bài giảng QH dothi bai 1 phần mở đầu

Bài giảng ổn định công trình chương 1 phần mở đầu

Bài giảng ổn định công trình  chương 1 phần mở đầu
... 1. 1 Khái niệm ổn định ổn định công trình Mất ổn định vị trí a) Cân ổn định b) Cân không ổn định c) Cân phiếm định Mất ổn định dạng cân trạng thái biến dạng P d) cân ổn định trạng thái ... lược trình phát triển lý thuyết ổn định công trình Mục đích môn học: Nghiên cứu phương pháp xác định tải trọng tới hạn gây tượng ổn định công trình Trong giáo trình ổn định nghiên cứu toán ổn định ... llll L/2 Mất ổn định dạng chịu nén tâm L/2 Mất ổn định dạng biến dạng đối xứng Mất ổn định dạng uốn phẳng 1. 3 Phân loại tượng ổn định công trình trạng thái biến dạng 1. 3.2 Mất ổn định loại hai...
 • 11
 • 115
 • 0

Bài 1-2: Mở đầu về phương trinh-phương trình bật nhất một ẩn và cách giải

Bài 1-2: Mở đầu về phương trinh-phương trình bật nhất một ẩn và cách giải
... §2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI Tiết 42: I MỤC TIÊU: Học sinh nắm : - Khái niệm phương trình bậc (một ẩn) - Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vận dụng thành thạo chúng để giải phương ... mục giải HS đọc mục giải phương Tập nghiệm phương trình trình phương trình thường ký hiệu chữ S Hỏi : Tập hợp nghiệm HS trả lời : ý thứ Ví dụ : mục giải phương trình phương trình ? − Tập hợp nghiệm ... nghiệm phương trình ? Cho biết ký hiệu ? − Giải tập tr SGK Bài : TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 4’ HĐ1 : Đònh nghóa Đònh nghóa phương trình bậc phương trình bậc nhất ẩn ẩn HS...
 • 8
 • 526
 • 0

BÀI 2 (phần mở đầu) Làm quen với bản đồ

BÀI 2 (phần mở đầu) Làm quen với bản đồ
... Quan sát đồ Bản đồ gì? đồ châu Á đồ giới đồ Việt Nam 1 .Bản đồ gì? Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt trái đất 2. Các yếu tố đồ Tên đồ cho ta biết tên khu vực thông ... vực thông tin chủ yếu khu vực thể đồ đồ Việt Nam tên đồ b Phương hướng Bắc Tây đông Nam c.Tỉ lệ Tỉ lệ đồ cho biết khu vực thể đồ nhỏ kích thước thực lần - tỉ lệ đồ phần lớn biểu diễn dạng tỉ số ... dạng tỉ số , ví dụ: : 100 000 ( có nghĩa 1cm đồ 100 000 cm thực tế) 1: 100 000 Tỉ lệ đồ d Kí hiệu đồ Kí hiệu đồ dùng để thể đối tượng lịch sử địa lí đồ ...
 • 8
 • 290
 • 0

Chương 1 Phần mở đầu Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Chương 1 Phần mở đầu Ăn mòn và bảo vệ kim loại
... liệu kim loại phân bố cách đồng phần bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường ăn mòn (ăn mòn kim loại môi trường axit) (xem hình 1. 5a) b) Ăn mòn Ganvani (galvanic corrosion): (pin ăn mòn) gọi ăn mòn ... mặt kinh tế 1. 3 Những khái niệm 1. 3 .1 Các phản ứng ăn mòn kim loại Ăn mòn kim loại phản ứng oxi hoá khử bất thuận nghịch xảy kim loại chất oxi hoá có môi trường xâm thực Sự oxi hoá kim loại gắn ... (xem hình 1. 5e) f) Ăn mòn chọn lọc (selective corrosion): oxi hoá thành phần hợp kim thường tạo cấu trúc kim loại xốp (xem hình 1. 5f) g) Ăn mòn mài mòn (erosion corrosion): ăn mòn kim loại gây...
 • 10
 • 282
 • 3

