Bai 2 lop 10 lich su truyen thong QDND va CAND

Bai 2 lop 10 lich su truyen thong QDND va CAND

Bai 2 lop 10 lich su truyen thong QDND va CAND
... Khởi nghĩa Nam Kì + Đội du kích Bắc Sơn + Du kích Ba Tơ + Đội cứu quốc quân1 ,2, 3 + Đội VNTTGPQ thức thành lập ngày 22 / 12/ 1944 có 34 chiến sĩ (3 nữ) 34 súng loại Chiến công Quân đội ta đánh hạ đồn ... TRƯỜNG THPT…………… BÀI GIẢNG BÀI 2: LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM Giáo viên: ………… Hà Nội, 8 /20 12 - Hiểu nét lịch sử, chất, truyền thống anh hùng ... Thanh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam, 20 12 - Bối cảnh lịch sử: + Sau CMT8-1945 thành công, yêu cầu bảo vệ quyền CM + LLCAND thành lập ngày 19/8/1945 - Ở Bắc Bộ thành lập “sở...
 • 38
 • 289
 • 0

Lịch sử, truyền thống QĐND CAND

Lịch sử, truyền thống QĐND và CAND
... sơn” với sư liên minh QĐNDVN với QĐNDTQ, để lại kí ức đẹp lòng ND hai nước LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I/ Lòch sử Công an nhân dân Việt Nam II/ Truyền thống Công An NDVN 1 ... Bài LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I/ Mục tiêu: - Hiểu nét lòch sử , chất, truyền thống anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam, ... phát huy truyền thống vẻ vang LLVT, sẵn sàng tham gia vào hoạt động xây dựng bảo vệ Tổ quốc VNXHCN II/ Chuẩn bò Giáo viên: -Nghiên cứu , tài liệu liên quan đến học -Tranh, ảnh truyền thống đánh...
 • 59
 • 2,584
 • 24

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIẢNG DẠY BÀI 2 LỚP 10 “TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC”

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIẢNG DẠY BÀI 2 LỚP 10 “TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC”
... TIẾT HỌC “TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC” Mục tiêu dạy học: a) Kiến thức: Thông qua dự án giúp học sinh: - Vận dụng kiến thức môn Địa lý: + Biết ... giữ nước đan tộc ta Truyền thống nước Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền chung sức đánh giặc, toàn thống nước chung sức đánh dân đánh giặc, toàn dân giặc, toàn dân đánh giặc, đánh đánh giặc, đánh giặc ... - HS Vận dụng kiến thức môn học II Truyền thống vẻ vang dân tộc ta nghiệp đánh giặc giữ nước Truyền thống dựng Hoạt động 1: Tìm hiểu truyền nước đôi với giữ nước thống dựng nước đôi với giữ nước.(12...
 • 10
 • 2,015
 • 28

Lịch sử, truyền thốngCAND VN 10 - T

Lịch sử, truyền thống QĐ CAND VN 10 - T
... chèng thï trong, giỈc ngoµi, b¶o vƯ an ninh, tr t tù an toµn x· héi, trung thµnh víi t ng nhiƯm vơ c¸ch m¹ng qua t ng thêi k× - §¶ng l·nh ®¹o theo nguyªn t c “ tut ®èi, trùc tiÕp, vỊ mäi m t - T ... qua - Qu©n ®éi ta ®· ph t huy t t tinh thÇn kh¾c phơc khã kh¨n, hoµn thµnh t t nhiƯn vơ chiÕn ®Êu lao ®éng s¶n xt vµ c«ng t c víi tinh thÇn ®éc lËp, t chđ, t c­êng Nªu coa tinh thÇn qc t v« ... Qu©n ®éi - §¶ng l·nh ®¹o Qu©n déi nh©n d©n Vi t Nam theo nguyªn t c “Tut ®èi trùc tiÕp vỊ mäi m t - T chøc §¶ngtrong Qu©n ®éi ®­ỵc thùc hiƯn theo hƯ thèng däc t Trung ­¬ng ®Õn c¬ së - T ng cơc...
 • 14
 • 355
 • 1

Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học lớp 10 Trung học phổ thông chương trình nâng cao

Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học lớp 10 Trung học phổ thông chương trình nâng cao
... để nghiên cứu thiết kế sử dụng câu hỏi định hướng học chương Oxi HH 10 chương trình NC Chương THIẾT KẾ BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG BÀI HỌC “CHƯƠNG OXI” HÓA HỌC 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Giới thiệu ... nguyên tắc thiết kế câu hỏi dạy học - Thiết kế quy trình xây dựng sử dụng câu hỏi định hướng học - Vận dụng thiết kế câu hỏi xây dựng giáo án chương Oxi lớp 10 chương trình nâng cao Chương CƠ ... nội dung, câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời câu hỏi học, câu hỏi khái quát - Bộ câu hỏi cần có tính logic cao, có gắn kết câu hỏi khái quát, câu hỏi học, câu hỏi nội dung - Bộ câu hỏi cần phản...
 • 128
 • 789
 • 12

hội thi tìm hiểu lịch sử truyền thống Đội TNTP. HCM

hội thi tìm hiểu lịch sử truyền thống Đội TNTP. HCM
... Câu Câu Vòng Vòng Vòng Câu 6: Nêu yêu cầu Đội viên Thuộc hát quốc ca, đội ca số hát truyền thống Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ Câu Chào kiểu Đội viên thi u niên tiền phong Hồ Chí Minh Câu Biết ... hiệu đội Câu Câu Câu 10 Thực động tác đội hình nghi lễ Đội Biết trống Đội Vòng Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Vòng Vòng Vòng Câu 7: Nêu nhiệm vụ Đội viên - Thực điều lệ, nghi thức Đội ... Vòng Vòng Câu 9: Đội viên Đội thi u niên tiền phong Hồ Chí Minh có quyền gì? - Yêu cầu Đội Đoàn giúp đỡ để phát huy lực học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội - Yêu cầu đội Đoàn bảo vệ...
 • 45
 • 852
 • 16

dap an bai so 2 lop 10 nang cao de so 1 va 2

dap an bai so 2 lop 10 nang cao de so 1 va 2
... = 17 ) : 1s22s22p63s23p5 7e lớp Li ( Z = ) : 1s22s1 1e lớp Li + Cl → Li+ + 2 1s 2s 3s 3p 1e 0,5đ Cl - 2x1e 2Li + Cl2 → 2LiCl Câu : a.CCl4 : C ( Z = 6) : 1s22s22p2 Ở trạng thái kích thích 0 ,25 đ ... : 1s22s22p2 4e lớp Cl ( Z = 17 ) : 1s22s22p63s23p5 7e lớp A B 0,5 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ 0 ,25 đ Cl °° ° Cl⋅ + Cl⋅ + C + Cl⋅ + Cl⋅ → Cl ⋅°C°⋅Cl °° ° Cl 0,5đ Cl Công thức cấu tạo : Cl – C – Cl 0 ,25 đ ... ) : 1s22s22p1 ↑↓ ↑ 0,5đ 2s 2p Ở trạng thái kích thích : ↑ ↑ ↑ 0,5đ 2s 2p → Trước tham gia liên kết với Flo, obitan s B lai hóa với obitan p để tạo 1 thành obitan lai hóa sp Sau đó, obitan lai...
 • 4
 • 408
 • 1

giáo án bài 2 ấn độ - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 2 ấn độ - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... để độc chiếm ấn Độ hoàn thành xâm lược đặt ách cai trị ấn Độ vào kỷ lược ấn Độ: XVII + Từ đầu kỷ XVII chế độ phong kiến ấn Độ suy yếu  nước phương Tây chủ yếu * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân: - ... hết độc lập ấn Độ, trở thành đỉnh cao cảu phong trào ấn Độ thành lập Đảng quốc đại giải phóng dân tộc ấn Độ đầu kỷ XX Ti Lắc bị đày Mianma Bom – Bay 1-8 -1 920 , hình ảnh ông lòng nhân dân ấn Độ ... - Giáo viên sử dụng lược đồ ấn Độ giới thiệu: ấn Độ quốc gia rộng gần triệu km2 (thứ bảy giới, nhì Châu á) Năm 1798 nhà hàng hải Váccô - đô Ga-ma vượt mũi hảo vọng tìm...
 • 13
 • 4,352
 • 15

