de thi thu dai hoc phan boi chau

Đề thi thử đại học Phan Châu Trinh Đà Nẵng môn Hóa năm 2015

Đề thi thử đại học Phan Châu Trinh Đà Nẵng môn Hóa năm 2015
... - HẾT -Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... HOOC-[CH2]4-COOH H2N-[CH2]6-NH2.* Câu 15: Các nguyên tố thuộc nhóm A bảng tuần hoàn có tính chất hóa học tương tự nhau, vỏ nguyên tử nguyên tố nhóm A có A số lớp electron B số electron lớp cùng.* ... chất chuyển hóa thành CH3COOH phản ứng A 4.* B C D Câu 24: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA chiếm 40% khối lượng oxit bậc cao Từ R để tạo hiđroxit tương ứng với oxit bậc cao R số phản ứng tối thi u cần...
 • 4
 • 351
 • 9

Đề thi thử ĐH trường Phan Bội Châu

Đề thi thử ĐH trường Phan Bội Châu
... học điều hoà lực gây dao động cho vật: A).biến thi n tuần hoàn không điều hoà B).biến thi n tần số ,cùng pha so với li độ C).không đổi D).biến thi n tần số ngược pha với li độ Câu 49 Một mạch ... ) Câu 30 chiếu tia sang đơn sắc từ nước (có chiết suất n=4/3) không khí với góc tới i Chọn mệnh đề đúng: A).với góc i có tia ló B).nếu sini...
 • 4
 • 226
 • 1

de thi thu dai hoc DTNT Quy Chau

de thi thu dai hoc DTNT Quy Chau
... dụng công việc sau A Mạ điện, đúc điện, tinh chế kim loại B Các thi t bị vô tuyến điện tử C truyền tải điện xa D Nạp điện cho ác quy, điện phân Câu 29: Một hộp kín chứa hai ba phần tử ( R,L C ... dao động pha theo hai hướng vuông góc với B sóng điện từ lan truyền điện trường biến thi n từ trường biến thi n không gian theo thời gian C sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến gọi sóng vô tuyến ... Một người cận thị có điểm cực cận 15cm quan sát vật nhỏ qua kính lúp mà vành kính có ghi "X5" (quy ước Đ=25cm) , mắt đặt cách kính 5cm Độ bôi giác kính người quan sát vật A B C 15 D tính chưa...
 • 4
 • 212
 • 0

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3
... = i m A (3; 1;1); B(7 ;3; 9); C (2; 2; 2) Tính kho ng cách t g c t a n m t ph ng ( ABC ) Tìm M thu c m t ph ng ( P) cho MA + MB + 3MC nh nh t Câu IV: (2 i m) x3 Tính I = ∫ dx (1 + x )3 3 x + xy ... Huy Tuy n t p thi th i h c, cao ng t p chí Toán h c Tu i tr qua năm Câu V: ) ( t log + 3x + = log ( 3x + 1) = t 3x + = 4t  Ta c  ⇒ + 2t = 5t x t 3 + + =  t ( 3) t 1 2 T (3) ta có   ... 2;2 log    3   Câu III 3+ 2  ; J = π áp s : I = ln     áp s : IJ = 236 9 1 03 586 476 z− 1 03 = y = 1 03 − 21 12 144 x− Phương trình ng vuông góc chung: Câu IV: áp s : x = Các b n t ch...
 • 26
 • 496
 • 1

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1
... s : m = 0; 1; − 2 Xét hi u I k − I k 1 In = 1 1 1 1 π − + − + − + + − + 4n − 4n − 4n − 4n − 4n − 4n − 11 Câu V: Các b n t gi i áp s : S = ( 2a − b ) a + 2b2 Dùng o hàm Chu vi thi t di n nh ... Cauchy Các b n t gi i Câu IV: áp s : BOD = 900 a Ch ng minh h có nghi m nh t b Dùng vectơ ơn v x+ áp s : z− y ; = = 1 −2 −3 + + + 14 30 14 30 14 30 x+ z− y 2 = = 1 −2 −3 − − − 14 30 14 30 14 30 ... 2( x − 1) ; ∆ : y = 3( x − 1) Câu II: áp s : f’(x) = -1 TH : m = : D = ( 1; +∞) −  TH : m > : D = (− ∞; 1) ∪  ;+∞  m  3  < m < : D =  − ∞;  ∪ (− 1; +∞ ) m  − 3  m < : D =  − 1; ...
 • 19
 • 521
 • 0

