... Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường G  cấu quản thiết lập để quản nguồn liệu Thông thường liệu lưu trữ đồng thời nhiều cách thức, phương tiện:  Các files,  sở liệu cá...
 • 5
 • 240
 • 0

Chương 9: Thiết kế sở dữ liệu vật lý potx

Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý potx
... trường sở liệu 9.3 Triển khai mô hình liệu logic dựa sở liệu quan hệ 9.3.1 sở liệu quan hệ Là sở liệu lưu trữ quản liệu bảng chiều Các bảng có quan hệ với thông qua trường khoá Đặc thù sở liệu ... hình liệu vật (Schema)  DDL DML thể ngôn ngữ SQL  Triggers chương trình nhúng sở liệu tự động thực thi sở liệu cập nhật  Thủ tục thường trú (Stored procedure) chương trình nhúng sở liệu ... Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường G  cấu quản thiết lập để quản nguồn liệu Thông thường liệu lưu trữ đồng thời nhiều cách thức, phương tiện:  Các files,  sở liệu cá...
 • 5
 • 247
 • 0

chương 3 thiết kế sở dữ liệu phân tán

chương 3 thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán
... CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN NỘI DUNG 3. 1 Nội dung thiết kế hệ thống phân tán 3. 2 Các chiến lược phân tán liệu 3. 3 Phương pháp thiết kế CSDL phân tán 3. 4 Phân mảnh liệu 3. 5 Cấp phát ... giai đoạn trình thiết kế sở liệu 18 3. 3 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN 19 3. 3 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN b Phương pháp thiết kế từ lên Nhận xét • Phương pháp thiết kế xuống thực có ... Kỹ sư điện Phân tích HT Lập trình viên Thiết kế DL LUONG 1000 2500 30 00 4000 33 3. 4 PHÂN MẢNH DỮ LIỆU 34 3. 4 PHÂN MẢNH DỮ LIỆU $1,$2 Xem lại 35 3. 5 Cấp phát tài nguyên hệ phân tán 3. 5.1 Bài toán...
 • 41
 • 388
 • 2

Bài 2 - Thiết kế sở dữ liệu ppsx

Bài 2 - Thiết kế cơ sở dữ liệu ppsx
... ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài / Slide of 26 Hình minh họa quan hệ cha hai bảng ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài / Slide of 26 Hình minh họa quan hệ cha hai bảng ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài / Slide of 26 Một ... ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài / Slide 19 of 26 Các điều cần ý thiết kế sở liệu  Không đưa thêm thuộc tính không cần thiết  Nếu có thực thể có thuộc tính ta gom chúng lại ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài ... kế sở liệu Bài / Slide 20 of 26 ©NIIT Thiết kế sở liệu Bài / Slide 21 of 26 Các điều cần ý thiết kế sở liệu (tiếp theo)  Một số thuộc tính phân tích chi tiết để làm rõ sở liệu Đối với thuộc tính...
 • 24
 • 182
 • 0

bài giảng hệ sở dữ liệu phân tán chuong 2 thiết kế dữ liệu

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu phân tán chuong 2 thiết kế dữ liệu
... II: THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN 2. 1 Những vấn đề thiết kế 2. 2 Phân mảnh sở liệu phân tán 2. 3 Định vị sở liệu phân tán Khung thiết kế csdl phân tán • Các định hướng cho phân tích hệ thống phân tán ... II: THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN 2. 1 Những vấn đề thiết kế 2. 2 Phân mảnh sở liệu phân tán 2. 3 Định vị sở liệu phân tán Phân mảnh • • • Đơn vị phù hợp cho phân tán? Phân mảnh hay quan hệ? Các quan hệ ... II: THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN 2. 1 Những vấn đề thiết kế 2. 2 Phân mảnh sở liệu phân tán 2. 3 Định vị sở liệu phân tán 38 Định vị phân mảnh • Bài toán định vị phân mảnh: Xét - Các phân mảnh F={F1,F2,...
 • 51
 • 150
 • 0

