Passive form dạng bị động

CT DẠNG BỊ ĐỘNG(PASSIVE VOICE)

CT DẠNG BỊ ĐỘNG(PASSIVE VOICE)
... dùng câu bị động dạng , sau to ta phải thêm have V chuyển thành PII Dạng bị động với make : (Ai bị sai khiến ,bắt buộc làm việc ) + Câu chủ động : S + make(chia) + O1 + V(inf) + O2 + Câu bị động ... PII + by + O ? Dạng bị động với It was said that + Câu chủ động : S1 + said / thought / believed / + that + S2 + V(chia) - Câu bị động : It was said that + S2 + V(chia) - Câu bị động : S2 + ... Passive voice ii - câu bị động ii Dạng bị động động từ khuyết thiếu : - Các động từ khuyết thiếu : can , could , may , must , have...
 • 2
 • 671
 • 9

the passive in english a perspective from cognitive semantics (with reference to vietnamese) = dạng bị động trong tiếng anh dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận (có liên hệ tiếng việt

the passive in english a perspective from cognitive semantics (with reference to vietnamese) = dạng bị động trong tiếng anh dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận (có liên hệ tiếng việt
... convincing and appropriate way to explain language The study confirms the fact that it is feasible to apply notions in cognitive semantics to analyzing and explaining problems in syntax, thus ... minds The major point that distinguishes cognitive linguistics from traditional and generative grammar is what is attributed to the meaning of language In other words, in generative grammar, the ... by Alice c The ball was found Sentences in refer to the same event, and according to traditional grammar, they have the same meaning(s) The reasons of the passive usage (e.g in 1.b or 1.c) is attributed...
 • 180
 • 208
 • 2

Tài liệu Passive Voice ( Thể bị động) docx

Tài liệu Passive Voice ( Thể bị động) docx
... will be cleaned Get Đôi người ta dùng get thay cho be Passive Voice Ví dụ: This room get cleaned often (Căn phòng thường lau.) Dùng get Passive Voice để nói điều xảy với hay với gì, thường hành động ... Nhớ với Passive Voice câu thường xác định động từ to be Xem cách dùng Passive Voice sau: Simple Present Somebody cleans this room - This room ... tình cờ, như: The dog got run over by a car (Con chó bị xe cán phải.) Nhưng lúc thay be get Ví dụ: George is liked by everyone (George thích người) (= Mọi người thích Goerge.) Trong câu ta không...
 • 4
 • 267
 • 1

PHÂN TÍCH đối CHIẾU DẠNG bị ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH vè TIẾNG VIỆT

PHÂN TÍCH đối CHIẾU DẠNG bị ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH vè TIẾNG VIỆT
... 201) Bị, đợc + Adj Anh / bị khổ từ bé He has been suffering from hardness since he was small He / functional word / hard / since / small Thản, Nguyễn Kim (1977:195) Bị, đợc + Noun Anh / bị tù ... (1977: 201) Bị, đợc+ V (transitive) Bị/ đợc+ V (transitive) such as bị đánh, bị đốt, đợc thởng are really short forms of the structures: bị + N + V We can establish their full forms: bị (ai) đánh(be ... sau ta không gặp lại họ Họ ngã xuống hàng đầu chiến tranh Họ bị bắt giam, bị đánh gậy gộc sắt, bị quay điện, bị ghim vào đầu mỏm ngón tay, (Anh Đức,1965:289) (They could be arrested, beaten with...
 • 69
 • 1,684
 • 5

Bạn có đang bị đồng nghiệp “chiếu tướng”? potx

Bạn có đang bị đồng nghiệp “chiếu tướng”? potx
... Bạn thường ăn trưa bàn làm việc, thường xuyên vừa gặm bánh mì vừa gõ máy tính bạn bận, bận bận Tuy nhiên, nhớ bạn “một cõi” mà nhiều đồng nghiệp ngồi gần Mùi thức ... giao lưu với đồng nghiệp qua buổi picnic, karaoke hội họp thân mật Bạn “Mr Biết tuốt” “Tôi làm cho công ty thâm niên nên chuyện biết hết, phải ” – phải câu nói thường thấy bạn? Bạn hiểu biết ... tiếng nhai nhóp nhép bạn làm người xung quanh khó chịu khó tập trung Đó chưa kể nếp ăn phong cách ăn người khác “Siêu” bề bộn Hãy nhìn quanh: góc làm việc bạn bề bộn? Bạn hay để mặc ly tách...
 • 3
 • 296
 • 0

Báo cáo " Dạng bị động và vấn đề câu bị động trong tiếng Việt (phần 1)" doc

Báo cáo
... Bakhudarov "lý thuy t ngôn ng h c v d ch thu t không phi khác mà ngôn ng h c văn b n i chi u" nhi m v c a vi c nghiên c u d ch thu t "nghiên c u i chi u ng nghĩa văn b n tương ương ngôn ng khác nhau" ... n ph m d ch thu t vào i tư ng nghiên c u c a d ch thu t h c không h p lý b i nhi m v c a vi c nghiên c u d ch thu t ph i "c g ng miêu t d ch thu t m t trình" ch không ph i "kho sát k t qu c a ... h th ng tín hi u sang h th ng tín hi u khác" M t quan ni m tương t v i tư ng nghiên c u DTH có th th y tác ph m "A Linguistic Theory of Translation" c a Catford (1965), m t công trình nghiên...
 • 7
 • 505
 • 2

Báo cáo "DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT " pot

Báo cáo
... khác tiếng Anh tiếng Pháp, vị ngữ bị động không đánh dấu hình thái động từ mà trợ động từ (auxilary) kèm với động tính từ hay động từ ngoại động Palmer (1994) gọi bị động "trợ động t " hay bị động ... chức dạng /câu bị động vài ngôn ngữ làm ví dụ Trong ngôn ngữ biến hình điển tiếng Latin tiếng Hy lạp, "dạng bị động" dánh dấu chủ yếu biến đổi hình thái động từ vị ngữ: động từ dạng bị động có hình ... chức thông tin chức liên kết văn Câu (1a), có động từ dùng dạng chủ động gọi câu chủ động Câu (1b) có động từ dùng dạng bị động gọi câu bị động Như vậy, dạng bị động phạm trù hình thái học, xét...
 • 10
 • 595
 • 2

Báo cáo " DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT (2)" potx

Báo cáo
... Việt 2.2.2 Nhận diện câu bị động tiếng Việt Như trình bày trên, có nhiều quan niệm khác câu bị động tiếng Việt Ngay số tác giả thừa nhận tiếng Việt câu bị động, tiêu chí nhận diện câu bị động ... động tiếng Việt thành kiểu câu bị động tương ứng sau: N1 V N2 (Câu chủ động) N2 được /bị V (Câu bị động phi tác thể) N2 được /bị N1 V (Câu bị động có bổ ngữ tác thể không giới từ) N2 bị V N1 (Câu ... trò " ược", "b " câu bị động tiếng Việt Trong "Những vấn đề ngôn ngữ Phương Đông", Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội, 1986 27 Nguyễn Minh Thuyết - Nguyễn Văn Hiệp, Lý thuyết thành phần câu phần câu tiếng...
 • 11
 • 1,110
 • 1

Báo cáo "DẠNG BỊ ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG VIỆT (1) " ppt

Báo cáo
... khác tiếng Anh tiếng Pháp, vị ngữ bị động không đánh dấu hình thái động từ mà trợ động từ (auxilary) kèm với động tính từ hay động từ ngoại động Palmer (1994) gọi bị động "trợ động t " hay bị động ... chức dạng /câu bị động vài ngôn ngữ làm ví dụ Trong ngôn ngữ biến hình điển tiếng Latin tiếng Hy lạp, "dạng bị động" dánh dấu chủ yếu biến đổi hình thái động từ vị ngữ: động từ dạng bị động có hình ... chức thông tin chức liên kết văn Câu (1a), có động từ dùng dạng chủ động gọi câu chủ động Câu (1b) có động từ dùng dạng bị động gọi câu bị động Như vậy, dạng bị động phạm trù hình thái học, xét...
 • 10
 • 530
 • 2