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2
... ) : 2x − y − = x y +1 z 2 = = 14 22 áp s : a = −1; −1 < b < áp s : Câu V: F = cot2 A + 16 cot2 B + 27 cot2 C = (3 + 2) cot2 A + ( 12 + 4)cot2 B + (9 + 18) cot2 C → F = (3 cot2 A + 12 cot2 B ... c (a -2) 2=1 áp án : A(3;3), B (2; 2), C(1;3), D(4 ;2) ; A(1;3), B (2; 2), C(3;3), D(4 ;2) 1  áp s : ( a; b; c ) =  3;1;  hoán v 3  Câu V: Xét hàm s : f ( x) = 8 .27 x − 38.18 x + 57. 12 x − 27 ... t gi i áp s 2 − < k < 2 + Câu II: áp s x = π + k 2 ( k ∈ Z ) 2 áp s : −5 < k < Câu III: 2a 5 áp s : A1 ( 9; 2; 12 ) ; A2 (−3; 4; −6) áp s : d = Câu IV: áp s : C84 ( 2 ) = 1 120 áp s : I =...
 • 20
 • 409
 • 0

Đề thi thử đại học THPT Diễn Châu 2010

Đề thi thử đại học THPT Diễn Châu 2010
... động điều hòa tần số hai dao động thành phần phương Câu 18 Có thể tạo dòng điện xoay chiều biến thi n điều hòa theo thời gian khung dây dẫn cách cho khung dây: A quay quanh trục từ trường B quay ... tịnh tiến từ trường D quay quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ từ trường Câu 19 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t điểm phương truyền sóng sóng hình sin Đoạn PR trục thời gian ... tần số xác định, dao động tuần hoàn B Chuyển động tuần hoàn vật dao động điều hòa C Đồ thị biểu diễn dao động tuần hoàn đường hình sin D Dao động tuần hoàn chuyển động tuần hoàn vật lập lập lại...
 • 5
 • 165
 • 0

de thi thu dh chuyen phan boi chau hot ppt

de thi thu dh chuyen phan boi chau hot ppt
... Cho phát biểu sau: (1) Thu phân hoàn toàn este no, đơn chức mạch hở dung dịch kiềm thu muối ancol (2) Phản ứng este hoá axit cacboxylic với ancol (xt H2SO4 đặc) phản ứng thu n nghịch (3) Trong ... mạch hở thu a mol H2O Mặt khác, cho a mol X tác dụng với NaHCO3 dư thu 2a mol CO2 Tổng số nguyên tử có phân tử X là: A B C D Câu 48 Cho α-aminoaxit X tác dụng với ancol đơn chức Y HCl khan thu chất ... dịch phía thu n, tỷ khối hỗn hợp phản ứng giảm D cân chuyển dịch phía thu n, tỷ khối hỗn hợp phản ứng tăng Câu 50 Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu dung...
 • 7
 • 334
 • 1

