Quy định về thiết kế xây dựng công trình

quy định về khảo sát xây dựng công trình pptx

quy định về khảo sát xây dựng công trình pptx
... sỏt xõy dng phi tiờu chun theo quy nh v c c quan qun lý nh nc cú thm quyn v xõy dng cụng nhn 11 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH 16 iu kin nng lc ca ch ... c ch u t kim tra, nghim thu theo quy nh ti iu 12 ca Ngh nh ny v l c s thc hin cỏc bc thit Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH k xõy dng cụng trỡnh Bỏo cỏo ... xut cỏc bin phỏp phũng, chng thớch hp i vi nhng cụng trỡnh quy Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH mụ ln, cụng trỡnh quan trng phi cú kho sỏt quan trc cỏc...
 • 14
 • 283
 • 3

Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
... 2 BỘ XÂY DỰNG ––––––– Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo công văn số 2507 /BXD - VP ngày 26/11/2007 Bộ Xây dựng việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) HÀ NỘI, NĂM ... (Địa danh), ngày……tháng…… năm HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ……/(Năm) / (Ký hiệu hợp đồng) Về việc: Thiết kế xây dựng Cho công trình gói thầu (tên công trình vỡ gói thầu) Số thuộc ... liệu, thiết bị hồ sơ thiết kế Điều 15 Sản phẩm Nhỡ thầu 15.1 Yêu cầu hồ sơ thiết kế , dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật ( công trình thiết kế bước) phải phù hợp với thiết kế sở...
 • 23
 • 4,193
 • 2

Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
... ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn công trình ... thi công Điều 2: Thời hạn thiết kế Thời hạn thiết kế toàn công trình tổng cộng [SO THANG] tháng tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] Định lịch giao thiết kế phần sau: Thiết kế ... Bên A kết thiết kế Bên A chấp nhận Điều 5: Trách nhiệm Bên A Cung cấp đầy đủ tài liệu kết khảo sát, nội dung LCKTKT công trình duyệt Các tài liệu qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình...
 • 3
 • 616
 • 4

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC. Nghiên cứu trường hợp dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng khô

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC. Nghiên cứu trường hợp dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng khô
... thị trường Để thấy rõ thực trạng công tác lập dự án Công ty vào nghiên cứu công tác lập dự án cụ thể sau: 1.3 Lập dự án đầu " Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Nội Bài" Công tác ... Thiết kế Xây dựng công trình hàng không, thành lập ngày 06.11.1990 Từ ngày 27.7.1993 tách thành Công ty Thiết kế vấn xây dựng công trình hàng không - ADCC Công ty ADCC doanh nghiệp Nhà nước ... Thực trạng công tác lập dự án công ty ADCC Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1 Tên công ty : Công ty Thiết kế vấn xây dựng công trình hàng không – ADCC Trụ sở : 180 Đường Trường Chinh,...
 • 90
 • 484
 • 0

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC
... trạng công tác lập dự án Công ty vào nghiên cứu công tác lập dự án cụ thể sau: 1.3 Lập dự án đầu " Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Nội Bài" Công tác lập dự án Xây dựng nhà ... Khảo sát, Thiết kế Xây dựng công trình hàng không, thành lập ngày 06.11.1990 Từ ngày 27.7.1993 tách thành Công ty Thiết kế vấn xây dựng công trình hàng không - ADCC Công ty ADCC doanh nghiệp ... 2 Chương I: Thực trạng công tác lập dự án công ty ADCC 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên công ty : Công ty Thiết kế vấn xây dựng công trình hàng không ADCC Trụ sở : 180 Đường...
 • 88
 • 443
 • 1

Thiết kế xây dựng công trình kiến trúc

Thiết kế xây dựng công trình kiến trúc
... với địa điểm xây dựng Thiết kế tổ chức thi công phần quan trọng chuẩn bị thi công xây dựng công trình đơn vị thi công đảm nhận Thiết kế thi công hợp lý nhằm xây dựng biện pháp thi công hiệu qủa ... thi công công tác bê tông cốt thép khung chịu lực phần thân mái công trình - Thiết kế tổ chức thi công xây tờng bao che cho công trình - Thiết kế tổ chức thi công công tác lại bao gồm : + Công ... thiện công trình + Công tác lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất cho công trình Sau thiết kế tổ chức thi công cho công tác tiến hành lập tổng tiến độ thi công công trình Dựa tổng tiến độ thi công...
 • 260
 • 410
 • 0

hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

hợp đồng thiết kế xây dựng công trình
... 2 CÔNG BÁO Số 36+37 ngày 15-12-2007 BỘ XÂY DỰNG MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo văn số 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007 Bộ Xây dựng việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... lập dự toán xây dựng công trình; 15.1.3 Dự toán xây dựng công trình phải lập phù hợp với thiết kế, chế độ, sách quy định lập quản lý chi phí xây dựng công trình mặt giá xây dựng công trình; 15.1.4 ... liệu, thiết bị hồ sơ thiết kế Điều 15 Sản phẩm nhà thầu 15.1 Yêu cầu hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (nếu công trình thiết kế bước) phải phù hợp với thiết kế...
 • 23
 • 637
 • 0