Giáo trình máy điện 1 - Phần mở đầu doc

Giáo trình máy điện 1 - Phần mở đầu doc
... tỉì 1l [At/Wb] tỉì tråí ca mảch tỉì Rμ = μS Cng ạp dủng âënh lût dng âiãûn ton pháưn vo mảch tỉì gäưm hai âoản cọ hiãưu di l1 v l2 tiãút diãûn S1 v S2, hçnh 0.6, ta cọ: H1.l1 - H2.l2 = N1.i1 - ... - N2.i2 Trong âọ: H1,H2[At/m]: Cỉåìng âäü tỉì trỉåìng tỉång ỉïng âoản mảch tỉì 1, l1, l2[m] : Chiãưu di trung bçnh ca âoản mảch tỉì 1, 2ì i1.N1,i2.N2 [At]: Stâ ca cün dáy 1, Mäüt cạch täøng quạt, ... åí nhọm chun män Âiãûn Cäng Nghiãûp - Khoa Âiãûn - Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa - Âải Hc  Nàơng Bi Táún Låüi Âải Hc  Nàơng - Trỉåìng Âải hc Bạch Khoa Khoa Âiãûn - Nhọm Chun män Âiãûn Cäng Nghiãûp...
 • 10
 • 454
 • 9

Giáo trình Cấu trình Dữ liệu và giải thuật - Chương 1 - Phần mở đầu

Giáo trình Cấu trình Dữ liệu và giải thuật - Chương 1 - Phần mở đầu
... thứ tự tăng dần, Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 14 /16 Chương 1: Giới thiệu Cấu trúc khối lồng nhau: khối nằm khối khác có khoảng cách canh lề lớn Trong giáo trình này, phần trình bày mã giả ... đoạn chương trình nhỏ, hết lỗi nới dần phạm vi chương trình để dòch tiếp 1. 6 Giới thiệu ngôn ngữ giả: Phần lớn chương trình trình bày giáo trình sử dụng ngôn ngữ C++, sau ý tưởng giải thuật giải ... chương trình sinh viên tham khảo sau đọc qua chương danh sách chương 12 bảng băm Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 4 /16 Chương 1: Giới thiệu 1. 3.2 Quá trình xây dựng lớp CTDL Chúng ta xây dựng...
 • 16
 • 60
 • 0

phần mở đâu luận án sử dụng phương pháp xấp xỉ galerkin vào 1 số bài toán biên phi tuyến

phần mở đâu luận án sử dụng phương pháp xấp xỉ galerkin vào 1 số bài toán biên phi tuyến
... phương pháp Galerkin phương pháp compact yếu Các kết phần nầy tổng quát hóa kết [9 ,11 , 12 , 37] công bố [D2] Ta lưu ý phương pháp tuyến tính hoá sử dụng không áp dụng cho [13 , 14 , 21, 22] Phần 2: ... [13 ], cách xét toán (0 .1) , (0.3) với điều kiện biên phi tuyến u x (0, t ) − H (u (0, t )) = g (t ), u (1, t ) = 0, (0 .13 ) tương ứng với f có dạng (0.9) (0 .11 ) Bài toán (0 .1) , (0.3), (0 .11 ) nghiên ... nầy, sử dụng sơ đồ xấp xỉ tuyến tính, kết hợp với phương pháp Galerkin compact để thiết lập nghiệm yếu toán (0 .1) - (0.3), (0.23) Nếu số hạng phi tuyến f ( x, t , u , u x , u t ) vế phải (0 .1) ...
 • 18
 • 1,145
 • 2

Tài liệu Bài giảng cuối cùng kỳ 1: Hãy mơ, và hãy sống... docx

Tài liệu Bài giảng cuối cùng kỳ 1: Hãy mơ, và hãy sống... docx
... thúc giảng tóm tắt học ông rút từ sống: - Lòng trung thành đường hai chiều - Không bỏ - Xin lỗi bạn làm hỏng việc tập trung vào người khác, thân bạn - Hãy xin ý kiến phản hồi lắng nghe Bất kỳ ... biết ơn - Đừng phàn nàn Hãy làm việc chăm - Hãy giỏi chuyên môn đó, làm bạn có giá - Hãy tìm điều tốt người Không có hoàn toàn xấu xa Mỗi người có mặt tốt, chờ đợi, xuất - Hãy sẵn sàng Vận may ... này, thầy bảo: "Hãy nói với sinh viên vui sống, điều nhớ thầy" Tôi trả lời: "Tôi làm việc đó, chẳng khác cá nói tầm quan trọng nước" Ý tôi để không vui sống Tôi chết mà vui vẻ tiếp tục vui...
 • 3
 • 159
 • 0