de thi thu dai hoc - phan luong tu anh sang

de thi thu dai hoc - phan luong tu anh sang
... 6,625.1 0-3 4J.s, c = 3.108m/s Hỏi phơtơn phát từ đèn có lượng bao nhiêu? A 33,7.1 0-2 1J B 3,37.1 0-1 9J.s -2 0 C 33,7.10 J D 3,37.1 0-1 9J/s MẪU NGUN TỬ BO Câu 56 Mẫu ngun tử Bo khác mẫu ngun tử Rơ-dơ-pho ... đại hai cực ống Cu-lít-giơ 15kV Giả sử electrơn bật từ cathode có vận tốc ban đầu khơng bước sóng ngắn tia X mà ống phát ? A 75,5.1 0-1 2m B 82,8.1 0-1 2m -1 0 C 75,5.10 m D 82,8.1 0-1 0m Câu 142 Chiếu ... quang điện 0,3µm Biết h = 6,625.1 0-3 4Js ; c = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.1 0-1 9J B 6,625.1 0-2 5J -4 9 C 6,625.10 J D 5,9625.1 0-3 2J Câu 154 Ống Cu-lít-giơ hoạt động với hiệu điện cực...
 • 15
 • 242
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẦN SÓNG CƠ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẦN SÓNG CƠ pdf
... độ cực đại đoạn MN A B C D Câu 15: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A nửa bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu 19: Khi sóng âm ... Hz tạo hai sóng giao thoa với mặt nước Vận tốc truyền sóng 1,5 m/s Giữa S1S2 có gợn sóng hình hypebol? A gợn sóng B gợn sóng C gợn sóng D gợn sóng Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, ... động nguồn sóng lớn tốc độ truyền sóng lớn B Trong sóng học có trạng thái dao động truyền đi, thân phần tử môi trường dao động chỗ C Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động...
 • 9
 • 201
 • 5

DE THI THU DH CHUYEN PHAN BOI CHAU

DE THI THU DH CHUYEN PHAN BOI CHAU
... Biên độ dao động cưỡng phụ thu c vào độ lớn ngoại lực tác dụng C Tần số dao động cưỡng không phụ thu c tần số ngoại lực tác dụng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thu c vào tần số ngoại lực ... D Giảm 25 lần TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Câu 26 Mạch dao động điện từ mà cường độ dòng điện qua cuộn cảm I điện tích cực đại tụ Q0 lượng điện trường lòng tụ biến thi n với chu kì là: A T = π ... trường quay động sai? A Quay với tần số góc bé tần số góc biến thi n cường độ dòng điện cuộn dây B Quay với tần số góc tần số góc biến thi n cường độ dòng điện cuộn dây C Là tổng hợp từ trường cuộn...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ( VINH)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ( VINH)
...    k (k  )  17  21 x = 4  a3 24 Max  ; (x, y, z) = (0 , 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (- 1; 1;5) a 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)...
 • 2
 • 166
 • 2

Đề thi thử đại học phần Dao động và sóng môn vật lý

Đề thi thử đại học phần Dao động và sóng môn vật lý
... căng dây C Khi dao động với biên độ bé dao động lắc dao động điều hòa D Dao động lắc có tính tuần hoàn Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số ... M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng không đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm ... vật dao động điều hoà với biên độ bằng A 12,5cm B 2,5cm; C 4cm; D 2cm; Câu 41: Phát biểu sau nói vật dao động điều hoà? A Lực tác dụng dao động điều hoà theo hướng vận tốc B Gia tốc vật dao...
 • 5
 • 301
 • 0

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu
... treo lắc 44cm chu kì giảm 0,4s, lấy g=10m/s2, 2= 10, chu kì dao động chưa giảm chiều dài là: A 1s B 2, 4s C 2s D 1,8s Trang 2/ 6 - Mã đề thi 20 9 Câu 20 : Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L thay ... Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? A L = R2 + Cω B L = 2CR2 + Cω C L = CR2 + Cω D L = CR2 + 2Cω Câu 21 : Điều sau sai nói nguyên tắc phát thu sóng ... 49 Be → 2 + H + 2, 1MeV Cho biết số Avôgađrô N A=6, 023 .1 023 mol-1 Năng lượng toả tổng hợp 2( g) Heli là: A 1,6.1 023 MeV B 4,056.1010J C 2. 1 023 MeV D 14044kWh Câu 45: Chọn phương án sai nói thi n thạch...
 • 6
 • 446
 • 12

Xem thêm