Reported speech câu tường thuật

Reported speech - câu tường thuật

Reported speech - câu tường thuật
... reported Ann asked Tom to open the door for her (Ann hỏi Tom mở cửa dùm cô ta.) Như trường hợp động từ câu tường thuật chuyển thành infinitive có to Reported Speech with Questions Khi tường thuật ... Điều cần lưu ý tường thuật lại câu hỏi câu mệnh lệnh Xét câu sau: direct ‘Stay in bed for a few days’, the doctor said to me ("Hãy nằm giường vài ngày đã" - bác sĩ nói với tôi.) reported The doctor ... cưới hồi nào.) Đặc biệt tường thuật lại câu hỏi từ hỏi ta dùng if whether Quan sát kỹ câu sau: direct Tom asked: “Do you remember me?” (Tom hỏi: "Anh có nhớ không?") reported Tom asked if I remembered...
 • 3
 • 1,884
 • 60

Tài liệu Reported Speech (Câu tường thuật) pdf

Tài liệu Reported Speech (Câu tường thuật) pdf
... hỏi.) reported Ann asked Tom to open the door for her (Ann hỏi Tom mở cửa dùm cô ta.) Như trường hợp động từ câu tường thuật chuyển thành infinitive có to Reported Speech with Questions Khi tường ... sang Reported Speech giữ nguyên hay chuyển sang Past Perfect Ví dụ: direct Tom said: ‘I woke up feeling ill and so I stayed in bed.’ (Tom nói: ‘Tôi thức dậy thấy bệnh nằm lại giường.’) reported ... nói với tôi.) reported The doctor said to me to stay in bed for a few days (Bác sĩ bảo nằm giường vài ngày đã.) direct ‘Don’t shout’, I said to Jim (”Đừng có hét”, nói với Jim.) reported I said...
 • 5
 • 902
 • 14

Unit 32. Reported Speech (Câu tường thuật) docx

Unit 32. Reported Speech (Câu tường thuật) docx
... hỏi.) reported Ann asked Tom to open the door for her (Ann hỏi Tom mở cửa dùm cô ta.) Như trường hợp động từ câu tường thuật chuyển thành infinitive có to Reported Speech with Questions Khi tường ... sang Reported Speech giữ nguyên hay chuyển sang Past Perfect Ví dụ: direct Tom said: ‘I woke up feeling ill and so I stayed in bed.’ (Tom nói: ‘Tôi thức dậy thấy bệnh nằm lại giường.’) reported ... nói với tôi.) reported The doctor said to me to stay in bed for a few days (Bác sĩ bảo nằm giường vài ngày đã.) direct ‘Don’t shout’, I said to Jim (”Đừng có hét”, nói với Jim.) reported I said...
 • 5
 • 311
 • 0

Reported Speech Câu Tường Thuật

Reported Speech Câu Tường Thuật
... her,” he said → He advised me to phone her CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Nếu lời nói trực tiếp có câu điều kiện có câu điều kiện loại thay đổi thì, câu điều kiện loại giữ nguyên hình thức ... month / the next month Before CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị) - Mệnh lệnh khẳng định: Direct: S + V + O: “V1 + O ... patient: “Do exercise regularly.” → The doctor -2 STATEMENT (Câu trần thuật) Direct: S + V + (O) : “clause” Indirect: S + told / said + (O) + (that) + clause Note:...
 • 4
 • 269
 • 0

REPORTED SPEECH (câu trần thuật)

REPORTED SPEECH (câu trần thuật)
... S + invited/ offered (sbd) + to V S + advised (sbd) + (not) to V S + promised + (not) to V REPORTED SPEECH WITH GERUND Chúng ta sử dụng danh động từ sau V tường thuật sau theo cấu trúc Apologize ... former teacher warned him against being late for school EXERCISE I Change these sentences into reported speech Mary said: “My father died a year ago” “Must you go now?”, said Mr Brown John said: ... her your -> my yours -> mine Chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp chia thành nhóm sau: a Câu trần thuật: b Câu hỏi: * Yes/ No questions: => Gián tiếp: S + asked/ wanted to know + if/ whether...
 • 15
 • 623
 • 3

CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH)

CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH)
... chuyển đại từ nhân xưng tính từ sỡ hữu từ câu nói trực tiếp sang câu tường thuật CÂU NÓI TRỰC TIẾP I We Me / You Us Mine Ours My Our Myself CÂU NÓI TƯỜNG THUẬT He /She They Him /Her Them His / ... WHAT ) câu nói trực tiếp Nếu câu nói trực tiếp ko có từ nghi vấn đặt IF hay WHETHER trước chủ ngữ câu nói tường thuật lại _ Chuyển đại từ nhân xưng đại từ sỡ hữu cho phù hợp với ý nghĩa câu , ... mặt trăng quay xung quanh trái đất) _ Nếu động từ giới thiệu câu nói trực tiếp tương lai ( SAY/WILL SAY , HAVE SAID ) động từ câu tường thuật trạng từ thời gian nơi chốn đổi sang ko đổi Ex : She...
 • 7
 • 917
 • 4