BÀI GIẢNG ĐỒ ÁN BTCT 1 - PHẦN SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI LOẠI BẢN DẦM

BÀI GIẢNG ĐỒ ÁN BTCT 1 - PHẦN SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI LOẠI BẢN DẦM
... thể: L = 3L1 Chọn đoạn dầm kê lên tường chiều dày tường: Cdc = t = 340mm hdc t L1 L1 L1 L1 L1 3L1 A P P G B G 3L1 P P G 3L1 A L1 L1 3L1 C G 3L1 B Hình 4 .15 : Sơ đồ tính dầm 18 – 3L1 C 4.2 Xác ... sàn mái  2.2.2 Dầm: 2.2.2 .1 Chiều cao dầm: Dầm phụ: 1  hdp =  → ÷Ldp  12 16  – Dầm chính: 1 1 hdc =  → ÷Ldc  12  2.2.2.2 Chiều rộng dầm: 1 1 b =  → ÷h 4 2 đó: • Ldp - nhòp dầm ... công Sơ đồ sàn DẦM PHỤ - Mặt cắt dọc - Biều đồ vật liệu - Các mặt cắt ngang DẦM CHÍNH Các mặt - Mặt cắt dọc cắt ngang - Biều đồ vật liệu sàn - Các mặt cắt ngang Bản thống kê cốt thép Bản tổng...
 • 33
 • 1,374
 • 4

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu
... xuất công cụ quản lý giúp c i thin môi trường kinh tế Một áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất giảm rủi ro đến người môi trường ... với sản phẩm: - Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường suốt chu kỳ sống sản phẩm từ khâu khai thác đến thải bỏ Đối với dịch vụ: - SXSH đưa yếu tố môi trường vào thiết kế phát triển dịch vụ CHNG ... nguyên liệu đầu vào Thay đổi quy trình sản xuất Kiểm soát tốt quy trình SX Cải tiến sản phẩm Quản lý tốt nội vi Cải tiến thiết bị Thay đổi công nghệ SXSH đem lại lợi ích Cải thiện hình ảnh công ty...
 • 73
 • 2,108
 • 11

Bài giảng Client/Server - Chương 1: Các hình xử lý CSDL pot

Bài giảng Client/Server - Chương 1: Các mô hình xử lý CSDL pot
... file - server (File-server database model) • Trong hình này: – Thành phần ứng dụng phần mềm sở liệu máy tính – Các file vật tạo nên sở liệu nằm máy tính khác • hình thường dùng môi trường ... phần hình sở liệu tập trung (Centralized database model) • Trong hình này: – Thành phần xử ứng dụng – Phần mềm sở liệu – Và thân sở liệu máy tính • Ví dụ: ứng dụng viết MS Access hình ... phân tán) • Cả hai hình File-Server Client/Server giả định: – Dữ liệu nằm xử – Và chương trình ứng dụng truy nhập liệu đến liệu nằm xử khác • Trong hình sở liệu phân tán thân sở liệu...
 • 10
 • 467
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần mở đầu docx

Bài giảng máy điện I - Phần mở đầu docx
... Đ I HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TH I NGUYÊN KHOA I N BỘ MÔN THIẾT BỊ I N B I GIẢNG MÁY I N PHẦN 1: MÁY I N MỘT CHIỀU PHẦN 2: MÁY BIẾN ÁP Back N i dung Next B I GIẢNG MÁY I N PHẦN MỞ ĐẦU MÁY I N ... I N MÁY I N TĨNH MÁY BIẾN ÁP MÁY I N QUAY MÁY I N MỘT CHIỀU ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU MÁY PHÁT MỘT CHIỀU ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ MÁY I N XOAY CHIỀU MÁY I N KHÔNG ĐỒNG BỘ MÁY ... MÁY I N ĐỒNG BỘ ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ B I GIẢNG MÁY I N Vai trò lo i máy i n kinh tế quốc dân: MF MBA MBA Hộ tiêu thụ Kh i niệm, phân lo i phương pháp nghiên cứu máy i n: a, Đại...
 • 5
 • 282
 • 1

Tài liệu thực hành Vi xử lý BÀI 1: PHẦN MỀM PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR (EMU8086) potx

Tài liệu thực hành Vi xử lý BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR (EMU8086) potx
... Emulate để thực - Tại cửa sổ phỏng, chọn menu View > Flags để hiển thị nội dung cờ Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử Cửa sổ flags cho phép xem nội dung cờ: - Nhấn nút Run thực thi ... thực Các thao tác công cụ chuẩn thực thông qua menu File menu Emulator Tạo thực thi chương trình: - Nhấn New công cụ xuất cửa sổ chọn loại file: Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử ... main endp Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử ; End Bài 1.13: Bỏ dấu $ cuối chuỗi Hello, thực lại chương trình nhận xét kết Bài 1.14: Thực giống 1.12 thực liên tục nhấn phím bàn...
 • 19
 • 1,051
 • 20

bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số

bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số
... thức phân thức 3x x2 có mẫu -Mỗi số thực phân thức, Các biểu thức a, c, e, f phân thức đại số số 0; số phân thức Bài PHÂN THỨC ĐẠI SỐ x x2 Vd: = x 1 x − x vì: x(x2-x) = x2(x 1) =x3- x2 Định ... nghĩa phân đa thức, A tử, B mẫu thức, hai phân thức + Mỗi số thực Làm tập: 1c,d ; 2, 3/Sgk/36; phân thức Số 0; số 1, 3/SBT /16 HSG 2/ 16 /SBT phân thức + Đối với học tiết học tiếp 2. Hai phân thức ... giống khác phân số phân thức PHÂN SỐ PHÂN THỨC - Tử số mẫu số số nguyên - Tử thức mẫu thức đa thức GIỐNG NHAU - Mẫu số khác mẫu thức khác đa thức - Hai phân số ( Hay hai phân thức nhau) tích...
 • 13
 • 406
 • 0

bài giảng toán 4 chương 4 bài 1 phân số

bài giảng toán 4 chương 4 bài 1 phân số
... bảy phân số Mỗi phân số có tử số mẫu số Tử số số tự nhiên viết gạch ngang Mẫu số số tự nhiên khác viết gạch ngang Thứ ngày tháng 12 năm 2008 Toán S Bài tập (10 7): Bài tập (10 7): V Bài tập (10 7): ... Chín phần mười e) Năm mươi hai phần tám mươi tư 11 12 9 10 52 84 M Bài tập (10 7): Đọc phân số 19 80 ; ; ; ; 17 27 33 10 0 ; ; Chọn phân số! ; 10 ; 10 ; 6 ... B Viết phân số biểu thị phần tô màu: Giới thiệu phân số Đọc: năm phần sáu có tử số 5, mẫu số Phân số Viết: Viết: Viết: Đọc: năm phần sáu Viết: Đọc:...
 • 9
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dạy học văn bản vào phủ chúa trịnh của lê hữu trác theo hướng tích hợpĐịnh hướng một số nội dung ôn tập ngữ văn 12 theo cấu trúc đề thi THPTQG năm 2017 ở trường THPT4 thọ xuânGiáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh trường THPT lam kinh thông qua việc đọc hiểu các bài thơ mớiGiúp học sinh lớp 12 nâng cao năng lực viết đoạn văn nghị luận xã hội trong kì thi THPT quốc giaBài 4. Lai hai cặp tính trạngchuyên đề sự điện lí hóaMột số giải pháp dạy học văn bản nghị luận hiện đại trong chương trình ngữ văn 12CHUYÊN đề ESTE và LIPITvui học tiếng hoa qua hình ảnhRèn luyện kỹ năng sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12skkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảngBài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtCách xưng hô trong gia đình việt namSử dụng sơ đồ hóa kiến thức khi dạy bài phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 1945) nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đờiVận dụng kết hợp kĩ thuật khăn phủ bàn và kĩ thuật x y z trong dạy học một số bài lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở trườVận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa khi dạy về hoạt động của nguyễn ái quốc từ 1919 1925Sử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Tìm hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu qua tình huống truyệnMột số giải pháp nâng cao năng lực phản biện cho học sinh qua dạy học văn bản chí phèo ngữ văn 11Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá