Ứng dụng CNTT, động lực cho sự phát triển của Việt Nam

hiện trạng và nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

hiện trạng và nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
... Nguồn nhân lực, ngành thủy sản, đào tạo, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, đặc biệt tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế giới Đồng sông Cửu ... 250-300 kỹ sư thủy sản cho ĐBSCL Ngoài ra, đào tạo sau đại học nhu cầu thực tế ngành thủy sản ĐBSCL Ước tính tới năm 2010, năm cần đào tạo 30-50 thạc sĩ cho ngành thủy sản (Sở Thủy Sản tỉnh ĐBSCL) ... tạo nguồn nhân lực cho phát triển ngành thủy sản ĐBSCL Điều đặt yêu cầu cho KTSĐHCT tiến hành nghiên cứu tiếp tục để cập nhật thông tin, nắm bắt thực trạng đào tạo sử dụng nhu cầu lực lượng lao...
 • 8
 • 405
 • 2

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " ppt

BÁO CÁO
... Nguồn nhân lực, ngành thủy sản, đào tạo, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, đặc biệt tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế giới Đồng sông Cửu ... 250-300 kỹ sư thủy sản cho ĐBSCL Ngoài ra, đào tạo sau đại học nhu cầu thực tế ngành thủy sản ĐBSCL Ước tính tới năm 2010, năm cần đào tạo 30-50 thạc sĩ cho ngành thủy sản (Sở Thủy Sản tỉnh ĐBSCL) ... tạo nguồn nhân lực cho phát triển ngành thủy sản ĐBSCL Điều đặt yêu cầu cho KTSĐHCT tiến hành nghiên cứu tiếp tục để cập nhật thông tin, nắm bắt thực trạng đào tạo sử dụng nhu cầu lực lượng lao...
 • 8
 • 321
 • 0

ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI HỌC

ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI HỌC
... tạo theo Hệ thống tín số người Mỗi trường cần xây dựng Quy chế Đào tạo theo Hệ thống tín trường sở cụ thể hóa “Quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo Hệ thống tín chỉ Bộ giáo dục Đào tạo, ... chất đào tạo theo Hệ thống tín mà Quy chế đào tạo sở để vận hành tạo điều kiện tốt cho người học phát huy cao độ lực thân Tuy nhiên, đào tạo theo Hệ thống tín đòi hỏi sinh viên phải nắm Quy chế đào ... trình đào tạo nhiệm vụ cần ưu tiên đào tạo theo Hệ thống tín 3.8 Thực phân cấp quản lý đào tạo quản lý sinh viên Tập trung việc quản lý điều hành đào tạo phòng Đào tạo yêu cầu đào tạo theo Hệ thống...
 • 12
 • 2,183
 • 0

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau Đại ... vận động, phát triển Sự vận động phát triển nhận thức diễn cách biện chứng: - Từ trực quan sinh động đến t trìu tợng từ t trìu tợng đến thực tiễn đờng biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức ... (NEP) Với đổi mới, quan niệm chủ nghĩa xã hội đờng lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta ngày đợc xác định rõ Nó thấm nhuần quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I luận thực...
 • 28
 • 1,964
 • 0

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
... phối theo lao động phân phối theo nguồn lực đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ tín dụng phát triển 3.4 Sự tăng trởng, phát triển kinh tế gắn liền với công xã hội, với việc phát triển văn hoá giáo ... đồng thời tất yếu phát triển nhu cầu Thông qua mở rộng quan hệ kinh tế với nớc để biến nguồn lực bên thành nguồn lực bên tạo điều kiện cho phát triển phát triển rút ngắn Mởi rộng quan hệ dới nhiều ... nhu cầu phát triển kinh tế Nâng cao vai trò chủ đạo kinh tế nhà nớc thành phần kinh tế khác phát triển lành mạnh lâu dài * Mục tiêuphấn đấu năm 2005 Suy từ kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2010...
 • 11
 • 366
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM
... hng thng nht c nc v lý h thng ngõn hng ca ch c Nam Theo ú, Ngõn hng Quc gia Vit Nam ca chớnh quyn Vit Nam Cng Ho ( Nam) ó c quc hu hoỏ v sỏp nhp vo h thng Ngõn hng Nh nc Vit Nam, cựng thc hin ... t chc li v qun lý cỏc NHTM theo nhúm khỏch hng v loi dch v ca mt NH a nng, thay th dn cho vic qun lý theo chc nng v nghip v hin nay, ng thi nõng cao trỡnh qun lý ri ro, qun lý ti sn n - ti sn ... khụng ch nhm tha nhu cu thc t ca c bờn thuờ v bờn cho thuờ quỏ trỡnh cung cp v s dng dch v cho thuờ ti chớnh m cũn m bo cho phỏp lut Vit Nam v dch v cho thuờ ti chớnh phự hp hn vi thụng l quc t 40...
 • 53
 • 478
 • 0