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện hải lăng

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện hải lăng
... Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị b Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị c Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị d Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Câu 8: Thành ... Dương D Trần Thị Mít Câu Xã trước địa bàn huyện Hải Lăng? Hiện vùng đất không Hải Lăng quản lý nữa? A Hải Lâm, Hải Hoà B xã Hải Trí, Hải lệ C Hải Khê, Hải Ba Câu 4: Ở Hải Lăng có đơn vị phong ... 75 ngày đêm D 71 ngày đêm Câu Hải Lăng có di lớn người Chăm - Pa tồn tại, thuộc xã nào? A Hải Vĩnh, Hải Dương B Hải Quế, Hải Thọ C Hải Ba, Hải Xuân Câu 5: Huyện Hải Lăng có bà mẹ Việt Nam Anh...
 • 3
 • 1,556
 • 3

Bài 2 - Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam doc

Bài 2 - Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam doc
... (thiếc)… 2. 2 VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI KỲ TỰ CHỦ (93 8-> 1858) 2. 2.1.BỐI CẢNH LỊCH SỬ VĂN HÓA : a.Bối cảnh lịch sử : * Biến đổi tự thân nội quốc gia : - Các vương triều thay xây dựng quốc gia tự chủ - Đất ... làm nương rẫy, săn bắn… - LỚP VĂN HÓA GIAO LƯU VỚI TRUNG HOA VÀ KHU VỰC : 2. 1 Văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc : 2. 1.1 Bối cảnh lịch sử văn hóa: * Bối cảnh lịch sử : - Năm 179TCN: Triệu Đà đánh ... 1 LỚP VĂN HÓA BẢN ĐỊA (VĂN HÓA TIỀN SỬ +VĂN HÓA VĂN LANG-ÂU LẠC): 1.1 THỜI KỲ TIỀN SỬ : - Thời gian : cách 50 vạn năm đến 3000 năm TCN - Các văn hóa tiêu biểu : VH Hòa Bình...
 • 16
 • 1,418
 • 20

Bài giảng>Lớp 4>Lịch sử> Nhà Lí dời đo ra Thăng Long

Bài giảng>Lớp 4>Lịch sử> Nhà Lí dời đo ra Thăng Long
... tháng 11 năm 2008 Lịch sử Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long Nhà Lý đời: Nhà dời đô: Kinh thành Thăng Long thời Lý: ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Dấu tích Hoàng Thành Thăng Long xưa ThiÕt kÕ bëi: ... ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Lịch sử Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long Nhà Lý đời: Nhà dời đô: ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o So sánh ... KIỂM TRA BÀI CŨ ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Lịch sử NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (Từ năm 1009 đến năm 1226) Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long Nhà Lý đời:  Sau...
 • 19
 • 1,860
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bai 2 lich su truyen thong cua quan doi cong an nhan dan viet nambai van so 2 lop 10 tu subai tap lam van so 2 lop 10 tu suviet bai van so 2 lop 10 tu suđề thi tuyển vào lớp 10 lịch sửlịch sử truyền thống việt namlịch sử truyền thống công đoàn việt namlịch sử truyền thống ngày nhà giáo việt namlịch sử truyền thống ngày phụ nữ việt namlịch sử truyền thống phụ nữ việt namlịch sử truyền thông đa phương tiệnlịch sử truyền thông thế giớilịch sử truyền thông việt namlịch sử truyền thông đại chúnglịch sử truyền thống đội tntp hồ chí minhTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học