Passive Voice ( Thể bị động) pps

Passive Voice ( Thể bị động) pps
... (Thầy giáo phạt học sinh) Passive – The pupils are punished (Các học sinh bị phạt.) Passive Voice thành lập theo cấu trúc: to be + Past Participle ... away (Nhạc buổi tiệc mở lớn nghe từ xa) This room is going to be painted next week (Căn phòng sơn vào tuần tới.) Nhớ với Passive Voice câu thường xác định động từ to be Xem cách dùng Passive Voice ... will be cleaned Get Đôi người ta dùng get thay cho be Passive Voice Ví dụ: This room get cleaned often (Căn phòng thường lau.) Dùng get Passive Voice để nói điều xảy với hay với gì, thường hành động...
 • 9
 • 252
 • 0

DẠNG BỊ ĐỘNG

DẠNG BỊ ĐỘNG
... Tạo dạng thụ động Để tạo động từ từ dạng chủ động thành dạng bị động, sử dụng khứ phân từ động từ chính, đứng trước động từ ‘to be’ Người thụ nhận hành động đứng trước động từ dạng bị động Động ... sử dụng dạng thụ động, bạn muốn đưa tác nhân hành động, bạn sử dụng ‘by’ The report was written by David Bản báo cáo viết David Chọn cách sử dụng dạng thụ động Bạn sử dụng dạng thụ động khi… ... wall was painted Bức tường sơn lại Các dạng phương thức: he flat should be modernised Căn hộ nên nâng cấp Để tạo câu phủ định, bạn sử dụng ‘not to be’ dạng The computer wasn't delivered yesterday...
 • 5
 • 124
 • 0

Unit 27. Passive Voice ( Thể bị động) docx

Unit 27. Passive Voice ( Thể bị động) docx
... away (Nhạc buổi tiệc mở lớn nghe từ xa) This room is going to be painted next week (Căn phòng sơn vào tuần tới.) Nhớ với Passive Voice câu thường xác định động từ to be Xem cách dùng Passive Voice ... will be cleaned Get Đôi người ta dùng get thay cho be Passive Voice Ví dụ: This room get cleaned often (Căn phòng thường lau.) Dùng get Passive Voice để nói điều xảy với hay với gì, thường hành động ... by teacher (Các học sinh bị phạt thầy giáo) Sau động từ will, can, must,… have to, be going to,… ta dùng to be dạng nguyên thể Xem kỹ ví dụ sau: The new hotel will be opened next year (Khách sạn...
 • 9
 • 268
 • 0

PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG) pps

PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG) pps
... in a refrigerator 11 We got our house (paint) last week IV CHANGE THESE SENTENCES TO PASSIVE VOICE/ ACTIVE VOICE I will buy a computer tomorrow …………………………………………………………………………………………………………………… People ... away  It was though that Mary had gone away  Mary was thought to have gone away Form : ACTIVE: PASSIVE: S1 + V1 + (that) + S2 + V2 - It + be + PII (V1 )+ (that) + S2 + V2 - S2 + be + PII (V1) ... English Grammar Form: ACTIVE: PASSIVE: S + V + O + do/doing + … S + be + PII + to do/doing +…… 3/ Động từ ý kiến (Verbs of opinion):...
 • 6
 • 635
 • 1

CÁC THÌ Ở DẠNG CHỦ ĐỘNGDẠNG BỊ ĐỘNG TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CHÚN ppsx

CÁC THÌ Ở DẠNG CHỦ ĐỘNG VÀ DẠNG BỊ ĐỘNG TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CHÚN ppsx
... đầu Các dạng chủ động dạng bị động tương đương chúng Câu bị động đặc biệt tiếng Anh Các cách dùng dạng bị động Các giới từ với động từ dạng bị động .4 Bài ... giống ) 3/Hầu động từ có tân ngữ ( tức ngoại động từ ) tạo câu bị động Còn số động từ vừa ngoại động từ vừa nội động từ không tạo câu bị động , có tạo không đồng nghĩa với câu chủ động cho trước ... is the best student (1') Tuy nhiên động từ dùng dạng bị động chúng có hai dạng bị động Dạng 1: It is considered / acknowledged / assumed / said etc that he is Dạng 2: He is considered / acknowledged...
 • 10
 • 307
 • 0

Xem thêm