Câu tường thuật (Reported Speech) pptx

Câu tường thuật (Reported Speech) pptx
... cần thiết tùy theo nghĩa câu Ví dụ : I -> He/She ; me -> his , her Nếu động từ giới thiệu tỏn câu nói trực tiếp dạng khứ chuyển sang câu tường thuật , động tù câu tường thuật thay đổi theo quy ... chuyển đại từ nhân xưng tính từ sỡ hữu từ câu nói trực tiếp sang câu tường thuật CÂU NÓI TRỰC TIẾP I We Me / You Us Mine Ours My Our Myself CÂU NÓI TƯỜNG THUẬT He /She They Him /Her Them His / ... WHAT ) câu nói trực tiếp Nếu câu nói trực tiếp ko có từ nghi vấn đặt IF hay WHETHER trước chủ ngữ câu nói tường thuật lại _ Chuyển đại từ nhân xưng đại từ sỡ hữu cho phù hợp với ý nghĩa câu ,...
 • 16
 • 376
 • 0

CÂU TƯỜNG THUẬT REPORTED SPEECH doc

CÂU TƯỜNG THUẬT REPORTED SPEECH doc
... cho dấu hai chấm ngoặc kép câu mệnh lệnh xác định dùng not to câu mệnh lệnh phủ định Câu gián tiếp (reported speech) Tóm tắt Statements * S + said + (that) + clause (Câu phát biểu) * S + told ... questionword (như what, where, how…) câu hỏi nội dung (Wh-questions) thêm if (hay whether) câu hỏi có hay không (Yes-no questions) C CÂU MỆNH LỆNH (Commands in reported speech) 1/ Ví dụ :- The teacher ... you , I would go to the doctor.” Peter said to Mary A Peter told Mary to become a doctor B.Peter told Mary that he would go to the doctor C Peter advised Mary to go to the doctor D Peter advised...
 • 8
 • 582
 • 11

Cách dùng câu tường thuật - Reported Speech pptx

Cách dùng câu tường thuật - Reported Speech pptx
... broke my arm.' Reported: 'John said that he had broken his arm.' Dùng câu tường thuật cho câu hỏi Ở xem câu tường thuật dùng với từ 'said' Khi có câu hỏi, không dùng 'said', thay vào ta dùng 'asked' ... crying.' Dùng gợi ý câu tường thuật - suggestions Chúng ta cho lời khuyên câu trực tiếp, sử dụng 'suggested' 'recommended' câu tường thuật: Direct John: 'You should take a holiday' Reported: ... where she lived.' Câu hỏi dùng if / whether Direct John: 'Does he play golf?' Reported: 'John asked if he played golf.' Reported: 'John asked whether he played golf.' Dùng câu tường thuật để đề nghị...
 • 8
 • 496
 • 2

REPORTED SPEECH (Full)_ Câu tường thuật, giántiếp(đầyđủ)

REPORTED SPEECH (Full)_ Câu tường thuật, giántiếp(đầyđủ)
... with them the next Sunday or not 2.3 REQUESTS or COMMANDS: Câu yêu c u, m nh l nh Exercise 2: Rewrite the following sentences in REPORTED SPEECH A preparation course for the GCSE& University Entrance_Lê ... into reported speech: A preparation course for the GCSE& University Entrance_Lê Xuân H - 49 - 2.4 OTHERS: Các d ng tư ng thu t ph bi n khác Exercise 5: Rewrite the following sentences in REPORTED ... “If the weather is fine tomorrow, we’ll go for a picnic.” Jim said 2.2 QUESTIONS: Câu h i Câu h i WH: Examples: (1) He asked: “Where are you going to organize the party, Jane?” He asked...
 • 6
 • 726
 • 15

Câu tường thuật - Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập)

Câu tường thuật - Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập)
... DIRECT AND REPORTED SPEECH Definition: - Câu trực tiếp câu ngun văn người phát ngơn, ta thường đặt dấu ngoặc kép tường thuật lại trích dẫn lời nói người - Câu gián tiếp câu tường thuật lại, ta ... finished the test a b Ta dùng if/ whether để tường thuật cho câu hỏi “yes-no” Các trường hợp thay đổi khác giống câu tường thuật câu hỏi với “Wh” REPORTED SPEECH WITH REQUESTS or COMMANDS: EX: • Dick ... birthday” -> He promised to send me a card on my birthday * Cơng thức chung đổi sang câu tường thuật với to V: S + V (+ O) + to V Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ) - Khi...
 • 37
 • 1,868
 • 3

Bài tập câu tường thuật (Reported Speech) - Tự luận

Bài tập câu tường thuật (Reported Speech) - Tự luận
... “Could you open the door please?” asked the girl -> The girl _ 57 “ Go to bed immediately!” Mary’s father told her -> Mary’s mother ... post the letter!” Hoa said to me -> Hoa 59 The teacher told the children, “ Don’t play with the matches They are dangerous!” -> The teacher ... dangerous!” -> The teacher 60 “ I will go home tomorrow,” said Tom -> Tom ...
 • 3
 • 1,160
 • 34

GSTT VN chuyên đề câu tường thuật ( reported speech )

GSTT VN chuyên đề câu tường thuật ( reported speech )
... is reported speech? Reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before Distinction must be made between direct speech and reported speech Direct speech Reported speech ... backshift of tenses in reported speech If the sentence starts in the past, there is often backshift of tenses in reported speech Direct speech Reported speech (no backshift) “I write poems.” He ... the train (Reported simultaneously; we can still catch the train) => Mark said that if we left, we could catch the train (The reported words are out-of-date; the train has already left) c Second...
 • 15
 • 446
 • 3

Xem thêm