CĐ2 Tổng hợp về hidrocacbon

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon
... hai hidrocacbon có số nguyên tử hidro Khối lượng riêng X điều kiện tiêu chuẩn 2,142 gam/lit Công thức phân tử hai hidrocacbon A C3H6 C4H6 B C2H6 C3H6 C CH4 C2H4 D C2H4 C3H4 Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon ... 2,2,4-trimetylpetan-4-ol Đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon ta thu 2,24 lít CO 2(đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) A 4,48 lít B 3,92 lít C 5,6 lít D 2,8 lít Cho hai hidrocacbon X (C2xHy) Y ... cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon có số cacbon số nguyên liên tiếp, sau phản ứng thu 3,36 lít CO (đktc) 3,6gam H2O Công thức phân tử ba hidrocacbon A C2H4, C3H4 C4H8 B C2H2 C2H4...
 • 17
 • 615
 • 6

TONG HOP VE HIDROCACBON

TONG HOP VE HIDROCACBON
... kiện %n = %V → %V = 25% Ví dụ 4: Đớt cháy hidrocacbon thể khí kế tiếp dãy đờng đẳng thu được 48,4g CO 28,8g H2O Phần trăm thể tích mỡi hidrocacbon là: A 90%, 10% B 85% 15% C 80%, 20% ... = nCO2 – nH2O Thí dụ 1: Đớt cháy hồn tồn hỡn hợp hidrocacbon liên tiếp dãy đờng đẳng thu được 22,4 lít CO 2(đktc) 25,2g H2O Hai hidrocacbon là: A C2H6 C3H8 B C3H8 C4H10 C C4H10 C5H12 ... ĐT:05002461803 B HIDROCACBON: CT chung: CxHy (x ≥ 1, y ≤ 2x+2) Nếu chất khí đk thường đk chuẩn: x ≤ Hoặc: CnH2n+2-2k, với k số liên kết π , k ≥ I- DẠNG 1: Hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon thuộc...
 • 92
 • 119
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC TỔNG HỢP VỀ HIĐROCACBON docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC TỔNG HỢP VỀ HIĐROCACBON docx
... hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n ngun) C CnH2n­2, n≥ D Tất sai Câu 37: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ... 50% 50% Câu 41: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc) A 24,2 gam 16,2 gam B 48,4 gam 32,4 ... (2),(3) (4) Câu 7: Hợp chất sau có đồng phân hình học? A 2­metylbut­2­en điclobut­2­en B 2­clo­but­1­en C 2,3­ D 2,3 – đimetylpent­2­en Câu 8: Những hợp chất sau có đồng phân hình học (cis­ trans)?...
 • 69
 • 453
 • 0

tổng hợp về hiđrocacbon

tổng hợp về hiđrocacbon
... hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n ngun) C CnH2n-2, n≥ D Tất sai Câu 37: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ... 50% 50% Câu 41: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc) A 24,2 gam 16,2 gam B 48,4 gam 32,4 ... 50% Câu 58: Một hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A, B có số ngun tử cacbon A, B ankan hay anken Đốt cháy 4,48 lít (đkc) hỗn hợp X thu 26,4g CO2 12,6g H2O Xác định CTPT số mol A, B hỗn hợp X A 0,1 mol C3H8...
 • 15
 • 165
 • 0

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 có đáp án

BÀI tập TỔNG hợp về HIĐROCACBON môn hóa lớp 11 có đáp án
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy hết X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi thay i bao...
 • 12
 • 286
 • 8

Bài kiểm tra tổng hợp về Hidrocacbon

Bài kiểm tra tổng hợp về Hidrocacbon
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... Hiu sut phn ng to hn hp A l A 20% B 30% C 80% D 40% Cõu 17: Đốt cháy hết 3,4 gam ankađien liên hợp X, thu đợc 5,6 lít CO2 (đktc) Khi cho X cộng H2 tạo thành isopentan Tờn gi ca X A 2-metylpenta-1,3-đien...
 • 6
 • 148
 • 0

