HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢNVĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
... Ban Quản Dự án 43 – Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng Trang Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản văn điều hành (dành cho Chuyên viên) Giới thiệu B Hệ thống quản văn điều hành thành ... Nẵng Trang Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản văn điều hành (dành cho Chuyên viên) Quản văn B Là nơi quản tất chức chương trình sau định nghĩa quy trình xử công văn Quản thông ... 17 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản văn điều hành (dành cho Chuyên viên) 5.6 Báo cáo thống kê B 5.6.1 Báo cáo xử văn đến B Được sử dụng để thống kê, báo cáo tình hình xử văn...
 • 36
 • 187
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN NỘI BỘ doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ doc
... văn Các loại văn cần quản là: văn đến, văn đi, văn nội bộ, hồ sơ văn Hướng dẫn sử dụng 2.1 Quản Danh mục phân hệ 2.1.1 Loại văn Chọn chức Danh mục Menu bên trái phân hệ, Màn hình hiển thị ... Khai báo thông tin hồ sơ lưu lại thông tin hồ sơ Để thêm văn vào hồ sơ vừa tạo, chọn tên hồ sơ để xem thông tin hồ sơ, thực thêm văn vào hồ sơ CÔNG TY GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT ... từ menu trái phân hệ Phân hệ quản văn gồm quyền hạn sau: - Quyền quản trị: quyền thao tác cao phân hệ - Chức vụ Thêm văn bản: Là nhóm cán có chức vụ có quyền thêm văn vào hệ thống có văn đến...
 • 19
 • 329
 • 0

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự pot

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự pot
... hƣớng dẫn sử dụng 5.4.1.4 Thêm thông tin thụ Sau chọn đƣợc vụ việc cần thụ lý, NSD nhấn vào Thêm thụ cột Thao tác Màn hình thêm thông tin thụ ra: Thông tin thụ sơ thẩm: Mã thụ lý: Hệ thống ... tắt Thuật ngữ Định nghĩa TANDTC NSD QLADS Tòa án nhân dân tối cao Ngƣời sử dụng Quản án dân Ghi Trang TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Thuật ngữ HNGĐ VKS CQĐT TA CSDL QTHT FORM BCGQ DS- ... thụ lý: thụ mới, thụ xét xử lại (do tạm đình chỉ), thụ xét xử lại (do hủy), thụ từ Tòa án khác chuyển đến Số thụ lý: Số thụ vụ việc Trang 26 TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng...
 • 69
 • 252
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ESoft HRM 3.0 pps

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ESoft HRM 3.0 pps
... đổi mật người sử dụng người sử dụng không muốn sử dụng mật cũ Các thao tác: - Vào thực đơn Hệ thống -> Đối mật Cách ghi: Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản nhân ESoftHRM 3.0 Trang ESOFT kinh tế(Economic), ... khác Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản nhân ESoftHRM 3.0 Trang 42 ESOFT kinh tế(Economic), hiệu (Effective) dễ sử dụng( Easy) IV.3 Quản cán công nhân viên theo phòng ban Vào menu Nhân Quản ... III.4 Quản trị người sử dụng Tạo thay đổi xác định nhóm cho người sử dụng Các bước thực hiện: - Vào thực đơn Hệ thống -> Quản trị người sử dụng Tạo người sử dụng Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý...
 • 55
 • 593
 • 0

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị website Bizweb

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị website Bizweb
... info@dkt.com.vn 1.2 Tài khoản quản trị - Nhấn chuột vào Tài khoản quản trị, nhƣ hình: - Màn hình quản trị Quản lý tài khoản: Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị Bizweb CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT Địa : P707 ... phân cấp đầy đủ chi tiết theo loại nội dung quản trị Có thể truy cập tính quản trị từ Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị Bizweb CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT Địa : P707 Toà nhà Thành Công, 57 Láng ... khoản Sau đăng nhập thành công, truy cập hệ thống quản trị theo phƣơng pháp nhƣ sau: Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị Bizweb CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT Địa : P707 Toà nhà Thành Công, 57...
 • 51
 • 1,966
 • 6

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 14000

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 14000
... doanh nghiệp - Chú ý dụng nhân cách thương hiệu tấc hoạt động truyền thông - Đòi hỏi hệ thống nhận diện & hướng dẫn triển khai chuẩn - Cẩn kiểm soát nguồn lực trung tâm Nguồn: Masso PR www.massogroup.com ... số phân tích chủ đề - Masso Group trình bày IMC - Một Dàn Hòa Tấu Thương Hiệu Quảng cáo PR Khuyến Bán hàng Nhân viên Tài trợ, POS nhiều phương tiện khác www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích ... truyền thông Hình dung rõ trình/thời gian cần thiết để thay đổi nhận thức & sở hữu “Ý tưởng lớn” Xây dựng thông điệp cho giai đoạn chiến dịch truyền thông Nắm vững vai trò & cách ứng dụng công cụ...
 • 8
 • 367
 • 1

hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001 2000

hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001 2000
... hiệu Quản Nhà nước -7- III HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2000 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Mục tiêu viêc áp dụng hệ thống quản chất lượng Hệ thống quản chất lượng ... Mục tiêu, yêu cầu Hệ thống quản chất lượng cần xây dựng; - Phạm vi áp dụng Hệ thống quản chất lượng; - Những văn cần xây dựng Hệ thống quản chất lượng (Chính sách mục tiêu chất lượng; ... b) TCVN ISO 9001: 2000 qui định yêu cầu Hệ thống quản chất lượng Tổ chức Tiêu chuẩn thay cho tiêu chuẩn ISO 9001 : 1994, ISO 9002 : 1994, ISO 9003 : 1994 -2- c) TCVN ISO 9004 :2000 hướng dẫn...
 • 58
 • 273
 • 0

