Giáo trình hướng dẫn autocad

Giáo trình hướng dẫn autocad

Giáo trình hướng dẫn autocad
... tròn hình bên Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Sau chọn Ok Kết Là bạn hình tròn rõ ràng dễ nhìn phải không nào, không cần lo lắng Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Mục đích ... autocad A1 hoản hảo chuyên nghiệp hình bên Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Chương II.Font chữ tiêu chuẩn TCVN 7284 cho autocad Trong trình học vẽ vẽ chi tiết gia công chế ... No) Giáo Trình Hướng dẫn Autocad Tiếp theo autocad hỏi bạn chọn số đo để tạo khung vẽ autocad chọn làmetric hệ số quen thuộc với nước sử dụng mét milimet mà hình bên bạn Giáo Trình Hướng dẫn Autocad...
 • 81
 • 616
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2004

Giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2004
... GV: Nguyễn Minh Đức Trang 14 Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng Lệnh Quit - Thoát khỏi AutoCAD + Lu trự tất vẽ sử dụng, sau sử dụng lệnh để thoát khỏi chơng trình I.4.4 Lệnh định đơn vị vẽ Lệnh ... (x,y), không gian chiều gồm số (x,y,z) ý nghĩa số số phụ thuộc vào hệ toạ độ đợc sử dụng AutoCAD, ngời dùng tuỳ ý sử dụng hệ toạ độ Các hệ toạ độ bao gồm: + Hệ toạ độ Đề Các: Dùng mặt phẳng không ... Ta chọn tuỳ chọn tơng ứng sử dụng chơng trình Khoa CNTT - Bộ môn Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức Trang Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng I.2.4 Màn hình giao diện AutoCAD Thanh tiêu đề (Title...
 • 138
 • 268
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng các phương pháp lập trình trên autocad p1 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng các phương pháp lập trình trên autocad p1 docx
... sau đóng chương trình AutoCAD Sub Thoat _AutoCAD( ) Application.Quit 205 End Sub 5.1.3 Sử dụng lệnh sẵn có AutoCAD Các lệnh sẵn có AutoCAD sử dụng từ chương trình VBA thông qua phương thức SendCommand ... phóng hình vẽ AutoCAD thực thông qua phương thức có đối tượng Application Các phương thức tương ứng với lệnh zoom AutoCAD Nếu có nhiều vẽ mở AutoCAD phương thức có tác dụng vẽ hành Dưới phương thức ... CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Phương thức phóng hình vẽ theo hình chữ nhật người dùng chọn hình Đoạn mã sau minh hoạ cách sử dụng phương thức này: Application.ZoomPickWindow ZoomWindow    Phương...
 • 5
 • 234
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p10 ppt

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p10 ppt
... Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N Khi chọn hai cặp điểm ta thực phép dời quay hình Tuỳ vào lựa ... dáng song song Có hai lựa chọn tạo đối tợng song song: - Các đối tợng song song cách đối tợng đợc chọn khoảng cách (Offset distance) - Các đối tợng song song qua điểm (Through point) Lựa chọn ... Khoa CNTT - Bộ môn Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức Trang 53 to k d o m o c Command line: bu y o c u -tr a c k w lic to k lic C m w w w d o Môn học AutoCAD...
 • 5
 • 211
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p9 ppt

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p9 ppt
... Dùng để huỷ bỏ thao tác vừa thực IV.3.5 Quay đối tợng xung quanh điểm - Lệnh Rotate Lệnh Rotate thực phép quay đối tợng đợc chọn xung quanh điểm chuẩn (Base point) gọi tâm quay Command line: Rotate ... để hiển thị chiều dài đờng thẳng góc ôm cung đợc chọn - DElta: Thay đổi chiều dài đối tợng cách đa vào khoảng tăng Giá trị khoảng tăng âm làm giảm kích thớc, giá trị khoảng tăng dơng làm tăng ... - Total: Lựa chọn dùng để thay đổi tổng chiều dài đối tợng góc ôm cung theo giá trị đa vào Khoa CNTT - Bộ môn Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức Trang 49 to...
 • 5
 • 142
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p8 ppt