Giáo trình ebook tổng hợp về SQL full

Giáo trình ebook tổng hợp về SQL full
... nối Giao tác SQL không cho phép hai phép nối lồng phép nối lồng vào phép nối Tuy nhiên, bảng tham gia phép nối bảng (outer table) phép nối Bảng cho biết cách kết hợp hợp lệ không hợp lệ phép nối ... Nguyên nhân phép hợp so sánh cột cột theo thứ tự cho truy vấn Khi kiểu liệu khác kết hợp với câu lệnh UNION, chúng chuyển sang kiểu liệu cao (nếu được) Tiêu đề cột kết phép hợp tiêu đề cột định ... đề cột định truy vấn 1.8.2 Sử dụng UNION với giao tác SQL khác Các nguyên tắc sau phải tuân theo sử dụng phép hợp với câu lệnh giao tác SQL khác: Truy vấn câu lệnh UNION có INTO để tạo bảng...
 • 46
 • 718
 • 10

Khảo sát tổng hợp về các vấn đề chung.doc

Khảo sát tổng hợp về các vấn đề chung.doc
... QTKD Website: http://www.docs.vn Email :3 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần I: Khảo sát tổng hợp vấn đề chung Công ty may Đáp Cầu I Quá trình hình thành phát triển Công ty 1- Quá trình ... Phòng xuất -nhập : Các thông tin hợp đồng sản xuất : nắm bắt thông tin nguồn nguyên phụ liệu , tình hình thị trờng - Theo dõi biến động giá thị trờng , cách thức giao hàng toán - Các thông tin khách ... đạo Công ty tiến hành xem xét theo định kỳ quý , tháng , năm để đa biện pháp cải tiến phù hợp Các vấn đề đợc xem xét : Trần Thị Huyền Châm QTKD Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn...
 • 69
 • 410
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO-VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI.DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO-VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI.DOC
... nhánh nội nội, ngày 28 tháng năm 2001 Báo cáo thực tập tổng hợp Về Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh nội I I.>Khái quát Ngân hàng liên doanh Lào-Việt II III Hoàn cảnh đời phát triển ... nói đầu Trong báo cáo thực tập tổng hợp này, em xin trình bày nét quan, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh nội Nội dung bao gồm: I.> Giới thiệu chung Ngân hàng liên doanh Lào-Việt Hoàn ... P KINH DOANH ) Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh nội có phòng kinh doanh phát sinh hoạt động Ngân hàng phải qua phòng kinh doanh, Ngân hàng hạch toán theo nhiệm vụ phát sinh hàng ngày...
 • 13
 • 1,453
 • 5

Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn.DOC

Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn.DOC
... lập vào hoạt động công ty chưa thật dài công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Tân Trường Son thu nhiều thành tựu đáng tự hào Năm 2005 năm thành công thương hiệu Tân Trường Sơn với việc công ty Ban ... tư Hà Nội, công ty cỏ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp quy định hành khác nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TÂN TRƯỜNG SƠN Tên ... Phần II: Nội dung Chương I Giới thiệu công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Tân Trường Sơn I.Quá trình hình thành, phát triển lĩnh vực hoạt động 1.Quá trình hình thành, phát triển công ty Công ty...
 • 22
 • 586
 • 8

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC
... đợc quan tâm phát triển Tóm lại nghành giấy giữ vị trí quan trọng kinh tế nh văn minh nhân loại II Lịch sử phát triển công ty giấy Bãi Bằng: Công ty giấy bãi công trình hữu nghị Việt Nam Thụy Điển ... ẩm : 861% * Công ty giấy Bãi Bằng gồm có: Khu hành nghiệp Nhà máy giấy Bãi Bằng: - Phân xởng nguyên liệu Trờng ĐHBK-HN Trờng Lớp CN giấy- xenluloza-K45 - Phân xởng bột - Phân xởng giấy - Phân ... ngân hàng nhà nớc nguồn ngoại tệ đáng kể, từ đời sống cán công nhân ngày đợc cải thiện đợc nâng cao *Các sản phẩm công ty giấy Bãi Bằng: Giấy cuộn: - Định lợng: 584100(g/m2) - Độ trắng : /78 0ISO...
 • 98
 • 1,164
 • 2