HƯỚNG dẫn XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

HƯỚNG dẫn XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008
... Mục tiêu, yêu cầu Hệ thống quản chất lượng cần xây dựng; - Phạm vi áp dụng Hệ thống quản chất lượng; - Những văn cần xây dựng Hệ thống quản chất lượng (Chính sách mục tiêu chất lượng; ... 1 Mục tiêu viêc áp dụng hệ thống quản chất lượng Hệ thống quản chất lượng quan hành nhà nước thiết lập theo TCVN ISO 9001:2008 Đây Hệ thống tuân thủ yêu cầu chung (mục 4 /TCVN ISO 9001:2008) ... TCVN ISO 9004:2009 - Hướng dẫn cải tiến việc thực Hệ thống Quản chất lượng II CÁC TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Yêu cầu hệ thống tài liệu 1.1 Theo...
 • 57
 • 431
 • 0

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quảnvăn bản” trong các cơ quan, đơn vị quảnhành chính Nhà nước của tỉnh.

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.
... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh CHƯƠNG II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN Điều Chính thức đưa hệ thống quản văn vào hoạt động từ ngày 01/10/2006 Những quan, đơn vị có mạng ... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh: - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể hệ thống quản văn đơn vị phân công cán phụ trách quản ... vị có trách nhiệm sử dụng hệ thống quản văn theo công việc phân công Các đơn vị, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định Điều Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng tất quan, đơn vị...
 • 3
 • 784
 • 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI pptx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI pptx
... trình cửa sổ Đăng nhập Hoạt động Nhập, Xuất hàng Hai chức tương tự minh họa tính chức Nhập hàng 10 11 Các chức Quản 4.1 Quản Kho hàng Báo cáo Kho hàng, Báo cáo tài chính: 12 Các chức quản ... Quản trị tài khoản hệ thống 2.5 Đăng xuất 2.6 Thoát Hoạt động Nhập, Xuất hàng ……………………………………………… 3.1 Nhập hàng 3.2 Xuất hàng Các chức quản …………………………………………………… 4.1 Quản Kho hàng 4.2 Quản ... quản …………………………………………………… 4.1 Quản Kho hàng 4.2 Quản Nhân viên 4.3 Quản Tài 4.4 Quản Dịch vụ Giới thiệu đối tượng sử dụng chương trình 12 13 Đăng nhập, Đăng kí 1.1 Đăng nhập: -...
 • 14
 • 468
 • 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢNVĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
... LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN – ĐIỀU HÀNH PHẦN 1: GIỚI THIỆU Giới thiệu chung phần mềm 1.1 Tên phần mềm Tên phần mềm ... LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN – ĐIỀU HÀNH Chức xử Văn thư 2.1 Tiếp nhận văn Khi có văn đến ,văn thư tiếp nhận văn ... hình quản thư mục tủ văn cá nhân Nếu muốn sửa tủ văn bản, bấm chọn tủ cần sửa Tại phần “Sửa tủ văn bản điền tên tủ văn vào phần “Tên tủ” chọn thư mục cha cho tủ Sau chọn xong bấm để sửa lại...
 • 80
 • 365
 • 0

TÀI LIỆU- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHIẾU NẠI- TỐ CÁO

TÀI LIỆU- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHIẾU NẠI- TỐ CÁO
... Trang 11/86 Hướng dẫn quản sử dụng Phân hệ Tiếp dân Trang 12/86 Hướng dẫn quản sử dụng Phân hệ Tiếp dân • Nhập thông tin vào form o Số : Hệ thống tự động ... 4.5  Quản thông tin nhân viên 80  Trang 4/86 Hướng dẫn quản sử dụng Phân hệ Tiếp dân 4.6  Sao lưu liệu 83  Trang 5/86 Hướng dẫn quản sử dụng ... Phân hệ Tiếp dân GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giới thiệu chung 1.1 Đặc điểm hệ thống Hệ thống thông tin quản khiếu nại, tố cáo – Phân hệ tiếp dân phát triển cho Trung tâm thông tin...
 • 86
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn phòng điện tử npchướng dẫn trả lời câu hỏi npc tuần trahướng dẫn trả lời npc tuần traquy trình kinh doanh điện năng evn npctrả lời câu hỏi npcnpc in the tomb of giantsban quản lý dự án lưới điện npchướng dẫn trả lời npc thu thuếtổng công ty điện lực miền bắc npcnpc nhờ thuật toán ma sátphương pháp lai mạng nơ ron giải thuật di truyền giải bài toán npc và ứng dụngnghịch lưu 5 bậc npcbài tập quản trị tác nghiệp npctổng công ty điện lực miền bắc evn npclop bai toan npcNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhtính toán hồ nước máiHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013