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 CẦU LIÊN TỤC BTCT DƯL CHIỀU CAO DẦM KHÔNG THAY ĐỔI

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 CẦU LIÊN TỤC BTCT DƯL CÓ CHIỀU CAO DẦM KHÔNG THAY ĐỔI
... 753 .26 8 19015 .20 2 697.694 18804. 120 4 72. 991 19 622 .29 0 M-max( T.m) -939.113 - 329 16.384 -10 32. 106 - 328 27. 824 -1 123 . 723 - 329 54.796 -11 42. 785 - 329 54.796 -1 123 . 723 - 328 27. 824 -10 32. 106 - 329 16.384 -939.113 ... 4 72. 991 4 72. 991 4 72. 9914 18998.555 18998.555 M (max) Trờn tr 4 72. 991 38 eT Gia 1.800nhp 1.800 1.800 1.80 026 1.800 1.800 A 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 Ab 21 71 21 71 21 71 21 71 21 71 21 71 ... hỡnh v: 6430 1500 20 0 20 0 20 0 120 120 29 80 120 1000 20 0 20 0 120 Th tớch bờtụng phn b tr: V1 = 29 .8x2x6 = 357.6 (m3) Th tớch bờtụng phn thõn tr: V2 = (9x3+1x1x3.14)x 12. 86x2 = 775 .2 (m3) Th tớch bờtụng...
 • 25
 • 192
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC
... tổng kết quý In thông tin thiết bị cần đơc sử chữa: Cho phép ngời quản lý In thông tin thiết bị dang hỏng, In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết ... In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết kế sở liệu ) Thiết kế Bảng ( Table ) :Để lu gi thông tin chơng trình a) Bảng QL máy tính dùng để lu tr thông ... theo thiết bị cần thiết (bao gm tên thiêt bị mã may tính,ngày mua ,đơn giá) 14 c) In theo Bảng ngời sử dụng (bao gm h tờn , lp, tờn mỏy tớnh, ) 15 d) In theo tên máy tính : 16 17 Phần Kết luận...
 • 18
 • 581
 • 11

Thiết kế sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC

Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC
... dòng liệu, mô hình quan hệ thực thể, qui trình hệ thống, khái quát nội dung chức chơng trình, xây dựng chơng trình quản lý sách th viện Chơng : Xây dựng chơng trình: Thiết kế sở liệu, thiết kế hệ ... quan mật thiết, chặt chẽ với mặt chức xử lý liệu dùng chung Rõ ràng hệ thống thống mà kết khâu tác động tính thống khâu qua hệ thống máy tính Tính thống cao hiệu hoạt động khâu nh hệ thống tốt ... đặt mối quan hệ toàn hệ thống lớn sở lý thuyết Trong phân tích thiết kế hệ thống, công việc quan trọng đặt phải xác định đợc chức nghiệp vụ hệ thống Chức nghiệp vụ hệ thống khái niệm lôgic,...
 • 23
 • 508
 • 2

Tài liệu BIỂU MẪU "KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .………..Phụ lục số 2 " doc

Tài liệu BIỂU MẪU
... (nếu có) 2) Kết thẩm định thiết kế sở: - Sự phù hợp thiết kế sở với quy hoạch xây dựng; kết nối với công trình hạ tầng kỹ thuật hàng rào - Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, môi trường, ... kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức tư vấn, lực hành nghề cá nhân lập thiết kế sở theo quy định 3) Kết luận: - Thiết kế sở đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để triển khai công việc - Những lưu ... trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật + Về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, nội dung khác có liên quan + Về công nghệ (nếu có) 2) Kết thẩm...
 • 2
 • 642
 • 1

Chương 2 Thiết kế hệ truyền động điện cho cấu nâng hạ hàng dùng biến tần PWM

Chương 2 Thiết kế hệ truyền động điện cho cơ cấu nâng hạ hàng dùng biến tần PWM
... n và đô ̣ng lư ̣c cho ̣ truyề n đô ̣ng điên PWM Đs16 2. 3.1Xây dựng mạch điều khiển cho hệ truyền động điện PWM- Đs16 18 Hình 2. 21: Sơ đồ cấu trúc hệ truyền động PWM –Đc CLPWM: Khối chỉnh lưu ... làm cho điện áp UDC dâng cao Dùng IGBT TH điện trở Rh đóng cắt theo tần số định dập động đốt nóng điện trở 2. 3 .2 Xây dựng mạch động lực 19 Hình 2. 22: Sơ đồ mạch động lực điện trở phụ hệ thống truyền ... động KĐB cách biến đổi tần số loại biến tần dùng hệ truyền động biến tần - động KĐB * Nguyên lý điều chỉnh tần số: - Nguyên lý điều chỉnh tốc độ động KĐB cách biến đổi tần số fi điện áp stato...
 • 27
 • 280
 • 0

Thiết kế mạch số dùng HDL-Chương 2: Thiết kế mạch luận lý tổ hợp docx

Thiết kế mạch số dùng HDL-Chương 2: Thiết kế mạch luận lý tổ hợp docx
... dung • • • • • • Luận tổ hợp đại số Boole Qui tắc tối giản đại số Boole Biểu diễn mạch luận tổ hợp Đơn giản hóa biểu thức Boole ể Glitch Hazard Các khối cho thiết kế luận Advanced Digital ... dung • • • • • • Luận tổ hợp đại số Boole Qui tắc tối giản đại số Boole Biểu diễn mạch luận tổ hợp Đơn giản hóa biểu thức Boole ể Glitch Hazard Các khối cho thiết kế luận Advanced Digital ... dung • • • • • • Luận tổ hợp đại số Boole Qui tắc tối giản đại số Boole Biểu diễn mạch luận tổ hợp Đơn giản hóa biểu thức Boole ể Glitch Hazard Các khối cho thiết kế luận Advanced Digital...
 • 64
 • 320
 • 4

Xem thêm