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.DOC
... Thành công Thế công ty lại có thêm công nghệ Ngày 25/3/1994 xí nghiệp thảm len Đống Đa thuộc tổng công ty dệt Việt nam đợc sát nhập vào công ty may Chiến Thắng theo định số 290/QĐ-TCLĐ công nghiệp ... 11 Những lợi bất lợi 2.1 Lợi công ty May Chiến Thắng công ty có bề dày lịch sử với 30 năm hình thành phát triển nói đến lợi công ty May Chiến Thắng trớc hết là: Công ty có đội ngũ cán quản lý giỏi ... lên, ngời làm công tác quản lý Nh máy quản lý công ty đợc tăng cờng Về trang thiết bị công ty so với công ty miền Bắc đợc đánh giá đại đa số máy móc thiết bị công ty Nhật số lại Đức Tổng TSCĐ tính...
 • 25
 • 728
 • 6

báo cáo tổng hợp về Công ty Phát triển phần mềm VASC.DOC

báo cáo tổng hợp về Công ty Phát triển phần mềm VASC.DOC
... Nhận báo cáo từ nhân viên Lập báo cáo tổng hợp Chi tiết chức mức Nhân viên 14 Nhân viên Lập kế hoạch công tác Thêm Sửa Xóa Ghi nhật ký công việc Thêm Sửa Xóa Lập báo cáo công tác Gửi báo cáo công ... dụng máy tính Xem lịch công tác nhân viên Phân quyền cho nhân viên Phân công công tác Lập báo cáo tổng hợp Nhân viên Lập kế hoạch công tác Ghi nhật ký công việc Lập báo cáo công tác Chi tiết chức ... thử nghiệm, hoàn thiện phần mềm tuần Phần mềm Quản lý công việc Báo cáo kết tuần Báo cáo chuyên đề thực tập Mô hình chức hệ thống Web Site 11 Hệ thống thông tin quản lý công việc Quản trị hệ thống...
 • 16
 • 523
 • 2

Baó cáo tổng hợp về công ty xây dựng vinaconex.DOC

Baó cáo tổng hợp về công ty xây dựng vinaconex.DOC
... nhiều công ty xây dựng phía bắc Việt Nam Các công ty xây dựng lớn nh tổng công ty xây dựng Hà Nội, tổng công ty xây dựng sông Đà Đây đối thủ cạnh tranh diễn bên tổng công ty Ngay lòng tổng công ty ... động Một công ty cần ngời, công ty thông báo lên tổng công ty Tổng công ty vào yêu cầu công ty mà điều ngời xuống Trong trờng hợp tổng công ty ngời, công ty thông báo tuyển ngời từ bên Nếu công việc ... lại mạnh vốn, có công ty lại có mối quen biết rộng Ngoài công ty trên, có công ty xây dựng nhỏ hơn, đa phần công ty thuộc sở hữu cá nhân làm làm cho công ty xây dựng lớn Các công ty nh vệ tinh...
 • 58
 • 559
 • 10

Báo cáo tổng hợp về công ty XNK thủ công mỹ nghệ.DOC

Báo cáo tổng hợp về công ty XNK thủ công mỹ nghệ.DOC
... chứng minh công ty dần khẳng định đợc cố gắng kinh tế mở cửa VI Đánh giá kết hoạt động công ty xuất nhập thủ công mỹ nghệ Lợi nhuận: Cùng với phát triển kinh tế, công ty xuất nhập thủ công mỹ nghệ ... sách đổi chế XNK sách đối ngoại Nhà nớc, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh XNK công ty đẩy mạnh mạng XNK với nứơc khu vực mở rộng quan hệ với tất nứơc thế giới Công ty XNK thủ công mỹ nghệ có ... tài sản Nhà nớc Công tác quản trị nhân 15 Công tác tổ chức quản trị nhân đợc công ty chuẩn bị kỹ lỡng chu đáo, việc phân công công việc hợp lý, phù hợp với khả trình độ ngời Công ty thực nghiêm...
 • 17
 • 407
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp về logisticsbài tập tổng hợp phần hidrocacbontổng hợp về kim loạinghiên cứu tổng hợp về thị trườngkhái niệm tổng hợp về phần cứngnghiên cứu và tổng hợp về dfdbài tập tổng hợp về kim loạitổng hợp về ma trậnnhững bài toán tổng hợp về đường tròn lớp 9kế toán tổng hợp về doanh thubáo cáo tổng hợp về ngân hàngbài tập tổng hợp về điện xoay chiềubài tập trắc nghiệm tổng hợp về thìbáo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàngkiến thức tổng hợp về xã hộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học