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p8 ppt
... Trang 41 to k d o m o c Command line: bu y o c u -tr a c k w lic to k lic C m w w w d o Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c ... u -tr a c k c h a n g e Vi e N Select objects: Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: Select object ... Nguyễn Minh Đức Trang 42 to k d o m o c bu y o c u -tr a c k w lic to k lic C m w w w d o Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c...
 • 5
 • 272
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p7 pptx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p7 pptx
... Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức to bu y Trang 36 d o m o c k lic w o c u -tr a c k Môn học AutoCAD w w d o m C lic k to Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e ... Nguyễn Minh Đức Trang 37 to k d o m o c bu y o c u -tr a c k w lic to k lic C m w w w d o Môn học AutoCAD Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c ... dụng tất phơng pháp lựa chọn đối tợng để trừ đối tợng Ta trừ đối tợng dòng nhắc Select objects: cách đồng thời nhấn phím Shift sử dụng phơng pháp lựa chọn đối tợng From selection set Remove entiry...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p6 pdf

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p6 pdf
... CNTT - Bộ môn Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức bu y o c u -tr a c k w lic w w w d o Môn học AutoCAD m C lic k to Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC ... tế không gian chúng không giao III.1.12 FROm: Phơng thức truy bắt điểm FROm cho phép tìm điểm cách nhập toạ độ tơng đối cực tơng đối so với gốc toạ độ điểm chuẩn mà ta truy bắt điểm Phơng thức ... CNTT - Bộ môn Mạng máy tính - GV: Nguyễn Minh Đức bu y o c u -tr a c k w lic w w w d o Môn học AutoCAD m C lic k to Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p5 ppsx
... đa giác Phụ thuộc vào cách cho kích thớc ta có ba cách vẽ đa giác Đa giác ngoại tiếp đờng tròn (Circumscribed about circle) Khi cho trớc bán kính đờng tròn nội tiếp (khoảng cách từ tâm đến điểm ... phơng thức truy bắt) Khi ta chọn đối tợng trạng thái truy bắt, AutoCAD tự động tính toạ độ điểm truy bắt gán cho điểm cần tìm Trong AutoCAD có tất 13 phơng thức truy bắt điểm đối tợng (gọi tắt ... giác nội tiếp đờng tròn (Inscribed in circle) Khi cho trớc bán kính đờng tròn ngoại tiếp (khoảng cách từ tâm tới đỉnh đa giác) Command: Polygon Pol Number of sides : (Nhập số cạnh đa giác)...
 • 5
 • 158
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p4 pptx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p4 pptx
... corner>: Other corner: (Nhập toạ độ chọn điểm thứ hai) + Trong lựa chọn: Chamfer: Cho phép vát mép đỉnh hình chữ nhật Đầu tiên ta định khoảng cách vát mép sau vẽ hình chữ nhật Sau xuất lựa chọn lúc ... tính - GV: Nguyễn Minh Đức Trang 22 to k d o m o c bu y o c u -tr a c k w lic w w w d o Môn học AutoCAD m C lic k to Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC ... tính - GV: Nguyễn Minh Đức Trang 23 to k d o m o c bu y o c u -tr a c k w lic w w w d o Môn học AutoCAD m C lic k to Đề Cơng Bài Giảng w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC...
 • 5
 • 132
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p3 ppsx
... corner: Quy định góc dới bên trái tờ giấy đợc đặt trùng với gốc toạ độ 0,0 Upper right corner: Chọn góc bên phải Trong AutoCAD R14 ta thi hành lệnh cách sử dụng chuột thao tác biểu tợng Khoa CNTT ... xác định vẽ ) Phụ thuộc vào vị trí điểm so với gốc toạ độ tơng đối ta nhập dấu - trớc giá trị toạ độ + Toạ độ cực tơng đối: Tại dòng nhắc ta nhập @D< D (distance) khoảng cách điểm ta cần xác định ... Clockwise), góc âm góc chiều kim đồng hồ (-CW: Clockwise) + Nhập khoảng cách trực tiếp (Direct distance entry): dist, direction Nhập khoảng cách tơng đối so với điểm cuối (last point), định hớng gằng cursos...
 • 5
 • 317
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p2 pptx
... liệu AutoCAD Dữ liệu kiểu điểm (Point) + Dữ liệu toạ độ điểm không gian chiều hay chiều + Cách nhập: Ta trực tiếp gõ giá trị toạ độ vào cửa sổ lệnh Command thông qua bàn phím Click chuột vào ... liệu kiểu tên ta phải gõ tên vào từ bàn phím chọn qua hệ thống menu I.4 Các lệnh thiết lập ban đầu I.4.1 Lệnh Help: AutoCAD cung cấp thông tin lệnh (tra cứu lệnh) AutoCAD Muốn gọi trợ giúp ta ... đơn vị Inch Use a Template: Chọn vẽ mẫu có sẵn AutoCAD (Template File) Use a Wizard: Thiết lập vẽ với kích thớc khác Quick Setup: Đặt đơn vị đo đặt giới hạn vẽ (thiết lập nhanh) Advanced Setup:...
 • 5
 • 217
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p1 docx

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p1 docx
... mà ta thực cài đặt từ đĩa mềm hay đĩa cứng từ CDROM I.2.3 Khởi động AutoCAD Khởi động AutoCAD từ R14 hoàn toàn tơng tự nh việc khởi động chơng trình ứng dụng khác Window Sau cài đặt R14 song ... xung tính trội hơn, cách sử dụng Menu khác nhau, hệ sau nhiều chức hệ trớc, giao diện thân thiện I.2 Cài đặt khởi động AutoCad I.2.1 Những yêu cầu thiết bị + + + I.2.2 Cài đặt AutoCAD Từ R10 ... ACad14 ta cho thi hành chơng trình Nháy đúp chuột vào biểu tợng, không dùng chuột ta dùng phím Tab để chuyển sau ấn phím Space ấn Enter Khi AutoCAD R14 đợc khởi động xuất hình giao diện lúc...
 • 5
 • 947
 • 4

Giáo trình hướng dẫn lập trình theo AutoCad phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn lập trình theo AutoCad phần 1 potx
... toạ độ điểm góc Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double ‘ Gán toạ độ cho điểm góc point1(0) = 1. 3: point1 (1) = 7.8: point1(2) = point2(0) = 13 .7: point2 (1) = -2.6: point2(2) = ... chương trình AutoCAD Thực chất đoạn mã lệnh tạo đối tượng Application Việc khởi động chương trình AutoCAD từ chương trình cần phải thực thao tác tương tự khởi động chương trình Excel từ chương trình ... Đoạn mã lệnh sau đóng chương trình AutoCAD Sub Thoat _AutoCAD( ) Application.Quit 205 End Sub 5 .1. 3 Sử dụng lệnh sẵn có AutoCAD Các lệnh sẵn có AutoCAD sử dụng từ chương trình VBA thông qua phương...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu tính năng tổng quan của tool preset trong autocad phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu tính năng tổng quan của tool preset trong autocad phần 1 pdf
... I .1. 2 Các hệ AutoCAD AutoCAD đời năm 19 20, giai đoạn từ 19 56 trở trớc hệ AutoCAD đợc đặt tên Version 1, 2,3 Từ năm 19 86 đổi Version > Release 10 tiếp tục phát triển thành R 11, R12, R13, R14, ... Cài đặt AutoCAD Từ R10 trở ta chạy môi trờng DOS Windows, tuỳ theo Version khác mà ta thực cài đặt từ đĩa mềm hay đĩa cứng từ CDROM I.2.3 Khởi động AutoCAD Khởi động AutoCAD từ R14 hoàn ... tự nh việc khởi động chơng trình ứng dụng khác Window Sau cài đặt R14 song hình Desktop đợc thiết lập biểu tợng dùng để chạy R14 có tên ACad14 ta cho thi hành chơng trình Nháy đúp chuột vào...
 • 10
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2011giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2012 tiếng việtgiáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2013giáo trình hướng dẫn học autocad 2010giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2004giáo trình hướng dẫn sử dụng autocad 2010giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2007giáo trình hướng dẫn ôn tập triết họcgiáo trình hướng dẫn kết cấugiáo trình hướng dẫn trồng lúagiáo trình hướng dẫn trồng lạcgiáo trình hướng dẫn trồng nấmgiáo trình hướng dẫn nuôi cágiáo trình hướng dẫn sản xuất nước yếngiáo trình hướng dẫn thí nghiệmThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013A Chuong trinh - the le bieu quyetNGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi03 Du thao quy che lam viecThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHDu thao Nghi quyet DHCD 2017