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
... ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn công trình ... thi công Điều 2: Thời hạn thiết kế Thời hạn thiết kế toàn công trình tổng cộng [SO THANG] tháng tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] Định lịch giao thiết kế phần sau: Thiết kế ... Bên A kết thiết kế Bên A chấp nhận Điều 5: Trách nhiệm Bên A Cung cấp đầy đủ tài liệu kết khảo sát, nội dung LCKTKT công trình duyệt Các tài liệu qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình...
 • 3
 • 498
 • 1

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx
... Bên A kết thiết kế Bên A chấp nhận Điều 5: Trách nhiệm Bên A Cung cấp đầy đủ tài liệu kết khảo sát, nội dung LCKTKT công trình duyệt Các tài liệu qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình ... lịch giao thiết kế phần sau: Thiết kế tổng quát (tạo dáng) .tháng Bên B giao cho Bên A vào ngày tháng năm Thiết kế phần móng tháng Bên A giao cho Bên B vào ngày Điều 3: Trị giá hợp đồng ... 3: Trị giá hợp đồng Tổng trị giá thiết kế toàn công trình đồng Chia trị giá phần cụ thể sau: Thiết kế tổng quát trị giá đồng Thiết kế phần móng đồng Điều 4: Cách thức toán Bên...
 • 3
 • 598
 • 4

Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt

Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt
... lợi thực đề tài “Nghiên cứu công nghệ để thiết kế, xây dựng công trình ngăn sông lớn vùng ven biển” Đề tài tổng quan kết nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xây dựng công trình ngăn sông lớn giới, đồng ... thiết kế ổn định móng công trình phải tính toán theo điều kiện đặc biệt Đây thật thách thức lớn nhà thiết kế Cũng vậy, thiết kế xây dựng công trình ngăn sông vấn đề đáng quan tâm, ảnh hưởng lớn ... bố trí kết cấu công trình mới, phương pháp tính toán khác với phương pháp thông thường, phải có đột phá mạnh mẽ công nghệ xây dựng, vật liệu thiết bị Ví dụ: để xây dựng công trình ngăn sông Hàm...
 • 8
 • 287
 • 1

Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt

Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt
... 2 BỘ XÂY DỰNG ––––––– Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo công văn số 2507 /BXD - VP ngày 26/11/2007 Bộ Xây dựng việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) HÀ NỘI, NĂM ... toán xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật ( công trình thiết kế bước) phải phù hợp với thiết kế sở Dự án đầu tư xây dựng duyệt hồ sơ thiết kế vẽ thi công phải phù hợp với thiết kế kỹ thuật ... (Địa danh), ngày……tháng…… năm HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ……/(Năm) / (Ký hiệu hợp đồng) Về việc: Thiết kế xây dựng Cho công trình gói thầu (tên công trình vỡ gói thầu) Số thuộc...
 • 23
 • 892
 • 1

Thiết kế xây dưng công trình chung cư cao tầng P11 Q5 TPHCM

Thiết kế xây dưng công trình chung cư cao tầng P11 Q5 TPHCM
... Mái +29.600 3300 Tầng 450 +26.300 2850 Tầng C H 450 +23.000 2850 Tầng 450 +19.700 450 +13.100 2850 Tầng 450 +9.800 2850 Tầng 450 +6.500 2550 Tầng +3.500 2000 Tầng +0.000 4250 3500 Tầng lửng H U ... 1.5.2 Phòng cháy ch L nhà cao t quan tr phòng Các mi v Ngồi cơng trình c H C H 1.5.3 thơng thống t t 1.5.4 b H H U TE t ng có kho rung cao nh - Cơng trình s b t cơng trình theo - h 1.5.5 a t ... tháng 11 Mùa khơ t Nhi : Cao nh Th Trung bình kho GVHD: Ths KH c c – 270c Trang SVTH: mái M , 1: KI Cao nh Th : 31mm Trung bình: 247.4mm Cao nh Th Trung bình: 84.4% Cao nh Th Trung bình: 28mm/ngày...
 • 134
 • 388
 • 0

Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế xây dựng công trình chung cư cao tầng nam Sài Gòn

Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế xây dựng công trình chung cư cao tầng nam Sài Gòn
... KHOA XÂY DỰNG 0O0 HỆ ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP PHỤ LỤC THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CHUNG CAO TẦNG NAM SÀI GÒN GVHD ... KHOA XÂY DỰNG oOo - PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG Họ tên sinh viên: PHAN VIẾT DŨNG Lớp : 09HXD02 Tên đề tài tốt nghiệp: THIẾT KẾ CHUNG CAO TẦNG NAM ... 09HXD02(MSSV: 09B1040027) Trang: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG, KHÓA 2009-2011 SVTH: PHAN VIẾT DŨNG, LỚP 09HXD02(MSSV: 09B1040027) GVHD: HUỲNH THANH ĐIỆP Trang: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG, KHÓA...
 • 261
 • 884
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về thiết kế xây dựngquy định về cấp phép xây dựng công trìnhquy định về đầu tư xây dựng công trìnhbản vẽ thiết kế xây dựng công trìnhquy định về bảo hiểm xây dựng công trìnhquy định về mật độ xây dựng công trìnhmột số quy định pháp luật liên quan đến thiết kế xây dựng công trìnhquy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhquy trình tư vấn thiết kế xây dựng công trìnhđịnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trìnhđịnh mức chi phí thiết kế xây dựng công trìnhthiết kế xây dựng công trình đê biển giao thủy –nam địnhcông tác thẩm đinh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trìnhthiết kế xây dựng công trìnhhợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm