Quan trắc phân phối tải trọng lên cọc và đất nền dưới móng công trình có tầng hầm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng giữa cọc đất của móngcọc nhà cao tầng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng giữa cọc và đất của móng bè cọc nhà cao tầng
... phân phối tải trọng cọc đất móng cọc nhà cao tầng II Nhiệm vụ nội dung: Mở đầu Tổng quan móng cọc nhà cao tầng Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phân phối tải trọng công trình lên cọc ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - CAO NGỌC LÂM PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN PHỐI TẢI TRỌNG GIỮA CỌC VÀ ĐẤT CỦA MÓNG BÈ CỌC NHÀ CAO TẦNG LUẬN ... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phân phối tải trọng cọc đất móng cọc nhà cao tầng. ” giúp cho người kỹ sư thiết kế móng có thêm sở lý luận xác việc lựa chọn thông số liên quan đến móng cọc, ...
 • 126
 • 141
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ TẢI TRỌNG LÊN NỀN ĐƯỜNG GIA CỐ BỞI HỆ CỌC DỰA TRÊN HIỆU ỨNG VÒM docx

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ TẢI TRỌNG LÊN NỀN ĐƯỜNG GIA CỐ BỞI HỆ CỌC DỰA TRÊN HIỆU ỨNG VÒM docx
... phân bố tải trọng lên hệ cọc gia cố đường phù hợp cho địa chất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tác giả đề nghị II CÁC MÔ HÌNH VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ TẢI TRỌNG LÊN HỆ CỌC 2.1 Phương pháp ... Hình Các mô hình phân bố tải trọng hiệu ứng vòm (a): Mô hình rãnh; (b): Mô hình nêm; (c): Mô hình bán cầu [6] Mô hình tính toán phân bố tải trọng đều, từ đường lên hệ cọc vùng đất yếu quanh cọc ... tiễn tính toán Vì thế, báo hướng trọng tâm vào việc tổng hợp mô hình công thức phân bố tải trọng lên hệ cọc gia cố đường đất yếu tác giả chứng minh, có kết hợp phân tích ưu khuyết điểm phương pháp...
 • 9
 • 536
 • 4

Lý luận thực tiễn về quan hệ phân phối tại Việt Nam.doc

Lý luận và thực tiễn về quan hệ phân phối tại Việt Nam.doc
... dùngvà từ thúc đẩy sản xuất phát triển ,tăng quy mô tiêu dùng Tính chất quan hệ phân phối quan hệ sở hữu t liệu sản xuất định Khi ta xét quan hệ ngời ngời phân phối quan hệ sản xuất định Quan hệ ... Tính tất yếu khách quan quan hệ phân phối nớc ta 1.2 Vai trò quan hệ phân phối 1.3 Các hình thức phân phối ta 1.3.1 Phân phối theo lao động .6 3.2 Phân phối theo tài sản ... 13 Chơng Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta số giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối nớc ta thời gian tới 15 2.1 Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta .15 2.1.1 Thực trạng...
 • 27
 • 846
 • 6

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng acb giải pháp marketing để phát triển kênh phân phối của ngân hàng

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng acb và giải pháp marketing để phát triển kênh phân phối của ngân hàng
... hệ thống kênh phân phối 2.1 Hệ thống kênh phân phối sử dụng 2.1.1.Khái quát kênh phân phối Căn vào thời gian hình thành kỹ thuật công nghệ, người ta phân chia hệ thống kênh phân phối ngaanh hàng ... động lĩnh vực ngân hàng chấp nhận toán qua thẻ ngân hàng ACB kênh phân phối giúp ngân hàng phát triển dịch vụ toán qua thẻ phát triển kênh phân phối qua loại thẻ thông minh Kênh phân phối giúp làm ... hàng thành loại: kênh phân phối truyền thống kênh phân phối đại CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TY LIÊN KẾT CHI NHÁNH KÊNH TRUYỀN THỐNG PHÂN PHỐI NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI ĐIỆN TỬ CALL CENTRE NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CÁC...
 • 16
 • 2,447
 • 14

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng ACB giải pháp marketing để phát triển kênh phân phối của Ngân Hàng

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng ACB và giải pháp marketing để phát triển kênh phân phối của Ngân Hàng
... hệ thống kênh phân phối 2.1 Hệ thống kênh phân phối sử dụng 2.1.1 Khái quát kênh phân phối Căn vào thời gian hình thành kỹ thuật công nghệ, người ta phân chia hệ thống kênh phân phối ngaanh hàng ... động lĩnh vực ngân hàng chấp nhận toán qua thẻ ngân hàng ACB kênh phân phối giúp ngân hàng phát triển dịch vụ toán qua thẻ phát triển kênh phân phối qua loại thẻ thông minh Kênh phân phối giúp làm ... hàng thành loại: kênh phân phối truyền thống kênh phân phối đại CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TY LIÊN KẾT CHI NHÁNH KÊNH TRUYỀN THỐNG PHÂN PHỐI NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI ĐIỆN TỬ CALL CENTRE NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CÁC...
 • 15
 • 1,455
 • 4

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng ACB giải pháp Marketing để pháp triển kênh phân phối của ngân hàng

Phân tích hệ thống kênh phân phối tại ngân hàng ACB và giải pháp Marketing để pháp triển kênh phân phối của ngân hàng
... hệ thống kênh phân phối 2.1 Hệ thống kênh phân phối sử dụng 2.1.1 Khái quát kênh phân phối Căn vào thời gian hình thành kỹ thuật công nghệ, người ta phân chia hệ thống kênh phân phối ngaanh hàng ... động lĩnh vực ngân hàng chấp nhận toán qua thẻ ngân hàng ACB kênh phân phối giúp ngân hàng phát triển dịch vụ toán qua thẻ phát triển kênh phân phối qua loại thẻ thông minh Kênh phân phối giúp làm ... hàng thành loại: kênh phân phối truyền thống kênh phân phối đại CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TY LIÊN KẾT CHI NHÁNH KÊNH TRUYỀN THỐNG PHÂN PHỐI NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI ĐIỆN TỬ CALL CENTRE NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CÁC...
 • 15
 • 469
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY 4 XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ - TRỤC VỚT - CÔNG TRÌNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY 4 XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ - TRỤC VỚT - CÔNG TRÌNH
... 6, 947 , 344 ,700 9 ,49 0,828,666 2, 543 ,48 3,966 - T l(%) 37% - Doanh thu thun HH v cung cp dv 6, 947 , 344 ,700 9 ,49 0,828,666 2, 543 ,48 3,966 37% Giỏ hng bỏn 6,168,119,590 8,733,0 54, 495 2,5 64, 9 34, 905 42 % ... 62% - - 738,689,9 34 769,695,373 31,005 ,43 9 4% 8,198,6 74 -6 3,869,852 -7 2,068,526 -8 79% 62, 047 ,189 144 ,182,500 82,135,311 132% - - 62, 047 ,189 144 ,182,500 82,135,311 132% 70,632,857 80,312, 648 9,679,791 ... 1,3 74, 565,929 1,3 74, 565,929 11,019,232 11,019,232 101,992, 744 101,992, 744 51,932 ,46 7 51,932 ,46 7 3,279,393,795 866,9 84, 663 866,9 84, 663 2 ,48 5,277,800 219,016,000 219,016,000 2 ,41 2 ,40 9,132 2 ,41 2 ,40 9,132 7,085,586,628...
 • 22
 • 465
 • 3

Tài liệu Đề tài “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” pptx

Tài liệu Đề tài “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” pptx
... phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty Cổ phần đầu phát triển công nghệ FPT Mô hình kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty FPT Để nhập máy tính linh kiện máy tính, công ... trình tổ chức vận hành kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ FPT Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần đầu phát triển công nghệ FPT, em đưa ... Thực trạng trình tổ chức kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty FPT Thông qua sơ đồ kênh phân phối sản phẩm nhập công ty FPT, ta thấy kênh phân phối công ty tổ chức xây dựng đa...
 • 60
 • 242
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” pptx
... phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty Cổ phần đầu phát triển công nghệ FPT Mô hình kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty FPT Để nhập máy tính linh kiện máy tính, công ... Do tầm quan trọng kênh phân phối, chuyên đề tốt nghiệp , xin lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ” ( FPT) Mục ... đề tốt nghiệp III Đánh giá chung trình tổ chức vận hành kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ FPT Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần đầu...
 • 60
 • 376
 • 0

quản lý hệ thống lương, thưởng tình huống giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty cổ phần acecook viêt nam

quản lý hệ thống lương, thưởng tình huống giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm năng tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần acecook viêt nam
... thuyết: Quản hệ thống lương, thưởng Tình huống: Giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook Việt Nam thuyết Tiền lương ... thức khen thưởng 10.Ứng dụng hệ thống thông tin để quản hệ thống lương thưởng Tình Giải pháp tiền lương nhằm giữ chân nhân viên tiềm phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty cổ phần Acecook ... Khái niệm tiền lương Tiền lương tối thiểu Tiền lương danh nghĩa Tiền lương thực tế Hệ thống trả công doanh nghiệp Lương Phụ cấp Thù lao vật chất Thưởng Cơ cấu hệ Phúc lợi thống trả lương Cơ...
 • 33
 • 2,034
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÁC TẤM CHE NẮNG TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH HOẶC KHÔNG TƯỜNG CHẮN MÁI" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chắn mái Đối với mái nhà thông thường áp lực gió tác dụng lên mái nhà (có chiều hướng lên trên) lại tăng với tường chắn mái thấp giảm với tường chắn mái cao Vậy rõ ràng ảnh hưởng tường chắn mái ... Như tường chắn mái làm tăng tải trọng gió (hướng lên trên) , chí với tường chắn mái chiều cao lớn cho A, B, C D -0.7 0.7 Tấm B -0.6 Tấm D 0.5 ( Tấm C Tấm A 0.6 -0.5 -0.4 0.4 Tấm B 0.3 Tấm C ... tương đối khác tường chắn mái h p cho A, B, C D hướng gió  = 0o Kết luận Các ảnh hưởng tường chắn mái tải trọng gió tác dụng lên che nắng khảo sát thí nghiệm ống thổi khí động Các kết sau đạt...
 • 8
 • 346
 • 1

hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại địa bàn thành phố hồ chí minh của công ty tnhh tm& dv đồng tân

hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại địa bàn thành phố hồ chí minh của công ty tnhh tm& dv đồng tân
... bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1.1 Tổ chức cấu trúc hệ thống kênh phân phối Công ty địa bàn Tp .Hồ Chí Minh Sơ đồ 2.2: Phân phối chi tiết Công ty TNHH TM &DV Đồng Tân địa bàn Tp .Hồ Chí Minh Các nhà ... HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TM & ĐT ĐỒNG TÂN 72 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI .73 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ... KÊNH PHÂN PHỐI - CHƯƠNG II– THỰC TRẠNG KÊNHPHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TM & ĐT ĐỒNG TÂN - CHƯƠNG III – NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐICỦA CÔNG TY TNHH TM & DV ĐỒNG TÂN CHƯƠNG...
 • 100
 • 145
 • 5

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp xây dựng - áp dụng cho công ty cổ phần sông đà 2

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp xây dựng - áp dụng cho công ty cổ phần sông đà 2
... 20 0 2- 2 007 20 0 4 -2 009 135 20 0 4 -2 008 20 0 6 -2 007 20 0 6 -2 007 2. 2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty CP Sông Đà 2. 2.1 Thực trạng nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Số lượng lao động Bảng 2. 3: ... quản trị nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác qu ản trị nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cư ờng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần ... 20 0 3 -2 004 20 0 3 -2 005 199 5-1 997 199 7-1 998 199 6-1 997 199 2- 1 994 199 3-1 995 199 4-1 995 20 0 4 -2 005 199 6-1 998 199 7 -2 0 02 200 1 -2 003 20 0 2- 2 003 20 0 2- 2 003 Bảng 2. 2: Các hợp đồng lớn thực TT I II III Tên công trình...
 • 106
 • 315
 • 1

CÁC GIAO THỨC PHÂN PHỐI KHÓA TRONG BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN

CÁC GIAO THỨC PHÂN PHỐI KHÓA TRONG BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN
... BÍ MẬT 1.1 Nội dung bảo mật an toàn thông tin 1.2 Vai trò chìa khóa giải pháp bảo mật an toàn thông tin 1.3 Quản lý khóa mật CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI KHÓA 11 2.1 Sơ đồ phân phối khóa ... liên quan Ý nghĩa thực tiễn: Tìm hiểu giao thức phân phối khóa, giúp thấy cách thức quản lý, sử dụng khóa hiệu an toàn Nắm bắt kỹ thuật phân phối khóa nắm rõ giao thức phân phối khóa Trên sở ... pháp bảo mật an toàn thông tin Trên sở đó, nghiên cứu phân tích giải pháp an toàn khóa việc phân phối, trao đổi, chuyển vận khóa, phương thức quản lý để mang lại hiệu cao trình thực giao thức...
 • 14
 • 533
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: 2 2 sơ đồ phân phối tải trọng cho dầm và vòm trên mặt nằm ngang4 phân phối tải trọng động đất lực cắt đáy đặt ở chân công trình tương ứng với dạng dao động thứ i theo phương x lên các khối lượng theo công thức saunguyên tắc phân phối tải trọng ngangquan hệ phân phối tài chínhsự phân phối tải trọngphân bố tải trọng lên đường trượtáp dụng mô hình đánh giá sóng hài trong lưới phân phối tại các lộ 471 và 472 e2 5một số hình thức biẻu hiện quan hệ phân phối ở các nước asean và bài học kinh nghiệmxác định các hàm sóng trong búa cọc và lực nén p tphân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần tổng công ty giống cây trồng con nuôi ninh bìnhphân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty cổ phầnphân tích trạng thái phá hỏng đất nền dưới móng nônghoàn thiện về kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất và bảo hành sản phẩm công trình xây lắpphần 3 giải pháp sơ đồ và tính tốn kết cấu cơng trìnhnguyên tắc chung trong khảo sát và thiết kế xây dựng công trìnhbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học