Tiểu luận: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay ppsx

Tiểu luận: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay ppsx
... quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn quan điểm phát triển I LÝ LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY Công đổi thức việc Đảng ta thừa nhận cho ... triÕt häc - nay. Vì vậy, em định chọn đề tài luận nhận thức, vận dụng quan điểm vào kinh tế Việt Nam trước sau mười năm đổi đến nay GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I, TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Sự tất thắng ... địa 12 II Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam 12 III Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế 15 CHƯƠNG III: 18 ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY I .Lý luận...
 • 31
 • 180
 • 0

Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế tới sự phát triển của việt nam

Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế tới sự phát triển của việt nam
... quốc tế Phần 2: Những tác động tiêu cực trình toàn cầu hóa kinh tế tới phát triển việt nam Những tác động hai mặt to n cầu hóa kinh tế 1.1 Tác động tích cực - To n cầu hóa kinh tế tác động ... cầu hóa kinh tế 1.1 Tác động tích cực .5 1.2 Tác động tiêu cực .7 Những tác động tiêu cực to n cầu hóa tới phát triển Việt Nam 2.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ... tiểu luận, tác giả mong muốn đợc tìm hiểu sâu tác động tiêu cực trình to n cầu hóa kinh tế phát triển bền vững Việt Nam 2.2 Tác động tiêu cực to n cầu hóa kinh tế quốc tế phát triển Việt Nam 2.2.1...
 • 24
 • 1,481
 • 17

tìm hiểu về vai trò hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) đối với sự phát triển của việt nam thời kì 2000 – 2008

tìm hiểu về vai trò hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) đối với sự phát triển của việt nam thời kì 2000 – 2008
... trò hoạt động đầu trực tiếp nước (FDI) phát triển Việt Nam thời 2000 2008 với nội dung sau: Chương I: Đầu trực tiếp nước với phát triển kinh tế Chương II: Đánh giá thực trạng đầu trực ... lòng đón tiếp nhà đầu định điểm đến để đầu III Số liệu đầu trực tiếp nước thời kỳ 2000 -2008 giải pháp thu hút định hướng dòng vốn đầu trực tiếp từ nước để hỗ trợ tốt cho phát triển ... kinh tế đất nước Đầu nước năm 2000 Đầu trực tiếp nước từ năm 2001- 2005  FDI 10 tháng vượt năm 2006 Trong 10 tháng đầu năm, lượng vốn đầu trực tiếp nước (FDI) đổ vào Việt Nam đạt 11,26...
 • 42
 • 270
 • 0

Triển vọng hình thành cộng đồng kinh tế đông á và tác động của nó tới sự phát triển của việt nam

Triển vọng hình thành cộng đồng kinh tế đông á và tác động của nó tới sự phát triển của việt nam
... hình thành Cộng đồng kinh tế Đông Á, tính phức tạp tiến triển hợp tác Đông Á Cộng đồng Chỉ có dựa sở đó, vạch lộ trình hình dung mô hình tương lai Cộng đồng kinh tế Đông Á Khi đánh giá tác động tới ... Phần khái quát lộ trình dự báo số đặc điểm chủ yếu mô hình Cộng đồng Kinh tế Đông Á Phần bàn tác động việc hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á tới giới, khu vực đặc biệt tới phát triển Việt Nam ... có khối kinh tế tự nhận cộng đồng sau thành lập: Cộng đồng Caribbe, Cộng đồng Kinh tế Trung Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, Cộng đồng Kinh tế châu Phi, Cộng đồng Đông Phi, Cộng đồng Kinh tế ASEAN...
 • 233
 • 405
 • 3

Nguồn gốc và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nguồn gốc và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
... lợi nhuận mặt lượng VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1.Vài nét kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... 1.3.Quan điểm lợi nhuận số nhà kinh tế học 2 .Vai trò lợi nhuận phát triển kinh tế Việt nam giai đoạn 2.1.Vài nét kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN VN 2.2 .Lợi nhuận kinh ... lợi nhuận hoạt động thêm vào giá (giá = chi phí sản xuất + lợi nhuận) Malthus phủ nhận vai trò lao động nguồn gốc tạo lợi nhuận coi lợi nhuận yếu tố cấu thành khác giá trị Từ ông giải thích lợi...
 • 29
 • 355
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: liên kết và cổ phần hoá động lực cho sự phát triểnđộng lực cho sự phát triểnlực cho sự phát triển của vĩnh phúcvận dụng những bài học kinh nghiệm của ttck nhật bản cho sự phát triển ttck việt namvận dụng một số bài học kinh nghiệm của nhật bản cho sự phát triển ttck việt namđiểm chỉ đạo hoạt động tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển dnvvn việt namtác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển của việt nam hiện naytiểu luận tìm hiểu về vai trò hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đối với sự phát triển của việt nam thời kì 2000 – 2008sự phát triển của việt nam gần đâysự phát triển của việt nam sau chiến tranhsự phát triển của việt nam trong 10 năm quaquá trình gia nhập apec và sự phát triển của việt namtế tri thức thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của việt namảnh hưởng của tiến trình hội nhập kinh tế quc tế đến sự phát triến của việt namnhững bất cập trong giáo dục đại học và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của việt namĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây